1. Главная
 2.  › 
 3. Программы для учета
 4.  › 
 5. Худалдан авагчдын тооллого

По мнению 554 организаций рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Поддержка стран: Все
Операционная система: Windows
Семейство: Универсальная Система Учета
Назначение: Автоматизация бизнеса

Худалдан авагчдын тооллого

 • Возможности
 • Описание
 • Скриншот
 • Видео
 • Скачать
 • Презентация
 • Для кого?
 • Клиенты
 • Отзывы
 • Язык
 • Заказать

Харилцагчдын тооллогонд зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно.
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба дэлгүүрүүд

  Агуулахууд
  ба дэлгүүрүүд
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж, өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагчдад хөнгөлттийн эсвэл хуримтлалын картуудыг өгч болно
  Хөнгөлөлтийн картууд

  Хөнгөлөлтийн картууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Систем худалдан авагчдын хэн нь илүү ашиг таньд авчирсныг харуулж та ийм харилцагчдыг үнийн хуудсаар эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Худалдагчдын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Худалдагчдын цалин

  Худалдагчдын цалин
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Танай дэлгүүрийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Сеть магазинов

  Сеть магазинов
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

В зависимости от конфигурации разработанного программного обеспечения список возможностей может меняться:

 • Худалдан авалтыг баталгаажуулсны дараа түүний тухай мэдээлэл нь программын ажилд оруулсан арилжааны байгуулагын ажилтнуудын жагсаалтанд байгаа худалдагчийн профайлд байршина.
 • Тооллогын систем нь худалдааны цонхонд бүртгэгдсэн арилжааны үйл ажиллагаа ба түүний хэмжээг тооцоолон хэлцэлт цалин нь авто-матаар худалдагчид хуримтлагдана.
 • Тооллогын систем нь ханган нийлүүлэгчдийн үнийн хуудсыг байнга хянаж тэндээс барааны нэр төрлийн хүрээ болон өртөгийн талаархи сонирхолтой саналыг сонгон авч, хариуцагчид мэдээлдэг.
 • Харилцагчидтай үр дүнтэйгээр хамтран ажиллахын тулд тооллогын программд цахим холбооны 4 төрлийг(утасны зурвас, цахим шуудан, Viber,дуут шуудан) янз бүрийн форматаар мэдээлэхэд зориулан оруулсан байдаг.
 • Тооллогын программын илгээлт нь хувь хүнд, олонд ба бүлэгт хандсан байж CRM системээс шууд хэрэгтэй харилцагчид очдог.
 • Тооллогын программд харилцагчийн сурталчилгааны болон мэдээлэлийн зурвасуудыг хүлээн авах зөвшөөрлийн тэмдэглэгээг урьдчилан харсан байдаг тул олныг хамарсан илгээлтийн үед бүх хаягууд оролцдоггүй.
 • Тооллогын программд илгээлтийг зохион байгуулахдаа бичиглэлийн маягтуудын багцыг урьдчилан бэлтгэсэн бөгөөд хандалтын шалтгаан ба форматаас хамааран тэдгээрээс сонгон хэрэглэдэг.
 • Тооллогын программ нь бичих эрхийг хадгалдаг тул ажилтнаас ирсэн дурын мэдээлэл нь зөв бичих дүрэм болон имидж хадгалалтын шалгалтанд ордог.
 • Тооллогын систем нь тайлангийн хугацааны зайлшгүй шаардлагатай тайлангууд ба баримтуудыг тэр дундаа, харилцагч талуудын баримтуудыг автоматаар бөглөх функцитэй байдаг.
 • Баримтуудыг бий болгоход тооллогын программ нь бүх өгөгдлүүд ба баримтуудыг бүрдүүлэхэд ашиглах зорилгоор бий болгосон янз бүрийн агуулгын маягтуудыг чөлөөтэй ашигладаг.
 • Тооллогын программ нь бүх тооцоололыг автоматаар хийх ба хүний хүчин зүйлийг тооллого-тооцоололын үйл ажиллагаа ба тайланд бүрэн оролцуулахгүй байдгаараа тэдгээрийн нарийвчлалыг баталгаажуулж байдаг.
 • Систем нь тооны хязгаарлалтгүйгээр өгөгдлүүдэд ажиллаж, түүний бүтээмж нь мэдээлэлийн хэмжээнээс хамаарахгүй бөгөөд үйлдлийн гүйцэтгэлийн хурд нь хэдхэн хором байдаг.
 • Тооллогын программ нь ажилтнуудад хувийн цахим тэмдэглээний хэсгийг гарган өгөх ба тэдний үйл ажиллагааны бүх үр дүнгүүдийг нэвтрэх нэр ба орсон огноогоор нь удаан хугацаанд хадгалдаг.
 • Ажилтнууд нь албаны мэдээлэлд хандах хувийн эрхтэй бөгөөд энэ эрх нь түүний хариуцлагаар хэмжигдэн нэвтрэх нэр ба нууц үгийг авч энэ орон зай нь хязгаарлагдсан байдаг.
 • Тооллогын систем нь аудитын функцитэй бөгөөд удирдлагад ажилтнуудын үйл ажиллагааг программд байгаа тэмдэглэгээнд хандан хянах боломжийг олгодог.

Описание программного обеспечения

Худалдан авагчдын тооллогыг худалдааны хэмжээгээ тогтвортой байхыг сонирхож байгаа арилжааны компаниуд явуулж, харилцагчидтай байнга харьцаатай байх нь шинэ нэр төрлийн барааг урьдчилан тооцоолсон хэмжээгээр нэвтрүүлэх ба явцын идэвхийг барьж байх нөхцөлийг хангадаг.

Ийм төрлийн тооллогыг явуулахад «Тооллогын Төгс Систем» компани нь арилжааны явцыг бүрэн автоматжуулах «Худалдан авагчдын тооллого »-н программыг санал болгож байна. Программ нь компьютерийн системийн шинжид болон хэрэглэгчийн ашиглах чадварт ямар нэгэн шаардлага тавьдаггүй тул ашиглахад хялбар тохиромжтой чиглүүлэгчтэй, ажиллахад дээд хэмжээгээр тохиромжтой байх 50 хувилбарын дизайнтай ойлгомжтой интерфейстэй.

«Худалдан авагчдын тооллого »-н программ нь бүхэлд нь болон хэсэг бүрээр тодорхой ажлыг хариуцдаг 3 үндсэн блокоос тогтоно.

«Лавлахууд» блокт ажлын процессуудыг тааруулж тэнд тооцоолол явагдах бөгөөд блок «Модулиуд»-д арилжааны явцад хийгдэж байгаа ажлууд байж, бүх тооллого-тооцоололын процессууд явагдаж, хэрэглэгч нар энд өөрсдийн ажлын үзүүлэлтүүдийг оруулж, «Тайлангууд» блокт статистик ба анализ хийгдсэн тайлангууд байдаг нь ТТС-н «Худалдан авагчдын тооллого »-н программын гол давуу талуудын нэг юмаа.Худалдан авагчдын тооллогын тухай тодорхой ярихын өмнө удирдлагуудад тайлангийн хэлбэрээр танилцуулагддаг эдгээр мэдээлэлүүдийн ач холбогдолтойг тэмдэглэж хэлэх хэрэгтэй.Жишээ нь, Худалдан авах боломжийн талаархи тайланд хэмжээний хувьд үргэлж өөр байдаг хэн хамгийн ихийг төлсөн болон хэн хамгийн их ашиг авчирсныг тооцоолж тайлангийн хугацааны “ эрхэм” худалдан авагчдыг тодорхойлдог.

Тайлангууд мөн түүнчлэн, харилцагчдын бууралтын дундажийг шалган гаргаж, тэдний илүү сонирхдог худалдааны пункт, пунктын дундах төөрөгдөлтөөс хамаарсан барааны нэр төрлийн хүрээг үзүүлдэг. «Худалдан авагчдын тооллого » -д байгаа энэ мэдээлэлүүд нь харилцагчдыг “уншиж” худалдааны цэгийн байрлал ба бусдыг нь тооцоолон худалдан авагчдын санхүүгийн байдлын төвшинд тохируулан өөрсдийн шинэ саналыг үнэлэх боломжтой болгож, компаний үйл ажиллагааг үр дүнтэйгээр төлөвлөх ба үр дүн гарах хэр магадлалтайг урьдчилан гаргах боломжийг өгдөг.

«Худалдан авагчдын тооллого »-н программ нь дэлгүүрт худалдан авагчид үзүүлэх үйлчилгээний чанар ба тэдэнтэй харьцах харьцааны төвшинг дээд зэргээр дэшлүүлэх боломжийг олгодог CRM системд ажиллахыг санал болгодог.CRM систем нь харилцагчидтай хийгдсэн харилцааг бүгдийг хадгалж, тэдэнтэй хэрхэн харьцсан, тэдний санал ба хариулт, илгээгдсэн зар сурталчилгаа-мэдээлэлийн илгээлтүүд, энэ үед үүссэн баримтууд-квитанциуд, захиалга, мэдэгдэл нэг үгээр бол арилжааны байгууллага ба түүний харилцагчийн хооронд хийгдсэн бүхнийг хадгалдаг. Иймэрхүү мэдээлэлүүд харилцагч нэг бүрийн хөрөгийг гаргаж түүнд өөрийн бүтээгдхүүний талаар нарийвчилсан саналыг бэлтгэх боломжийг өгдөг.

Харилцагчдыг татах барьж байхын тулд «Худалдан авагчдын тооллого » -н программ хангамж нь үнэнч байх хөтөлбөрийг санал болгодог бөгөөд үүнийг нэвтрүүлснээр худалдан авагчдын ирэлт ба худалдан авалтын агуулганд нь байнга хяналт тавих боломжтой болдог.Ийм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд штрихкодтой нэртэй картууд хэрэгтэй бөгөөд үүний ачаар, худалдан авагчийг ялган таньж, түүний талаархи бүх мэдээлэл нь кодыг унших үед дэлгэцэн дээр гарч ирдэг.

Үнэнч байх хөтөлбөр нь худалдан авалт бүрт бонус хуримтлагдах ба тэдгээрийг дараагийн удаа дэлгүүрт ирэхдээ төлбөрийн хэсэгт ашиглах боломжтой гэсэн үгээ.ТТС-н «Худалдан авагчдын тооллого » -н систем нь төлбөрийн хэсгийг харилцагчдын дансанд хадгалах ба бонусаар төлбөр хийхэд автоматаар бичдэг. Худалдан авагчид бичигдсэн хөнгөлөлт-өөрсдийн сонгон авснаа худалдан авах чадварыг дээшлүүлэх механизм болон танилцуулагдана.

Хэрвээ “эрхэм” худалдан авагчдын талаар яригдаж байгаа бол бонусын системийн оронд тэдэнд хувийн үнийн хуудсыг CRM системд харилцагчийн профайлд бэхлэн санал болгодог. ТТС-н «Худалдан авагчдын тооллого »-н программ нь тооцооны өмнө ямар үнийн хуудас-үндсэн ба бусад алийг нь ашиглахыг асуудаг. Хэрэгтэй хуудсыг тэмдэглэхэд тооцоо зөвхөн түүгээр л хийгдэнэ.

Худалдан авагчдын тооллого нь худалдааны цонхоор дамжин хэрэгжих бөгөөд цонхонд 4 хэсгээс тогтсон тусгай бөглөх талбайнууд байж, тэдгээрийн нэг бүрт нь өгөгдлүүдийн ачаалал явагдана.Эхний цонх-худалдан авагчийн тухай мэдээлэл бөгөөд энэ нь CRM системээр харилцагчдын ерөнхий жагсаалтаас нэмэгдэж байдаг.Ийм том базад харилцагчийг олохын тулд CRM систем нь нэрний эхний үсгээр нь тэр дор хайж эхэлдэг.

2 дахь цонх нь урьдчилан бөглөгдсөн байх тул түүнээс барааны заралт ба худалдагчийн хувийн өгөгдлүүд нь ордог дэлгүүрийн реквизитыг сонгох хэрэгтэй болдог.3-р цонхонд бэлэн байгаа бараанууд байна. Хэрвээ бараа нь худалдааны пунктэд штрихкодтой бол өгөгдлүүд нь цонхонд «Худалдан авагчдын тооллого »-н программын барааны базаас автоматаар ачаалагдах ба сканер байхгүй бол барааны сонголтын үйлдэл нь харилцагчийн сонголттой адил хийгдэж-барааны мэдэгдэж байгаа нэг үзүүлэлтээр нь хийгдэнэ. 4-дэх цонх-өртөг заагдсан байдаг.Төлбөрийн дараа худалдан авалтын тухай мэдээлэл нь ТТС-н «Худалдан авагчдын тооллого »-н программын харилцагчийн профайлд шууд байршина.

Программын харагдах байдал

Худалдан авагчдын тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Харилцагчдын тооллогонд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Арилжаанд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Дурын дэлгүүр

  Дурын дэлгүүр
 • Бутик

  Бутик
 • Супермаркет, их дэлгүүр эсвэл өөртөө үйлчилдэг дэлгүүры

  Супермаркет,
  их дэлгүүр эсвэл өөртөө
  үйлчилдэг дэлгүүры
 • Худалдааны фирм, компани болон байгууллага

  Худалдааны фирм,
  компани болон
  байгууллага
 • Бөөний болон жижиглэн худалдаа

  Бөөний болон
  жижиглэн худалдаа
 • Худалдааны агуулах

  Худалдааны
  агуулах
 • Өмнө нь хэрэглэсэн, агуулахын болон комиссын барааны дэлгүүр

  Өмнө нь хэрэглэсэн,
  агуулахын болон
  комиссын
  барааны дэлгүүр
 • Худалдаа үйлдвэрлэлийн компани буюу фирм

  Худалдаа үйлдвэрлэлийн
  компани буюу фирм
 • Захиалга болон үйлчилгээний төв

  Захиалга болон
  үйлчилгээний төв
 • Автомашины дэлгүүр

  Автомашины дэлгүүр
 • Интернэт дэлгүүр

  Интернэт дэлгүүр
 • Худалдааны байр, борлуулалтын хэлтэс

  Худалдааны байр,
  борлуулалтын хэлтэс
 • Бараа бүтээгдэхүүний мэргэжилтэн, борлуулалтын төлөөлөгчид

  Бараа бүтээгдэхүүний
  мэргэжилтэн,
  борлуулалтын
  төлөөлөгчид
 • Худалдааны төв, цогцолбор эсвэл танхим

  Худалдааны төв,
  цогцолбор эсвэл
  танхим
 • Хар зах болон зах

  Хар зах
  болон зах
 • Худалдааны болон худалдааны цэгүүд

  Худалдааны болон
  худалдааны цэгүүд
 • Импортлогчид ба экспортлогчид

  Импортлогчид ба
  экспортлогчид
 • Худалдан авах, нийлүүлэх болон түгээх газар

  Худалдан авах,
  нийлүүлэх болон
  түгээх газар
 • Түц

  Түц
 • Борлуулалтын менежер ба касс

  Борлуулалтын менежер
  ба касс
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Харилцагчдын тооллогонд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Харилцагчдын тооллогонд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: