1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Хэвлэлийн газрын тооцоо, бүртгэл

Байгууллагын 592 саналаар рейтинг: 4.9
Оценка
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Хэвлэлийн газрын тооцоо, бүртгэл

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Материал дээр дүрс хэвлэдэг газрын тооллогын системийн боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Ажилтан нэг бүр нь юуг ч мартахгүйн тулд дурын харилцагчтай холбоосыг төлөвлөж программд тэмдэглэж болно
  Ажлын төлөвлөгөө

  Ажлын төлөвлөгөө
 • Та олныг хамарсан СМС-зурвасын илгээлтийг явуулж болох ба хувь хүнд жишээ нь, захиалга бэлэн болсон талаар мэдээлэлийг явуулахаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Гүйцэтгэсэн ажлын төрөл нэг бүрээр тооцоолохоор тохируулж, Та дурын захиалгануудын тооцооны процессыг хурдасгаж болно
  Захиалгын тооцоо

  Захиалгын тооцоо
 • Гэрээ,маягт, захиалгуудын бичиг ба бусад олон зүйлүүдийг автоматаар бий болгоно
  Маягтуудыг бөглөх

  Маягтуудыг бөглөх
 • Захиалга нэг бүрт дурын файлуудыг жишээ нь, захиалгын загварыг бэхлэж болно
  Хавсарсан файлууд

  Хавсарсан файлууд
 • Программ офсет хэвлэлээс татгалзах захиалгуудыг автоматаар хуваах боломжийг өгдөг
  Татгалзах

  Татгалзах
 • Манай системд захиалга нэг бүрийн гүйцэтгэлд зориулан шаардлагатай материалуудыг бэлэн байгааг тэмдэглэн ханган нийлүүлэгч ажиллаж болно
  Хангалт

  Хангалт
 • Танд мөн түүнчлэн агуулахын тооллогыг явуулах боломжийг өгдөг: материалуудыг хөдөлгөж, үйлдвэрлэлд явуулж, бичдэг
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Тасгийн ажилтан нэг бүрт тодорхой ажлыг гүйцэтгэхээр авах боломжийг өгч түүнийг бэлэн болсныг тэмдэглэх болно
  Тасгийн ажил

  Тасгийн ажил
 • Бүх хэсгүүд нэг механизм шиг хоорондоо амжилттайгаар харилцан ажиллах болно
  Хэсгүүдийн холбоо

  Хэсгүүдийн холбоо
 • Та ямар бүтээгдхүүн илүү танигдсныг хялбархан дүгнэж болно
  Эд зүйлс

  Эд зүйлс
 • Таньд касс эсвэл валют нэг бүрээр нарийвчилсан тайлан бий болно
  Кассууд ба тооцоо

  Кассууд ба тооцоо
 • Систем харилцагч нэг бүрээр захиалгын танай бүтээгдхүүнүүдийн огтлолд статистикийг харуулдаг
  Харилцагчийн товчоон

  Харилцагчийн
  товчоон
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Таньд “гарын дор” бүх дуусаагүй захиалгуудын явцын талаархи мэдээлэлүүд байх болно
  Үйлдвэрлэлд

  Үйлдвэрлэлд
 • Программ сонгосон хугацааны захиалгын статистикийг захиалгуудад, хийх, ажиллагсдын ажил, хугацаа ба үйлдвэрлэлийн дүн шинжилгээнд зориулан харуулдаг
  Үйлдвэрлэл

  Үйлдвэрлэл
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Та ямар материалууд захиалганд хэрэгтэй байгааг хялбархан мэднэ
  Материалууд

  Материалууд
 • Тохиромжтой жагсаалт нь танай ажиллагчдын үйл ажиллагааг оновчтой болгодог
  Хайчлах

  Хайчлах
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Дурын мөчид дурын агуулахаар та зардлаар, бараа нэг бүрийн бэлэн байгаа ба хөдөлгөөнийг нарийвчлан мэдэж болно
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Телефония

  Телефония
 • Захиалгын байдлыг хянахад зориулан болон үйлчилгээнүүдийн өртгийг тусгах болон шаардлагатай өгөгдлүүдийг танай сайтанд ачаалах – олон бусад боломжууд байдаг!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Интерфейсийн дизайныг олон тооны (50 гаруй) хэв загваруудаас чөлөөтэй сонгох боломжтой.
 • Хэвлэлийн газрын тооллогын системийн хурдан ажиллагаа нь маш их хэмжээний мэдээллийг боловсруулж, тоо бүртгэлийг гүйцэтгэж, секундийн доль нэг бүрээр тооцоолох боломж олгодог.
 • Мэдээллийн санд логин, нууц үгээр нэвтэрнэ.
 • Мэдээллийн блок, модулиудад хандах эрхийг ажилтнуудын түвшин бүрт зориулан хязгаарлах систем ажилладаг.
 • Программ хангамжид хувийн тохиргооны сонголтыг хийх, мөн программ хөгжүүлэгчтэй тохиролцсоны дагуу нэмэлт, тусгай сонголтуудыг суулгах боломжтой.
 • Менежер, нягтлан бодогч (кассын ажилтан), ажилтнууд болон удирдлагад зориулсан ажлын байр үүснэ.
 • Систем нь тооллогын карт бүрийн тоогоор ажиллах хязгааргүй нөөцтэй.
 • Тооллогын картад төрөл бүрийн файлыг (явах чиглэлээс хадгалах байршил хүртэл зааварчилгаа) хавсаргах боломжтой.
 • Хуримтлалын дүнг тогтоогдсон цаг хугацааны давтамжтай автоматаар эсвэл гараар оруулж болно. Ийм байдлаар, цалин хөлсийг хийснээр нь, ажилласан цагаар нь эсвэл өөр аргаар хуримтлуулах боломжтой. Мөн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төлбөрийг тусгаж болно.
 • Захиалагч эсвэл нийлүүлэгчийн талаас өр төлбөр гарвал гар болон автомат горимоор шимтгэл /торгууль/ тооцож болно.
 • Qiwi, Kaspi, цахим шилжүүлэг болон бартер (харилцан тооцооллын) гэх зэрэг бүх төрлийн төлбөрийн хэлбэрийг сонгох боломжтой.
 • Ажилтнуудад ажлын үзүүлэлтээр нь зохих урамшууллыг тооцдог. Ингэснээр ажлын үр ашиг, бүтээмжийг нэмэгдүүлж болно.
 • Төлбөрийн үлдэгдэлтэй болон бусад гэрээт харилцагчдад системээс автомат эсвэл гар горимоор дуут шуудан, смс, цахим шуудан илгээж болно. Мөн Viber-ээр текстэн болон бусад хэлбэрийн мэдээллийг явуулах боломжтой. Илгээмжүүдийн тусламжтайгаар жишээ нь, хуучин хэрэглэгчдэд хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлэх, хуучин захиалагчдад тухайн хэвлэлийн компанийг танилууддаа сурталчилсан тохиолдолд мөнгөн урамшуулал болон бэлэг олгох зэрэг маркетингийн аргыг хэрэглэснээр байнгын үйлчлүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх, шинэ үйлчлүүлэгчдийг татах боломжтой.
 • Ажилтнуудын үйл ажиллагаа, ямар ч материал, хэрэгслийн оновчтой зарцуулалт болон зар сурталчилгааны төсвийг хянана. Реклам байрлуулсны дараа ирж буй үйлчлүүлэгчдийн (тухайн мэдээллийн дагуу ирсэн) урсгалыг тооцоолон тайлагнадаг.
 • Бусад үйлдлүүдтэй.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Удаан хугацаанд тогтсон хувиар хэвлэх гэрээ байгуулсан байнгын үйлчлүүлэгчдийн захиалгаас бусад тохиолдолд хэвлэлийн бүтээгдэхүүний захиалгын тоо хэмжээ харилцан адилгүй байдаг. Ийм тохиолдолд хэвлэлийн газрууд нь орж ирж буй орлого, зарлага болон агуулахад буй түүхий эд, материалын нийлүүлэлтийг сайтар хянах шаардлагатай тулгардаг. Эдгээр болон бусад асуудлыг хэвлэх газрын үйл ажиллагааг автоматжуулахад чиглэгдсэн тооцоо бүртгэлийн олон үүрэгт төгс программ хангамжийн тусламжтай маш үр дүнтэй шийдэж болно.

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь нийлүүлэгчид, захиалагчдын бүртгэл явуулах, хэвлэлийн захиалга, түүнд үзүүлэх үйлчилгээ, түүхий эд, зарцуулагдах материалын тооцоог гаргах, мөн байгууллагын хүний нөөцийг удирдах систем юм. Программ хангамжийг ашигласнаар компанийн нэр хүнд захиалагчдийн дунд илт өсдөг. Программын тусламжтай захиалга хүлээн авах (мэдээллийн санд үүснэ), бичиг баримт бүрдүүлэх (бэлэн загвар маягтуудад автоматаар бичигддэг), кассад төлбөр төлөх зэрэг үйл явцуудыг хурдан гүйцэтгэх боломжтой болох ба ингэснээр харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээ илүү хялбар болно. Систем нь үйлчлүүлэгчид, байнгын үйлчлүүлэгчдийн тоон өсөлтийн талаар тооллогыг хөтөлдөг. Ингэснээр одоо байгаа үйлчлүүлэгчдийг тогтоон барих, мөн шинэ захиалагчдын тоог системтэйгээр нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ.

Мэдээллийн сан нь урамшуулал, хөнгөлөлтийн карт олгох горимын тусламжтай байнгын үйлчлүүлэгчидтэй холбоотой нөхцөл байдлыг сайжруулахад тусална. Тэдгээр картууд нь хийц, загварын шийдлийн хувьд тухайн байгууллагын зэрэглэл, боломжуудыг харуулсан нэг төрлийн нэрийн хуудас болж болох юм.

Программыг веб сайттайгаа холбосноор захиалгыг түүгээр дамжуулан авах боломжтой. Мэдээллийн сан нь боломжит болон бодит захиалагчдын талаар дэлгэрэнгүй өгөгдлүүдийг оруулснаар зорилтот бүлгийг тодорхойлох өргөн боломжийг нээж өгдөг. Хэвлэлийн газрын тооцоо, бүртгэлийн программ дээр CRM системийн дагуу “хүрэлт”-ийн бүх тооллогыг явуулж болно.

Программ хангамжийн агуулахын тооллого нь үлдэгдэл бараа, материалын дуусах хугацаа болон дараагийн худалдан авалт хийх огноо зэргийг урьдчилан харах боломж өгдөг.

Тооцоолон бодох горимыг ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээний өөрийн өртгийг тооцоолж, мөн үйлдвэрлэлд ашиглагдах түүхий эд, материалын норм(хэм хэмжээ)-ыг тогтоож болно.Тодорхой нэгэн захиалгын үед ашиглагдах бараа, материал заагдсан нормын дагуу автоматаар хасагдаж бодогдоно.Захиалгыг бүртгэх үед систем нь тухайн ажил, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэлд шаардлагатай бараа, материалыг тогтоож өгдөг. Ингэснээр агуулахад буй түүхий эд, материалын нөөц хүрэлцээтэй байгаа эсэх талаар мэдэж болно.

Программын автоматаар бөглөх горимд төрөл бүрийн бичиг баримтыг боловсруулдаг. Үүний тулд программд байгаа загваруудаас ашиглаж эсвэл өөрийн загвар маягтыг программд суулгаж болно. Загвар маягтуудын санд хэвлэлийн компанийнхаа лого болон шаардлагатай мэдээллийг оруулах боломжтой.

Төлбөрийг бэлнээр болон банкны картаар гүйцэтгэх үед олгох чек баримтуудыг татварын албаны бүртгэлтэй эсвэл бүртгэлгүй гаргаж болно. Программ хангамж нь тодорхой нэг үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний төлбөрт мөнгөн дүн хүлээн авсныг баталгаажуулах баримтыг (квитанц) олгодог.

Систем өөрт байгаа загвараар эсвэл нэмэлтээр суулгасан загвар маягтуудын дагуу тайлан боловсруулна. Дотоод үйл ажиллагааны тайлангуудад хэвлэлийн компаний үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтүүд болон орлого, зарлага, үйлчлүүлэгчдийн тоо зэргийг динамикаар харуулдаг. Ажилтнуудаар тайлан гаргуулах, тайлангаа хамгаалуулах зорилгоор үйлдвэрлэлийн ажлаас хөндийрүүлэх явдлыг мэдээллийн сангийн менежментийн тусгай модулийн тусламжтай арилгаж болно. Тайлан боловсруулах модуль нь захиалга, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ажилтнуудын ашиг, орлогын рейтинг үзүүлэлтүүд, салбаруудын дундаж орлого, хэвлэлийн газрын талаарх хамгийн үр дүнтэй мэдээллийн эх сурвалж (зар сурталчилгаа)зэргийг харуулсан тусгай загваруудыг агуулдаг.

Программын харагдах байдал

Хэвлэлийн газрын тооцоо, бүртгэл

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Материал дээр дүрс хэвлэдэг газрын тооллогын системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хэвлэлийн газарт зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Хэвлэх үйлдвэр

  Хэвлэх үйлдвэр
 • Хэвлэл мэдээллийн компани

  Хэвлэл мэдээллийн
  компани
 • Зар сурталчилгааны агентлаг

  Зар сурталчилгааны
  агентлаг
 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Худалдагч компани

  Худалдагч компани
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Материал дээр дүрс хэвлэдэг газрын тооллогын системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Материал дээр дүрс хэвлэдэг газрын тооллогын системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: