1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Поликлиникийн тооллого

Байгууллагын 343 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Поликлиникийн тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Поликлиникт зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Программд өвчний цахим түүхийг оруулж болно
  Өвчний түүх

  Өвчний түүх
 • Программд Өвчний олон улсын ангилалаар хуваагдсан академик мэдлэгийг орлуулсан байдаг
  Өвчний олон улсын ангилалын оношилгоо

  Өвчний олон улсын
  ангилалын оношилгоо
 • Төрөл бүрийн оношилгоогоор шаардлагатай шинжилгээ ба эмчилгээний төлөвлөгөөг оруулсан байдаг
  Эмчилгээний тэмдэглэл

  Эмчилгээний
  тэмдэглэл
 • Шинжилгээнүүдийн бүх үр дүнгүүд программд хадгалагдаж болно
  Шинжилгээнүүдийн үр дүнгүүд

  Шинжилгээнүүдийн
  үр дүнгүүд
 • Загваруудыг бөглөх тохиргоо нь танай бүх мэргэжилтнүүдийн ажлыг оновчтой болгож цаасан баримтуудаас ангижруулдаг
  Хэт авиан оношилгоо

  Хэт авиан
  оношилгоо
 • Өвчтөний түүхэнд зурагнууд ба дурын файлуудыг бэхлэж болно
  Зурагнуудыг хадгалах

  Зурагнуудыг хадгалах
 • MS Word форматын дурын маягтууд нь бөглөх загварууд болж болно
  Загваруудыг бөглөх

  Загваруудыг бөглөх
 • Өвчтөнүүд үзлэгт дугаарлахгүйн тулд урьдчилан бичүүлж болно
  Өвчтөнүүдийн бүртгэл

  Өвчтөнүүдийн бүртгэл
 • СМС –илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг, жишээ нь, өнөөдөр үзлэгт орох тухай илгээхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангаар илгээлт явуулах нь таньд дурын цахим баримтыг харилцагчид илгээх боломжийг өгдөг
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг.
  Viber

  Viber
 • Программ Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдаж, өвчтөнд дурын чухал мэдээлэлийг дуутайгаар сонордуулж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Хөнгөлөлтийн картыг ашиглах боломж байгаа
  Карт ашиглах

  Карт ашиглах
 • Автоматаар ба гараар эмнүүд ба шинжилгээний материалуудыг бичихийг дэмждэг. Борлуулалт аптекийн хэмнэлд байгаа
  Эмнүүдийн тооллого

  Эмнүүдийн тооллого
 • Бүх үйлчилгээгээр тооцоололыг хийж, зарцуулсан материалууд автоматаар бичигдэнэ
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Өвчтөнүүдтэй ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтнуудад бүх чухал ажлуудаа яг хугацаанд нь гүйцэтгэх боломжийг өгдөг
  CRM

  CRM
 • Та танай харилцагчдын баз яаж хурдан өсөж байгааг харж орчин үеийн программаар шинэ хүмүүсийг татаж байгаагаа хардаг
  Өвчтөнүүдийн өсөлт

  Өвчтөнүүдийн өсөлт
 • Систем нь өвчтөнүүдийн хэн нь таньлд илүү ашиг авчирсныг харуулж, та ийм харилцагчдыг үнийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Өвчтөнүүдийн рейтинг

  Өвчтөнүүдийн рейтинг
 • Тайлан өвчтөнүүдийн хэн нь бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Та 7 хоногийн ямар өдөрт, сарын аль өдөрт илүү олон өвчтөн байдгийг мэдэж, энэ нь тасаг нэг бүрийн ачаалалыг хялбархан удирдах боломжийг өгдөг
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Явсан өвчтөнүүд

  Явсан өвчтөнүүд
 • Явалтын шалтгааны статистик өвчтөнүүдийн явалтаас зайлсхийх боломжийг өгдөг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын шалтгаан
 • Таны маркетингийн шийдвэр нэг бүр нь тооцогдон, шин өвчтөнүүд ба төлбөрүүдээр дүгнэгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Таныг зөвлөсөн түнш эсвэл тодорхой ажилбар эсвэл үйлчилгээг харилцагчид зөвлөсөн танай ажилтан мэдэгдэж урамшуулагдана
  Зааварчилгаа

  Зааварчилгаа
 • Танай мэргэжилтнүүдийг төрөл бүрийн шалгаваруудаар :өвчтөнүүдийн тоо, үзүүлсэн тусламж, ашиг ба бүтээмж г.м-р харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Та ямар эмчид өвчтөн давтан ирж байгаа, хэн нь танай харилцагчдыг алдаж болохыг мэднэ
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Мэргэжилтнүүдийн хэлцэлт цалинг автоматаар тухайн хүний үнэлэмжээр тооцдог
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Эмч нэг бүрт эсвэл тасаг бүрт та хандалт ба хугацааны тодорхой үед үзүүлсэн үйлчилгээнүүдийн өсөлтийг мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлангаар хамгийн ашигтай эсвэл танигдсан үйлчилгээнүүдийг харуулах болно.
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Өвчтөнүүдээр, үйлчилгээгээр, мэргэжилтнүүдийн статистикийг та хугацааны дурын үед мэдэж болох ба тэдгээрийг тайлангаар дүгнэж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны хөдлөл зүй
 • Эм эсвэл бараа нэг бүрт программ түүний нөөц ямар хугацаанд хангалттай байгаа хэлж өгдөг тул худалдан авалт ба хадгалалтыг оновчтой болгох боломжийг өгдөг
  Барааны тавилан

  Барааны тавилан
 • Та худалдсан болон үйлчилгээнд зарцуулсан барааны бүрэн статистикийг авч болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг.
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танд хэрэгтэй үзүүлэлтүүдээр хийгдсэн төлбөрийн дүн шинжилгээ нь үйлчилгээ ба бараануудын үнийг бууруулах эсвэл нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Харилцагсад танай сайтанд дурын ажилтанд сонгосон салбартаа бичүүлж болно. Тухайн үеийн хуваарь ба үйлчилгээний үнэлгээнүүд
  Онлайн бичүүлэлт

  Онлайн бичүүлэлт
 • Бүх өвчтөнүүд сайтаас шинжилгээнүүд бэлэн болсон тухай мэдэж, үр дүнгүүдийг татаж авч болно
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах.
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Дэлгэц дээр ажилтнууд ба кабенитаар хуваарь хийснээр та өөрийн компаний нэр хүндийг эргэлзээгүйгээр өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Агуулахын нөөцийн шаардлагатай тоо хэмжээний хүртээмжийг тодорхой хугацаагаар урьдчилан таамаглана.
 • Эм болон эмнэлэгт зарцуулагддаг материалуудыг шинээр авах болсныг тэдгээрийн хэмжээ эгзэгтэй доод төвшинд(программ эзэмшигчээс тогтоосон үлдэгдлийн байж болох хамгийн доод хэмжээ) очиход систем сануулдаг.
 • Эм болон материалуудын зарцуулалтыг ажилбар явуулсан, тэдгээрт зарцуулагдсан баримтыг үндэслэн автоматаар бичдэг. Тэдгээрийн зарцуулагдах хэвийн хэмжээг поликлиникт тооцоолон тогтоосон байдаг.
 • Үнийн хуудаснуудыг олноор янз бүрийн тарифтайгаар хийж болох бөгөөд хуулийн этгээд ба хувь хүнд, тэр дундаа хөнгөлөлт эдэлдэг хүмүүст зориулан үнийн хуудсыг бий болгож болно.
 • Программ хангамж нь тухайн ангилалын харилцагчид хэрэглэгддэг үнэлгээг үндэслэн бараа, үйлчилгээний өөрийн өртгийг автоматаар тооцоолдог.
 • Үйлчлэх хүрээний хүн амын дунд заавал хийгдэх үзлэг, вакцинжуулалтыг явуулсны тооллого ба хяналтыг автоматаар хийнэ.
 • Төрөл бүрийн шалгууруудаар өвчтөнүүдийг ангилна. Өөр ангилалын өвчтөнүүдийг өөр өөр өнгөөр тэмдэглэдэг.
 • Магадлагаа ба албан маягтуудыг (ажилд орох үзлэгийн, сургуульд орох, жолоочийн үзлэгийн хуудаснууд г.м) хуульд заасан хэлбэрээр бий болгоно.
 • Эмнэлгийн хуудаснуудын тооллогыг хийнэ.
 • Дурын баримтууд : эмнэлгийн, боловсон хүчний ба хууль эрхийн баримтуудыг(гэрээнүүд, нэмэлт зөвшилцөл, актууд г.м) автоматаар бөглөж, бий болгох боломжтой.
 • Шүд судлалын кабенит нь программд хүүхдийн болон насанд хүрэгсдийн шүдний томъёолол, онцлогийг оруулж болно.
 • Бусад системүүд ба сайтуудтай нэгтгэх үед мэдээлэлүүдийг бөөнөөр нь импортолж экспортлон автоматаар ачаалалыг нэмэгдүүлж бас бууруулж болно.
 • Программын бага хэмжээтэй хэсгийг флешэнд байрлуулж болно. Базын хуулбарыг хийж болох ба тэднийг дуртай газартаа хадгалж болно. Үүнээс гадна, базын хадгалалтыг программ хангамж байнга нөөц хуулбарлалт хийн хангаж байдаг.
 • Поликлиникийн тооллогын чиглэлийн бүтээгдхүүнийг (программыг) танилцуулгын хувилбараар нь үнэгүйгээр туршихыг санал болгож байна.
 • Программ хангамжийг хугацаагүйгээр ашиглах эрх нь төсөвтөйгөөрөө ялгаатай бүтээгдхүүний өртгийг нэг удаа төлсний дараа бий болно.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Эмнэлгийн дурын байгууллага нь үндсэн үйл ажиллагаараа тооллогыг зохих ёсоор явуулах ёстой бөгөөд тэдгээрт нь норматив - эрх зүйн актуудаар нэмэгдүүлсэн шаардлагууд тавигддаг. Поликлиник нь олон чиглэлийн байж олон мянган хүнд үйлчилдэг. Энэ нь поликлиникийн тооллогыг цахимаар хийх ёстой болгодог. Боломжуудын хүрээнд аж ахуйн тооцоололыг хөгжүүлэх хэрэгтэй тул дурын поликлиникт ТТС-Тооллогын Төгс Систем компаний олон үйлдэлт программ төгс тохирдог. Бүтээгдхүүнийг эмнэлгийн тооллогоноос гадна санхүүгийн, боловсон хүчний ба агуулахын тооллогыг явуулахад хэрэглэж болно. Түүнд өвчтөнүүд, эмнэлгийн багаж хэрэгслүүдийн нийлүүлэгчид, эмийн бэлдмэлүүд, эмнэлгийн багаж хэрэгслүүд, бараа материалуудын нөөц, ажилтнуудын талаархи өгөгдлүүдийн баз үүсдэг. Эмнэлгийн төлбөртөй үйлчилгээнүүд ба бараануудын өөрийн өртгийн тооцоололд зориулсан хэлбэртэйгээр хийж бас болно. Байгууллагын аптекаар хийгддэг төлбөртөй үйлчилгээ ба барааны эцсийн үнийн жагсаалтыг үнийн хуудас байдлаар бий болгодог. Үнүүд, тооллогын объект ба субъектуудын өгөгдлүүд нь базад янз бүрийн агуулгатай баримтыг бий болгоход автоматаар бөглөгдөнө(гэрээнүүд, маягтууд, дагалдах хуудаснууд, тооцооны баримтууд). Поликлиникийн тооллогын системд үзлэгт бичигдсэн, бүх зургууд ба шинжилгээг агуулсан өвчтөний эмнэлгийн цахим картууд байдаг. Систем нь оношилгооны автомат бөглөлтөөр, ӨОУ(өвчний олон улсын ангилалаар) тэдний эмчилгээний стандарт тэмдэглээгээр хангагдсан байдаг.

Тасгийн эрхлэгчид базаар дамжуулан тогтоогдсон стандартуудыг эмчилгээний заалтуудад баримталсан эсвэл тэднээс хазайсан эсэхийг хянаж болно. Эмч нар өвчтөнүүдийг системээр дамжуулан өөр мэргэжилтэнүүдэд үзүүлэхээр, шинжилгээнд болон эмнэлгийн ажилбаруудад илгээж болно.

Программ нь тодорхой өвчтөнд үзүүлсэн үйлчилгээ ба худалдсан барааны тооллогыг хийдэг. Поликлиникийн мэргэжилтэн нэг бүрээр үйлчлүүлсэн харилцагчдын тоо, зарцуулсан хугацаа г.м-н тооллогыг явуулдаг. Энэ нь поликлиникийн ажилтны хэлцэлт цалин болон хөлсний бусад хэлбэрүүдийг хуримтлуулах боломж олгоно. Үйлчилгээ ба барааны төлбөрийг оруулахад хөнгөлөлтийн картаар тооцогдсон хөнгөлөлт, мөнгөн дүнгийн урьдчилгаа, өр ба торгуулийн хэмжээ тооцогдоно. Базад бэлэн төлбөр эсвэл чекийг баримтжуулан тооллоход зориулан квитанциудыг бий болгодог. Бонусын картаар автоматаар хуримталсан бонусын хэмжээ тооцогдоно. Поликлиникийн тооллогонд зориулан программ хангамж нь төлбөртөй үйлчилгээнүүдийг хөдөлгөж тэдний динамикийг хянах боломжийг өгдөг. Шинэ хэрэглэгчдийг бодитойгоор татсан мэдээлэлийн бүх эх үүсвэр бүрээр тооллого явагдаж эдгээр өгөгдлүүдийн үндсэн дээр тодорхой аргачлалаар байршуулсан сурталчилгаа нь хэр үр дүнтэй байсныг хялбар тогтоох боломжтой болдог. Эмч бүр өвчтөнийг хэр барьж чадаж байгааг тоолдог. Базад байгаа өвчтөнүүдийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь сурталчилгааг зориулах зорилтот бүлгийг тодорхойлоход тусалдаг. Олныг хамарсан, сонголттой илгээлт баяр хүргэсэн, сурталчилгааны ба бусад мэдээлэлүүдийг 4 аргаар хүртээдэг. Үйлдвэрлэлийн, санхүүгийн ба бусад үзүүлэлтүүд нь тайлангийн хэлбэрүүдэд тусгагдсан байдаг. Поликлиникийн ажилтанд удирдлагад өгөх тайланг хийх, бөглөх ба аваачиж өгөх шаардлага байхгүй. Байгууллагын бүх түлхүүр үзүүлэлтүүдийг хамарсан тайлангууд нь диаграмм ба графикуудаар хангагдсан байдаг. Тэдгээр нь явцын дунд бий болсон дүн шинжилгээний болон статистикийн мэдээлэлүүдийн хүлээн авалтыг хялбаршуулдаг.

Программын харагдах байдал

Поликлиникийн тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Поликлиникт зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Эмнэлгийн байгууллагад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Эмнэлгийн төв болон хувийн эмнэлэг

  Эмнэлгийн төв
  болон хувийн
  эмнэлэг
 • Поликлиник ба диспансер

  Поликлиник
  ба диспансер
 • Улсын эмнэлэг, стационар ба эмнэлэг

  Улсын эмнэлэг,
  стационар ба эмнэлэг
 • Лаборатори ба анагаах ухааны-оношлогооны төв

  Лаборатори ба анагаах
  ухааны-оношлогооны
  төв
 • Сувилалын болон нөхөн сэргээх төв

  Сувилалын болон
  нөхөн сэргээх төв
 • Диспансер ба урьдчилан сэргийлэх төв

  Диспансер ба
  урьдчилан сэргийлэх
  төв
 • Хувийн эмч нар

  Хувийн эмч нар
 • Нүдний төв ба хараа зүйн төв

  Нүдний төв ба
  хараа зүйн төв
 • Эмийн сан

  Эмийн сан
 • Нөхөн үржихүйн болон жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн төв, амаржих газар

  Нөхөн үржихүйн
  болон жирэмсэн
  эмэгтэйчүүдийн төв,
  амаржих газар
 • Гоо сайхны болон гоо зүйн мэс засал

  Гоо сайхны болон
  гоо зүйн мэс засал
 • НИИ - научно-исследовательский институт

  НИИ - научно-
  исследовательский
  институт
 • Сэтгэл судлал болон сургалт

  Сэтгэл судлал
  болон сургалт
 • Эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөө

  Эмэгтэйчүүдийн
  зөвлөгөө
 • Эрүүл мэндийн цогцолбор болон төв

  Эрүүл мэндийн
  цогцолбор болон төв
 • Мэс заслын төв

  Мэс заслын төв
 • Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, логопункт болон дефектолог

  Сургуулийн өмнөх
  боловсролын
  байгууллага, логопункт
  болон дефектолог
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Поликлиникт зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Поликлиникт зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: