1. Главная
 2.  › 
 3. Программы для учета
 4.  › 
 5. Борлуулалтын тооллого

По мнению 556 организаций рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Поддержка стран: Все
Операционная система: Windows
Семейство: Универсальная Система Учета
Назначение: Автоматизация бизнеса

Борлуулалтын тооллого

 • Возможности
 • Описание
 • Скриншот
 • Видео
 • Скачать
 • Презентация
 • Для кого?
 • Клиенты
 • Отзывы
 • Язык
 • Заказать

Борлуулалтын тооллогын программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно.
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба дэлгүүрүүд

  Агуулахууд
  ба дэлгүүрүүд
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж, өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагчдад хөнгөлттийн эсвэл хуримтлалын картуудыг өгч болно
  Хөнгөлөлтийн картууд

  Хөнгөлөлтийн картууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Систем худалдан авагчдын хэн нь илүү ашиг таньд авчирсныг харуулж та ийм харилцагчдыг үнийн хуудсаар эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Худалдагчдын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Худалдагчдын цалин

  Худалдагчдын цалин
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Танай дэлгүүрийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Сеть магазинов

  Сеть магазинов
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

В зависимости от конфигурации разработанного программного обеспечения список возможностей может меняться:

 • Төлбөр баталгаажсаны дараа мэдээлэл баз нэг бүрт орж, нэгэн зэрэг тэмдэглэгдэн барааны харгалзах тоо нэр төрлийн хүрээний эгнээ ба агуулахаас хасагдана.
 • Төлбөр баталгаажингуут мэдээлэл өгөгдлүүдийн баз бүрт орж харилцагчийн профайлд бэхлэгдэн худалдагчийн профайлд нийлбэр нь бүртгэгдэнэ.
 • «Борлуулалтын тооллого»-ын программ нь тайлангийн хугацааны төлбөр төлөлт ба борлуулалтын хэмжээгээр нь худалдагчийн хэлцэлт цалинг автоматаар тооцно.
 • «Борлуулалтын тооллого»-ын программ нь баримт бичгүүдийг бүрэн хэмжээгээр нь бөглөж, зайлшгүй шаардлагатай болон санхүүгийн баримтуудыг өгөгдлүүдийн баз ба тэнд байгаа бланкуудад тулгуурлан бэлтгэнэ.
 • Автоматаар бий болгосон баримтуудад бүх гэрээнүүд ба бүх төрлийн дагалдах хуудаснууд, шинээр худалдан авах бүтээгдхүүний захиалгын хуудаснууд ордог.
 • Программд 2 төрлийн маягтууд-албаны баримтуудын бланкны багц ба худалдан авагчдад илгээх бичиглэлийн маягтуудын багц байдаг.
 • «Борлуулалтын тооллого»-ын программ нь хийсэн тайлангуудын нарийвчлалтай бөгөөд хийгдсэн тайлангууд нь тухайн цаг үед тохирдог, бүх шаардлагууд ба заалтуудад бүрэн нийцдэг гэдэгт нь баталгаа өгдөг.
 • «Борлуулалтын тооллого»- ын программ нь хойшлуулсан хүсэлтийг байлгах функцитэй бөгөөд дуусаагүй захиалгыг хадгалан худалдан авагч нэмэлт бараануудтай эргэн ирэхэд түүний төлбөрийг нь төлөхөд зориулан идэвхижүүлнэ.
 • Худалдан авагчдыг барьж байх ба тэдний идэвхийг нэмэгдүүлэхийн тулд шинэ худалдан авалтын төлбөрийн хэсэгт ашиглах боломжтой бонусын системийг нэвтрүүлэхийг урьдчилан харсан байдаг.
 • Тогтвортой байнгын худалдан авагчдын үнэнч байдлыг дээшлүүлэхэд худалдан авагчдын профайлд бэхлэгдсэн, үнийг нь тусгайлан заасан хуудсаар тэдэнд үйлчилж болно.
 • Борлуулалтын тооллогын программ нь худалдан авалтын үнийг тооцохдоо үнийн ямар хуудас ашиглахыг асууж, үнийн бууралтын жагсаалтыг гаргаж хэрэгтэй үнийг сонгохыг зааж өгдөг.
 • Борлуулалтын тооллогын программ нь худалдан авалтын идэвхийн талаар тайлангийн үеийн мэдээлэлүүдийг гаргаж чекүүдийн хэмжээ ба тэдгээр чек нэг бүрээс олсон ашгийг гарган дэлгүүрийн дундаж чекийг гаргадаг.
 • Тайлангууд нь хамгийн их танигдсан болон хамгийн эрэлтгүй барааг тайлангийн үед тодорхойлон хамгийн ашигтай барааг нийтэд нь болон барааны нэгж бүрээр тооцон гаргадаг.
 • Тайлангуудад борлуулалтын хамгийн үр дүнтэй цэг ба хамгийн амжилттай ажилласан худалдагчийг илрүүлэн барааны нэр төрлийн хүрээнээс хамгийн их болон хамгийн бага эрэлттэй барааны тооллогыг борлуулалтын цэг бүрт явуулна.
 • Борлуулалтын тооллогын программ нь агуулахын тооллогыг тохиромжтой болгож, зарагддаггүй бараанаас агуулахыг чөлөөлөх замаар хэт бараажилтыг бууруулж, барааны нөөцийн үлдэгдлүүд ба тэдгээрээр хэдий хугацаанд хангагдаж болохыг мэдээлдэг.

Описание программного обеспечения

Борлуулалтын тооллого нь барааны, орлогын, тооллогонд болон арилжааны байгууллага нь харилцагч нартай тулж ажилладаг, худалдан авагчдын тооллогыг хийдэг бол шууд хамааралтай ба худалдагчийн ажлын үр дүнг “хэмжигч” болдог.Хэд хэдэн тооллогыг дахин нийлүүлэхийн тулд ба тухайн бодит хугацааны хэмнэлээр тооллогыг нэгдсэн байдлаар хийхэд арилжааны үйл ажиллагааг автоматжуулах нь чухал.

Тусгай программ хангамжаар мэргэшсэн «Тооллогын Төгс Систем» (ТТС) компаний боловсруулсан «Борлуулалтын тооллого»-ын программ нь арилжааны байгууллагуудад санал болгодог бусад төстэй бүтээгдхүүнүүдийн дунд хамгийн шилдэгт тооцогддог. «Борлуулалтын тооллого»-ын программ нь энгийн интерфейстэй, тохиромжтой чиглүүлэгчтэй ба боловсруулж байгаа өгөгдлүүд, программ суусан компьютерийн системийн шинжээс хамаарахгүйгээр өндөр бүтээмжтэй ажилладаг.

Мэдээлэлийн ойлгомжтой, ухаалаг бүтэц нь «Борлуулалтын тооллого»-ын программыг хэр туршлагатай ажиллахаас хамаарахгүйгээр хэрэглэгч бүрт хүртээмжтэй болгодог. «Борлуулалтын тооллого»-ын программ нь 3 үндсэн блоктой: «Лавлахууд», «Модулиуд», «Тайлангууд»-н блокууд байна.

Явцын ажиллагаа Модулиудын блокт явагдаж тэнд орсон ажилтан ажлын хувийн талбартай, цахим хувийн тайлангууд ба явцын үр дүнгээ тэмдэглэх хэсгүүдтэй байна.

Ийм багцуудын хандалтыг хувийн нэвтрэх нэр ба нууц үг өгөн зохицуулж, ажилтны эрх мэдлийн хэмжээгээр хязгаарласан байна.

«Лавлахууд» ба «Тайлангууд»-н блокуудад ямар ч үйл ажиллагаа явахгүй бөгөөд зөвхөн тэнд гаргасан үр дүнгүүдийг ашиглана.

Лавлахууд компаний тухай мэдээлэлээр анхны оролтонд дүүрч, процессуудын дараалал ба тэдний эмх цэгц тохируулагдаж, ажлын бүх процессуудын тооцоолол явагдана.

Энэ «суурилуулалтын» блок нь «Борлуулалтын тооллого»-ын программын төлөвлөгдсөн байдлаар болон зохицуулагдан ажиллах боломжийг хангадаг. «Тайлангууд»-ын блокт арилжааны үйл ажиллагааны явцын үнэлгээ ба.

«Борлуулалтын тооллого»-ын үр дүнд үндэслэсэн төрөл бүрийн тайлангууд бий болдог. «Тайлангууд» нь «Борлуулалтын тооллого»-ын программын гол давуу талын нэг бөгөөд дээд зэргийн ашигтай мэдээлэлүүд байх бөгөөд бүх программууд ийм сонголттой байдаггүй. Бүх блокууд нь дотроо агуулгатайгаа ижил нэртэй хавтаснуудад хуваагдах тул тэдгээрийг хооронд нь будилахааргүй байдаг. Энэ нь дээр бичсэнчлэн программ дээр ажиллахад амархан байдгийг баталж байна.

«Борлуулалтын тооллого»-ын программ нь нийт хэмжээгээрээ хэд хэдэн хэсгээс тогтдог мэдээлэлийн үйл ажиллагааны систем бөгөөд тэдгээрт байгаа өгөгдлүүд нь хоорондоо харилцан шууд болон дам байдлаар холбоотой байж борлуулалтын тооллогыг барааны, худалдан авагчдын ба худалдагчдын тооллоготой нийтэд нь хийдэг. «Борлуулалтын тооллого»-ын программ нь бараа нэг бүрт арилжааны үзүүлэлтүүд: барааны нэр төрөл, ханган нийлүүлэгч ба бренд, тоо ба хадгалагдаж байгаа газар зэргийг нь заан барааны хүрээний эгнээг үүсгэнэ. Энэ мэдээлэл нь барааны базад ээлжит дагалдах хуудас орж ирэх бүрт нэмэгдэнэ.

Шинэ нэр төрлүүд цөөн байвал «Борлуулалтын тооллого»-ын программ нь барааны цонхыг нээх бөгөөд тэдгээрийн заримд нь байж болох хариултуудын хувилбаруудын жагсаалт байдаг. Хэрвээ бараа олон тоогоор ирсэн байвал «Борлуулалтын тооллого»-ын программ нь өгөгдлүүдийг автоматаар импортын функцээр зөөвөрлөнө. Энэ нь ажилтны оролцоог шаардахгүй бөгөөд өгөгдлүүд өөрсдөө бие даан базын бүтцийн үүрнүүдэд байршина. Дагалдах хуудаснууд «Борлуулалтын тооллого»-ын программд хадгалагдаж дугаар ба огноогоор нь тэднийг олж болно.

Төстэй байдлаар гэрээт талуудын базыг үүсэж, тэнд нь борлуулалтанд шууд оролцдог бүх худалдан авагчид ба ханган нийлүүлэгчдийг оруулсан байдаг. Хэдийгээр систем нь харилцааны үйлдэл ба тэдгээрийн баримтуудыг хадгалж харьцааны явцын талаар болон ямар үйлдэл хийх талаар саналыг гаргадаг ч энэ баз нь CRM системийн форматтай байдаг нь ханган нийлүүлэгчид ба худалдан авагчидтай ажиллахад том түлхэц болдог. Шинэ ирсэн оролцогчдыг нэмэхдээ «Борлуулалтын тооллого»-ын программ нь бараа нэмэхтэй яг адил – барааны цонхтой ижил боловч өөр агуулгатай хэрэглэгч бүртгэх цонхонд гараар эсвэл импортын функцийн тусламжтайгаар хийдэг.

Барааны борлуулалтын бүх баримтуудыг бүртгэхэд «Борлуулалтын тооллого»-ын программ нь ижил төстэй ч мэдээлэлийн хэмжээгээрээ арай дэлгэрэнгүй борлуулалтын цонхыг нээж, энд гэрээт талуудын базаас худалдан авагчдын талаар, ажилтнуудын базаас худалдагчдын талаар, барааны тухай нэр төрлийн хүрээний эгнээнээс, борлуулалтын өөрийнх нь тухай мэдээлэлүүд нь өртөг төлөгдөл ба төлбөрийн хэлбэрээс орсон байдаг. Энд өөр өөр төрлийн базуудаас өгөгдлүүдийг оруулах борлуулалтын цонх нь хэлцэлд оролцогч нэг бүрт зориулагдан 4 блокод хуваагдаж, блок бүр нь өөр өөр агуулгатайгаар бөглөгддөг талбартай бөгөөд ижил форматтай хэд хэдэн үүрнүүдэд хуваагдсан байдагт анхаарах хэрэгтэй. Худалдан авагчаас авсан нийлбэрээс бусад мэдээлэлийг гараар оруулахгүй бөгөөд харгалзах базаас өгөгдлүүдийг нэмэхдээ эхлээд нэр төрлөөр нь шаардлагатай файлуудад хайж холбоо тогтооно.

Программын харагдах байдал

Борлуулалтын тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Борлуулалтын тооллогын программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Арилжаанд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Дурын дэлгүүр

  Дурын дэлгүүр
 • Бутик

  Бутик
 • Супермаркет, их дэлгүүр эсвэл өөртөө үйлчилдэг дэлгүүры

  Супермаркет,
  их дэлгүүр эсвэл өөртөө
  үйлчилдэг дэлгүүры
 • Худалдааны фирм, компани болон байгууллага

  Худалдааны фирм,
  компани болон
  байгууллага
 • Бөөний болон жижиглэн худалдаа

  Бөөний болон
  жижиглэн худалдаа
 • Худалдааны агуулах

  Худалдааны
  агуулах
 • Өмнө нь хэрэглэсэн, агуулахын болон комиссын барааны дэлгүүр

  Өмнө нь хэрэглэсэн,
  агуулахын болон
  комиссын
  барааны дэлгүүр
 • Худалдаа үйлдвэрлэлийн компани буюу фирм

  Худалдаа үйлдвэрлэлийн
  компани буюу фирм
 • Захиалга болон үйлчилгээний төв

  Захиалга болон
  үйлчилгээний төв
 • Автомашины дэлгүүр

  Автомашины дэлгүүр
 • Интернэт дэлгүүр

  Интернэт дэлгүүр
 • Худалдааны байр, борлуулалтын хэлтэс

  Худалдааны байр,
  борлуулалтын хэлтэс
 • Бараа бүтээгдэхүүний мэргэжилтэн, борлуулалтын төлөөлөгчид

  Бараа бүтээгдэхүүний
  мэргэжилтэн,
  борлуулалтын
  төлөөлөгчид
 • Худалдааны төв, цогцолбор эсвэл танхим

  Худалдааны төв,
  цогцолбор эсвэл
  танхим
 • Хар зах болон зах

  Хар зах
  болон зах
 • Худалдааны болон худалдааны цэгүүд

  Худалдааны болон
  худалдааны цэгүүд
 • Импортлогчид ба экспортлогчид

  Импортлогчид ба
  экспортлогчид
 • Худалдан авах, нийлүүлэх болон түгээх газар

  Худалдан авах,
  нийлүүлэх болон
  түгээх газар
 • Түц

  Түц
 • Борлуулалтын менежер ба касс

  Борлуулалтын менежер
  ба касс
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Борлуулалтын тооллогын программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Борлуулалтын тооллогын программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: