1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Спортын тооллого

Байгууллагын 631 саналаар рейтинг: 4.9
Оценка
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Спортын тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Спортын тооллогын системийн боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагч нэг бүрийн фото зургийг программд хадгалж болно
  Камераас зураг авах

  Камераас зураг авах
 • Харилцагчдыг ялган танихад клубын картыг ашиглаж болно
  Клубын картууд

  Клубын картууд
 • СМС зурвасыг Та олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд ,жишээ нь өнөөдөр захиалгаа сунгах хэрэгтэйг сануулсан мэдээлэлийг илгээхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангийн илгээлт нь танд дурын дурын цахим баримтыг илгээх боломжийг өгдөг. Жишээ нь, хуримталсан бонусын тухай мэдэгдлийг илгээх
  E-mail

  E-mail
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Та хичээлийн хуваарийг цахим хэлбэрээр хийснээрээ өөрийн өрөө тасалгааг зохистой ашиглах болно
  Хуваарь

  Хуваарь
 • Программд тодорхой хичээлийн тоогоор эсвэл хугацааны тодорхой үед дурын захиалгуудыг хянах боломжтой
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Хэрвээ та харилцагчид ямар нэг юмыг зардаг эсвэл өгдөг бол Та нарийвчилсан тооллогыг явуулж болно
  Барааны тооллого

  Барааны тооллого
 • Харилцагсадтай ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтанд бүх чухал даалгавруудыг яг хугацаанд нь биелүүлэхэд тусалдаг
  CRM

  CRM
 • Танай зочид ямар дамжааг илүү сонгож байгааг болон харилцагчдын хувийн эрэлт хэрэгцээг хялбархан мэдэж болно
  Сонирхол

  Сонирхол
 • Танайд хэрвээ борлуулалтын менеджер ажилладаг бол тэдний ажил ба үр дүнгүүдийг манай программд хамаарагдах болно
  Менеджерүүдийн ажил

  Менеджерүүдийн
  ажил
 • Таны харилцагчдын баз ямар хурдан өсөж байгааг болон программын орчин үеийн боломжуудын тусламжтайгаар шинэ хандагсдыг татаж болно
  Харилцагчдын өсөлт

  Харилцагчдын
  өсөлт
 • Долоо хоногийн өдрүүд эсвэл сарын ямар өдрүүдэд танайд илүү олон үйлчлүүлэгчид байхыг мэдэж болох тул салбар бүрийг хялбар удирдаж болно
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Систем харилцагчдын хэн нь илүү ашиг авчирсныг харуулах тул та ийм зочдыг үнийн хувийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Танайхаас явсан харилцагчид

  Танайхаас явсан
  харилцагчид
 • Явсан шалтгааны дүн бүртгэл нь харилцагчдын базын урсгалын алдагдлаас сэргийлэхэд тусалдаг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын
  шалтгаан
 • Дасгалжуулагчдын хэлцэлт цалинг хувь ажилтны үнэлэмжээр автоматаар тооцож болно
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Танай дасгалжуулагчид ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавраар: харилцагчдын тоо, хийсэн хичээл, ашиг ба бүтээмжээр харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Ямар дасгалжуулагчид харилцагч нар давтан бүртгүүлдэг, хэн танай зочдыг алдаж болохыг мэднэ
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Тусгай тайлан ямар дамжаанууд илүү эрэлттэй байгааг харуулдаг. Үүний үндсэн дээр та удирдлагын тохиромжтой шийдвэрийг гаргах боломжтой
  Танигдаагүй

  Танигдаагүй
 • Ажилчин эсвэл салбар нэг бүрээр та хандалтын ба захиалгуудын борлуулалтын өсөлтийн хөдлөл зүйг дурын хугацааны огтлолд мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлан хамгийн ашигтай эсвэл хамгийн танигдсан дамжааг харуулдаг
  Дамжаануудын дүн шинжилгээ

  Дамжаануудын
  дүн шинжилгээ
 • Харилцагчаар, захиалгуудаар ба дасгалжуулагчдаар бүх статистикийг та тохиромжтой үедээ мэдэж динамикийг нь тайлангуудын тусламжтай үнэлж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны
  хөдлөл зүй
 • Та зарсан эсвэл хичээлд өгсөн барааны бүрэн статистикийг авах болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын
  тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Төлбөрүүдийн дүн шинжилгээгээр захиалга ба барааны үнийг нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулах шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Ажилтнуудаараа цагийн хуваарийг хийж дэлгэц дээрээ байрлуулснаар Та өөрийн компаний нэр хүндийг харилцагчдын нүдний өмнө өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Спортын тооллогын хэрэгсэлд орох хандалтыг автомат горимоор зөвхөн авахгүй бөгөөд хэрэгсэл нь алсын зайнаас ажиллахыг дэмждэг бөгөөд мөн хэсгийн холболтоор болон интернетээр дамжуулан ажиллаж болдог.
 • Алсын зайнаас орох горим нь удирдлагад илүү таалагддаг бөгөөд тэд ихэнхидээ замд явж тэр үедээ аж ахуйд явагдаж байгаа ажил хэргийн явцын байдлын талаархи мэдээлэлийг байнга авч байхыг хүсэж байдаг.
 • Ажлын сүлжээний горим нь ажил хэрэгт компаний янз бүрийн салбаруудын мэдээлэлүүдийг нэгтгэн өгөгдлүүдийн нэгдсэн базад оруулж, тэнд нь бүх мэдээлэлүүдийг иж бүрнээр нь агуулж, хандалтыг хурдан авах боломжтой байдаг.
 • Спортын тооллогын хавсралтын интерфейс нарийвчилан боловсруулагдсан ба сургалтанд хугацаа зарцуулалгүйгээр дурын оператор ашиглахад зориулан дасан зохицсон байдаг.
 • Интерфейсийн хувийн болголтын төвшин нь хамгийн шаардлага өндөртөй хэрэглэгчийг гайхуулах бөгөөд программд ажлын орон зайг бий болгоход зориулан 50 гаруй янз бүрийн сэдвүүдийг оруулсан байдаг.
 • Спортын тооллогын хэрэгслийг суулгасны дараа ачаалснаараа компаний имидж түншүүд ба харилцагчдын дунд мэдэгдэхүйц өсөх болно.
 • Үйл хэргийн бүтээмийг хөтлөх хэрэгслийг ашигласнаар хүрэх зохион байгуулалтын өндөр төвшингийн ачаар мэдээлэл хэрэглэгчид хүртээмжтэй болж шуурхай байдлаар шаардлагатай мэдээлэлийг өндөр нарийвчлалтайгаар олох болно.
 • Та үр дүнтэйгээр ба хурднаар дасгалжуулалтын графикт, системд өөрчлөлтүүдийг бие даан автоматаар оруулж тохирох залруулгуудыг хийж болно.
 • Санхүүгийн тайлангийн хийгдсэн горим нь гайхалтай сайн зэмсэг болох бөгөөд та түүнд тулгуурлан аж ахуйн үйл ажиллагааны төлөвлөлтөнд залруулга хийж болно.
 • Спортын тооллогын программ хангамж нь өөртөө менеджерийн борлуулалтын сэдлийг нэмэгдүүлэх зэмсэгийг агуулж байдаг бөгөөд хэрэгсэл нь менеджер нэг бүрийн ажлын үр дүнг тусад нь хэмжих боломжийг өгдөг. Үр дүнд нь хамгийн үр дүнтэй ажилласан ажилтанд хувь эсвэл сайн биелүүлсэн ажлын төлөөх шагнал хуримтална.
 • «Тооллогын Төгс Систем»-н хавсралтыг ажил хэрэгтээ нэвтрүүлснээр хүний хүчин зүйлийн сөрөг нөлөөг байгууллагын дотоод дох процессуудад бууруулдаг.
 • Программ хангамж нь бүх хүнд ажлуудыг автоматаар хүний оролцоогүйгээр хийж, анхны өгөгдлүүдийг зөв оруулан үр дүнг нь хүлээхэд л хангалттай байдаг. Энэ үед гүйцэтгэсэн даалгавруудын нарийвчлал нь маш өндөр төвшинд байдаг.
 • Спортын тооллогын хавсралт нь хүнд байдаг сул талуудаас ангид байж, төөрөлдөж будлихгүй, анхаарал сарнидаггүй, төлбөр ба нийгмийн батлагаа шаарддаггүй, хэрэгсэл нь зөвхөн бүх даалгавруудыг биелүүлэхэд зориулагдсан байдаг.
 • Компаний брендийн идэвхигүй хөдөлгөөний үед хавсралтын функцид баримтуудыг бий болгоход зориулан загваруудыг хийсэн бөгөөд тэдгээрт компаний логог тавьж, түүний реквизит ба бусад өгөгдлүүдийг оруулдаг нь байгууллагыг түншүүд ба харилцагчдын дунд таниулах ач холбогдолтой.
 • Спортын тооллогын систем нь дурын төрлийн баримтыг бий болгох чадвартай бөгөөд тэдгээрийн нэг бүрийг нь цахим форматаар хадгалж эсвэл хэвлэж болно.
 • Программ хангамж нь олон цонхтой интерфейс байдлаар бүтээгдсэн. Та үргэлж янз бүрийн хавсралтуудад орж, энэ нь ажлын цаг ба хөдөлмөр зарцуулалтыг хэмнэх боломжийг өгнө.
 • Систем нь ажлын талбарыг ашиглахад таатай байх ба мэдээлэлийн өндөр төвшинтөй байхаар бүтээгдсэн.
 • Спортын тооллогын программын интерфейстэй ажиллах үед түүнийг «өөрийн гарын дор» тааруулж болох бөгөөд мэдээлэлүүдтэй мөрнүүд ба багануудыг тохиромжтой байдлаар байршуулан тэдгээрийн хэмжээг комьютерийн хулганы тусламжтайгаар зохицуулж , ашиглаагүй хэсгүүдийг нууж болно.
 • Бэлэн загварууд болон тэдгээрийг бий болгох функцийн ачаар хэрэглэгч өгөгдлүүдийн боловсруулалтанд зарцуулах хугацаагаа мэдэгдэхүйц хэмнэж болно.
 • Хавсралтын цэс нь 3 хэсэгтэй: модулиуд, тайлангууд ба лавлагаанууд байдаг. Хавсралтыг суулгасны дараа мэдээжээр Лавлагааны хэсэгт анхдагч өгөгдлүүдийг зөөвөрлөдөг.
 • «Тайлангууд» хэсэг нь зохицуулагчид ба удирдлагуудад зориулан бүтээгдсэн бөгөөд тэдгээр нь цаашдын бодлого ба тактикийг боловсруулахад чиглэгдсэн байдаг.
 • Спортын тооллогын «Модуль» хэсэг ажлын явцыг хариуцдаг.
 • «ТТС»-н хэрэгсэл нь олон мэргэжлийн программын бүтээгдхүүн мөн. Асар олон тооны төрөл бүрийн дамжаануудыг бий болгон хязгааргүй тооны харилцагчидтай ажиллах боломжтой. Хязгаарлалт нь зөвхөн Таний комьютерийн хатуу дискэнд сул зай байхгүй болсон үед үйлчлэх болно.
 • Спортын тооллогын программ хангамж нь аппаратын хангамжаас хамаарахгүйгээр үнэн магадлалтай ажилладаг. Хавсралт нь цаг хугацааны элэгдэлд орсон хуучин комьютер эсвэл ноутбок дээр ч ажиллаж чадна. Бүтээгдхүүний оновчтой болголтын төвшин өндөр бөгөөд их хэмжээний өгөгдлүүдийг боловсруулахад ч систем ажиллах чадвараа алдахгүй.
 • Программ хангамж нь зочин нэг бүрийн хувийн хяналтыг хийх боломжийг өгдөг. Энэ үед дасгалжуулалтын дамжааны төрөл нэг бүрт төрөл бүрийн захиалгуудыг авч болно.
 • Спортын тооллогын системд бүх захиалгуудыг нарийвчлалтайгаар тохируулах боломж байдаг.
 • Фитнесийн хяналтыг системжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн тулд программ хангамж нь штрих код тоолох боломжоор хангагдсан байдаг. Зочны бичлэгийн тооллого нэг бүр нь хувийн штрих кодоор хийгдэнэ.
 • Программ хангамж нь штрих код уншигчтай ажиллаж мэдээлэлүүдийг картууднаас тооцож чадна.
 • «Тооллогын Төгс Систем»-н хавсралтанд байгаа өгөгдлүүдийн базад захиалгуудын түүхийн тухай, төлбөрүүд, харилцагчид болон бусад өгөгдлүүдийг архивлан хадгалсан байдаг.
 • Дасгалжих бүлгүүдийн хуваарийг бий болгохоор тааруулсан байдаг. Фитнесийн дамжаануудыг төрөл ба ангилалаар нь бүлэглэж болно.
 • Хуваарийн тохиргоо нь маш бага хугацааг зарцуулдаг. Хуваарийг бүр жилийн өмнөөс хийж болно.
 • Спортын тооллогыг явуулахад зориулсан хавсралт Таньд хуваарьт өөрчлөлтийг шуурхай байдлаар оруулах боломжийг өгдөг.
 • Морьдыг ашиглах ачаалалыг төлөвлөхөд нэгдүүлэх боломж нь бүлгүүдийг тохирох хэмжээгээр, тасалгаануудын тоноглолтын хангалтаар нь үр дүнтэйгээр хувиарлах боломжийг өгдөг.
 • Зочин нэг бүрийн хичээлийн түүхтэй танилцан түүнийг хугацаа ба нөхцөлөөрөө илүү тохирох бүлэгт бичиж болно.
 • Тасалгааны хувиарлалтын зэмсэг «Facilitymanagement»-г нэгдүүлсэн байдаг.
 • Спортын тооллогын программ хангамж нь уян хатан схемээр хангагдсан байдаг. Дамжаа нэг бүрийг тодорхой дасгалжуулагчийн хувиарт тохируулж болно.
 • Хавсарсан бараануудыг нэвтрүүлэх(уух юм, төхөөрөмжүүд, уургийн коктейлууд, холимог, стероидууд ба бусад) функци бас байдаг.
 • Тараах материалууд(бүснүүд, алчуур, халатууд, тапочки, хувцас хадгалах камерын түлхүүр ба г. м )-н өгөлтийг бас нэгдүүлэх боломж байгаа.
 • Бизнес- процессыг иж бүрэн автоматжуулахад «Тооллогын Төгс Систем » -н программ хангамжийн туршлагатай боловсруулагчдын программыг ашиглан Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй аргаар оновчтой болгоорой.
 • Ажиллагсдын хөдөлмөрийн зарцуулалтыг багасгаж, ажлын сэдлийн төвшинг нэмэгдүүлээрэй. Энэ бүхэн «ТТС»-н спортын тооллогын программ хангамжийг ашигласнаар хангагдах болно.
 • Манай компаний албан ёсны сайтад байгаа холбоо барих өгөгдлүүдтэй танилцан Та бидэнтэй холбогдоорой. Цахим шуудангийн хаягаар захиа бичиж, бичигдсэн дугаараар утасдаж эсвэл скайпаар хүсэлтээ илгээж болно, Манай мэргэжилтнүүд Таний сонирхсон бүх асуултуудад дэлгэрэнгүй хариултуудыг өгөх болно!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Өнөөдөр зах зээлийн хатуу өрсөлдөөний үед спортын тооллогыг явуулахдаа тусгай программын бүтээгдхүүнийг ашиглаж тэр нь компаний дотоод процесст гайхалтай хяналтыг хийдэг байх шаардлагатай боллоо. Спортод тооллогыг явуулахад зориулан «Тооллогын Төгс Систем» компани төгс программыг боловсруулсан бөгөөд түүний тусламжтайгаар аж ахуйн бизнесийн процессыг оновчтой болгох, сайжруулах арга хэмжээнүүдийг үр дүнтэйгээр явуулах боломжтой болсон.

Бизнесийн процессуудыг оновчтой болгох нь программын цорын ганц үйлдэл бишээ. Спортын тооллогын программ хангамж нь олон зорилготой программ бөгөөд тэр нь үйл хэргийн хүрээнд өргөн хэмжээний зорилгуудыг шийдвэрлэх боломжтой. Программ хангамж нь компаний дотоодод явагддаг бүх процессуудыг автоматжуулахад зориулагдсан онцгой сайн зэмсэг мөн. ТТС-н программ хангамж нь спорт шиг ийм чухал салбарын хяналт ба удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд өргөн хүрээний боломжуудыг эзэмшдэг. Программ хангамж нь энэ салбарт ажил хэргийг автоматаар зохион байгуулах ба тохируулахад зориулсан зэмсэг болдог. Программ хангамж нь зочдын тооллогыг үр дүнтэйгээр хөтөлдөг. Үүнээс гадна, өгөгдлүүдийн базыг бий болгон, түүндээ хэрэгтэй өөрчлөлтүүдийг оруулж болно. Захиалгын удирдлагыг хэрэгжүүлэх үйлдэлтэй.

Дэлгэц дээр захиалгын төрлийн тухай, зочны овог ба нэр, төлбөрийн огноо ба хичээлийн эхлэх, дуусах хугацаа ба бусад мэдээлэлүүдийг агуулсан багананууд гарч ирдэг. Спортын тооллогын программ хангамж нь маш уян хатан тохиргоотой бөгөөд базд байгаа мэдээлэлүүдийн өгөгдлүүдийг нэмэх болон хянан засварлах боломжтой. Программ хангамж нь ажлын шуурхай байдлын өндөр төвшинтөй бөгөөд үйлдвэрлэл дэх ажил хэргийн системчлэлд өөрийн хувь нэмрийг оруулдаг. Спортын тооллогыг явуулдаг Программ хангамж нь тохиромжтой интерфейстэй бөгөөд төрөл бүрийн үйлдлийн багцад орох боломжтой байдаг. Программ хангамжийн ачаар бизнес-процессуудыг иж бүрнээр нь автоматжуулж болно. Мэргэжилтнүүдийн багийн бүтээсэн программ хангамж нь олон үйлдэлийн өндөр төвшингөөрөө бусдаас ялгардаг. Бизнес процессын тооллого ба хяналтын бичилтийн зорилгуудаас гадна хавсралт нь төрөл бүрийн тайлангуудыг удидлагын үйл ажиллагааг явуулахын тулд дүн шинжилгээг үндэслэн бий болгох бөгөөд үүнийгээ аж ахуйн үйл ажиллагааны бүх хүрээнд хийдэг.

Спортын тооллогыг явуулдаг программ хангамж нь олон хэрэглэгчийн хэмнэлд орох боломжоор хангагдсан байдаг. Энэ нь албан үүргийг ажиллагчдын дунд тэдний мэргэшлийг тооцон хувиарлах боломжийг өгдөг. Үүний зэрэгцээ оператор нэг бүр нь удирдлагаас ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдээлэлийн тэр л хэсэгт хандах хувийн эрхтэй. Компаний удирдлага ба бүрэн эрхтэй захиргаа нь мэдээлэлүүдэд бүрэн дүүрэн ямар нэгэн хязгаарлалтгүйгээр хандах эрхтэй. Үүнээс гадна, тэр нь өгөгдлүүдийн базтай ажиллахад тохиромжтой байдаг. Программ хангамж нь хамгийн оновчтой байдлаар хичээллэх бүлгүүдийн хуваарийг хийхэд зориулан нэгдүүлэх үйлдэлтэй байдаг. Хичээлийн тасалгаа хичээллэх бүлгүүдийн өвөрмөц байдлыг тооцон системд автомат горимоор харилцагчдын хүсэлтийн дагуу хуваариуд ерөнхийдөө үүсдэг. Энэ нь графикуудын давхцал үүсэхээс ангижруулдаг. Үүнээс гадна, хэрэгсэл нь бүлгүүдийг тэдний хэмжээ ба хичээлийн тодорхой төрөлд баримжаалан хуваадаг.

Хавсралт нь ашиглахад энгийн бөгөөд зочид ба дасгалжуулагчдад зориулан нэгдсэн хуваарийг хийх үйлдлээр хангагдсан байдаг. Спортын тооллогыг явуулахад зориулсан программ хангамж нь хөдөлгөөнтөй дүрслэлтэй бөгөөд Та хавсралтын үйлдлүүдийг хурдан эзэмшиж болно. Хавсралтын өндөр төвшний боловсруулалтын ачаар, зочдын, фитнесс- дасгалжуулагчдын талаар, санал болгож байгаа үйлчилгээ ба бусад өгөгдлүүдийн мэдээлэлүүдийн боловсруулалт дээд зэргээр бага хугацааг шаарддаг. Энэ нь хавсралтанд олон зорилгуудыг комьютерийн хулганыг хэдхэн дараад л гүйцэтгэж болно гэсэн үгээ. Хуваарийг хийхэд зориулан загваруудыг оруулсан байдаг. Спортын тооллогын хэрэгсэл нь ажиллагчдын цалинг тооцох нэмэлт үйлдлээр хангагдсан байдаг. Ажлын нормт хөлсийг тооцоолохоос гадна хувь, хоногоор, цагаар, гүйцэтгэлийн шагналыг тооцдог. Ийм байдлаар, хэрэгслийн сертификаттай хувилбарыг авснаар, Та цалинг тооцох ба хуримтлуулахад зориулан шаардлагатай нэмэлт программын шийдлийг худалдан авалгүйгээр санхүүгийн хэрэгслээ мэдэгдэхүйц хэмнэх болно. Программ хангамж нь харилцагч нэг бүрийн хандалтыг ба төлбөрийг хяналтыг явуулах боломжоор хангагдсан байдаг. Харилцагчдад зориулсан сэрэмжлүүлэгээр СМС – мэдээлэл эсвэл автомат дуудлагаар чухал үйл явдлын тухай, мөн түүнчлэн сургалтын төлбөрийн тухай сануулах боломжтой. Программ хангамж нь зочдын талаархи тэдэнтэй холбоотой бүх мэдээлэлүүдийг, мөн өртөй эсвэл хөнгөлөлт байгаа эсэхийг дүрслэлтэйгээр харуулна. Санхүүгийн тооллогыг хавсралтанд нэгдүүлэх функци нь удирдлага болон санхүүд үйл хэргийн явцыг мэдэж тэр дундаа үйлчилгээний төлбөрийн талаар мэдэх боломжийг өгдөг нь мөнгөний хэрэгслийг алдагдахаас хамгаалдаг.

«Тооллогын Төгс Систем» компаний спортын тооллогыг явуулдаг программ хангамж нь үнэ- чанар шиг шалгаваруудтай ашигтайгаар ажилладаг тул түүнийг авах нь зүйтэй. Үйлдлийн өргөн багцтай хавсралтыг авснаар Та зөвхөн нэг удаа л төлөөд цаашдаа ямар нэгэн захиалгын төлбөр байхгүй. Хэрэгслийн шинэ хувилбар гарахад ч хуучин нь өөрийн үүргээ биелүүлэн тогтвортой ажиллах болно. Танилцуулгын зорилгоор "ТТС" нь спортын тооллогонд зориулсан программ хангамжийн сорилын хувилбарыг үнэгүйгээр ачаалах боломжийг санал болгож байна.

Хавсралтыг ачаалахын тулд манай цахим хаягаар(компаний албан сайтны Холбоо барих хэсгээс олж болно.) товч захиа бичихэд л хангалттай. Хүсэлтийг авч үзсэний дараа манай мэргэжилтнүүд Таньд ачаалах холбоосыг илгээх тул СМС мессэж илгээх эсвэл ямар нэгэн бүртгэлд хамрагдах зайлшгүй шаардлага байхгүй. Холбоос шалгагдсан бөгөөд ямар нэгэн хохирол учруулах программ хангамжийг агуулаагүй болно.

ТТС-н хэрэгслийг сонгон авч өөрийн бизнесээ бүрэн автоматжуулаарай. Программ хангамжийг ашиглахад хялбар бөгөөд түүнийг эзэмшиж сурахад тань санхүүгийн ямар нэгэн нэмэлт зардал шаардлагагүй.

Программын харагдах байдал

Спортын тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Спортын тооллогын системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Спортын байгууллагуудад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Спортын клуб, төв эсвэл танхим

  Спортын клуб,
  төв эсвэл танхим
 • Фитнесс клуб буюу төв

  Фитнесс клуб
  буюу төв
 • Бэлтгэлийн танхим болон тоног төхөөрөмжүүд

  Бэлтгэлийн танхим
  болон тоног
  төхөөрөмжүүд
 • Спорт-эрүүл мэндийн цогцолбор эсвэл төв

  Спорт-эрүүл мэндийн
  цогцолбор эсвэл төв
 • Спорт-зугаацлын клуб

  Спорт-зугаацлын клуб
 • Теннисний талбай

  Теннисний талбай
 • Спортын холбоо

  Спортын холбоо
 • Усан парк

  Усан парк
 • Спортын сургууль, дугуйлан эсвэл байгууллага

  Спортын сургууль,
  дугуйлан эсвэл
  байгууллага
 • Аэробик болон галбиржуулах төв

  Аэробик болон
  галбиржуулах төв
 • Бассейн /усан сан/

  Бассейн
  усан сан
 • Гайхалтай тоглоомууд /аттрационууд/

  Гайхалтай тоглоомууд
  аттрационууд
 • Биллиардын клуб

  Биллиардын клуб
 • Тулааны клуб

  Тулааны клуб
 • Мөсөн гулгуурын талбай, роликийн клуб

  Мөсөн гулгуурын
  талбай, роликийн клуб
 • Спортын уралдаан болон тэмцээн

  Спортын уралдаан
  болон тэмцээн
 • Спортын цогцолбор эсвэл байгууламж

  Спортын цогцолбор
  эсвэл байгууламж
 • Атлетикийн танхим

  Атлетикийн танхим
 • Хүүхдийн клуб

  Хүүхдийн клуб
 • Спортын бараа бүтээгдэхүүний дэлгүүр

  Спортын бараа
  бүтээгдэхүүний дэлгүүр
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Спортын тооллогын системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Спортын тооллогын системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: