1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Техникийн засвар үйлчилгээний төвийн тооллогын программ

Байгууллагын 613 саналаар рейтинг: 4.9
Оценка
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Техникийн засвар үйлчилгээний төвийн тооллогын программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Техникийн үйлчилгээний төвүүдийн тооллогын программын боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Авто машины картанд шаардлагатай бүх өгөгдлүүдийг хөдөлгүүрийн мэдээлэл, дугаар, загвар, одоогийн гүйлт ба явах үеийн асуудлуудыг оруулж болно
  Авто

  Авто
 • Дурын харилцагчаар үйлчилгээний түүхийг хялбархан оруулж, зарцуулсан материал, хийсэн ажлууд, төлбөрүүд, хийгдсэн ажлууд хуримтлагдсан бонус эсвэл өрүүдийн талаархи бүх мэдээлэлүүдийг харж болно
  Хандалтын түүх

  Хандалтын түүх
 • Та олныг хамарсан СМС- илгээлт ба хувь хүнд хандсан мэдээлэлийг илгээхээр тохируулж болно, жишээ нь, Танай авто үйлчилгээнд техникийн төлөвлөгөөт үзлэгт орохын тулд хандаж болох талаар
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангийн илгээлт нь танд дурын дурын цахим баримтыг илгээх боломжийг өгдөг. Жишээ нь, хуримталсан бонусын тухай мэдэгдлийг илгээх
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессэнджерээр танай орчин үеийн ирээдүйтэй авто үйлчилгээний төвийн нэр хүндийг дэмжиж болно
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Харилцагчид бонус хуримтлуулах ба хөнгөлөлт үзүүлэхэд зориулан клубын картуудыг нэвтрүүлж болно
  Клубын картууд

  Клубын картууд
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Урьдчилсан бичлэгийг хэрвээ ашиглаж байгаа бол танай харилцагчид дараалалд зогсох шаардлагагүй
  Харилцагчдын бичлэг

  Харилцагчдын бичлэг
 • Авто машиныг хүлээн авахдаа зурган дээр автомашины гадна хэсгийн үзлэгийн талаар шаардлагатай зүйлүүдийг тэмдэглэж болно. Энэ дүрслэл нь тээврийн хэрэгслийг хүлээн авах үед нэмэгдэнэ
  Дүрслэл

  Дүрслэл
 • Ажлын өртөг нь хувь ажилтны ажлын үнэлэмж ба бусад зүйлүүдийг тооцоолон хийгдэнэ
  Ажлуудын тооллого

  Ажлуудын тооллого
 • Үйлчилгээ нэг бүрийн үед та нормт цагийг оруулж болох бөгөөд харилцагчийн ирэлт бүр түүнд зарцуулсан цагаар тооцогдох болно
  Нормт цагууд

  Нормт цагууд
 • Бүх үйлчилгээгээр тооцоололыг хийж, зарцуулсан материалууд автоматаар бичигдэнэ
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Дурын авто сэлбэгийг нийт тооцоонд гараар нэмж болох ба харилцагчаас авсан материалуудыг зааж өгч болно
  Сэлбэгийн тооллого

  Сэлбэгийн тооллого
 • Харилцагчийг ирэх үед захилагын наряд ба үйлчилгээ үзүүлсэн тухай бусад гэрээнүүдийг бөглөх болно
  Захиалгын наряд

  Захиалгын наряд
 • Гүйцэтгэсэн ажлын актуудыг оролцуулан Та нягтлангийн бүх баримтуудыг хэвлэж болно
  Нягтлангийн баримтууд

  Нягтлангийн
  баримтууд
 • Тээврийн хэрэгслийн хүлээн авсан актыг программ бий болгож түүнд шаардлагатай бүх өгөгдлүүдээр бөглөдөг
  Тээврийн хэрэгслийн хүлээн авсан тухай акт

  Тээврийн хэрэгслийн
  хүлээн авсан тухай акт
 • Квитанциуд, төлбөрийн тооцоо, нэхэмжлэхүүдийг бүх үнэлгээнүүдийг тооцон автоматаар бөглөнө
  Квитанциуд ба тооцоо

  Квитанциуд ба тооцоо
 • Авто дэлгүүрт зориулсан программын тусгай цонхонд дурын борлуулалтуудыг тохиромжтой үйлдлүүдээр амархан хийх боломжтой
  Авто дэлгүүр

  Авто дэлгүүр
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Программд харилцагчаас авах шаардлагатай сэлбэг хэрэгслүүдийн худалдан авалтын хуудсыг бэхлэж болох ба тэр дор нь маягтыг хэвлэж бас болно
  Захиалгын хуудсууд

  Захиалгын хуудсууд
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Таны бүх төлбөрүүд бүрэн хяналтанд байх болно. Үйлчилгээний өртөг бонус, үнийн хуудаснууд, тухайн үед үйлчилж байгаа акциуд ба харилцагчдын бонусаар тооцоологдоно
  Төлбөрүүд

  Төлбөрүүд
 • Та өөрийн ажилдаа арилжааны ба агуулахын төрөл бүрийн төхөөрөмжүүдийг ашиглах боломжтой болно
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд

  Агуулахууд
 • Харилцагсадтай ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтанд бүх чухал даалгавруудыг яг хугацаанд нь биелүүлэхэд тусалдаг
  CRM

  CRM
 • Таны зочид ямар үйлчилгээг илүү сонгож байгааг тэр бүү хэл, харилцагчдын хувийн хэрэгцээг хялбар мэдэж болно
  Сонирхол

  Сонирхол
 • Таны харилцагчдын баз ямар хурдан өсөж байгааг болон программын орчин үеийн боломжуудын тусламжтайгаар шинэ хандагсдыг татаж болно
  Харилцагчдын өсөлт

  Харилцагчдын өсөлт
 • Та дуртай үедээ боломжит харилцагчидтайгаа хийгдсэн бүх харилцаанд дүн шинжилгээ хийж тэдгээрээс хэд нь таны захиалагчид болсныг тодорхойлж болно
  Үр дүн

  Үр дүн
 • Долоо хоногийн өдрүүд эсвэл сарын ямар өдрүүдэд танайд илүү олон үйлчлүүлэгчид байхыг мэдэж болох тул салбар бүрийг хялбар удирдаж болно
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Систем харилцагчдын хэн нь илүү ашиг авчирсныг харуулах тул та ийм зочдыг үнийн хувийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Танайхаас явсан харилцагчид

  Танайхаас явсан
  харилцагчид
 • Явсан шалтгааны дүн бүртгэл нь харилцагчдын базын урсгалын алдагдлаас сэргийлэхэд тусалдаг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын
  шалтгаан
 • Таныг санал болгосон түнш эсвэл бусад үйлчилгээнүүдийг зөвлөсөн танай ажилтан тодорхой болж шагнагдах болно
  Зааварчилгаа

  Зааварчилгаа
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Ямар ажилтанд үйлчлүүлэгчид давтан хандаж байгаа болон хэн танай харилцагчдыг алдаж болохыг Та мэдэх болно
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Мастеруудын хэлцэлт цалинг автоматаар ажилтны ноогдол хувиар тооцогдох болно
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Ажилчин эсвэл авто машины үйлчилгээ нэг бүрээр та тухайн үед үзүүлсэн үйлчилгээнүүд ба хандалтын өсөлтийн динамикийг мэдэж болно
  Хандалтын динамик

  Хандалтын динамик
 • Тусгай тайлангаар хамгийн ашигтай эсвэл танигдсан үйлчилгээнүүдийг харуулах болно
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Баталгаат засврын бүх статистикийг та хялбархан мэдэж болно
  Баталгаат засвар

  Баталгаат засвар
 • Тусгай тайлан ямар хэсгүүд танигдаагүй байгааг мэдэж болно. Үүний үндсэн дээр та удирдлагын тохирох шийдвэрийг гаргаж болно
  Танигдаагүй

  Танигдаагүй
 • Харилцагчдаар, үйлчилгээгээр ба ажилтнуудаар та хугацааны дурын огтлолд бүх статистикийг мэдэж дүрслэлтэй тайлангуудын тусламжтай үнэлгээг хийж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны
  хөдлөл зүй
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Та худалдсан болон үйлчилгээнд зарцуулсан барааны бүрэн статистикийг авч болно
  Бараануудын дүн шинжилгээ

  Бараануудын
  дүн шинжилгээ
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагддаггүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахын нөөцүүдээ оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Программ бараа нэг бүрээр түүний нөөц ямар хугацаанд хангалттай байгааг урьдчилан хэлэх тул худалдан авалт ба хадгалалтыг оновчтой болгох боломжтой болдог
  Барааны тавилан

  Барааны тавилан
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь үйлчилгээний үнийг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танд хэрэгтэй үзүүлэлтүүдээр хийгдсэн төлбөрийн дүн шинжилгээ нь үйлчилгээ ба бараануудын үнийг бууруулах эсвэл нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Харилцагсад танай сайтанд дурын ажилтанд сонгосон салбартаа бичүүлж болно. Тухайн үеийн хуваарь ба үйлчилгээний үнэлгээнүүд
  Онлайн бичүүлэлт

  Онлайн бичүүлэлт
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг : видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Ажилтнуудаараа цагийн хуваарийг хийж дэлгэц дээрээ байрлуулснаар Та өөрийн компаний нэр хүндийг харилцагчдын нүдний өмнө өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно.
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Программ хангамж нь авто засварын төвийн үйлчлүүлэгчдийг хянах боломжийг олгохын зэрэгцээ автомашин, түүний марк бүрээр статистик мэдээллийг цуглуулж үзүүлэн хэлбэрээр танилцуулна.
 • ТЗҮТ-ийн тооллогын ажлыг хэрэгжүүлэх программ нь агуулах болон материалын нөөцөд хяналт, аудит шинжилгээ хийх горимтой.
 • Программ хангамжийг ашигласнаар Та үргэлж компани дээр өрнөж буй үйл явдлын талаар мэдээлэлтэй байх болно.
 • Байнгын үйлчлүүлэгчидэд хөнгөлөлтийн карт ашиглах боломжийг тусгаж өгсөн.
 • Олон төрлийн үнийн саналыг гаргахад тохиромжтой функцтэй.
 • ТЗҮТ-ийн тооллогын программ нь төрөл бүрийн бичиг баримтыг боловсруулах, тэднийг цахим хэлбэрээр хадгалах болон хэвлэх үйлдлийг гүйцэтгэнэ.
 • ТЗҮТ-ийн тооллогыг явуулах программын тусламжтай Та өөрийн компанийн нэр хүндийг үйлчлүүлэгчид болон харилцагчдын дунд өргөж чадна.
 • Программын туршилтын хувилбарыг манай компанийн албан ёсны сайт дээр байрлах цахим шуудангийн хаягаар хүсэлт илгээснээр татаж авах боломжтой.
 • Ажлын үйл явцын бүрэн хяналт нь байгууллагын үр дүнтэй менежментийг хангадаг.
 • Программ хангамжийг ашиглаж эхэлснээр компанийн удирдах урьдчилсан төлөвлөлтийн түвшин нэмэгдэнэ.
 • ТЗҮТ-ийн тооллогын программ нь ямар ч төрлийн татварын тайланг боловсруулдаг. Ийм ашигтай функцийн тусламжтай энэхүү программ хангамжийг худалдан авагч нь нэмэлт программ худалдан авах зардлаа мэдэгдэхүйц хэмнэх боломжтой.
 • “ТТС” компанийн программ нь бизнесийн үйл ажиллагааг цогцоор нь автоматжуулах бөгөөд үйлдвэрлэлийн нарийн төвөгтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх маш сайн туслагч болж чадна.
 • Программыг ашигласнаар ажилтнуудын ажиллах урам зоригийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг мөн сайжруулна.
 • Мэдээллийн сан нь авто засварын газрын үйлчлүүлэгчдийн талаар цогц мэдээллийг хадгалдаг. Үүнээс гадна хэд хэдэн салбартай компанийн бүх статистик мэдээллийг нэгдсэн санд оруулж мэдээллийг хялбархан олох боломжийг олгоно.
 • ТЗҮТ-ийн тооллогын программ нь олон хэрэглэгч ажиллах боломжтой интерфейстэй бөгөөд хэрэглэгчийн эрхийг хязгаарлах функц мөн ажилладаг.
 • Программ нь янз бүрийн үүрэг гүйцэтгэх маш олон тооны нэмэлт боломжуудыг агуулж байдаг. Систем нь ажил, үйлчилгээний дагалдах бараа, материалыг нэвтрүүлэлтийг нэгдүүлэх горимтой. Та зөвхөн засварын үйлчилгээ үзүүлээд зогсохгүй мөн түүнд зарцуулагдах материал, сэлбэг хэрэгслийг худалдаалах боломжтой.
 • Олон хэрэглэгчийн горим нь хэрэглэгч бүрийн хандалтын түвшинг оновчтой тодорхойлох учир мэдээллийн нууцлал болон аюулгүй байдал бүрэн хангагдах боломжийг олгоно.
 • Программ нь худалдааны тоног төхөөрөмжүүдтэй ажиллах боломжтой ба ингэснээр ажлын байрны үр ашгийг нэмэгдүүлж болно.
 • ТЗҮТ-ийн тооллогын программын тусламжтай хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх боломжтой. Систем нь бүх операторуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг ба ингэснээр хэн, хэзээ, юу хийснийг тодорхойлж болно.
 • Программыг эзэмшигч нь системийг өөрийн хувийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн тохируулах боломжтой. Учир нь “ТТС” компанийн бүх программын шийдлүүд нь интерфейсийн маш өндөр уян хатан төвшинтөй байдаг.
 • Техникийн засвар үйлчилгээний төвийн түншүүд нь шинэ үйлчлүүлэгчийг илгээсэн тохиолдолд тэдэнд хувь ногдуулах боломжтой.
 • Автослесарь бүрт зориулсан хандалтын графикийг тохируулж болно. Давхардал үүсэхээс сэргийлэн тохиромжтой цагийн хуваарь гаргах боломжтой.
 • Хуучин үйлчлүүлэгчдийг тогтоон барьж, шинэ үйлчлүүлэгчдийг татахад туслах хөнгөлөлтийн картны системийн тохируулгыг ажиллуулж болно.
 • Олон төрлийн үнийн саналыг нэгэн зэрэг хэрэгжүүлэх боломж нь үйлчлүүлэгч болон нийлүүлэгчидтэй харилцах шуурхай горимыг хангадаг.
 • “ТТС” компанийн веб сайтаас ТЗҮТ-ийн тооллогын программын туршилтын хувилбарыг татах боломжтой ба худалдан авахыг хүссэн хүн программын интерфейс болон ажиллагаатай танилцаж болно.
 • Программын уян хатан бүтэц нь тухайн компанийн хувийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тохиргоог хийх боломж олгоно. ТЗҮТ-ийн тооллогын программ нь бизнесийн үйл ажиллагааг үр ашигтай хэрэгжүүлэхэд зориулагдсан төрөл бүрийн тайлангуудыг нэгтгэн боловсруулдаг.
 • Систем нь автоматаар гол статистик мэдээллүүдийг цуглуулж, түүнд дүн шинжилгээ хийн график ба диаграммаар нэгтгэдэг бөгөөд тэнд компанийн гаргаж буй алдаа дутагдал, мөн сул болон давуу талыг харуулсан байдаг.
 • Программыг “Тооллогын Төгс Систем ” -н цахим шуудангийн хаягаар хүсэлт илгээснээр татаж авах боломжтой болно. Манай мэргэжилтнүүд таны хүсэлттэй танилцаад программыг суулгах холбоосыг илгээнэ.
 • Программ нь дагалдах материал, хэрэгслийн худалдаа болон үйлчилгээг хянах боломжтой.
 • Автослесарийн цагийн хуваарийг хялбархан мөн үр ашигтайгаар гаргаж болно.
 • Тухайн ажилтны үйл ажиллагааны төрлийг харгалзан цалин хөлсийг тооцоолдог.
 • ТЗҮТ-ийн тооллогын программ нь хийснээр нь олгох цалин, тогтмол цалин, тохиролцоот цалин (ашгийн хувиар тооцсон цалин), өдрөөр тооцож олгох цалин зэргийг бодож гаргана. Бүх тооцооллыг автомат горимоор компьютерийн өндөр нарийвчлалтай гүйцэтгэдэг.
 • Программ операторуудын үйл ажиллагаанд аудит шинжилгээ хийдэг тул оператор бүр өөрийн ажлын онцгой хариуцлагыг ухамсарладаг.
 • Систем нь маш тухтай, найрсаг интерфейсээрээ ялгардаг. Дурын, бүр ямар ч туршлагагүй хэрэглэгч үйлдлийн дараалал, ажиллагааг амархан ойлгож чадна.
 • ТЗҮТ-ийн тооллогын программын интерфейсийн харагдах байдлыг янз бүрээр өөрчилж болно. 50 гаруй төрлийн загвараас сонгон ажиллах орон зайг өөртөө тохируулах боломжтой.
 • Үйлчлүүлэгчдийн карт болон бараа, бүтээгдэхүүн дээрх штрих-кодыг унших сканерыг дэмждэг.
 • Төрөл бүрийн хэвлэх төхөөрөмж, принтерүүдийн холболттой.
 • Удирдлагын статистик мэдээллийг боловсруулах цогц системтэй.
 • ТЗҮТ-ийн тооцоо, бүртгэлийн системд дотоод сүлжээ болон интернетийн тусламжтай зайнаас орох боломжтой бөгөөд мөн хэсгийн холболтоор орж болно.
 • Программын дүн шинжилгээний функц нь авто засвар, үйлчилгээний төвөөр ямар автомашинууд илүү давтамжтай үйлчлүүлж буйг тодорхойлон гаргадаг.
 • ТЗҮТ-ийн тооллогын программ дээр хэрэглэгчийн ямар ч бичиг, баримтыг үүсгэх боломжтой. Акт, дагалдах хуудас, бараа, бүтээгдэхүүний баримт, жагсаалт, гүйцэтгэсэн ажлын маягтуудыг боловсруулж, хэвлэж гаргана. Үүний зэрэгцээ эдгээр бичиг баримтуудыг өөрт тохиромжтой дурын форматанд цахим хэлбэрээр хадгалж болно.
 • “ТТС” системийн үйлдлүүдийн багцын цар хүрээ маш өргөн бөгөөд тэр бүгдийг тоочиж баршгүй. Хэрэв та программыг сонирхож буй бол манай цахим шуудангийн хаягаар, утасны дугааруудаар эсвэл Skype -аар бидэнтэй холбогдож болно.
 • Техникийн дэмжлэг үзүүлэх төвийн мэргэжилтнүүд бүх асуултанд тань бүрэн дүүрэн хариултыг дуртайяа өгөх болно.
 • Та үйл ажиллагаагаа автоматжуулаарай. “Тооллогын Төгс Систем” компанийн боловсруулсан ТЗҮТ-ийн тооллогын программын тусламжтай өөрийн бизнесээ бүрэн автоматжуулаарай!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Техникийн засвар үйлчилгээний төвийн (ТЗҮТ)тооллогыг оновчтой хэрэгжүүлэхийн тулд авто засварын газар, автосэлбэгийн дэлгүүр гэх зэрэг байгууллагуудын техникийн засвар, үйлчилгээний шаардлагад нийцсэн программ хангамжийг ашиглах хэрэгтэй. Ийм төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд нь ихэвчлэн олон тооны хувь хүн болон байгууллагуудад үйлчилгээ үзүүлдэг. Харин бүгдийг хянахын тулд тусгай программ хангамж хэрэгтэй. Үүнээс гадна, компанийн ажилтнууд, сэлбэг хэрэгслийн нийлүүлэлт болон өөрийн ажилтнуудыг, сэлбэг хэрэгслүүдийн эргэлт ба байгууллагын дотоод олон үйл ажиллагааг хянах хэрэгцээ тулгардаг.

Программ хангамжийн олон жилийн туршлагатай хөгжүүлэгч “Тооллогын Төгс Систем” (цаашид ТТС) компани нь дээрх бүх шаардлагыг хангасан техникийн засвар, үйлчилгээний тооцоо, бүртгэлийг хөтлөх программыг бүтээсэн юм. Программ нь авто засварын төв болон ийм төрлийн байгууллагуудыг цогцоор нь автоматжуулах шаардлагад бүрэн нийцсэн бөгөөд бизнесийн үйл ажиллагааг тань зохион байгуулах, удирдахад туслана.

Программ хангамж нь техникийн үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг явуулах үед гарч ирэх асуудлуудыг оновчтой шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн нилээд уян хатан боловч маш өргөн боломж бүхий үйлдлүүдтэй.

Авто засварын төвийн төрөл бүрийн (агуулахын, удирдлагын, нягтлан бодох ) тооллого, бүртгэлийг явуулахад зориулсан “ТТС” компанийн энэ программтай эн зэрэгцэх өөр шийдэл хараахан гараагүй байна. Программ нь маш хүчирхэг, уян хатан системтэй. Түүний мэдээллийн санд үйлчлүүлэгчдийн үйлчлүүлсэн тоо, төлбөрийн үлдэгдэл,төлбөрийг барагдуулсан байдал болон бусад үзүүлсэн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг хадгалах боломжтой. Систем нь авто сэлбэг хэрэгсэл болон бусад барааг хүлээн авах, нийлүүлэх үеийн хяналтыг зохион байгуулах маш сайн хэрэгсэл юм. Агуулахад буй материалын нөөцийг автомат горимоор хянадаг.

Программ нь сэлбэг хэрэгслийн үнэ болон үйлчилгээний хөлсийг тооцоолон засварийн нийт төлбөрийг гаргахад тань туслана. Төрөл бүрийн үйлчилгээ, түүний үнэ төлбөрийн талаар цогц мэдээллийг багтаасан нэгдсэн мэдээллийг санг программ дээр үүсгэх боломжтой. Мэдээллийн боловсруулалтад цогцоор нь хандсанаар авто засварын газрын удирдлага бүх мэдээллийг хянах, мөн компанийн үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй зураглал бүхий статистик мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх боломжтой болно.

Программ хангамж нь ажилтнуудын хөдөлмөрийг урамшуулах тооцооллыг төрөл бүрийн аргаар боловсруулдаг. ТЗҮТ-ийн тооллогын программын тусламжтай тогтмол цалин, хийснээр нь олгох цалин, тохиролцоот цалин (ашгийн хувиар тооцсон цалин), өдрөөр тооцож олгох цалин зэргийг тооцоолж болно. Программын ийм нэгдмэл функцийн тусламжтай дахин нэмэлт программ хангамж авах шаардлагагүй болсноор эдийн засгийн хэмнэлт гаргах бүрэн боломжтой. Түүнчлэн авто үйлчилгээний төвийн үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авах цагийн хуваарийг урьдчилан гаргах ба ингэснээр хүн бүр товлосон цагтаа ирж цаг алдаж хүлээлгүйгээр үйлчилгээгээ авах боломжтой.

Программаар боловсруулагдах цахим тайлангууд нь техникийн засвар, үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааны чанарт үнэлгээ хийхэд туслана. ТЗҮТ-ийн тооллогын программ нь холбогдох статистик мэдээллүүдийг цуглуулж, тэдгээрийг байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх нэгдсэн тайлан болгон боловсруулдаг. Хэрэглэгч нь тайлангуудыг байгууллагын бодит нөхцөл байдлыг харуулсан график, диаграм хэлбэрээр харах боломжтой. Тайланд мэдээллийн эх сурвалж, санхүүгийн урсгал хөдөлгөөн, ирсэн үйлчлүүлэгчдийн тухай бичилт (цаг хугацаагаар), харилцагч бүрийн талаар мэдээллүүд тусгагдана. Эдгээрээс гадна программ нь ажилтнуудын тухай мэдээлэл (үйлчилгээ үзүүлсэн хугацаа, гүйцэтгэсэн ажил, цалин г.м.) –ийг агуулдаг.

Программ хангамж нь мэдээллийн санд нэвтрэх боломжийг олгох ба үйлчлүүлэгчийн талаарх мэдээллийн шуурхай хайлтын системтэй. ТЗҮТ-ийн тооллогын программын бас нэг давуу тал нь олон талт, оновчтой ажиллагаа юм. Программ хангамжийг ямар ч компьютер дээр түргэн суулгах боломжтой.

“ТТС” компанийн зохион бүтээсэн программ нь ижил төстэй өрсөлдөгч бүтээгдэхүүнээс ялгарах маш олон давуу шинж чанартай байдаг. Ийнхүү энэхүү программыг ашигласнаар Та мэдээллийг дурын шалгуураар түргэн хайж болохоос гадна түүнийг интернет сүлжээнд холбох боломжтой.

ТЗҮТ-ийн тооллогын программын гол онцлог нь хэрэглэгчдийн мэдээллийн санд хандах эрхийг хязгаарлах боломжтой ба ингэснээр оператор нь зөвхөн удирдлагаас зөвшөөрөгдсөн өгөгдөлүүдтэй ажилладаг.

Программ хангамжийг суулгахад маш бага шалгуур үзүүлэлтүүд тавигддаг тул өндөр хүчин чадалтай компьютер худалдан авах зардлыг хэмнэнэ. “ТТС” компанийн программыг ашиглахад ердөө энгийн ажиллагаатай “Windows” үйлдлийн системтэй компьютер байхад л болно.

Дээр дурдсан давуу талуудаас гадна “ТТС” компанийн мэргэжилтнүүдийн бүтээсэн энэхүү программ хангамжийг худалдан авахдаа Та зөвхөн нэг удаа л төлбөр төлнө. Мөн программ хангамжийн шинэчилсэн хувилбарыг авах шаардлагагүй. Учир нь программын өмнөх (хуучин) хувилбар нь хэвийн горимоор үргэлжлүүлэн ажилласаар байдаг.

“ТТС” компанийн ТЗҮТ-ийн тооллогын программын ачаар Та авто тээврийн хэрэгслийн техникийн засвар, үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагаанд оновчтой үнэлгээ дүгнэлт гаргаж чадсанаар авто засварын газрын орлогод эерэгээр нөлөөлж, үйлчлүүлэгчдийн дунд нэр хүндээ өсгөх боломжтой болно.

Бид үйлчлүүлэгч нартаа зориулан программын туршилтын хувилбарыг компьютер дээрээ суулган түүний ажиллагаатай яг одоо танилцах боломжийг олгож байна. Программыг авахын тулд манай компанийн албан ёсны веб хуудасны “Холбоо барих” хэсэгт орших цахим шуудангийн хаягаар товч хүсэлт илгээхэд л болно.

Таны хүсэлтийг манай мэргэжилтнүүд хүлээн авч программыг татаж авах линкийг тань руу илгээнэ. Харин таньд хэдхэн товчлуур дарж программыг татан авч компьютер дээрээ суулган түүний боломжуудтай танилцах л үлдлээ.

ТЗҮТ-ийн тооллогын программыг ашигласнаар Та маш их хэмжээний мэдээллийг маш амархан удирдах боломжтой болно. Программ нь өөрөө бие даан маш их цаг зарцуулагддаг өдөр тутмын үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ. Зөвхөн нэг программ байхад бүхэл бүтэн тасаг нэгжийн ажилтнуудын хийдэг бүх ажлыг илүү хурдан, илүү оновчтой, илүү хямд өртөгөөр хийх боломжтой. Учир нь программ хангамж маань ажлын хөлс нэхэхгүй, ядрахгүй, залхуурч бас өвдөхгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь тэр ямар нэгэн нийгмийн баталгаа шаардахгүй. Өдөр тутмын болон нарийн төвөгтэй ажлаа танай оффисын хэрэгцээнд зориулан тусгайлан бүтээсэн мэргэжлийн программ хангамжид даатгаад компанийн зардлаа оновчтой болгоорой.

Программын харагдах байдал

Техникийн засвар үйлчилгээний төвийн тооллогын программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Техникийн үйлчилгээний төвүүдийн тооллогын программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Авто үйлчилгээнд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Машины үйлчилгээ

  Машины үйлчилгээ
 • Техникийн үйлчилгээний газар

  Техникийн үйлчилгээний
  газар
 • Автомашин болон мотоциклийн засвар ба үйлчилгээ

  Автомашин болон
  мотоциклийн засвар
  ба үйлчилгээ
 • Сэлбэгийн худалдаа

  Сэлбэгийн худалдаа
 • Дугуйн худалдаа

  Дугуйн худалдаа
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Техникийн үйлчилгээний төвүүдийн тооллогын программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Техникийн үйлчилгээний төвүүдийн тооллогын программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: