1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Шүд судлалын тооллого

Байгууллагын 592 саналаар рейтинг: 4.9
Оценка
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Шүд судлалын тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Шүд судлалын тооллогонд зориулсан системийн боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та насанд хүрэгсдийн ба хүүхдийн шүдний томъёололыг хялбархан тэмдэглэж болно
  Шүдний томъёолол

  Шүдний томъёолол
 • Өвчний түүхийг бөглөхийн тулд эмчид зориулан бэлэн загваруудыг программд оруулсан байдаг
  Эмчид зориулсан загварууд

  Эмчид зориулсан
  загварууд
 • Өвчтөний түүхэнд зурагнууд ба дурын файлуудыг бэхлэж болно
  Зурагнуудыг хадгалах

  Зурагнуудыг хадгалах
 • Өвчтөнүүд үзлэгт дугаарлахгүйн тулд урьдчилан бичүүлж болно
  Өвчтөнүүдийн бүртгэл

  Өвчтөнүүдийн бүртгэл
 • СМС –илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг, жишээ нь, өнөөдөр үзлэгт орох тухай илгээхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг
  Viber

  Viber
 • Программ Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдаж, өвчтөнд дурын чухал мэдээлэлийг дуутайгаар сонордуулж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Хөнгөлөлтийн картыг ашиглах боломж байгаа
  Карт ашиглах

  Карт ашиглах
 • Автоматаар ба гараар эмнүүд ба үйлчилгээнд шаардлагатай материалуудыг бичихийг дэмждэг
  Эмнүүдийн тооллого

  Эмнүүдийн тооллого
 • Бүх үйлчилгээгээр тооцоололыг хийж, зарцуулсан материалууд автоматаар бичигдэнэ.
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Шүдний техникийн лаборатори мэдээлэлийн нэгдсэн системд ажиллаж болно
  Техникүүдийн ажил

  Техникүүдийн ажил
 • MS Word форматын дурын маягтпрограммаар автоматаар бөглөхөд зориулсан загвар болон өгөгдөж болно
  Загваруудыг бөглөх

  Загваруудыг бөглөх
 • Өвчтөнүүдтэй ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтнуудад бүх чухал ажлуудаа яг хугацаанд нь гүйцэтгэх боломжийг өгдөг
  CRM

  CRM
 • Та танай харилцагчдын баз яаж хурдан өсөж байгааг харж орчин үеийн программаар шинэ хүмүүсийг татаж байгаагаа хардаг
  Өвчтөнүүдийн өсөлт

  Өвчтөнүүдийн өсөлт
 • Тайлан өвчтөнүүдийн хэн нь бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Та 7 хоногийн ямар өдөрт, сарын аль өдөрт илүү олон өвчтөн байдгийг мэдэж, энэ нь тасаг нэг бүрийн ачаалалыг хялбархан удирдах боломжийг өгдөг
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Систем нь өвчтөнүүдийн хэн нь таньлд илүү ашиг авчирсныг харуулж, та ийм харилцагчдыг үнийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Өвчтөнүүдийн рейтинг

  Өвчтөнүүдийн
  рейтинг
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Явсан өвчтөнүүд

  Явсан өвчтөнүүд
 • Явалтын шалтгааны статистик өвчтөнүүдийн явалтаас зайлсхийх боломжийг өгдөг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын шалтгаан
 • Таны маркетингийн шийдвэр нэг бүр нь тооцогдон, шин өвчтөнүүд ба төлбөрүүдээр дүгнэгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Таныг зөвлөсөн түнш эсвэл тодорхой ажилбар эсвэл үйлчилгээг харилцагчид зөвлөсөн танай ажилтан мэдэгдэж урамшуулагдана
  Зааварчилгаа

  Зааварчилгаа
 • Танай мэргэжилтнүүдийг төрөл бүрийн шалгаваруудаар: өвчтөнүүдийн тоо, үзүүлсэн тусламж, ашиг ба бүтээмж г.м-р харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Та ямар эмчид өвчтөн давтан ирж байгаа, хэн нь танай харилцагчдыг алдаж болохыг мэднэ
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Мэргэжилтнүүдийн хэлцэлт цалинг автоматаар тухайн хүний үнэлэмжээр тооцдог
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Эмч нэг бүрт эсвэл тасаг бүрт та хандалт ба хугацааны тодорхой үед үзүүлсэн үйлчилгээнүүдийн өсөлтийг мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлангаар хамгийн ашигтай эсвэл танигдсан үйлчилгээнүүдийг харуулах болно
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Өвчтөнүүдээр, үйлчилгээгээр, мэргэжилтнүүдийн статистикийг та хугацааны дурын үед мэдэж болох ба тэдгээрийг тайлангаар дүгнэж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны хөдлөл зүй
 • Эм эсвэл бараа нэг бүрт программ түүний нөөц ямар хугацаанд хангалттай байгаа хэлж өгдөг тул худалдан авалт ба хадгалалтыг оновчтой болгох боломжийг өгдөг
  Барааны тавилан

  Барааны тавилан
 • Та худалдсан болон үйлчилгээнд зарцуулсан барааны бүрэн статистикийг авч болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ
  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танд хэрэгтэй үзүүлэлтүүдээр хийгдсэн төлбөрийн дүн шинжилгээ нь үйлчилгээ ба бараануудын үнийг бууруулах эсвэл нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Харилцагсад танай сайтанд дурын ажилтанд сонгосон салбартаа бичүүлж болно. Тухайн үеийн хуваарь ба үйлчилгээний үнэлгээнүүд
  Онлайн бичүүлэлт

  Онлайн бичүүлэлт
 • Бүх өвчтөнүүд сайтанд шинжилгээ бэлэн болсоныг мэдэж үр дүнг нь татаж болно
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Ажилтнуудаараа цагийн хуваарийг хийж дэлгэц дээрээ байрлуулснаар Та өөрийн компаний нэр хүндийг харилцагчдын нүдний өмнө өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Хэрэгсэл нь бүх статистик мэдээлэлүүдийг үзэхэд болон хянан засварлахад маш тохиромжтой нэгдсэн картын санд бүртгэдэг.
 • Шүд судлалын тооллогын программ хангамж нь эмчилж байгаа мэргэжилтэнд эсвэл шинжилгээнд цахим тэмдэглээний тусламжтайгаар урьдчилан цаг авч бичүүлж болно.
 • Ажиллагсдад зориулан ажлын хувийн төлөвлөгөөг бий болгон түүнд нь ээлжийн амралт ба өвчний улмаас авсан эмнэлгийн хоногуудын хяналтыг оруулсан байдаг.
 • Шүд судлалын тооллогыг хөтөлдөг программ хангамж нь хөдөлмөрийн хөлсний хуримтлал тооцоололыг автоматаар хийх боломжтой. Программ хангамж нь дурын төрлийн хэлцэлт цалинг өөрөө бие даан тооцож нормт хөлснөөс гүйцэтгэлийн урамшуулал хүртэл, ашгийн хувиас ажилласан хоногуудын хөлс хүртэл тооцоолдог.
 • Хавсарсан цалингийн тооцоололыг ч бас хийдэг.
 • Хавсралт программ нь тухайн үеийн хөдөлмөрийн нэгжийн тооцоололтой ч ажилладаг.
 • Хандалтын бүх түүхүүд хавсралтын өгөгдлүүдийн базад хадгалагдаж дурын мөчид эдгээр мэдээлэлүүдэд хандах боломжтой байдаг.
 • Компаний имиджийг дээшлүүлэхэд онцгой анхаарч : баримтуудыг(колон титулд) бий болгохдоо эмнэлгийн лого ба түүний холбоо барих өгөгдлүүд ба бусад мэдээлэлүүдийг ачаалж болно.
 • Шүд судлалын тооллогын хавсралтанд загваруудыг оруулах боломжтой бөгөөд түүний тусламжтайгаар цаашдаа баримтуудыг хурдан бүтээж болно.
 • Системд санхүүгийн зэмсэгүүд нэгтгэгдэх бөгөөд тэдгээр нь байгууллагын үнэт цаасыг удирдахад тусалдаг.
 • Удирдлагын тайлангууд нь компаний хөгжлийн хүрээнд зөв шийдвэрийг гаргах боломжийг өгдөг.
 • Шүд судлалын тооллогыг хөтөлдөг программын функцид компаний үйл ажиллагааны үр дүнг таамаглах боломж байдаг.
 • Системд алсын зайн хандалтаар интернетээр эсвэл хэсгийн холболтоор орох боломжтой.
 • Хэрэгслийг нэвтрүүлэх ба ашиглах нь ажилтны ажиллах сэдлийг нэлээд хэмжээгээр дээшлүүлэх боломжийг өгдөг.
 • Өгөгдлүүдийн базад эмнэлэгт хандалтын үр дүн нь зөвлөсөн эмнүүд, шинжилгээний үр дүнгүүд, зурагнууд ба эмчийн дүгнэлтүүдтэйгээр хадгалагдана.
 • Шүд судлалын тооллогын хавсралтын үйл ажиллагаанд цахим картыг бий болголт орсон бөгөөд түүнийг комьютерээр дамжуулан удирдаж болно.
 • Программ хангамж нь мэргэшсэн бүтээгдхүүн бөгөөд түүний тусламжтайгаар удирдлагын графикт горимд орж болно.
 • Программ хангамж нь мэдэгдэл ба маягтуудыг автоматаар бий болгох ажилд тусалдаг.
 • Ачаалахын тулд шүд судлалын тооллогын хэрэгслийн танилцуулгын хувилбар боломжтой бөгөөд түүнийг үнэгүйгээр тараадаг. Түүнийг "ТТС" -н цахим шуудангийн хаягаар хүсэлтийг явуулан ачаалж болно.
 • Сорилын хувилбар нь хязгаарлалттай ажилладаг бөгөөд агуулга, үйл ажиллагаа ба хэрэгслийн интерфейстэй танилцах боломжийг өгдөг.
 • Программ хангамжинд аж ахуйн ажлын удирдлагын ба эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийгдэхээр боловсруулагдсан байдаг.
 • Программ хангамж нь өөрөө бие даан эмнэлзүйн тайланг бий болгодог.
 • Эмч нар өвчтөнүүдийг хүлээн авах хувийн загваруудыг бий болгож болно.
 • Өгөгдлүүдийн базад амьдралын бүх тохиолдлуудад ашиглаж болох загварчилсан оношилгоонууд байдаг нь эмчийн олон тооны цаасыг бөглөх хугацааг хэмнэх болно.
 • Хавсралтын үйлдлүүдэд шүд судлалын агуулахын тооллогын хөтлөлтийг нэгдүүлсэн бөгөөд материалуудын нөөцийн хяналт нь мөн автоматжуулагдсан байдаг.
 • Эмчилгээ ба ажилбарыг хийсний дараа программ хангамж нь автоматаар зарцуулагдсан материалын тоог бичдэг.
 • Дүн шинжилгээ хийж, хамгийн үр бүтээлтэй ажилласан ажиллагсдыг илрүүлэх боломжтой.
 • Эмнэлэг дэх ажлын горим нь нарийвчилсан тохируулгатай болно.
 • Шүд судлалын тооллогыг явуулдаг программын бүтээгдхүүн нь бага, дунд ба том бизнесийн субъектуудад аль алинд нь тохирдог.
 • Хэрэгсэл нь өвчний түүхийг комьютерийн форматад оруулахад тусалдаг.
 • Харилцагчдын картыг бөглөхөд загварууд нь бэлэн байдаг.
 • Дурын эмчийн үзлэгт бичүүлэх тохиромжтой функци нь хандалтыг төлөвлөхөд тусалдаг.
 • Шүд судлалын тооллогын хэрэгсэлд тохиромжтой үедээ эмчийн үзлэгт бичүүлэх сонголт байгаа нь ажил хэргийг иж бүрнээр нь оновчтой болгох явцыг хангаж байдаг.
 • Ажил хэргийг автоматаар хөтлөх арга нь алдаа дутагдлаас зайлсхийх боломжийг өгдөг.
 • Программ хангамж нь тэдний зарцуулсан хугацаагаар нь ажиллагсдыг хянадаг.
 • Хавсарсан бараануудыг хөнгөлөлтөйгөөр ба бонусын хуримтлалтайгаар борлуулж болно.
 • Ажиллагсдын цалингийн автомат тооцоололын функци байдаг.
 • Өвчтөний тооллогын бичлэгт дурын графикт файлыг бэхлэж болох ба жишээ нь, фото зураг, рентген зурагнууд ба бусад зүйлүүдийг бэхлэж болно.
 • Хэрэгсэл нь ажилбаруудыг биелүүлэх явцад зарцуулагдсан материалуудын тооллогыг явуулна.
 • Шүд судлалын тооллогыг явуулдаг программ хангамжинд Facility удирдлагын функци байдаг.
 • СМС- илгээлтийг нэгтгэсэн байдаг. Мөн түүнчлэн урьдчилан бичсэн дуут хандалтуудтай авто дуудлага байдаг.
 • Дурын хэлбэрийн товч тайлангуудыг бий болгох нь удирдлагад хэсгүүдийн үйл ажиллагааны үр дүн ба эмч нарын ажлын чанарыг үнэлэх боломжийг өгдөг.
 • Хавсралт нь хамгийн ашигтай харилцагчийг илрүүлэх боломжийг өгдөг.
 • Үнийн хуудасны хязгаарлалтгүй тооны багцуудтай ажиллаж болно.
 • Шүд судлалын тооллогыг явуулдаг хавсралт программ нь янз бүрийн төлбөрүүдийг боловсруулах чадвартай : бэлэн, төлбөрийн терминалаар, бакны картаар дамжуулан хийсэн г.м
 • Кассчинд зориулсан автомат орон зай байдаг.
 • Даатгалын байгууллагуудтай ажиллах хөнгөвчилсөн горимтой.
 • Төлбөрийн урьдчилгаа болон байгаа өрнүүдийг автоматаар хянана.
 • Программ хангамж нь операторын үйлдлийг онцгой анхаарч, ажилчин нэг бүр нь сэдлийн өндөр төвшинд ажиллах болно.
 • Ажиллагсдыг шүд судлалын янз бүрийн модульд хандалтын төвшингөөр зааглаж болно.
 • «Тооллогын Төгс Систем»-н автоматжуулалтын системийг ашигласнаар Таньд хөдөлмөрийг оновчтой болгон дээд зэргийн үр дүнтэйгээр зохион байгуулж зардлуудыг мэдэгдэхүйц бууруулах боломжийг өгдөг.
 • Утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг эсвэл скайпд бичлэг үлдээн бидэнд хандаарай. «ТТС»-н мэргэжилтнүүд нь Таний сонирхсон асуултуудад дэлгэрэнгүй хариулах болно.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Шүд судлалд тооллогыг дээд зэргээр үр дүнтэйгээр явуулахын тулд энэ зорилгод тусгайлан зориулагдсан программ хангамжтай байх ёстой. Программ хангамжийн туршлагатай боловсруулагч «Тооллогын Төгс Систем» (цаашдаа «ТТС») компанид тооллогыг системтэйгээр хөтлөх программ хангамжийг бий болгох боломж гарсан. Шүд судлалд тооллогыг явуулахад программ хангамжийг хэрэглэснээр бүх ажиллагчдыг нэгтгэн нэг биемахбод шиг үйл ажиллагаа явуулах боломжийг өгдөг. Энд шүд судлалын удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд удирдлага ба ажилтанд асуудал үүсгэхгүй. Программ хангамж нь автоматжуулалтын горимоор бүх шаардлагатай үйлдлүүдийг хийдэг.

Хавсралт нь цахим картуудтай ажиллаж түүнд бүх шаардлагатай мэдээлэлүүдийг зөөвөрлөж болох ба энэ үед комьютерийн хувилбар нь түүний цаасан хувилбараас хурдан үйлдэлтэй, функцийн өргөн багцтайгаараа ялгардаг. Кассчин үзүүлсэн бүх үйлчилгээний тухай бүх мэдээлэлүүдийг хэсгийн холболтоор авч ямар төлбөр хүлээн авах шаардлагатайгаа мэдэж болно. Дурын шүд судлалын ажиллагаа нь ийм тохиромжтой программыг авснаар зөвхөн хожих болно. Кассчны автомажуулагдсан байр нь программ хангамжийн давуу талуудын нэг мөн. Шүд судлалд тооллогыг явуулахад зориулсан программ хангамж нь бэлэн болон бэлэн бус тооцоонуудтай ажиллаж болно. Үүнээс гадна, өгөгдлүүдийг импорт ба экспортын горимын дэмжлэгтэйгээр дурын тохиромжтой форматуудад оруулах хэрвээ Таньд цахим форматад мэдээлэлүүд байгаа бол тэднийг хавсралтын өгөгдлүүдийн базад хялбархан зөөвөрлөж болно. Ийм сонголт нь янз бүрийн форматтай ажилладаг даатгалын байгууллагуудтай хамтран ажиллах явцыг хөнгөвчилж өгдөг.

Программ хангамж нь санхүүгийн ажиллагааны дурын хэлбэрүүдийг дэмждэг. Бараа ба үзүүлсэн үйлчилгээнүүдийн төлөөх шагналыг бэлэн хэлбэрээр, картын төлбөр байдлаар, банкны шилжүүлэгээр ба төлбөрийн терминалаар авч болно.

Шүд судлалын тооллогыг явуулдаг хэрэгсэл нь эмчид өвчний түүхтэй цахим картыг бөглөх тохиромжтой боломжоор хангадаг. «ТТС»-н программ хангамж нь компаний удирдлагын бүрэлдхүүнд цаг үеийн иж бүрэн тайлангуудыг бий болгох боломжийг өгдөг. Үүнээс гадна, нэг бүрээр нь дүн шинжилгээг хийж болно. Агуулахад байгаа материалын нөөцөөр, зарцуулсан материалаар, санхүүгийн урсгалуудын нийлбэр г.м-д дүн шинжилгээг хийх боломжтой. Хавсралтын өгөгдлүүдийн баз нь өнгөрсөн бүх үеүдийн мэдээлэлүүдийн архивыг агуулж, дурын мөчид хуучин мэдээлэлүүдийг сэргээн тэдгээртэй танилцаж болно. Мэдээлэлүүд бүх хэмжээгээрээ цахим форматад хадгалагдан цаасан хэлбэрээс ялгаатай нь их зай эзлэхгүй байж, шаардлагатай мэдээлэлүүдэд шуурхай хандах боломжийг санал болгож байдаг. Шүд судлалын тооллогыг хангахад зориулсан программ хангамж нь тэмдэглэлийг автомат горимоор бөглөдөг. Ийм арга хэмжээнүүд нь цаасан зөөвөрлөгчдийг бөглөх хөдөлмөр зарцуулалтыг багасган, хавсралт нь цахим форматад өөрөө бие даан хийдэг. Үүнээс гадна, хавсралт нь цугларсан статистикт дүн шинжилгээ хийх чадвартай. Тэр нь мэдээлэлүүдийг бүлэглэн, дүн шинжилгээ явуулж, үр дүнг нь диаграмм ба графикийн дүрслэлтэйгээр харуулдаг.

«Тооллогын Төгс Систем»(ТТС) компаний шүд судлалын тооллогыг явуулдаг программ хангамж нь өвчтөнүүдийн, эмчилгээний ажилбаруудын хяналтыг хөнгөвчилж өгдөг. Үүнээс гадна, системд нягтлангийн тооллогыг хөтлөх функци хийгдсэн байдаг бөгөөд энэ нь нэмэлт программ хангамжийг авах санхүүгийн нөөцүүдийн зарцуулалтыг мэдэгдэхүйц багасгадаг.

Хэрэгслийг ачаалах ба түүнийг үйлдлүүдийг ашиглах болон интерфейстэй танилцахыг хүссэн харилцагчдад зориулан бид танилцуулгын хувилбарыг комьютертоо огт үнэгүйгээр ачаалахыг санал болгож байна. Үүний тулд ТТС компаний цахим шуудангийн хаягаар товч хүсэлтийг илгээхэд л хангалттай. Хүсэлтийг авч үзсэний дараа манай компаний техникийн дэмжлэгийн төвийн мэргэжилтнүүд Таньд шүд судлалын тооллогын хэрэгслийг татаж авахад зориулсан холбоосыг ирүүлэх болно. Таний комьютерийн хатуу дискэнд файлыг хадгалсны дараа хэрэгслийг суулгах ба танилцуулгын ажлыг эхлэж болно. Ачаалахад ямар ч СМС - зурвас, бүртгэлийн ямар нэгэн нийлмэл ажиллагаа болон бусад факторууд шаардлагагүй бөгөөд зөвхөн товч хүсэлт илгээхэд л хангалттай. Системд хандалтыг алсын зайн хандалтын функци эсвэл хэсгийн холболтоор ашиглан авч болно. Эмнэлгийн олон жижиг салбаруудыг мэдээлэлийн нэгдсэн орон зайд нэгдүүлэх боломжтой бөгөөд тэнд нь бүх статистик харагдаж, иж бүрнээрээ дүн шинжилгээнд орж, удирдлага тухайн үеийн байдлын товчооныг авах болно. Үүнээс гадна, ийм арга хэмжээнүүд нь удирдлагын шуурхай байдлын төвшинг урьд нь байгаагүй төвшинд аваачих бөгөөд шаардлагатай мэдээлэлүүдийг цаг тухайд нь хайхад муугүй боломжийг өгдөг.

Тухайн программын бүтээгдхүүнийг бий болгоход боловсруулагчид нь шүд судлалын тооллогын программын базад агуулагдаж байгаа өгөгдлүүдийн нууцлал аюулгүй байдалд тун ихээр анхаарсан. Системд орохын тулд операторт хувийн кодын үгс шаардагдах бөгөөд түүнийг нь программ эзэмшигч өгдөг. Хөндлөнгийн этгээдийн хандалтыг хязгаарлахаас гадна хэрэгслийн өгөгдлүүдийн базад орох хувийн эрх нь хандалтын төвшингийн хил хязгаарыг тогтоох боломжийг өгдөг. Өөрөөр хэлбэл, энгийн ажилчин нягтлангийн ба удирдлагын тайлангуудын өгөгдлүүдийг харж болохгүй ба эмнэлгийн удирдах бүрэлдхүүн нь дуртай үедээ мэдээлэлүүдийг бүрэн хэмжээгээр нь авч болно.

Шүд судлалын тооллогыг явуулдаг хавсралт нь өрсөлдөөний хатуу ширүүнд тэмцэлд ялахад зориулсан гайхалтай зэмсэг мөн. Түүний тусламжтайгаар компанийг үр дүнтэйгээр удирдаж, зардлуудыг бууруулж, хөдөлмөрийн ажиллагааг оновчтой болгох ба тэр бүү хэл аж ахуй дахь бизнесийн хөтлөлтийг иж бүрнээр нь автоматжуулж болно. Ийм арга хэмжээнүүд нь аж ахуй дахь бизнес-процессыг үр дүнтэйгээр хянаж өрсөлдөгчдийнхөө өмнө нэмэлт давуу талтай байх заримдаа жижиг хэсэг ч харилцагчдын төлөөх тэмцэлд том үүргийг гүйцэтгэдэг зах зээлд давуу талыг олгодог.

Программын харагдах байдал

Шүд судлалын тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Шүд судлалын тооллогонд зориулсан системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Шүд судлалд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Боловсрол-Шинжлэх ухаан-клиник Шүдний төв

  Боловсрол-Шинжлэх
  ухаан-клиник
  Шүдний төв
 • Шүдний мэс засал

  Шүдний мэс
  засал
 • Государственное или частное стоматологическое учебное заведение

  Государственное
  или частное
  стоматологическое
  учебное заведение
 • Хиймэл шүдний мэс заслын тэнхим

  Хиймэл шүдний
  мэс заслын тэнхим
 • Шүдний гоо сайхны мэс заслын төв

  Шүдний гоо сайхны
  мэс заслын төв
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Шүд судлалын тооллогонд зориулсан системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Шүд судлалын тооллогонд зориулсан системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: