1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Оюутнуудын тооллого

Байгууллагын 420 саналаар рейтинг: 4.9
Оценка
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Оюутнуудын тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Оюутнуудын тооллогын программын боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагч нэг бүрийн фото зургийг программд хадгалж болно
  Камераас зураг авах

  Камераас зураг авах
 • Харилцагчдыг ялган танихад клубын картыг ашиглаж болно
  Клубын картууд

  Клубын картууд
 • СМС зурвасыг Та олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд ,жишээ нь өнөөдөр захиалгаа сунгах хэрэгтэйг сануулсан мэдээлэлийг илгээхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангийн илгээлт нь танд дурын дурын цахим баримтыг илгээх боломжийг өгдөг. Жишээ нь, хуримталсан бонусын тухай мэдэгдлийг илгээх
  E-mail

  E-mail
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг.
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Та хичээлийн хуваарийг цахим хэлбэрээр хийснээрээ өөрийн өрөө тасалгааг зохистой ашиглах болно
  Хуваарь

  Хуваарь
 • Программд дурын дамжаануудыг хичээлийн тоогоор эсвэл тодорхой хугацааны огтлолд хянаж болно
  Дамжаанууд

  Дамжаанууд
 • Хэрвээ та харилцагчид ямар нэг юмыг зардаг эсвэл өгдөг бол Та нарийвчилсан тооллогыг явуулж болно
  Барааны тооллого

  Барааны тооллого
 • Харилцагсадтай ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтанд бүх чухал даалгавруудыг яг хугацаанд нь биелүүлэхэд тусалдаг
  CRM

  CRM
 • Танайд хэрвээ борлуулалтын менеджер ажилладаг бол тэдний ажил ба үр дүнгүүдийг манай программд хамаарагдах болно
  Менеджерүүдийн ажил

  Менеджерүүдийн ажил
 • Танай зочид ямар дамжааг илүү сонгож байгааг болон харилцагчдын хувийн эрэлт хэрэгцээг хялбархан мэдэж болно
  Сонирхол

  Сонирхол
 • Таны харилцагчдын баз ямар хурдан өсөж байгааг болон программын орчин үеийн боломжуудын тусламжтайгаар шинэ хандагсдыг татаж болно
  Харилцагчдын өсөлт

  Харилцагчдын өсөлт
 • Долоо хоногийн өдрүүд эсвэл сарын ямар өдрүүдэд танайд илүү олон үйлчлүүлэгчид байхыг мэдэж болох тул салбар бүрийг хялбар удирдаж болно
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Систем харилцагчдын хэн нь илүү ашиг авчирсныг харуулах тул та ийм зочдыг үнийн хувийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Явсан шалтгааны дүн бүртгэл нь харилцагчдын базын урсгалын алдагдлаас сэргийлэхэд тусалдаг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын шалтгаан
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Танайхаас явсан харилцагчид

  Танайхаас явсан
  харилцагчид
 • Багш нарын хэлцэлт цалинг тухайн ажилтны үнэлэмжийг тооцон автоматаар хялбархан тооцоолж болно
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Танай багш нар ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар : харилцагчдын тоо, заасан хичээлүүд, ашиг ба бүтээмж г.м - р хялбархан харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Та ямар багшид ихэнхидээ харилцагчид давтан бүртгүүлж байгаа, хэн танай зочдыг алдаж болохыг мэднэ
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Тусгай тайлан ямар дамжаанууд илүү эрэлттэй байгааг харуулдаг. Үүний үндсэн дээр та удирдлагын тохиромжтой шийдвэрийг гаргах боломжтой
  Танигдаагүй

  Танигдаагүй
 • Ажилчин эсвэл салбар нэг бүрээр та хандалтын ба захиалгуудын борлуулалтын өсөлтийн хөдлөл зүйг дурын хугацааны огтлолд мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлан хамгийн ашигтай эсвэл хамгийн танигдсан дамжааг харуулдаг
  Дамжаануудын дүн шинжилгээ

  Дамжаануудын
  дүн шинжилгээ
 • Харилцагчид, захиалгууд ба багш нараар бүх статистикийг мэдснээр та дуртай үедээ тайлангуудын тусламжтай хөдлөл зүйг үнэлж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны
  хөдлөл зүй
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын
  тооллого
 • Та зарсан эсвэл хичээлд өгсөн барааны бүрэн статистикийг авах болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Төлбөрүүдийн дүн шинжилгээгээр захиалга ба барааны үнийг нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулах шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Ажилтнуудаараа цагийн хуваарийг хийж дэлгэц дээрээ байрлуулснаар Та өөрийн компаний нэр хүндийг харилцагчдын нүдний өмнө өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Оюутнуудын тооллогын хэрэгсэл нь ажлын процессуудыг автоматжуулах гайхалтай зэмсэг бөгөөд ажилтнуудыг байнгын анхаарлыг шаарддаг хүнд, зовоосон ажлуудыг хийхээс чөлөөлдөг.
 • Хэрэгслийг ачаалахад компаний танигдалт нэмэгдэж түүний имидж хамтрагчид, ажилтнууд ба харилцагчдын нүдний өмнө өсөн нэмэгдэх болно.
 • «Тооллогын Төгс Систем» компани нь танилцуулгын зорилгоор оюутнуудын тооллогын программын сорилын хувилбарыг санал болгож байна.
 • Программ хангамж нь үнэхээрийн гайхалтай удирдлагын функцитэй. Хэрэгсэл нь статистик өгөгдлүүдийн дүн шинжилгээг хийж, альтернатив шийдвэрүүдийг гаргаж, компаний удирдлага нь илүү тохиромжтой хувилбаруудыг сонгох боломжтой.
 • Программ хангамж нь автоматжуулалтын функцийг өөртөө хавсруулан энэ үедээ удирдлагад байгаа мэдээлэлүүдийн дүн шинжилгээг үндэслэн өөрсдийн шийдвэрүүдийг гаргах боломжийг өгдөг.
 • Оюутнуудын тооллогын хэрэгслийг нэвтрүүлсний ачаар, ажиллагаануудад бага хугацаа зарцуулагдан, ажилтны хөдөлмөр зарцуулалтыг багасгаж, ингэснээрээ ажилтны сэдлийн төвшин нэмэгдэнэ.
 • Хавсралт программ нь суралцагсдын сурлагын амжилтанд болон сургалтын төлбөрийг цаг тухайд нь төлсөн эсэхэд хяналт тавихад тусалдаг.
 • Хэрэгслийг ашигласнаар багшлах бүрэлдхүүний ажлын үр дүнгийн хяналт нь боломжтой болдог.
 • Оюутнуудын тооллогын программ хангамж нь тооцоолол ба ажилласан хугацаагаар нь шагналыг хуримтлуулах функцитэй байдаг. Хэрэгсэл нормоор, гүйцэтгэлийн шагналаар, цагаар ба хоногоор хэлцэлт цалинг тооцоолж болно.
 • «Тооллогын Төгс Систем» -н программ хангамжийн тусламжтайгаар дагалдах бараануудыг борлуулах боломжийг урьдчилан харсан байдаг. Хавсралт нь дурын төрлийн арилжааны төхөөрөмжүүдийг таньдаг бөгөөд тэдгээртэй үр дүнтэйгээр хамтран ажиллах боломжтой.
 • Хэрэгсэл нь СМС -р дамжуулан автоматаар мэдэгдлийг илгээж болно. Ийм байдлаар, байгууллагын хамтрагчид ба харилцагчид тухайн үеийн мэдээлэлийг үргэлж мэдэж байх болно.
 • Оюутнуудын тооллогыг явуулдаг программд агуулахын тооллого бүх урсгалаараа хийгдсэн байдаг бөгөөд зарцуулсан материалууд бүгд найдвартай хяналтанд байх болно.
 • Хэрэгслийн тусламжтайгаар номын сангийн тооллогыг автоматаар хийх сайхан боломж байдаг. Тогтоосон хугацаанаас илүүгээр өөртөө материалуудыг байлгасан суралцагчид ажлын орон зайд өнгөөр ялгагдах тул тэднийг хянахад хялбар байх болно.
 • Аж ахуйн үйл хэргийг автоматаар хөтлөх нь дээд сургуулийн удирдлагад мэдэгдэхүйц хувь нэмрээ оруулах болно.
 • Очоогүй хичээлүүдийг таслалтын шалтгааныг нь заан оруулж болох ба шаардлагатай үед графикт файлуудыг бэхлэж мөн болно.
 • Аж ахуйн ажил хэргүүд нь оюутнуудын тооллогын системийн зүгээс хийгдэх иж бүрэн хяналтын дор байх болно.
 • Хэрэгсэл нь дурын төрлийн баримтуудыг хэвлэхээр гаргах боломжтой.
 • «ТТС»-н хавсралт программыг суулгасны дараа түншүүдтэй хамтран ажиллахад хялбар болно.
 • Хэрэгслийг суулгасны дараа аж ахуйн удирдлагын төвшин байнга сайжирч эцсийн дүндээ ажилтны сэдэл нэмэгдэж, компаний имидж харилцагчдын нүдэн дээр дээшилж, материалын алдагдлыг бууруулах болно.
 • Оюутнуудын тооллогын хавсралт программыг боловсруулагч «Тооллогын Төгс Систем» компани нь харилцагчдын саналыг тооцон хэрэгслийн үйлдлүүдийн талаархи сэтгэгдлүүдийг цуглуулдаг.
 • Шаардлага өндөртөй хэрэглэгчдэд «ТТС»-н мэргэжилтнүүдийн баг харилцагчийн хувийн хүсэлтэнд тохируулан программ хангамжийг захиалгаар үйлдвэрлэх үйлчилгээг санал болгодог.
 • Хичээлийн хуваарийг хамгийн тохиромжтой хэлбэрээр гаргаж болно.
 • Оюутнуудын тооллогын программ хангамжийн бүх үйлдлүүдийг жижиг текстийн хэмжээнд багтаахад хэцүү, иймээс Та компаний сайтаас бүх мэдээлэлүүдийг авч эсвэл утсаар хандаж, цахим хаягаар захиа бичиж эсвэл скайпаар утасдаж бас болно.
 • «Тооллогын Төгс Систем»-н бүтээгдхүүнийг сонгон Та өөрийн аж ахуйг шинэ төвшинд аваачиж болно!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Одоо үед залуусын дунд дээд боловсролтой болох хүсэгчдийн тоо өсөж байна. Дээд сургуулиудын нэмэгдсэн ачаалал нь оюутнуудын тооллогыг хөтлөхөд автоматжуулагдсан аргуудыг нэвтрүүлэхийг нэхэж байна. Хяналтыг тогтооход зориулсан мэргэжлийн хэрэгсэл нь багш нарын бүрэлдхүүнийг ачаалахад тусалж, эцсийн дүндээ ажиллагсдын ажиллах сэдлийн төвшинд эерэгээр нөлөөлөх боломж олгодог.

«Тооллогын Төгс Систем» компани оюутнуудын тооллогын хэрэгцээг хангахад зориулсан мэргэжлийн программын шийдлийг бүтээсэн. Тухайн программын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь боловсруулагчийн албан веб хуудсанд байгаа. Тухайн программ хангамж нь мэргэшлийн өндөр төвшинтөй ч маш сайн дасан зохицдог бөгөөд боловсролын дурын байгууллагад тохиромжтой. Өөрөөр хэлбэл, тухайн хэрэгслийн тусламжтайгаар сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдийн байгууллагуудад, жолооч бэлтгэх сургуулиудад, сургалтын дамжуунуудад ба бусад газруудад хяналт тогтоож болно. Манай программ хангамжийг нэвтрүүлсэн болон ашигласны ачаар, Та оюутнуудын тооллогын үйл ажиллагааг автомат горимоор хийж их хөдөлмөр зарцуулахгүй байх боломжтой. Ийм байдлаар, хэт олон ажиллагсдад төлөх санхүүгийн хэрэгслүүдийг мэдэгдэхүйц хэмнэж болно. Хэрэгсэл нь бүтэн хэсгийн өмнөөс их хэмжээний ажлыг гүйцэтгэж чадна.

Хандалтын тайлангуудыг хавсралтын дотор шууд тайлангуудад ерөнхийлж үүний тулд «Тайлангууд» гэсэн нэмэлт модулийг урьдчилан бүтээсэн бөгөөд түүний ачаар цугларсан статистикуудад үндэслэн төрөл бүрийн тайлангуудыг диаграмм ба графикуудтайгаар хэрэглэгчид санал болгодог. Тайлангуудаас гадна, оюутнуудтай ажиллахад зориулсан хэрэгсэл нь сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааг явуулахад хэрэгтэй дурын баримтуудыг бий болгох чадвартай. Бий болсон баримтуудыг цахим форматад хадгалах эсвэл хэвлэж болно. Цахим форматад хадгалагдсан баримтуудыг дурын стандарттай тохиромжтой форматад экспортолж болно.

Хавсралтын функциуд нь оюутнуудын хяналтаар зөвхөн хязгаарлагдахгүй, дотуур байрны үзүүлэлтүүдийг боловсруулж бас болно. Бүхэлдээ бол оюутнуудын тооллогыг явуулдаг хэрэгсэл нь хэд хэдэн функцитэй бөгөөд тэдгээрийн байгаагийн ачаар тусгай программ авахыг шаарддаг олон төрлийн үйлдлүүдийг хийж болно. Бүх хэрэглэгчдэд ашиглагчийн нэр ба нууц үг өгөгдөж, түүний тусламжтайгаар системд орох боломж нь хангагддаг. Мэдээлэлийг хууль бусаар нэвтрэх ба 3-дагч этгээдийн хянан засварлалтаас хамгаалахаас гадна тухайн функци нь өгөгдлүүдийн нууцлалыг компаний дотоодод ч өндөр төвшинд хангаж байдаг. Ийм байдлаар, энгийн ажилчин зөвхөн байгууллагын удирдлагын боловсруулалтын бүрэн эрхийг нь өгсөн тэр мэдээлэлүүдийн цөмийг харах ба боловсруулах эрхтэй байдаг.

Хэрэглэгчийн нэр ба нууц үгийг ашигласны нэмэлт давуу тал нь ажилтан нэг бүрийг тусад нь системд хийсэн үйлдлээр нь орсон ба гарсан хугацаагаар нь хянах төгс боломжийг өгдөг. Та үргэлж аль нэг хэрэглэгч ямар алдаа гаргасныг тодорхойлж ажилчны хариуцлагын төвшинг нэмэгдүүлэх боломжтой. Дээр дурьдсан оюутнуудын, ажиллагсад ба багшлах бүрэлдхүүний хяналт ба аудитын функциэс гадна оюутнуудын тооллогын хэрэгсэл нь хандалтуудын хяналтын боломжийг санал болгодог. Энэ нь штрих кодтой картаар дамжин хийгддэг. Программ хангамж нь штрих кодыг таньдаг төхөөрөмжүүдийн ажлыг дэмждэг. Ийм байдлаар, хандалтын төвшинг зөвхөн оюутнуудаар биш дээд сургуулийн ажилтнуудын хандалтаар бас хийж болно. Энэ үед таслалтын шалтгааныг түүний харгалзах үр дагаваруудтай нь тэмдэглэж болно. «ТТС»-н оюутнуудын тооллогын онцгой үйлдлүүдтэй хэрэгсэл нь интернетийн сүлжээгээр зайнаас хандах эсвэл хэсгийн холболтоор хандах боломжуудтай байдаг. Түүний тусламжтайгаар байгууллагын хотууд ба улс даяар тархсан янз бүрийн салбаруудыг нэгтгэн статистикийг нь бүрэн цуглуулж, мэдээлэлүүдийг бүрэн хэмжээгээр тоолон байгууллагын үйл ажиллагааг бүхэлд нь үнэлж болно. Үүнээс гадна, системд дамжуулагчгүйгээр хандах нь удирдлагад дэлхийн дурын цэгээс тухайн үеийн мэдээлэлд саадгүй нэвтрэх боломжийг өгдөг. Ийм үйлдлүүд нь ихэнхидээ замд явж байдаг, бодит хугацаанд компаний дотоод үйл ажиллагааг нягт хянахыг хүсдэг захиралд илүү тохиромжтой. Оюутнуудын тооллогыг явуулахад тусалдаг программ хангамж нь сайн боловсруулагдсан хуваарийг хийх сайхан боломжийг гаргаж өгдөг.

Хэрэгсэл нь маш олон холбоотой мэдээлэлүүдийг хадгалж, сургалтын графикийг бий болгохдоо хагас автомат горимоор ажиллаж болно. Программ хангамж нь байгаа тасалгаануудыг дээд зэргээр ашиглах хувиарлалтыг хийх боломжийг өгдөг. Систем тасалгааны хэмжээ, түүний хангамжийг тооцон, эдгээр өгөгдлүүдийг сургалтын бүлгүүдийн онцлогуудтай харьцуулан хуваарийн янз бүрийн хувилбаруудыг санал болгодог. Дээр дурьдсан зүйлээдээс гадна, аж ахуй дахь агуулахын тооллогыг өөртөө авдаг.

Дагалдах бараануудыг суралцагсдад борлуулах боломжийг олгон жишээ нь, сургалтын материал, спортын эсвэл сурагчийн дүрэмт хувцас, бичгийн хэрэгслүүд г.м-г зарж болно. Үүнээс гадна, сургалтын хэрэгслүүдийг харгалзах хичээлд түр ашиглуулахаар өгөх боломжийг мөн урьдчилан харсан байдаг. Оюутнуудын тооллогын программ хангамжийг нэвтрүүлснээр сурах бичгүүд ба бусад материалуудыг эргүүлж өгөхгүйгээр алдагдах явдал гарахгүй болдог учир нь комьютерийн туслах ажил хэргийг гартаа авдаг. Программ хангамж нь бүх өртөй хүмүүсийг барьж, шаардлагатай үед «хар » жагсаалтанд тэднийг харж болно.

Программ хангамжийг нэвтрүүлэн ашигласнаар ажилчныг янз бүрийн ажлыг биелүүлэхээс чөлөөлж энэ нь эцсийн бүлэгтээ ажилчны ажиллах урам, сэдэлд таатайгаар нөлөөлдөг. Багшлах бүрэлдхүүн нь янз бүрийн цаас бөглөх ажилд хугацаа зарцуулахгүй болж боловсролын байгууллагад хандагсдыг сургах ажилдаа илүү анхаарах болно. Оюутнуудын тооллогын программд хийгдсэн «тайлан» модульд бүх төрлийн тайлангуудыг нэгтгэн ажилтны оруулсан орлогын тухай, төсөвд төлсөн төлбөрүүд, багшлах бүрэлдхүүний үйл ажиллагааны тухай, суралцагчдын сурлагын төвшингийн талаар г.м -н статистикийг цуглуулж дүн шинжилгээ хийж болно.

Суурин комьютерийн хатуу диксэн дээр өгөгдлүүдийг хадгалж эсвэл хэвлэж болно.

Программ хангамж нь оновчтой интерфейс ба үйлдлүүдийн багцаар хангагдсан байдаг. Ийм байдлаар, хавсралт программыг ашиглах нь таний ажлыг хүндрүүлэхгүй, харин ч ажил хэргийн бүтээмжийг мэдэгдэхүйц хөнгөвчилнө.

Оюутнуудын тооллогын программ хангамж нь өөртөө 3 үндсэн модулиудыг байрлуулж, тэдгээрийн тусламжтайгаар сургалтын байгууллагын удирдлагыг хэрэгжүүлэх явц энгийн бөгөөд таатай болно. Оюутны эсвэл ажилтны хувийн хэрэгт видео - файл эсвэл дүрслэлүүдийг бэхлэж болно.Жишээ нь, фото эсвэл скриншотууд.

Веб камераар хийсэн фото зургийн хадгалалт дэмжигдэн харилцагчийн фото зургийг шуурхай байдлаар хийж болдог.

Оюутнуудын тооллогыг явуулдаг хэрэгслийн өгөгдлүүдийн базад гэрээнүүд ба бусад баримтуудыг бий болгоход зориулсан загварууд агуулагдаж байдаг. Энэ нь шаардлагатай баримтуудыг хурдан хийхийн тулд хийгдсэн байдаг. Ажлын процессыг илүү оновчтой болгохын тулд загваруудыг оруулж, бий болгож бас болно. Компаний брендийг хөдөлгөхийн тулд компани логог баримтуудад гаргаж болно. Лого давтагдаагүй байж зөвхөн Таний компаний тухай сануулах болно.Үүнээс гадна «малгайн» хэсэгт нь харилцагч эсвэл хамтрагч таньтай хялбар харилцахын тулд холбоо барих өгөгдлүүд, байгууллагын реквизит ба бусад өгөгдлүүдийг нэмж болдог. Хамгийн шаардлага өндөртөй харилцагчдад зориулан захиалга хийхийг программын шийдэлд урьдчилан харсан байдаг. Үүнээс гадна, худалдан авагчийн хувийн шаардлагын дор гүйцээн хийх сонголтууд байдаг.

Оюутнуудын тооллогыг явуулахад зориулсан программын бүтээгдхүүний онцлог нь системд хандалтын хувийн эрхийг тохируулах байдаг. Ийм байдлаар, тухайн тоон кодыг эзэмшигч нь системд зөвхөн түүний ажил үүргээр зөвшөөрөгдсөн үйлдлүүдийг хийх болно.

Албан тушаалын үүрэг, мэдээлэлд орох хандалтын төвшин, хандалтын хувийн эрх, энэ бүгд нь бүрэн эрхт эзэмшигчид л боломжтой байдаг.

Программын харагдах байдал

Оюутнуудын тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Оюутнуудын тооллогын программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Сургалтын байгууллагуудад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Сургалтын ба боловсролын төв

  Сургалтын ба
  боловсролын төв
 • Дурын сургалтын дамжаанууд

  Дурын сургалтын
  дамжаанууд
 • Цэцэрлэг, сургуулийн өмнөх боловсролын систем болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага

  Цэцэрлэг, сургуулийн
  өмнөх боловсролын
  систем болон
  сургуулийн өмнөх
  боловсролын
  байгууллага
 • Хүүхдийн хөгжүүлэх болон эрт хөгжлийн төв

  Хүүхдийн хөгжүүлэх
  болон эрт
  хөгжлийн төв
 • Хэлний сургалтууд

  Хэлний сургалтууд
 • Школа моделей

  Школа моделей
 • Хувийн багш, багш, багш нар

  Хувийн багш,
  багш, багш нар
 • Лицей, коллеж, сургууль

  Лицей, коллеж,
  сургууль
 • Бүтээлийн студи, дугуйлан

  Бүтээлийн студи,
  дугуйлан
 • Жолооны сургууль

  Жолооны сургууль
 • Мэргэшил дээшлүүлэх төвүүд болон курсууд

  Мэргэшил дээшлүүлэх
  төвүүд болон курсууд
 • Боловсролын сан ба агентлаг

  Боловсролын сан
  ба агентлаг
 • Их сургууль, факультет, дээд боловсролын байгууллага, институт, академи

  Их сургууль, факультет,
  дээд боловсролын
  байгууллага, институт,
  академи
 • Зөвөлгөөний болон сургалтын-зөвлөгөөний академи

  Зөвөлгөөний болон
  сургалтын-
  зөвлөгөөний академи
 • Харилцааны удирдлагын газар

  Харилцааны
  удирдлагын
  газар
 • Техникум, сургууль болон техник мэргэжлийн сургууль

  Техникум, сургууль
  болон техник
  мэргэжлийн сургууль
 • Сургалтын компани ба төв

  Сургалтын компани
  ба төв
 • Бизнесийн сургууль

  Бизнесийн сургууль
 • Бизнесийг хөгжүүлэх, сургалт явуулах төв

  Бизнесийг хөгжүүлэх,
  сургалт явуулах төв
 • Дээд ба мэргэжлийн боловсролын байгууллагууд

  Дээд ба мэргэжлийн
  боловсролын
  байгууллагууд
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Оюутнуудын тооллогын программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Оюутнуудын тооллогын программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: