1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Хэвлэх үйлдвэрийн тооцооны программ

Байгууллагын 555 саналаар рейтинг: 4.9
Оценка
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Хэвлэх үйлдвэрийн тооцооны программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Хэвлэлийн газарт зориулсан программын боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Ажилтан нэг бүр нь юуг ч мартахгүйн тулд дурын харилцагчтай холбоосыг төлөвлөж программд тэмдэглэж болно
  Ажлын төлөвлөгөө

  Ажлын төлөвлөгөө
 • Та олныг хамарсан СМС-зурвасын илгээлтийг явуулж болох ба хувь хүнд жишээ нь, захиалга бэлэн болсон талаар мэдээлэлийг явуулахаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Гүйцэтгэсэн ажлын төрөл нэг бүрээр тооцоолохоор тохируулж, Та дурын захиалгануудын тооцооны процессыг хурдасгаж болно
  Захиалгын тооцоо

  Захиалгын тооцоо
 • Гэрээ,маягт, захиалгуудын бичиг ба бусад олон зүйлүүдийг автоматаар бий болгоно
  Маягтуудыг бөглөх

  Маягтуудыг бөглөх
 • Захиалга нэг бүрт дурын файлуудыг жишээ нь, захиалгын загварыг бэхлэж болно
  Хавсарсан файлууд

  Хавсарсан файлууд
 • Программ офсет хэвлэлээс татгалзах захиалгуудыг автоматаар хуваах боломжийг өгдөг
  Татгалзах

  Татгалзах
 • Манай системд захиалга нэг бүрийн гүйцэтгэлд зориулан шаардлагатай материалуудыг бэлэн байгааг тэмдэглэн ханган нийлүүлэгч ажиллаж болно
  Хангалт

  Хангалт
 • Танд мөн түүнчлэн агуулахын тооллогыг явуулах боломжийг өгдөг: материалуудыг хөдөлгөж, үйлдвэрлэлд явуулж, бичдэг
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Тасгийн ажилтан нэг бүрт тодорхой ажлыг гүйцэтгэхээр авах боломжийг өгч түүнийг бэлэн болсныг тэмдэглэх болно
  Тасгийн ажил

  Тасгийн ажил
 • Бүх хэсгүүд нэг механизм шиг хоорондоо амжилттайгаар харилцан ажиллах болно
  Хэсгүүдийн холбоо

  Хэсгүүдийн холбоо
 • Та ямар бүтээгдхүүн илүү танигдсныг хялбархан дүгнэж болно
  Эд зүйлс

  Эд зүйлс
 • Таньд касс эсвэл валют нэг бүрээр нарийвчилсан тайлан бий болно
  Кассууд ба тооцоо

  Кассууд ба тооцоо
 • Систем харилцагч нэг бүрээр захиалгын танай бүтээгдхүүнүүдийн огтлолд статистикийг харуулдаг
  Харилцагчийн товчоон

  Харилцагчийн
  товчоон
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Таньд “гарын дор” бүх дуусаагүй захиалгуудын явцын талаархи мэдээлэлүүд байх болно
  Үйлдвэрлэлд

  Үйлдвэрлэлд
 • Программ сонгосон хугацааны захиалгын статистикийг захиалгуудад, хийх, ажиллагсдын ажил, хугацаа ба үйлдвэрлэлийн дүн шинжилгээнд зориулан харуулдаг
  Үйлдвэрлэл

  Үйлдвэрлэл
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Та ямар материалууд захиалганд хэрэгтэй байгааг хялбархан мэднэ
  Материалууд

  Материалууд
 • Тохиромжтой жагсаалт нь танай ажиллагчдын үйл ажиллагааг оновчтой болгодог
  Хайчлах

  Хайчлах
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Дурын мөчид дурын агуулахаар та зардлаар, бараа нэг бүрийн бэлэн байгаа ба хөдөлгөөнийг нарийвчлан мэдэж болно
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Телефония

  Телефония
 • Захиалгын байдлыг хянахад зориулан болон үйлчилгээнүүдийн өртгийг тусгах болон шаардлагатай өгөгдлүүдийг танай сайтанд ачаалах – олон бусад боломжууд байдаг!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Хэвлэх үйлдвэрийн тооцоо, бүртгэлийн лицензтэй программыг худалдан авснаар үйлчлүүлэгчдийн нэгдсэн мэдээллийн сан үүснэ.
 • Захиалгын түүхийг цаг хугацаагаар нь харах боломжтой. Ажлыг хүлээн авсан, хүлээлгэн өгсөн огноо болон бусад үйл явцын талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй мэдэж болно.
 • Бүх өгөгдөл, мэдээллүүд архивд хадгалагдах бөгөөд шаардлагатай үед түүнээс гаргаж харах боломжтой.
 • Хэвлэх үйлдвэрийн тооллогын систем нь байгууллагын оновчтой удирдлагыг явуулахад чиглэгдсэн агуулахын бүртгэлийг хөтлөхөд тусална.
 • Программ нь байгууллагын нэр хүндийг үйлчлүүлэгчид, бизнесийн түншүүдийн дунд өсгөх хэрэгсэл болдог.
 • Бизнесийн үйл ажиллагааг автоматжуулснаар нарийн төвөгтэй технологийн процессууд ба тооцооллын үйл явц хурдан бас хялбар болсон.
 • Программ хангамж нь удирдлагын оновчтой шийдвэр, түүний хэрэгжилтийг хангахад туслах үр дүнтэй хэрэгслүүдийн цогц нэгдэл юм.
 • Хэвлэх үйлдвэрийн тооллогын системд ажиллахын тулд тусгай курс, дамжаанд суралцах, мэргэжлийн боловсрол эзэмших шаардлагагүй.
 • Компанийн удирдлага болон ажилтнууд дотоод сүлжээ болон интернетээр дамжуулан зайнаас системд нэвтрэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл ажлын байран дээрээ байхгүй үедээ ч программд нэвтрэн байгууллагын үйл ажиллагаа болон ажилтнуудыг хянах боломжтой. (удирдлагад зориулсан)
 • Үйл явцыг автоматжуулснаар ажилтнуудын бүтээлч хандлага (цаг зав гарах учир) болон ажиллах урам зоригийг нь нэмэгдүүлэх боломжтой. Үүний зэрэгцээ ийм үйлдлүүдийн ачаар компанийн үйл ажиллагааны бүтээмжийг алдагдуулалгүйгээр ажилтнуудын тоог цөөрүүлэх боломжтой.
 • Хэвлэх үйлдвэрийн тооцоо, бүртгэлийн программ нь “амьд” ажилтнаас нэлээд ялгаатай. Софт нь ядрахгүй, өвдөхгүй, алдаа гаргахгүй, цалин болон нийгмийн халамж шаардахгүй. Тэрээр өөрт даалгасан ажил, үүргийг үнэн зөвөөр гүйцэтгэдэг.
 • “Тооллогын Төгс Систем” компаний программыг ашигласнаар гүйцэтгэж буй үйлчилгээнүүдийн чанарын төвшин огцом өсдөг.
 • Программ хангамж нь агуулахад хадгалагдаж буй болон зарцуулагдсан бараа, материалын тооллогыг хөтөлдөг.
 • Мастер тус бүрийн ажлын гүйцэтгэлийн тооллогыг хөтөлдөг.
 • Захиалгын хүлээн авах болон гүйцэтгэлийн хугацааг хянах боломжтой.
 • Удирдлагыг оновчтой болгох функцууд нь байгууллагын нэр хүндийг өсгөхөд тусална.
 • Хэвлэх үйлдвэрийн тооллогын программыг ашигласнаар байгууллагын нэр хүнд өснө.
 • Программыг ашиглаж эхэлсэн цагаас технологийн үйл явцын удирдлагын чанар шинэ түвшинд хүрнэ.
 • Удирдлагын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах төрөл бүрийн хэрэгслүүд нь хяналт болон дүн шинжилгээг өндөр түвшинд гүйцэтгэдэг.
 • Программ нь статистик мэдээллүүдийг цуглуулж, түүнд тулгуурлан дүн шинжилгээний тайлан боловсруулна.
 • Системд интернетээр нэвтрэх боломжтой тул ажилтнуудад гэрээсээ ажлаа хийх бололцоо олгодог.
 • Ажилчдын ажлыг хөнгөвчилж өгснөөр тэдний ажиллах урам зоригийг нэмэгдүүлнэ.
 • Үйлдвэрлэн гаргадаг бүтээгдэхүүний чанарыг төвшинг «Тооллогын Төгс Систем» компаний боловсруулсан хэвлэх үйлдвэрийн тооллогын программын тусламжтай сайжруулах боломжтой.
 • Системд суулгасан дүн шинжилгээний хэрэгслүүд нь байгууллагыг удирдах үйл ажиллагаанд туслах болно.
 • Программ хангамж нь ажилчдын ирц болон ажлын цагийг маш хурдан, өндөр нарийвчлалаар хянадаг.
 • Хэвлэх үйлдвэрийн тооцоо, бүртгэлийн систем нь ямар ч бичиг баримтыг боловсруулах болон хэвлэх функцтэй.
 • Бараа материал, үйлчилгээний үнэ болон нэмэлт төлбөрийн тооцоон дээр тулгуурлан захиалгын зардлыг тооцоолж гаргадаг. Байнгын үйлчлүүлэгчдэд зориулсан хөнгөлөлт, урамшууллын горим ажилладаг.
 • Оператор нь системд анхдагч өгөгдлүүдийг оруулах ба харин программ нь өртгийн тооцоог өөрийн ээлжинд гаргадаг.
 • Программын танилцуулгын хувилбарыг манай албан ёсны веб сайтаас «ТТС»-с суулгах боломжтой. Цахим шуудангийн хаягаар захиалгаа өгөөд татаж авах холбоосыг хүлээн аваарай.
 • Программын тусламжтай сурталчилгааны баримт боловсруулж, мөн дансны тооцоог гүйцэтгэх боломжтой.
 • Хэвлэлийн газрын тооллогын программ дээр ямар ч төрлийн бичиг, баримтыг боловсруулж болно.
 • Технологийн ажилтнууд тэдний ажлыг автоматжуулах гайхалтай ажилладаг зэмсэгийг хүлээн авах болно.
 • Программ нь агуулахад хадгалагдаж буй материалын нөөцийн тооллогын үйл ажиллагааг явуулдаг хангалт хариуцсан тасагтай нягт ажиллана.
 • Мэдээллийн нэгдсэн санд ажиллах горим нь байгууллагын үйл ажиллагааг цогцоор нь хөтлөн явуулах боломж олгодог.
 • Хэвлэлийн газрын тооцоо бүртгэлийн программ хангамжийн операторууд нь ажлын гүйцэтгэл дууссаны дараа биелэлтийг тэмдэглэнэ.
 • “ТТС” компаний программ нь тусгай хэрэгслүүдийнхээ тусламжтай шаардлагатай хяналтыг хэрэгжүүлнэ.
 • Программын танилцуулгын хувилбараас түүний интерфейс болон ажиллагаатай танилцаж болох ба захиалагч нарт программ хангамжийг зоригтой худалдан авах шийдвэр гаргахад туслана.
 • Хэрэглэгчдийн мэдээлэлд хандах эрхийг зэрэглэл тогтоон хязгаарласнаар компанийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангана. Хэрэглэгчид нь өөрт зөвшөөрөгдөөгүй мэдээллийг харах боломжгүй юм.
 • Системд нэвтрэхийн тулд логин, нууц хэрэглэх нь гуравдагч этгээдээс мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах боломжийг баталгаажуулж өгдөг.
 • Программ хангамж хөгжүүлэх өндөр туршлагатай “Тооллогын Төгс Систем” компаний зохион бүтээсэн хэвлэлийн газрын тооллогын программыг ашиглан байгууллагынхаа ажиллагсдын хөдөлмөрийг болон бизнесийн үйл ажиллагааг бүрэн автоматжуулаарай.
 • Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд техникийн дэмжлэгийн хэлтэст хандана уу. Манай мэргэжилтнүүд байдлыг дуртайяа тодруулан таны тавьсан асуултад дэлгэрэнгүй хариултыг өгөх болно!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Хэвлэх үйлдвэрийн тооцоо, бүртгэл маш чухал бөгөөд их анхаарал шаарддаг нарийн ажил юм. Орж ирж буй захиалга бүрийг хамгийн үр ашигтай хэрэгжүүлэхийн тулд байнгын хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай байдаг. Хэвлэлийн газрын үйл ажиллагааны онцлог нь захиалгыг гүйцэтгэж байгаа тодорхой нэг ажилтан тухайн ажлын гүйцэтгэлийг бүрэн хариуцан ажилладаг. Үүний зэрэгцээ компанийн удирдлагадбүх захиалгыг сайтар хянах шаардлага тулгардаг. Эдгээр үйл ажиллагааг зөвхөн тусгай программын тусламжтай оновчтой хэрэгжүүлэх боломжтой.

Программхангамжийн «Тооцооллын универсал систем» (цаашид“ТТС”гэх) компани нь хэвлэх үйлдвэрийн тооцоо, бүртгэлийг явуулах олон талт үүрэг бүхийпрограмм хангамжийг зохион бүтээсэн. Программын дэлгэцэн дээр үйлчлүүлэгчдээс ирсэн бүх захиалгын төлөвийг/статус/ баганаар харуулдаг. Ингэснээр менежерийн даалгасан үүрэг даалгаврын явцыг харах боломжтой болно. Захиалгыг хүлээн авалтын, гүйцэтгэлийн, дуусгавар болсон, төлбөр төлөгдсөн гэх зэрэг үе шатаар ангилж болно.

Хэвлэлийн үйлдвэр нь ТТС компаний боловсруулсан энэхүү программ хангамжийн энгийн эсвэл өргөтгөсөн хувилбарын аль нэгийг сонгон үйл ажиллагаандаа үр днтэйгээр ашиглах боломжтой. Программын өргөтгөсөн хувилбар нь ажлыг гүйцэтгэх явцад зарцуулагдах материал, үйлчилгээний өртгийг тооцоолон захиалгын нийт үнийг гаргах нэмэлт функцтэй байдгаараа стандарт хувилбараас ялгаатай. Учир нь хэвлэх үйлдвэр нь захиалгад багтах төрөл бүрийн үйлчилгээний тооллогын үндсэн дээр гүйцэтгэдэг. Тухайлбал, ламинатордах, хэт ягаан туяаны лак тавих, дэвтэрлэх гэх мэт үйлчилгээнүүд байж болно. Мөн нугалах, дардас тавих болон бусад ажлуудын тооцоог ч оруулах хэрэгтэй.

Программ нь захиалга ирэх тухайн үед сул чөлөөтэй байгаа эсвэл ажлын төлөвлөгөөнд нь тусгагдсан хамгийн боломжит ажилтанг сонгон ажлыг ногдуулна. Ингэснээр ажил гүйцэтгэлийн бүх үе шатны хяналтыг цоо шинэ түвшинд хүргэх боломжтой юм. Хэвлэх үйлдвэрийн тооллогын программ нь үйлдвэрлэлийн үйл явц болон тасаг нэгжүүдийн хоорондын технологийн гинжин хэлхээг бүрэн автоматжуулдаг.

"Тооллогын Төгс Систем"компанийн боловсруулсан программ хангамж нь байгууллагын менежерүүд, маркетингийн хэлтсийн удирдлага, операторууд, дизайнерууд, технологийн ажилтнууд, нярав, хангалт хариуцсан мэргэжилтнүүд болон бусад ажилтнуудын үйл ажиллагааг автоматжуулалтанд хамруулдаг. Тооллогыг цех бүрээр явуулах ба ингэснээр тухайн ажлыг хариуцаж буй мастерууд ямар төрлийн ажил хүлээн авсан болон одоо ямар шатандаа явж буй талаар тэмдэглэл хөтлөх боломжтой.

Программд бараа, бүтээгдэхүүн болон ажлын байранд нэвтрэх цахим карт дээрх штрих-код уншдаг худалдааны төхөөрөмжүүдийг холбож болно. Ингэснээр ажлын байрандээр ажилтнуудын байршлыг хянах боломжтой.

Хэвлэлийн газрын тооллогыг явуулдаг энэхүү программ хангамж нь нягтлан бодох бүртгэл, тооцоо явуулах нэмэлт функцтэй учир хэрэглэгчдийн нягтлан бодох үйл ажиллагаанд зориулсан нэмэлт программ хангамж худалдан авах зардлыг хэмнэж чадна. Түүнээс гадна программ нь агуулах, складын бүртгэл болон дагалдах материал, хэрэгслийн нийлүүлэлтийг хөтлөх нэмэлт функцтэй. Өөрөөр хэлбэл Та зөвхөн захиалга аваад зогсохгүй мөн таны бодлоор борлуулахад тохиромжтой дурын бүтээгдэхүүнийг худалдаалах боломжтой болох юм.

Хэвлэх үйлдвэрийн тооллогын системд хэрэглэгчийн нэр, нууц үгээр орох ба хүн бүр тус тусын нэвтрэх эрх эзэмшдэг. Ингэснээр мэдээллийг гуравдагч этгээдэд алдахаас сэргийлэх боломжтой. Түүнээс гадна хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгийн тусламжтай компанийн дотоодод ажилтнуудын мэдээллийн хандалтад хязгаар тогтоож болно. Өөрөөр хэлбэл байгууллагын энгийн ажилчид зөвхөн компаниас зөвшөөрөгдсөн мэдээллийн хүрээнд ажиллах болно. Харин компанийн удирдлагын хувьд тэд ямар ч хязгаарлалтгүйгээр бүх мэдээллийг харах боломжтой.

“Тооллогын Төгс Систем” компаний зүгээс явуулж буй таатай үнийн бодлого нь энэхүү программын бусдаас ялгарах нэг онцлогийг тодорхойлж байна. Программын лицензтэй хувилбарыг нэг удаагийн төлбөрөөр худалдан авах боломжтой. Программыг ашигласны төлөө тогтмол давтамжтай (сар, улирал бүр г.м.) ямар нэг төлбөр төлөх шаардлагагүй. Мөн программын шинэ хувилбар гарсан тохиолдолд тухайн ашиглагдаж буй хувилбар ажиллах чадвараа бүрэн хадгалж үлддэг. Программ зохиогчийн зүгээс санал болгож буй ийм “либерал” нөхцөл ховорхон тохиох бөгөөд “ТТС” компанийн бүтээгдэхүүнийг бусад ижил төстэй программуудаас ялгагдах онцлог тал болж өгдөг.

Программын интерфейс болон функцүүдтэй танилцах хүсэлтэй хэрэглэгчид программын танилцуулгын хувилбарыг судалж болно. Туршилтын хувилбар нь тодорхой хүчинтэй хугацаатай бөгөөд программ ямар функцүүдтэй болон хэрхэн ажиллах талаарх ойлголтыг хэрэглэгчдэд олгоход чиглэгдсэн.

“ТТС” компанийн цахим шуудангийн хаягаар хүсэлт явуулмагц манай мэргэжилтнүүд танилцуулгын хувилбарыг татах холбоосыг тань уруу илгээх болно. Программыг үл таних дугаараас мессеж ирэхийг хүлээх болон бүртгэлийн төвөгтэй үйлдэлгүйгээр суулгах боломжтой. Та бүхэн демо-хувилбарыг туршиж үзээд “ТТС” компанийн программ хангамжийн талаар эерэг шийдвэр гаргасан бол лицензтэй программ худалдан авахын тулд бидэнтэй холбоо бариарай.

Лицензтэй хувилбарыг худалдан авснаар манай мэргэжилтнүүд Таны компьютерт программыг суулгаж өгнө. Мөн Та системийг ашиглах 2 цагийн үнэгүй сургалтыг бэлгэнд авах боломжтой. Манай техникийн дэмжлэгийн төвийн мэргэжилтнүүд анхдагч өгөгдлүүдийг оруулахад тань туслахын зэрэгцээ программ дээр ажиллах богино хугацааны сургалтыг явуулах болно.

Танд болон танай байгууллагын ирээдүйд ашиг тусаа өгөх зөв сонголтыг хийнэ гэдэгт итгэлтэй байна. “Тооллогын Төгс Систем” компаний албан ёсны веб сайтад байрлах хаягаар бидэнтэй холбогдож болно. Бидэн рүү утсаар болон скайпаар залгаж, мөн цахим шуудангаар захидал илгээх боломжтой. Техникийн дэмжлэг үзүүлэх төвийн мэргэжилтнүүд Таны сонирхсон асуултад дэлгэрэнгүй хариулт өгөх болно.

Хэвлэх үйлдвэрийн тооллогыг явуулах тусгай программ хангамж нь байгууллагын үйл ажиллагааны цогц автоматжуулалтыг хэрэгжүүлэхэд тусална. Үүнээс гадна, программ хангамж нь янз бүрийн ажлыг гүйцэтгэхэд туслах хэд хэдэн функцтэй бөгөөд өөр программ худалдан авах мөнгийг тань хэмнэж өгөх болно.

Программын харагдах байдал

Хэвлэх үйлдвэрийн тооцооны программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Хэвлэлийн газарт зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хэвлэлийн газарт зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Хэвлэх үйлдвэр

  Хэвлэх үйлдвэр
 • Хэвлэл мэдээллийн компани

  Хэвлэл мэдээллийн
  компани
 • Зар сурталчилгааны агентлаг

  Зар сурталчилгааны
  агентлаг
 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Худалдагч компани

  Худалдагч компани
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Хэвлэлийн газарт зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:



Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Хэвлэлийн газарт зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: