1. Главная
 2.  › 
 3. Программы для учета
 4.  › 
 5. Арилжааны тооллого

По мнению 521 организаций рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Поддержка стран: Все
Операционная система: Windows
Семейство: Универсальная Система Учета
Назначение: Автоматизация бизнеса

Арилжааны тооллого

 • Возможности
 • Описание
 • Скриншот
 • Видео
 • Скачать
 • Презентация
 • Для кого?
 • Клиенты
 • Отзывы
 • Язык
 • Заказать

Арилжааны тооллогонд зориулсан системийн боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно.
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба дэлгүүрүүд

  Агуулахууд
  ба дэлгүүрүүд
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж, өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагчдад хөнгөлттийн эсвэл хуримтлалын картуудыг өгч болно
  Хөнгөлөлтийн картууд

  Хөнгөлөлтийн картууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Систем худалдан авагчдын хэн нь илүү ашиг таньд авчирсныг харуулж та ийм харилцагчдыг үнийн хуудсаар эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Худалдагчдын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Худалдагчдын цалин

  Худалдагчдын цалин
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Танай дэлгүүрийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Сеть магазинов

  Сеть магазинов
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

В зависимости от конфигурации разработанного программного обеспечения список возможностей может меняться:

 • Программ ажилтнуудын оруулсан бүх өгөгдлүүдийг хадгалах ба тэдгээрийн өөрчлөлтүүдийг нэвтрэх нэр ба орсон огноогоор нь нэмэгдүүлж, тохироогүй мэдээлэлийн буруутанг хурдан олдог.
 • Систем нь сүүлчийн өөрчлөлтүүдийн өгөгдлүүдийг ажлын тухайн үеийн байдалд тохирч байгаа эсэхийг удирдлага хурдан батлах ба татгалзахад зориулан өргөн үсгээр, өнгөөр ялган өгдөг.
 • Ажилтан нь түр зуур холдсон байвал мэдээлэлийн системд орох хандалтыг саатуулан түүнд хууль бусаар халдахаас хамгаалан, мэдээлэлийн нууцлалыг нь хангадаг.
 • Систем нь албаны мэдээлэлийг хязгааргүй урт хугацаанд хадгалж, өгөгдлүүдэд нөөц хуулбар хийн тэдний аюулгүй байдлыг хангадаг.
 • Программ нь зайлшгүй шаардлагатай баримт бичгүүд тэр дундаа санхүүгийн баримт бэлтгэхэд болон цахим холбоогоор илгээлт явуулахад хэрэгтэй бичиглэлийн маягтуудыг ашигладаг.
 • Систем нь цахимаар илгээлт явуулахад цахим шуудан, гар утасны зурвас, Viber, дуут шууданг ашиглан олон хүнд болон бүлэг хүмүүст, хувь хүнд зориулсан форматаар мэдээлэлийг хүргэдэг.
 • Программ нь мэдээлэлийг хуурамчаар хийлгэхгүйн тулд хэрэглэгчийн тийм мэдээлэлийг авахыг зөвшөөрсөн эсэхийг тогтоож, илгээлтийн огноо ба бичиглэлийг хадгалдаг.
 • Программ нь харилцагчдын саналыг байнга хянах ба мэдээлэлийн эх үүсвэрийг нь тэмдэглэн хэний заавраар худалдан авагч ирснийг тогтоон хамгийн идэвхитэй зар сурталчилгааг тогтоодог.
 • Программ нь дүн бүртгэлийн ба дүн шинжилгээт тайлангуудыг хийж, тэдгээрт амжилт ба асуудлууд, зардал ба орлого, илүү танигдсан болон хөдөлдөггүй барааг, ашгийг бүрэн харуулдаг.
 • Худалдан авагчдад үнэнч байсныг нь дэмжих хөтөлбөрийг бүгдэд нь бонус хуримтлагдах системээр санал болгон хувийн үнийн хуудсыг хамгийн ашигтай болон хамгийн тогтвортой худалдан авагчдад санал болгодог.
 • Систем нь арилжаа-агуулахын хэрэгслүүдтэй ажиллаж, өөрийн болон тэдгээрийн боломжийг өргөсгөн ажлын явцыг штрих код уншигч, чек хэвлэгч принтерүүдэд хурдасгадаг.
 • Систем нь худалдааны цонхонд бүртгэгдсэн ба тайлангуудад байгаа байгаа ажлын хэмжээг нь үндэслэн ажилтнуудад хэлцэлт цалинг хуримтлуулна.
 • Программ нь барааны явцын үлдэгдлийн талаар мэдэгдэж, шинэ худалдан авалтын захиалгыг автоматаар үүсгэж, дурын касс ба банкны дансан дахь мөнгөний үлдэгдлийн явцын талаар мэдэгддэг.
 • Систем нь автоматаар зайлшгүй шаардлагатай болон санхүүгийн баримтуудыг өөрийн мэдээлэлд чөлөөтэйгөөр суурилан хэрэгцээтэй бүх хэмжээгээр нь бий болгодог.
 • Программ нь агуулахын тооллогыг автоматаар бодит хугацааны хэмнэлээр явуулж, бүтээгдхүүнийг худалдааны цонхонд төлбөр төлөгдөнгүүт тэр дор нь тэмдэглэдэг.

Описание программного обеспечения

Арилжааг тоолох нь олон талт үйлдэл бөгөөд арилжааны үед бараатай, худалдан авагчидтай, ханган нийлүүлэгчидтэй болон бусад байгууллагуудтай харилцаанд ордог. Харилцаа нэг бүр нь тооны болон бас чанарыг нь харуулсан талуудтай байх бөгөөд энд бүх харилцаанд 2 талыг нь тооцоолох шаардлагатай. Иймээс арилжааны тооллогонд урьдчилан анхаарч, тухайн процесс өөр тийшээ эргэж болох ч арилжааг тооллоход анхаарал хандуулах шаардлагатай.

Иймээс автоматчлах программд анхаарал тавих хэрэгтэй бөгөөд программыг нь “Арилжааны тооллого”-ын программ гэж нэрлэж болно.

Үүнийг «Тооллогын Төгс Систем» (ТТС) компани боловсруулсан бөгөөд программ нь ашиглахад энгийн ба үр дүнтэйгээ харуулсан бөгөөд хүссэн бүх хүмүүст тэдний компьютер дээр ажиллах бэлтгэлээс нь хамаарахгүйгээр хандалт хүртээмжтэй байдаг.

«Арилжааны тооллого»-н программ нь суурин болон зөөврийн компьютер дээр тэдний ажиллах онцлогийг харгалзахгүйгээр суудаг бөгөөд ойлгомжтой интерфейс ба тохиромжтой чиглүүлэгчтэй тул суулгах явцыг өөрсдөө хийх боломжтой.

Интерфейсийг хийх 50 гаруй төрлийн хувилбартай бөгөөд эхний оролтоор нь тохируулгын сонголттой байж-дизайн, харьцах хэл, тооцооны гол вальютыг тааруулна. Хамгийн чухал нь Лавлагааны блок бөгөөд энд компаний өгөгдлүүдийг бодлоготойгоор оруулан ажлын процессууд ба тооллогын үйл явцын тохируулга хийгдэнэ. Энэ нь тохируулгын блок бөгөөд нэг удаа л мэдээлэлүүдийг оруулах бөгөөд цаашдаа түүн дээр ажилладаггүй.

2-р блок нь Модулийн хэсэг бөгөөд энэ талбай нь «Арилжааны тооллого»-н программын ажилтнууд үйл ажиллагаа явуулдаг хэсэг бөгөөд энд нь ажлын тэмдэглээний хэсгүүд мэдэгдлүүд, бүртгэлүүд байж, өгөгдлүүдийг графикт оруулан өнгөт диаграммаар хийж, арилжааны ажлын эерэг ба сөрөг үеүдийг харуулдаг. «Арилжааны тооллого»-н программын бүтэц нь 3 блоктой бөгөөд дотроо нэр агуулгыг нь илтгэн харуулсан хавтаснуудтай(Мөнгө, Ажил, Дэлгүүрүүд)бөгөөд программд ажиллах нь ямар нэгэн хүндрэлийг үүсгэдэггүй.

Худалдан авагчид ба ханган нийлүүлэгчидтэй хийгдсэн харилцааг «Арилжааны тооллого»-н программ нь CRM системийн форматтай харилцагчдын базыг үүсгэн тоолж тэнд харилцаа нэг бүрийн үед үүссэн баримтуудыг хадгалдаг.CRM систем нь харилцагчдыг төрөл ба дэд төрөлд хуваан ижил төстэй шинжүүдтэй бүлгүүдэд ажиллахад тохиромжтой ангилалыг санал болгосон байдаг.

“Арилжааны тооллого”-н программд харилцагч талуудын тухай мэдээлэлийг тэдний хувийн болон холбоо барьж болох өгөгдлийг үйлчлүүлэгч бол хэрэгцээ ба сонголт, худалдан авалтын түүх, дундаж худалдан авалтын хэмжээ, ханган нийлүүлэгч бол үнийн хуудас, гэрээ, баримтуудын эргэлт ба бусад мэдээлэлүүдийг оруулсан байдаг.Энэ базад компани хэрвээ хэд хэдэн дэлгүүртэй бол тэдгээрийгээ оруулсан байна. Харилцагч талуудын дунд шүүлт хийж тэдгээрийг байр сууриар нь хувааж болно.

«Арилжааны тооллого»-н программд бараатай харьцсан мэдээлэл нь нэр төрлийн жагсаалтанд хэлбэржиж, тэнд бүх бараануудыг байрлуулан тэдний арилжааны онцлогууд: нэр, тоо, үнэ, ханган нийлүүлэгч, агуулах г.м мэдээлэлүүдийг оруулна.Барааны баз дахь мэдээлэл нь бараа ирэх үеийн дагалдах хуудаснуудын өгөгдлүүдээр гараар болон автоматаар ачаалагдана. 2 дахь тохиолдолд импорт функцийн тусламжтайгаар дурын цахим файлаас мэдээлэлүүд бие даан тооллогын системд ачаалагдан байх ёстой тэр хэсэгтээ тараагдан байршина. «Арилжааны тооллого»-н программын биелүүлж байгаа үйлдлийн хурд хэдхэн секунд бөгөөд өгөгдлүүдийн тоо хязгаарлалтгүй. Мэдээлэлийг нэмэгдүүлэх ижил аргуудыг харилцагч талуудын базад хэрэглэдэг бөгөөд гараар оруулах үед харилцагчдыг бүртгэх цонхыг ашиглан нэмдэг бөгөөд энэ нь барааны цонхонд цахим хэлбэрээр нэмдэгтэй адилхан явагдаж, мэдээлэлүүд нь агуулгын хувьд маш сайн байна. Цонх нь талбайнуудад хуваагдсан байж тэдгээрийн заримд нь байж болох хариултын жагсаалт байдаг тул зөвхөн компьютерийн хулганаа даран сонгоход л хангалттай ба ийм байдлаар өгөгдлүүдийн оруулалтыг хурдасгасан байдаг.

«Арилжааны тооллого»-н программ нь арилжааны үйлдлийг бүртгэхэд худалдааны цонхыг санал болгох бөгөөд энэ нь дээр бичсэнтэй адил гэхдээ арай дэлгэрэнгүй форматтай байна, учир нь эхний 2 баз: барааны ба харилцагч талуудын базаас өгөгдлүүд түүнд ачаалагдана.Үнэндээ бол, энэ бүх хэлбэрүүдэд ажиллах нь мэдээлэлүүдийг бичиж оруулахаас бага хугацаа шаардана.

Ийм байдлаар, мэдээлэлийг «мөчлөгт» хэлбэрээр оруулах нь тооллогын өгөгдлүүдийн хоорондох харилцан хамааралыг хангаж, тооллогын чанарыг сайжруулан ажилтнуудын үйл ажиллагаанд хяналт хийх боломжийг олгодог. Үүнээс гадна, «Арилжааны тооллого»-н программ нь хэрэглэгчдийн хандалтыг тэдний бүрэн эрхийн хэмжээгээр хязгаарлан хүн нэг бүрт хувийн нэвтрэх нэр ба нууц үг өгч, хувийн тэмдэглээний хэсгүүдийг биелүүлсэн ажлуудынхаа тайланг бичихэд зориулан ажиллах орон зай болгон гаргаж өгдөг бөгөөд энэ хэсэгт ажилтан өөрөө ба өгсөн үүргийн биелэлтийг, оруулсан мэдээлэлүүдийн үнэн зөвийг хянах үүрэгтэй шууд удирдлага нь л зөвхөн хандах эрхтэй байдаг.

Программын харагдах байдал

Арилжааны тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Арилжааны тооллогонд зориулсан системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Арилжаанд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Дурын дэлгүүр

  Дурын дэлгүүр
 • Бутик

  Бутик
 • Супермаркет, их дэлгүүр эсвэл өөртөө үйлчилдэг дэлгүүры

  Супермаркет,
  их дэлгүүр эсвэл өөртөө
  үйлчилдэг дэлгүүры
 • Худалдааны фирм, компани болон байгууллага

  Худалдааны фирм,
  компани болон
  байгууллага
 • Бөөний болон жижиглэн худалдаа

  Бөөний болон
  жижиглэн худалдаа
 • Худалдааны агуулах

  Худалдааны
  агуулах
 • Өмнө нь хэрэглэсэн, агуулахын болон комиссын барааны дэлгүүр

  Өмнө нь хэрэглэсэн,
  агуулахын болон
  комиссын
  барааны дэлгүүр
 • Худалдаа үйлдвэрлэлийн компани буюу фирм

  Худалдаа үйлдвэрлэлийн
  компани буюу фирм
 • Захиалга болон үйлчилгээний төв

  Захиалга болон
  үйлчилгээний төв
 • Автомашины дэлгүүр

  Автомашины дэлгүүр
 • Интернэт дэлгүүр

  Интернэт дэлгүүр
 • Худалдааны байр, борлуулалтын хэлтэс

  Худалдааны байр,
  борлуулалтын хэлтэс
 • Бараа бүтээгдэхүүний мэргэжилтэн, борлуулалтын төлөөлөгчид

  Бараа бүтээгдэхүүний
  мэргэжилтэн,
  борлуулалтын
  төлөөлөгчид
 • Худалдааны төв, цогцолбор эсвэл танхим

  Худалдааны төв,
  цогцолбор эсвэл
  танхим
 • Хар зах болон зах

  Хар зах
  болон зах
 • Худалдааны болон худалдааны цэгүүд

  Худалдааны болон
  худалдааны цэгүүд
 • Импортлогчид ба экспортлогчид

  Импортлогчид ба
  экспортлогчид
 • Худалдан авах, нийлүүлэх болон түгээх газар

  Худалдан авах,
  нийлүүлэх болон
  түгээх газар
 • Түц

  Түц
 • Борлуулалтын менежер ба касс

  Борлуулалтын менежер
  ба касс
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Арилжааны тооллогонд зориулсан системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Арилжааны тооллогонд зориулсан системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: