1. Главная
 2.  › 
 3. Программы для учета
 4.  › 
 5. Барааны тооллого

По мнению 454 организаций рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Поддержка стран: Все
Операционная система: Windows
Семейство: Универсальная Система Учета
Назначение: Автоматизация бизнеса

Барааны тооллого

 • Возможности
 • Описание
 • Скриншот
 • Видео
 • Скачать
 • Презентация
 • Для кого?
 • Клиенты
 • Отзывы
 • Язык
 • Заказать

Барааны тооллогын системийн боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно.
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба дэлгүүрүүд

  Агуулахууд
  ба дэлгүүрүүд
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж, өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагчдад хөнгөлттийн эсвэл хуримтлалын картуудыг өгч болно
  Хөнгөлөлтийн картууд

  Хөнгөлөлтийн картууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Систем худалдан авагчдын хэн нь илүү ашиг таньд авчирсныг харуулж та ийм харилцагчдыг үнийн хуудсаар эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Худалдагчдын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Худалдагчдын цалин

  Худалдагчдын цалин
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Танай дэлгүүрийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Сеть магазинов

  Сеть магазинов
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

В зависимости от конфигурации разработанного программного обеспечения список возможностей может меняться:

 • «Барааны тооллого»-ын программ ашиглахад энгийн, ойлгомжтой, тохиромжтой чиглүүлэгчтэй, хэрэглэгч бүр ажиллаж болох бөгөөд компьютерт программын суулгалт өөрөө хийгдэнэ.
 • Хэрэглэгчид өөрсдийн эрх мэдлээс хамаарсан хандалтын янз бүрийн эрхтэй учраас тэдэнд программын мэдээлэлийн орон зайд л зөвхөн ашиглах боломжтой нэвтрэх нэр ба нууц үгийг өгсөн байдаг.
 • Хэрэглэгчдийн өгөгдлүүд ба тэдгээрийн цаашдын өөрчлөлтүүд нь «Барааны тооллого»-ын программд нэвтрэх нэр ба орсон огноогоор хадгалагдаж, ямар нэгэн тохироогүй мэдээлэлийг хурдан олох боломжийг өгдөг.
 • «Барааны тооллого»-ын программ нь удирдлага мэдээлэлийг хурдан шалгахад зориулан аудитын функцийг байлгадаг ба хамгийн сүүлийн өөрчлөлтүүдийг өргөн үсгээр ба өнгөөр ялгах бөгөөд тэнд орох хандалтыг нээж өгдөг.
 • Олон хэрэглэгчдийн хандалтанд хүртээмжтэй ачаар программ нь өгөгдлүүдийг ямар нэгэн асуудалгүйгээр хадгалан интернет холболтыг тухайн хэсгийн үйл ажиллагааны үед шаардалгүйгээр ажилтнуудыг нэгэн зэрэг программд хандах боломжийг олгодог.
 • Мэдээлэлийн нэгдсэн сүлжээг олон салбаруудын хооронд (зайнаас хийгдэж байгаа ажлууд шиг) тэдний үйл ажиллагааг нэгтгэхийн тулд үүсгэдэг учраас зайлшгүй интернет холболт хэрэгтэй.
 • «Барааны тооллого»-ын программ нь өөрийн тохиргооны уян хатан байдлын ачаар арилжаа ба агуулахын хэрэгслүүдтэй хамтран ажиллаж, тооллого – тооцоо ба худалдааны үйл явцыг хурдасгана.
 • Ийм хэрэгслүүдэд штрихкод уншигч, цахилгаан жин, өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал, фиксалийг бүртгэгч, үнийн хуудас, чек хэвлэгч принтерийг оруулж болно.
 • «Барааны тооллого»-ын программ хангамж нь ханган нийлүүлэгчдийн үнийн хуудсанд байнгын хяналт хийж илүү сонирхол татахуйц үнэ ба саналыг хайж, худалдан авалт хариуцагчид мэдээлнэ.
 • «Барааны тооллого»-ын программ нь хойшлуулсан хүсэлтийг байлгаж, дуусаагүй хэлцэлийг хадгалан хэсэг хугацааны дараа эргэн ирж болдог цорын ганц программ мөн.
 • Бий болсон дүн шинжилгээт тайлангууд нь худалдан авалтын дундажийг тооцоолон борлуулалтыг дэлгэрэнгүй харуулж, худалдан авагчдын илүү сонгож байгаа нэр төрлийн хүрээг нь харуулдаг.
 • Бий болсон дүн шинжилгээт тайлангууд нь зардал ба орлогыг дэлгэрэнгүйгээр гаргаж төлөвлөлт ба бодит байдлын ялгааг харуулан, зардлын төрлүүдийн бүтцийг процентоор гаргадаг.
 • Бий болсон дүн шинжилгээт тайлангууд нь орлогыг эх үүсвэрүүдээр, төлбөрийн хэлбэрээр нь дэлгэрэнгүйгээр гаргаж, хугацааны өөр өөр үеүдийн өөрчлөлтийг нь харуулж, өсөлт ба уналтын хандлагыг илрүүлдэг.
 • Автоматжуулалтын ачаар, компани автоматаар үүссэн санхүүгийн баримтуудын эргэлт ба бусад зайлшгүй шаардлагатай тайлангууд тэр дундаа бүх төрлийн дагалдах хуудастай болдог.
 • Худалдан авагчидтай үр дүнтэй хамтран ажиллахын тулд «Барааны тооллого»-ын программ нь бүх төрлийн илгээлтийн маягтууд, 4 төрлийн холбоог: гар утасны зурвас, цахим шуудан, Viber, дуут шууданг санал болгодог.

Описание программного обеспечения

Барааны тооллого нь түүний чанар ба нарийвчлалыг дээшлүүлэн тооллогын процессыг автоматчуулсны дүнд хийгдэнэ. «Барааны тооллого»-ын программ нь тооллогын автоматчлагдсан систем бөгөөд барааг өөрийг нь болон худалдан авагч ба худалдагчийг оролцуулан бараатай харьцсан бүх оролцогчдыг тоолно гэсэн үгээ. «Тооллогын Төгс Систем» ТТС компани нь бизнесийн программ хангамжийн чиглэлээр мэргэшсэн программ боловсруулагч бөгөөд тэдний санал болгосон программ нь компаний дотоод үйл ажиллагааг тэр дундаа тооцоо-тооллогын үйл ажиллагааг ажилтнуудыг нь огт оролцуулахгүйгээр бүрэн зохицуулж, ингэснээрээ, явагдаж байгаа бүх үйл ажиллагаануудын тооцоололын өндөр хурд ба зохицуулгыг хангадаг. Юуны өмнө, «Барааны тооллого»- ын программ хангамж нь дээр дурьдсан оролцогч нэг бүрт өгөгдлүүдийн базыг бий болгодог. Барааны хувьд нэр төрлийн жагсаалтыг байгаа бүх бараануудаар үүсгэн ижил төрлийн бараануудын дунд төөрөлдүүлэхгүйн тулд тэдний онцлогуудыыг зааж өгсөн байдаг.

«Барааны тооллого»-ын программд байгаа барааны нэр төрлийн жагсаалт нь ээлжилт худалдан авалт бүрт байнга баяжин түүнд шинэ нэр төрлийн талаархи мэдээлэл нь байршиж байдаг. Базыг нэмэгдүүлэхдээ барааны цонхыг ашиглах бөгөөд энэ нь шаардлагатай хариултыг хурдан сонгож болох, барааны онцлогт тохирсон хувилбаруудыг урьдчилан оруулсан талбайнуудаас тогтсон байдаг.

Энэ тохиолдолд олон төрлүүд шинээр ирсэн бол ТТС-н «Барааны тооллого»-ын программ нь импортын функцийг ашиглахыг санал болгодог бөгөөд энэ функцээр их хэмжээний мэдээлэлийг зөөвөрлөн автоматаар программын жагсаалтуудын бүтцүүдэд бүрэн тохирсон байдлаар тараан байрлуулна. Анхдагч өгөгдлүүдийг зөөвөрлөгч нь бараа ирэх үеийн цахим дагалдах хуудас бөгөөд эдгээрээс нь мэдээлэлүүдийг зөөвөрлөн оруулна. «Барааны тооллого»- ын программ хангамж нь барааны бүх шилжилт - (агуулах руу, дэлгүүр лүү, худалдаанд г.м) -ийг баримтжуулан өөрийн дагалдах хуудаснуудыг бий болгоно. Цаг хугацааны эрхээр дагалдах хуудаснууд олон болж, өгөгдлүүдийн өөрийн базтай болох тул үүнийг арилжааны үйл ажиллагааны төлөвлөлтөнд ашиглаж болно. Их хэмжээний дагалдах хуудаснуудын дунд хэрэгтэйгээ олоход түүний дугаар ба огноог заахад л хангалттай.

«Барааны тооллого»-ын программ нь худалдан авагчдыг тоолохдоо харилцагчдын базыг бий болгох ба мэдээжээр энэ баз нь ханган нийлүүлэгчдийн базтай нийцсэн байж гэрээлэгч талуудын базтай нэгэн адил тодорхойлогддог байна. Худалдан авагчдын базыг бий болгох нь ижил төстэй байдлаар хийгдэж, харилцагчийн цонхонд гараар эсвэл автоматаар, жишээ нь ийм баз бэлэн байвал импортын функцээр ТТС-н «Барааны тооллого»-ын программд оруулдаг. Энэ базад бүх харилцагчдыг тэдний хувийн болон холбоо барих мэдээлэлийг заан оруулсан байх бөгөөд мөн тэдгээрийн нэг бүртэй нь харьцсан түүхийг баримтуудад бэхлэн танилцуулж, квитанциуд, баталгааны бичгүүд, чекуудыг хадгалсан байдаг.

Бүтээгдхүүний нэвтрэлтийг тооллохдоо программ нь худалдааны цонхыг санал болгох ба энд нь гараар мэдээлэлүүдийг оруулахад зориулсан 4 блок дараах дараалалтайгаар байдаг.Үүнд: худалдан авагч, худалдагч,бараа, өртөг гэсэн дараалал байна.

Эхний блокт гэрээт талуудын базаас сонгон авсан худалдан авагчийг зааж, 2-р блокод худалдагчийг заах бөгөөд хэд хэдэн дэлгүүр байвал тохирох дэлгүүрийн реквизитийг сонгон нийт ажиллагсдын жагсаалтаас худалдагчийг өөрийг нь сонгон зааж өгдөг. 3-р блокт штрихкод уншигч ашигладаггүй бол бүтээгдхүүнийг нэр төрлийн жагсаалтаас сонгох шаардлагатай. Уншигчтай үед мэдээлэл автоматаар орж сонголт зөв гэдгийг харуулах зорилгоор бүтээгдхүүний дүрслэлийг хавсарсан байдлаар хийгдэнэ.

Төлбөрийн блокт төлөлтийн хэлбэр - бэлэн эсвэл бэлэн бусыг сонгон хэлцэлийн үнийг зааж өгдөг. Төлбөр оронгуут бүтээгдхүүн агуулахын тооллогонд автоматаар бичигдэнэ.

«Барааны тооллого»-ын программ өгөгдлүүдийн базаас гадна дүн шинжилгээт тайланг гаргаж бараа нэг бүрээр тусад нь тэдгээрийн байр сууриар нь сонирхолтой өгөгдлүүдийг танилцуулдаг. Жишээ нь, ямар бүтээгдхүүн энэ сард илүү эрэлттэй, ямар нь бага эрэлттэйг, ямар дэлгүүр хамгийн амжилттай байсныг, ямар худалдагч –хамгийн үр дүнтэй ажилласан, ямар худалдан авагч бусдаас илүү төлсөн, ямар нь илүү их ашиг авчирсныг харуулдаг. Ийм мэдээлэлүүдийг үндэслэн барааны илүү тэнцвэртэй нэр төрлийн хүрээг тодорхойлох ба өөрсдийн худалдан авагчдын эрэлтийг тооцоолон үүгээрээ тэдний үнэнч байдлыг нэмэгдүүлнэ.

Компани нь хэрвээ үйлчилгээ үзүүлдэг бол үйлчилгээний явцад материалуудын зарцуулалтыг «Барааны тооллого»-ын программ нь тийм материалуудыг үйлчилгээг хийхэд зарцуулахаар урьдчилан тооцоолж оруулсан тэр тоогоор үйлчилгээний төлбөрийн үед автоматаар жагсаалтанд оруулна.

ТТС-н «Барааны тооллого»-ын программд зарж байгаа барааны тооллого хийгддэг тул үүнийг үндэслэн дурын бараагаар ямар хугацаанд хангагдаж болохыг түүний борлуулагдсан бүртгэлээр тодорхойлно. «Барааны тооллого»-ын программ агуулахын аж ахуйн бараажилтыг дүн бүртгэл ба дүн шинжилгээний тусламжтайгаар удирдан зарагддаггүй бараанаас хурдан салахад түүнийг зарж болох үнийг тооцоолон тодорхойлж гаргадаг. «Барааны тооллого»-ын программын бас нэг таатай шинж нь барааны явцын үлдэгдлүүд ба удахгүй дуусах барааны талаар байнга мэдээлдэг.

Программын харагдах байдал

Барааны тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Барааны тооллогын системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Арилжаанд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Дурын дэлгүүр

  Дурын дэлгүүр
 • Бутик

  Бутик
 • Супермаркет, их дэлгүүр эсвэл өөртөө үйлчилдэг дэлгүүры

  Супермаркет,
  их дэлгүүр эсвэл өөртөө
  үйлчилдэг дэлгүүры
 • Худалдааны фирм, компани болон байгууллага

  Худалдааны фирм,
  компани болон
  байгууллага
 • Бөөний болон жижиглэн худалдаа

  Бөөний болон
  жижиглэн худалдаа
 • Худалдааны агуулах

  Худалдааны
  агуулах
 • Өмнө нь хэрэглэсэн, агуулахын болон комиссын барааны дэлгүүр

  Өмнө нь хэрэглэсэн,
  агуулахын болон
  комиссын
  барааны дэлгүүр
 • Худалдаа үйлдвэрлэлийн компани буюу фирм

  Худалдаа үйлдвэрлэлийн
  компани буюу фирм
 • Захиалга болон үйлчилгээний төв

  Захиалга болон
  үйлчилгээний төв
 • Автомашины дэлгүүр

  Автомашины дэлгүүр
 • Интернэт дэлгүүр

  Интернэт дэлгүүр
 • Худалдааны байр, борлуулалтын хэлтэс

  Худалдааны байр,
  борлуулалтын хэлтэс
 • Бараа бүтээгдэхүүний мэргэжилтэн, борлуулалтын төлөөлөгчид

  Бараа бүтээгдэхүүний
  мэргэжилтэн,
  борлуулалтын
  төлөөлөгчид
 • Худалдааны төв, цогцолбор эсвэл танхим

  Худалдааны төв,
  цогцолбор эсвэл
  танхим
 • Хар зах болон зах

  Хар зах
  болон зах
 • Худалдааны болон худалдааны цэгүүд

  Худалдааны болон
  худалдааны цэгүүд
 • Импортлогчид ба экспортлогчид

  Импортлогчид ба
  экспортлогчид
 • Худалдан авах, нийлүүлэх болон түгээх газар

  Худалдан авах,
  нийлүүлэх болон
  түгээх газар
 • Түц

  Түц
 • Борлуулалтын менежер ба касс

  Борлуулалтын менежер
  ба касс
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Барааны тооллогын системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Барааны тооллогын системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: