1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Тээвэрлэлтийн тооллого

Байгууллагын 408 саналаар рейтинг: 4.9
Оценка
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Тээвэрлэлтийн тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Тээвэрлэлтийн тооллогын системийн боломжууд

 • Таньд харилцагчид ба зөөвөрөлөгчдийн холбоо барих шаардлагатай өгөгдлүүд ба баримтуудтай нэгдсэн баз бий болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Та олныг хамарсан Email ба СМС-илгээлтийг явуулж, хувь хүнд мэдээлэлийг, жишээ нь, ачаа хүргэгдсэн тухай мэдээлэхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Шаардлагатай бүх өгөгдлүүд ба ажлын тооллогыг захиалгаар хийнэ. Биелүүлэлтийн байдал ба авсан төлбөрөөр дүрслэлтэй тайланг гаргана
  Захиалгын хуудсууд

  Захиалгын хуудсууд
 • Төрөл бүрийн гэрээнүүд ба маягтуудыг автоматаар бөглөж чадна
  Маягтуудыг бөглөх

  Маягтуудыг бөглөх
 • Чухал файлуудыг харилцагчид, зөөвөрлөгчид, жолооч нар ба захиалгын хуудаснуудад бэхлэж болно
  Хавсарсан файлууд

  Хавсарсан файлууд
 • Программ бүх процессыг автоматжуулж: авто машиныг заах, захиалгыг харилцагчид зориулан хийх, рейсийн тооцоо ба ачилтын төлөвлөгөөг дурын огноогоор хийж болно
  Ачилтын төлөвлөгөө

  Ачилтын төлөвлөгөө
 • Тусгай цонхны тусламжтай та өөрийн машин нэг бүрийг хянаж, ачилтанд байна уу, эсвэл маршрутын ямар хэсэгт байгаа, эсвэл техникийн үйлчилгээнд байна уу гэдгийг хянаж болно. Нэг товшилтоор та цонхноос хэрэгтэй рейс эсвэл ачилтын төлөвлөгөөг олж болно
  Рейсы

  Рейсы
 • Программ автоматаар рейсэд зарцуулсан бүх зүйлээр төлөвлөгөөт тооцоог хийж бодит зарцуулалтыг тооцон санхүүгийн дүгнэлтийг хийдэг
  Зарцуулалтын тооцоо

  Зарцуулалтын тооцоо
 • Та тээврийн хэрэгслээр бүх өгөгдлүүдийг тооцож, тээврийн хэрэгслийн үйлчилгээг ба төрөл бүрийн баримтуудыг хянаж болно
  Дурын тээвэрлэлт

  Дурын тээвэрлэлт
 • Та дурын нэгжийн шатах тослох материал, рейсийн зарцуулалт, татан авалт ба тухайн үеийн үлдэгдлээр бүрэн тооллогыг авах болно
  Шатах тослох материал

  Шатах тослох материал
 • Хэрвээ таньд өөрийн механикийн хэсэг байгаа бол тэр нь манай программд ажиллаж тээврийн хэрэгслийн засврыг тэмдэглэх болно. Систем өөрөө төлөвлөгөөт үйлчилгээг явуулах шаардлагатайг сануулах болно
  Засварын тооллого

  Засварын тооллого
 • Программ автоматаар ажилтнуудад зориулан төлөвлөлтийг бүх чухал процессуудаар хийх болно
  Хувиарлалт

  Хувиарлалт
 • Систем шатах тослох материал, сэлбэг ба бусад бараануудын худалдан авалтыг оновчтой болгодог
  Худалдан авалт

  Худалдан авалт
 • Захиалгаар бүх хэрэгтэй мэдээлэлүүд : ачаилт ба буулгалтын огноо, нийт зардлууд, орлогонууд, ашиг – бүгд “Таны” гар дор байх болно"
  Захиалгын хуудасны дүгнэлт

  Захиалгын
  хуудасны дүгнэлт
 • Систем харилцагч нэг бүрээр статистикийг харуулна
  Харилцагчийн товчоон

  Харилцагчийн
  товчоон
 • Та ямар чиглэлүүд илүү танигдсан байгааг мэдэж болно
  Чиглэлүүд

  Чиглэлүүд
 • Программ зөөвөрлөлтөөр бүх тоон болон санхүүгийн өгөгдлүүдийг харуулна
  Зөөвөрлөгчид

  Зөөвөрлөгчид
 • Программд гүйцэтгэсэн болон хийхээр төлөвлөж байгаа ажлыг тэмдэглэж болно
  Харилцагчидтай ажиллах

  Харилцагчидтай
  ажиллах
 • Таньд касс эсвэл валют нэг бүрээр нарийвчилсан тайлан бий болно
  Кассууд ба тооцоо

  Кассууд ба тооцоо
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн захиалгыг бүрэн төлөөгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Тайлангууд танайд ямар тээврийн хэрэгсэл илүү ашиглагдаж байгаа болон түүнтэй холбоотой захиалгуудын нийт мөнгөн дүнг харуулдаг
  Тээврийн товчоон

  Тээврийн товчоон
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танай ажиллагсдыг төрөл бүрийн шалгавараар : захиалгын хуудсаар, харилцагчидтай хийсэн ажил, төлөвлөсөн ба бодит орлого г.м “р хялбархан харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Системд танай тээврийн хэрэгслийн үзүүлэлтийг гүйлт, шатах тослох материал ба км хэмжигчээр дүгнэлт хийхэд зориулан нарийвчлалтайгаар хянадаг
  Зохицуулга

  Зохицуулга
 • Программ танай автопаркийн ашигт ажиллагаанд нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашигт ажиллагаа

  Ашигт ажиллагаа
 • Программ ямар гэрээний хугацаа дуусаж байгааг хэлдэг
  Гэрээнүүдийн хугацаанууд

  Гэрээнүүдийн
  хугацаанууд
 • Та захиалгын ямар баримт дутуу байгааг үргэлж мэдэж, ямар нь батлагдсаныг ч бас мэднэ
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг захиалгын байдлыг хянах, ачааны байрлалыг тодорхойлох болон бусад олон боломжуудад зориулан танай сайтанд ачаалж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Тээвэрлэлтийн тооллогын программ хангамж нь энгийн ба ойлгомжтой интерфейсээр хангагдсан, түүний ажлын зарчимтай удаан хугацааны тусгай сургалтанд хамрагдахгүйгээр танилцаж болно.
 • Комьютерийг ашиглах туршлага багатай хүн ч хавсралт программтай ажиллах зарчмыг хялбархан эзэмшиж болно.
 • Хавсралтын лизенцитэй хувилбарыг худалдан авахад 2 цагийн үнэгүй техникийн дэмжлэгийг санал болгодог бөгөөд түүнд нь хавсралтыг суурин комьютерт эсвэл ноутбукт суулгах, мөн түүнчлэн операторуудад зориулсан товчхон сургалт ордог.
 • Хэрэгсэл нь валютуудын горимыг төлбөрийн олон төрлийн хэлбэрийн тооцоог хангахын тулд дэмжиж байдаг.
 • Тээвэрлэлтийн тооллогын программ нь төлбөрийн төрлүүд - терминалуудын тусламжтайгаар, банкны картаар, данснаас шилжүүлсэн эсвэл бэлэн мөнгөөр хийсэн санхүүгийн урсгалын боловсруулалтыг дэмждэг.
 • Ажилтан нэг бүрт зориулан тусад нь хувийн тооллогын бичиглэлийг бий болгон, түүнд хандалтыг хэрэглэгчийн нэр ба нууц үгээр дамжуулан системд орж хангана.
 • Операторуудын тооллогын бичлэгийг бүрэн эрхтэй удирдлага нь харах болон хянан засварлах мэдээллийн хэмжээг тохируулан зөвхөн тухайн ажилтанг төлөөлсөн эрхээр хандалтыг хийдэг нь мэдээлэлийн нууцлал ба компаний дотоод хяналтыг хангаж байдаг.
 • Ажилтнууд ба компаний харилцагчдад автомат сэрэмжлүүлэгт зориулан СМС илгээлтийн нэгтгэгдсэн үйлдлүүд байдаг бөгөөд цахим шууданд захиа илгээх ба тэр бүү хэл урьдчилан бэлтгэсэн дуут бичлэгийг автомат дуудлага хийхэд ашиглаж болно.
 • Тээвэрлэлтийн тооллогыг хийдэг хэрэгсэл нь авто машины парктай үр дүнтэй ажиллаж харилцагч нартай, ханган нийлүүлэгчид ба өөрийн ажиллагсадтай харилцан ажиллахад тусалдаг.
 • «Тооллогын Төгс Систем»-н хэрэгслийн үйлдлүүдэд тухайн нөхцөл байдлын үзүүлэлтүүдээр «Ухаалаг хайлт»-н функцийг нэгдүүлсэн байдаг. Үүнээс гадна, янз бүрийн үзүүлэлтүүдээр өгөгдлүүдийг шүүх(фильтр) боломж бас байдаг.
 • Агуулахын тооллогыг хөтлөхөд зориулан мэдээжээр авто машины явцын засваруудад зайлшгүй шаардлагатай сэлбэг хэрэгслүүд ба зарцуулагдах материалуудын хяналтыг хийх боломж байдаг.
 • Тээвэрлэлтийн тооллогын хавсралтын операторт бэлэн байгаа тээврийн хэрэгслүүдийн тухай мэдээлэлүүдийг тэр дундаа тракторуудын тухай, чиргүүлт төхөөрөмжүүдийн техникийн үзүүлэлтүүдийг нэг бүрчлэн зааж программд бөглөх боломжтой.
 • Өгөгдлүүдийн базад ачааны эзний тухай, серийн дугаар, машин ба чиргүүлийн ачаа зөөвөрлөх хэмжээ, дагаж мөрдөх маршрут, төлбөрийн тухай болон г.м өгөгдлүүдийг оруулж болно.
 • Тээвэрлэлтийн тооллогыг явуулдаг системд оруулсан зүйл нэг бүрт төрөл бүрийн баримтууд ба дүрслэлүүдийг бэхлэж болдог комьютерийн бүх хэсгүүдэд гараар хайх шаардлагагүй болгодог нь маш таатай байдаг.
 • Жолоочийн эсвэл машинуудын тооллогын бичиглэлд баримтуудыг бэхлэх нь эмх цэгц тогтоолт ба хайлтыг зөвхөн хурдасгаад зогсохгүй энэ нь карт ашиглалтын хугацаа дуусаж байгаа эсэхийг хянахад тусалдаг.
 • Тээвэрлэлтийн тооллогыг явуулахад тусалдаг программ хангамж нь техникийн заавал хийгдэх ёстой үйлчилгээнүүд ба машинуудад төлөвлөгөөт засварын төлөвлөлтийг хийх ажилд гол туслагч нь болдог.
 • Хавсралтанд хийгдсэн «Тайлангууд» модульд төрөл бүрийн графикууд ба диаграммыг олон тоогоор бий болгон аж ахуй дахь ажил хэргийн байдлыг дүрслэлтэйгээр харуулж, аж ахуйн ажлын үр дүнг бүхэлд нь болон тухайн үеийн байдлаар харуулах боломжтой.
 • «Ажлын төлөвлөгөө» гэсэн нэртэй тайлан ажилтанд ажлаа зохион байгуулахад тусалдаг.
 • Тээвэрлэлтийн тооллогын хавсралт нь ачааг тээвэрлэх захиалгыг бий болгох чадвартай бөгөөд зардал ба бусад чухал хүчин зүйлүүдийг тооцоолон даган мөрдөх маршрутыг боловсруулдаг.
 • Хэрэгсэл нь зогсоолын үйлчилгээнд, шатах - тослох материалд зарцуулсан, жолоочийн зам хоногт ба бусад зардлуудад шаардлагатай хэрэгслүүдийн тооцоог автоматаар хийдэг.
 • Тээврийн хэрэгсэл нэг бүрээр тухайн мэдээлэлийг авснаараа зохицуулагчий н ажил хөнгөвчлөгдөнө.
 • Төлөвлөлтийн цонх нь машинууд маршрутыг мөрдсөн эсэх, тэдний байгаа газруудыг хянах боломжийг өгдөг. Машины нийт гүйлт ба тодорхой хугацааны гүйлт, зогсолтууд ба бусад мэдээлэлүүдтэй танилцаж болно.
 • Программ хангамжийг боловсруулагч «ТТС» нь тээвэрлэлтийн тооллогын хавсралтын танилцуулгын хувилбарыг ачаалах төгс боломжийг санал болгож байдаг. Үүний тулд цахим шуудангийн хаягаар бидэнд товч захиагаар хандахад л болно. Хүсэлтийг хүлээн авсны дараа бид татаж авах аюулгүй холбоосыг ирүүлэх болно.
 • Машинууд хүрэх газраа очсны дараа хэрэгсэл нь зардлуудын тооцоог дахин хийх чадвартай.
 • Тээвэрлэлтийн тооллогын программ хангамжийн тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг авахын тулд Та «Тооллогын Төгс Систем» компаний техникийн дэмжлэгийн төвтөй холбогдож болно. Манай мэргэжилтнүүд Таны сонирхсон бүх асуултуудад дэлгэрэнгүй хариултуудыг баяртайгаар өгөх болно!
 • Сонголтоо зөв хийж, бизнесийн өвөрмөц байдал, харилцагчдын хүсэлт ба сэтгэгдлүүдийг тооцон «ТТС»-н мэргэжилтнүүдийн бүтээсэн программ хангамжийн тусламжтайгаар зардлуудаа оновчтой болгоорой.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Тээвэрлэлтийн тооллогыг үнэн зөв ба шуурхай явуулах-энэ нь ачааны тээвэрлэлт ба бусад үйлчилгээг үзүүлдэг дурын компани зах зээлд амжилтанд хүрэхийн урьдчилсан нөхцөл болдог. Ачааны зөөвөрлөлтийн хяналтыг тогтоох нь хариуцлагатай даалгавар бөгөөд нэг ч зүйлийг орхигдуулалгүйгээр нягт нямбай хандахыг шаарддаг. Мэдээлэлийг боловсруулахдаа хуучирсан аргуудыг ашигладаг бол ажиллагсдынхаа хүчээр ийм төрлийн хяналтыг хийх боломжгүй. Хангалттай хүчтэй тооцоолох машины платформ дээр суурилагдсан орчин үеийн зэмсэгүүдийг ашиглах зайлшгүй шаардлагатай. Программ хангамжийн туршлагатай боловсруулагч «Тооллогын Төгс Систем» компани нь үйлдвэрлэлийн ажил хэргийн процессуудыг оновчтой болгох шаардлагаар программын шийдлүүдийг бүтээгч мөн. Тээвэрлэлтийн тооллогын ажил хэргийг автоматжуулах ба оновчтой болгох шаардлагад нийцүүлэн «ТТС»-н мэргэжилтнүүд ажил хэргийн хөтлөлтийн хуучирсан аргуудын үр дүнг, оновчтой болголтын төвшинг, «Үнэ-чанар» харьцааг үйлдлүүдийн багцаар мэдэгдэхүйц дээшлүүлдэг программын хүчтэй зэмсэгүүдийг бүтээсэн. Өнөөдрийн байдлаар, ихэнхи түгээлтийн байгууллагууд нь тээвэрлэлтийн тооллого ба дагалдах ажиллагаануудын тооллогыг хийдэг комьютерийн программд шилжих боллоо. Аж ахуйн үйл хэргийг найдваргүй хуучирсан «цаасан»дээр хөтлөх аргуудаас байнга татгалзаж байна. Гэхдээ, программын төрөл бүрийн шийдлүүд байдаг бөгөөд тэдгээрийн дунд амархан будилж болно. «Тооллогын Төгс Систем»-н бүтээгдхүүний ялгарах гол онцлог нь ажил хэргийн процессуудыг үйл ажиллагааны бүх талуудыг хамран явагдах бүрэн автоматжуулалт байдаг. Ингэхдээ ажиллагсадын хийхэд хүрдэг хүнд ажлын хэмжээг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл бууруулдаг. Программ хангамжийг боловсруулагч «ТТС» тээвэрлэлтийн тооллогыг хөтлөх хавсралтын 2 хувилбарыг санал болгож байна. Сонголтонд стандарт ба хэрэгслийн дэвшилтэт хувилбарыг санал болгодог. Хавсралтуудын хоорондын олон тооны ялгааг тооцохгүй бол хэрэгслийн дэвшилтэт хувилбарын чухал ялгаатай талын нэг нь үйлдвэрлэлийн төлөвлөлтийн цонхнууд байдаг. Үйлдвэрлэлтийн төлөвлөлтийг хийх цонх нь аж ахуйн ажил хэргийн шуурхай байдлын үнэлгээг хийхэд болон удирдлагын шийдвэрүүдийг гаргахад үр дүнтэй зэмсэг болдог. Тухайн цонхонд төлөвлөгдсөн зөөвөрлөлтүүдийн тухай, төлөвлөгөөт болон гэнэтийн засвар, машинуудын ирэх, явах хугацаа ба тээвэрлэлтийн талаархи бусад тухайн цаг үеийн мэдээлэлүүд тусгагдсан байдаг.

Тээвэрлэлтийн тооллогыг явуулдаг программд ажиллаж эхлэхийн тулд үйлдлийн энгийн дараалалыг баримтлах ёстой. Хавсралт программын лизенцитэй хувилбарыг авсны дараа хэрэглэгчийн ажиллах суурин комьютерт суулгадаг. Хавсралтыг суулгасны дараа өгөгдлүүдийн базад анхдагч мэдээлэлүүдийг программын модуль «Лавлагаанууд»-н тусламжтайгаар оруулна Тэдгээрт аж ахуйн санхүүгийн өгөгдлүүд, нэгжүүдийн тухай мэдээлэлүүд ордог. «Лавлагаанууд» модульд аж ахуйн ажил хэргийн ба үйлдвэрлэлийн процессуудыг тохируулах функцийг оруулсан байдаг.

Түгээлтийн компанид зориулсан тээвэрлэлтийн тооллогын систем нь операторуудыг цаасан форматад албаны бичгийг хөтлөх шаардлагаас ангижруулдаг. Системд нэгтгэгдсэн зэмсэгүүдийн тусламжтайгаар худалдан авалтын зөвшилцөл ба бусад үйлдлүүд нь комьютерийн хулганыг 2 удаа дарахад л хийгдэх боломжтой болно. Үүнээс гадна, ажлын цагийг нэлээд хэмнэх боломжийг өгдөг баримтуудад гарын үсэг зурах шаардлагатай байгаа тухай гэрэлтдэг мэдэгдлийн тохиргоог хийх сайхан боломж байгаа бөгөөд энэ нь өөрийн ээлжинд ажлын цагийг нэлээд хэмнэх боломжийг өгч, цаашилбал, ажиллагсдын бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг. Тээвэрлэлттэй холбоотой бүх хүрээний тооллогыг явуулдаг «ТТС»-н боловсруулсан хэрэгсэл нь баримтуудыг бий болгох процессыг автоматжуулах ажилд тусалж, рейсүүдийн тооцоог хийж , маршрутуудыг баримтлалт, тэдний залруулгыг хянахад тусалдаг. Программын бүтээгдхүүнийг бий болгохдоо зөөвөрлөлтийн үйлчилгээг санал болгодог байгууллагын ажил хэргийн хөтлөлтийг дэлгэрэнгүйгээр авч үзэн тэдний онцлогийг анхааралдаа авсан болно. Тээвэрлэлтийн тооллогыг хийдэг хавсралт программ нь маш уян хатан тохиргоотой бүтээгдхүүн бөгөөд энэ нь тодорхой заагдсан даалгаврын дор дасан зохицдог. Энэ нь түгээлтэнд хийгддэг ажил хэргийн хяналтанд зориулсан олон тооны баялаг үйлдлүүдийн ачаар явагдана. «Тооллогын Төгс Систем»-н бүтээсэн хэрэгслийн чухал онцлог нь ашиглахад энгийн байж, тээвэрлэлтийн тооллогонд зориулсан программ хангамжийн лизенцитэй хувилбарыг худалдаж авсан операторуудын зүгээс хавсралттай ажиллахыг хурдан сурах боломжийг олгож байдаг.

Хурдан бас бага хугацааг зарцуулан программ хангамжийг эзэмших явдал нь энгийн ойлгомжтой интерфейс ба боловсруулагчийн зүгээс системийг ачаалахад болон суулгахад өгдөг техникийн дагалдах дэмжлэгийн ачаар хангагддаг. «ТТС»-н техникийн төвийн мэргэжилтнүүд хавсралтыг таны комьютерт суулгахад туслаад зөвхөн зогсохгүй программд ажилтаныг ажиллахад зориулан туслалцаа үзүүлдэг. Техникийн дэмжлэгийн(суулгалт, сургалт, бусад үйлдлүүд) үнэгүй 2 цаг нэг лизенцийг худалдан авсан бүгдэд боломжтой байдаг.

Ийм арга хэмжээнүүд программ хангамжийг авсан хүнд автоматжуулалтын системийг ачаалахад зардлыг мэдэгдэхүйцээр хэмнэдэг. Шаардлагатай үед техникийн дэмжлэгт зориулан манай мэргэжилтнүүдээс зөвлөгөө авахаар компаний албан сайтад заагдсан холбоо барих өгөгдлүүдийг(утас, скайпад бичүүлэх, цахим шуудангийн хаяг) ашиглан хандаж болно.

Программ хангамжийг бүтээгч «Тооллогын Төгс Систем» нь тэдний бий болгосон бүтээгдхүүнүүдийн өгөгдлүүдийн базад хадгалагдаж байгаа мэдээлэлийн аюулгүй байдалд онцгой анхаарч байдаг.

Албаны нууцлалтай мэдээлэлүүдийг хадгалахын тулд тээвэрлэлтийн тооллогын системд оролтыг хэрэглэгчийн нэр ба нууц үгийн тусламжтайгаар хийдэг бөгөөд тэдгээрийг бүрэн эрхтэй захиргаанаас операторуудад өгдөг. 3-дагч этгээдээс мэдээлэлийг хамгаалахын тулд нэвтрэх нэр ба нууц үгийн хэрэглэлт нь компаний дотоодод мэдээлэлийг харах ба хянан засварлах хандалтын төвшингөөр хэрэглэгчдийг хуваах боломжийг өгдөг.

Энэ нь энгийн ажилчин системд орохдоо компаний удирдлага нь хязгаарлагдмал хүрээнд(захиргаа, захирал, нягтлан ) боломжтой гэж үздэг мэдээлэлийг харж чадахгүй гэсэн үгээ.

«Тооллогын Төгс Систем»-н программ боловсруулагчид үнийн бодлогоороо харилцагчид найрсагаар хандаж, хэрэгслийг ашиглах явцад захиалгын төлбөрийг огт байхгүй байлгаж , олон ашигтай үйлдлүүдтэй бүтээгдэхүүний үнийг харьцангуй өндөр бишээр тогтоосон.

«ТТС»-н багийнхны бүтээсэн программыг авахдаа хэрэглэгч зөвхөн нэг удаа лизенцийг худалдан авахдаа төлж, түүний хүчинтэй хугацаа нь ямар нэгэн хязгаарлалтгүй байдаг. Энэ нь манай программ хангамжийг авах нь зөвхөн бизнес-процессуудыг өндөр үр дүнтэйгээр автоматжуулахад үр нөлөөтэй биш харин санхүүгийн талаас ч гэсэн ашигтай байдаг гэсэн үгээ.

Программын харагдах байдал

Тээвэрлэлтийн тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Тээвэрлэлтийн тооллогын системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Тээврийн компаний тооллогонд зориулсан презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Тээврийн компани

  Тээврийн компани
 • Логистик компани

  Логистик компани
 • Хүргэлтийн үйлчилгээ

  Хүргэлтийн үйлчилгээ
 • Яаралтай шуудан

  Яаралтай шуудан
 • Худалдагч компани

  Худалдагч компани
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Тээвэрлэлтийн тооллогын системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Тээвэрлэлтийн тооллогын системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: