1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Тээвэрлэлтийн компаний тооллого

Байгууллагын 531 саналаар рейтинг: 4.9
Оценка
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Тээвэрлэлтийн компаний тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Тээврийн компаний тооллогын системийн боломжууд

 • Таньд харилцагчид ба зөөвөрөлөгчдийн холбоо барих шаардлагатай өгөгдлүүд ба баримтуудтай нэгдсэн баз бий болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Та олныг хамарсан Email ба СМС-илгээлтийг явуулж, хувь хүнд мэдээлэлийг, жишээ нь, ачаа хүргэгдсэн тухай мэдээлэхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Шаардлагатай бүх өгөгдлүүд ба ажлын тооллогыг захиалгаар хийнэ. Биелүүлэлтийн байдал ба авсан төлбөрөөр дүрслэлтэй тайланг гаргана
  Захиалгын хуудсууд

  Захиалгын хуудсууд
 • Төрөл бүрийн гэрээнүүд ба маягтуудыг автоматаар бөглөж чадна
  Маягтуудыг бөглөх

  Маягтуудыг бөглөх
 • Чухал файлуудыг харилцагчид, зөөвөрлөгчид, жолооч нар ба захиалгын хуудаснуудад бэхлэж болно
  Хавсарсан файлууд

  Хавсарсан файлууд
 • Программ бүх процессыг автоматжуулж: авто машиныг заах, захиалгыг харилцагчид зориулан хийх, рейсийн тооцоо ба ачилтын төлөвлөгөөг дурын огноогоор хийж болно
  Ачилтын төлөвлөгөө

  Ачилтын төлөвлөгөө
 • Тусгай цонхны тусламжтай та өөрийн машин нэг бүрийг хянаж, ачилтанд байна уу, эсвэл маршрутын ямар хэсэгт байгаа, эсвэл техникийн үйлчилгээнд байна уу гэдгийг хянаж болно. Нэг товшилтоор та цонхноос хэрэгтэй рейс эсвэл ачилтын төлөвлөгөөг олж болно
  Рейсы

  Рейсы
 • Программ автоматаар рейсэд зарцуулсан бүх зүйлээр төлөвлөгөөт тооцоог хийж бодит зарцуулалтыг тооцон санхүүгийн дүгнэлтийг хийдэг
  Зарцуулалтын тооцоо

  Зарцуулалтын тооцоо
 • Та тээврийн хэрэгслээр бүх өгөгдлүүдийг тооцож, тээврийн хэрэгслийн үйлчилгээг ба төрөл бүрийн баримтуудыг хянаж болно
  Дурын тээвэрлэлт

  Дурын тээвэрлэлт
 • Та дурын нэгжийн шатах тослох материал, рейсийн зарцуулалт, татан авалт ба тухайн үеийн үлдэгдлээр бүрэн тооллогыг авах болно
  Шатах тослох материал

  Шатах тослох материал
 • Хэрвээ таньд өөрийн механикийн хэсэг байгаа бол тэр нь манай программд ажиллаж тээврийн хэрэгслийн засврыг тэмдэглэх болно. Систем өөрөө төлөвлөгөөт үйлчилгээг явуулах шаардлагатайг сануулах болно
  Засварын тооллого

  Засварын тооллого
 • Программ автоматаар ажилтнуудад зориулан төлөвлөлтийг бүх чухал процессуудаар хийх болно
  Хувиарлалт

  Хувиарлалт
 • Систем шатах тослох материал, сэлбэг ба бусад бараануудын худалдан авалтыг оновчтой болгодог
  Худалдан авалт

  Худалдан авалт
 • Захиалгаар бүх хэрэгтэй мэдээлэлүүд : ачаилт ба буулгалтын огноо, нийт зардлууд, орлогонууд, ашиг – бүгд “Таны” гар дор байх болно"
  Захиалгын хуудасны дүгнэлт

  Захиалгын
  хуудасны дүгнэлт
 • Систем харилцагч нэг бүрээр статистикийг харуулна
  Харилцагчийн товчоон

  Харилцагчийн
  товчоон
 • Та ямар чиглэлүүд илүү танигдсан байгааг мэдэж болно
  Чиглэлүүд

  Чиглэлүүд
 • Программ зөөвөрлөлтөөр бүх тоон болон санхүүгийн өгөгдлүүдийг харуулна
  Зөөвөрлөгчид

  Зөөвөрлөгчид
 • Программд гүйцэтгэсэн болон хийхээр төлөвлөж байгаа ажлыг тэмдэглэж болно
  Харилцагчидтай ажиллах

  Харилцагчидтай
  ажиллах
 • Таньд касс эсвэл валют нэг бүрээр нарийвчилсан тайлан бий болно
  Кассууд ба тооцоо

  Кассууд ба тооцоо
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн захиалгыг бүрэн төлөөгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Тайлангууд танайд ямар тээврийн хэрэгсэл илүү ашиглагдаж байгаа болон түүнтэй холбоотой захиалгуудын нийт мөнгөн дүнг харуулдаг
  Тээврийн товчоон

  Тээврийн товчоон
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танай ажиллагсдыг төрөл бүрийн шалгавараар : захиалгын хуудсаар, харилцагчидтай хийсэн ажил, төлөвлөсөн ба бодит орлого г.м “р хялбархан харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Системд танай тээврийн хэрэгслийн үзүүлэлтийг гүйлт, шатах тослох материал ба км хэмжигчээр дүгнэлт хийхэд зориулан нарийвчлалтайгаар хянадаг
  Зохицуулга

  Зохицуулга
 • Программ танай автопаркийн ашигт ажиллагаанд нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашигт ажиллагаа

  Ашигт ажиллагаа
 • Программ ямар гэрээний хугацаа дуусаж байгааг хэлдэг
  Гэрээнүүдийн хугацаанууд

  Гэрээнүүдийн
  хугацаанууд
 • Та захиалгын ямар баримт дутуу байгааг үргэлж мэдэж, ямар нь батлагдсаныг ч бас мэднэ
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг захиалгын байдлыг хянах, ачааны байрлалыг тодорхойлох болон бусад олон боломжуудад зориулан танай сайтанд ачаалж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Тохиромжтой ба «Үнэ - Чанар» гэсэн шалгавраар авахад ашигтай тээврийн компаний тооллогын явуулах зорилгыг биелүүлэхэд зориулсан системийн зэмсэг мөн.
 • Зөөвөрлөлтийг хийдэг байгууллагын бизнес-процессуудыг оновчтой болгоход тохирсон цогц арга мөн.
 • Хэрэгсэл нь ашиглахад энгийн сайн ажилладаг интерфейсээр хангагдсан бөгөөд тэр нь ажлын орон зайн уян хатан тохиргооны ачаар операторын хэрэгцээнд хялбар дасан зохицдог.
 • Бүх баганууд ба мөрүүд, ажлын талбар ба цонхыг шилжүүлж, нууж, ажиллаж байгаа хүний сонирхолд нийцүүлэн хэмжээг нь дасан зохицуулж болно.
 • Программ хангамжийг боловсруулагч «Тооллогын Төгс Систем» компаний үнийн уян хатан бодлогын ачаар программын өндөр тохируулгатай бүтээгдхүүнийг харьцангуй хямд үнээр авч болно.
 • Тээврийн компаний тооллогыг хийдэг программ хангамжийг худалдан авахдаа та зөвхөн ганцхан удаа л төлнө, захиалгын төлбөр ба түүнтэй төстөй төлбөрүүдийг хийх шаардлагагүй.
 • Хавсралт программын сайжруулагдсан, шинэчлэгдсэн хувилбар гарахад өмнөх хувилбар нь ажлын чадвараа бүрэн хадгалж байдаг.
 • Хамгийн шаардлага өндөртөй ба эргэлздэг хэрэглэгчдэд тээврийн компаний тооллогыг явуулдаг хавсралтын танилцуулгын хувилбарыг үнэгүйгээр ачаалах сайхан боломжийг бид санал болгож байна.
 • Сорилын хувилбарын ажиллах хугацаа хязгаарлагдсан ба тэр нь зөвхөн танилцуулгын зорилгоор өгөгддөг.
 • Танилцуулгын хувилбарыг татахын тулд «ТТС»-н боловсруулагчдын багийн цахим шуудангийн хаягаар захиа илгээхэд л хангалттай бөгөөд хүсэлтийг авч үзсэний дараа татаж авахад зориулсан холбоосыг өгдөг.
 • Сорилын хувилбар нь шууд холбоосоор албан ёсны сайтаас ачаалагддаг. Ямар нэгэн хаягаар зурвас СМС илгээх эсвэл бүртгүүлэх ажилбар шаардлагагүй.
 • Хатуу дискэнд тээврийн компаний тооллогыг хөтлөхөд ажил хэргийн процессуудын автоматжуулалтанд зориулсан сорилын хувилбарыг хадгалан үйлдлийн системд аюулгүй бөгөөд хортой программ хангамжуудыг эрсдэлгүйгээр «авч» болно.
 • Программын бүтээгдхүүнүүдийг бүтээгч «ТТС» нь өгөгдлүүдийн базад агуулагдаж байгаа мэдээлэлийн нууцлалд онцгой ач холбогдол өгдөг.
 • Тээврийн компаний тооллогын программ хангамж нь аж ахуйн дотоод ажил хэргийн бүтээмж ба процессуудыг цогцоор нь автоматжуулахад гайхалтай сайхан зэмсэг болдог.
 • Бизнесийн автоматжуулалтанд зориулсан системийн шийдлийн боловсруулагч «Тооллогын Төгс Систем» нь үйл ажиллагааны янз бүрийн хүрээний аж ахуйнуудын хэрэгцээний дор бүтээгдсэн.
 • Дурын бүх үйлдвэрлэгчид эсвэл байгууллагууд тэдэнд тохирох программын шийдлийг олох болно.
 • Хэрэглэгчийн хүсэлтээр дурын хавсралтанд нэмэлт хийж түүний үйлдлүүдийг өөрчилж болно.
 • Хамгийн шаардлага өндөртөй хэрэглэгчдэд «ТТС» нь тэдний хувийн захиалгын дор программ хангамжийг «0-с» эхлэн бүтээх боломжийг санал болгодог.
 • Программ хангамжийн бүтээлт нь урт хугацаанд явагдаж, манай байгууллага энэ ажил хэрэгт программын боловсруулалтын бүх үе шатнуудад ороход системийн хувьд бүрэн тохирдог.
 • Тээврийн компаний тооллогын системд орох хандалтын хязгаарлалтын үйлдлүүд нь удирдлагад ажилтнуудын ажил үүргийн дагуу хандалтыг хувиарлан ажилчинд хамааргүй мэдээлэлүүд хүртээмжгүй байлгах боломжийг өгдөг.
 • Программын хангамж нь модульт системтэй бөгөөд тэнд нь «Лавлагаанууд» модуль байдаг. Энэ үедээ хэрэгсэл ажил хэргийг оновчтой болгох ба автоматжуулахдаа цаашдаа ашиглах анхдагч өгөгдлүүд зөөвөрлөгддөг.
 • «Тайлангууд» модуль нь удирдлагын тооллогын хэрэгцээг хангахад гайхалтай зэмсэг болдог.
 • Тээврийн компаний тооллогын программд байгаа тайлангууд системийн цуглуулсан статистик өгөгдлүүдийг агуулж, программ тэдгээрт дүн шинжилгээ хийж график ба диаграмм болгон хувиргаж дүрслэлүүдтэй болгодог.
 • «Тооллогын Төгс Систем»-н бүтээсэн бүх хавсралтууд нь интерфейсийн хувьчлалын маш өндөр төвшинтөй. Ажиллах орон зайн хэлбэржилтэнд олон төрлийн шийдлүүдээс сонгож авах боломжтой.
 • Тээврийн компаний тооллогыг явуулдаг программыг ашиглахын тулд төвөгтэй сургалтанд хамрагдах хэрэггүй бөгөөд хэрэгслийн интерфейс нь хялбар, энгийн төвшинд ашиглахад ойлгомжтой байдаг.
 • Ажиллах орон зайд гэрэлтдэг сонголтууд байдгийг хэлэх нь зүйтэй бөгөөд түүний тусламжтай хүндрэл тулгарвал хурдан шийдэх боломжтой.
 • Тээврийн компаний тооллогын программ хангамж нь авто машинуудын цувуу эсвэл тусдаа яваа машинуудын баримтлах маршрутуудын тооцоололд тусалж, замд явах хугацаа, түлшний зарцуулалт, шатах-тослох материалууд ба бусад зардлуудыг тооцоход тусалдаг.
 • Системийн үйлдлүүдэд ажиллагсдын хэлцэлт цалингийн тооцоо оруулагдсан бөгөөд тэдний нормт ба гүйцэтгэлийн, хувиар ба хонгоор тооцсон, хөдөлмөрлөсний төлөөх хөлсний хавсарсан системүүдээр тооцоолон цалинг хуримтлуулах боломжтой.
 • Агуулахын тооллогыг явуулах үйлдлүүдийг оруулсан бөгөөд материалуудын нөөцийн ирэлт ба зарцуулалтыг хянан, засвар ба машины засвар ба үйлчилгээнд зарцуулагдсан материалуудын бичилтийг автоматаар цэгцэлнэ.
 • Тээврийн компаний тооллогыг хөтөлдөг программ хангамжийг сонгосноороо Та аж ахуйн зардлуудаа зөвхөн оновчтой болгоод зогсохгүй, дэндүү олон байгаа ажиллагсдыг цөөрүүлж, түгээлтийн захиалгуудын чанар ба хурдыг дээшлүүлэхэд хүчтэй өрсөлдөгч болох боломж гарна.
 • «ТТС» -н хэрэгслийн лизенцитэй хувилбарыг авахад таатай нэмэлт бонус нь үйлчилгээний дэмжлэгийн 2 цагийг үнэгүйгээр авах боломж байдаг.
 • Техникийн дэмжлэгийн тасгийн ажилтнууд Таны комьютерт тээврийн компаний тооллогын программ хангамжийг үнэгүйгээр суулгаж, программд ажиллах хүмүүст богино хугацааны агуулга сайтай сургалтыг явуулдаг.
 • Зөвлөгөө авахаар бидэнд хандахдаа өөрт тохиромжтой аргаар: утсаар, цахим шуудангийн хаягаар захиа бичиж эсвэл «Скайп»-р утасдах буюу бидэнд хандан бичиж бас болно.
 • «ТТС»-н мэргэжилтнүүд Танд баяртайгаар хариулж асуусан асуултуудын дагуу дэлгэрэнгүй зөвлөгөөг өгөх болно!

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Тээвэрлэлтийн компаний тооллогыг хөтлөх нь - хийгдэж байгаа тооцоололын өндөр нарийвчлал ба бүх нарийн ширийн зүйлүүдэд сайн анхаарахыг шаардаж байдаг тул энгийнээс энгийн зорилт бишээ. Түгээлтийн байгууллагат хяналтын арга хэмжээнүүдийг өндөр үр дүнтэйгээр явуулах зорилгоор аж ахуйн чухал ажиллагаануудын автоматжуулалтын зорилтуудыг шийдэж чадах программын зэмсэгийг ашиглах шаардлага тулгарч байна. Түгээлтийн аж ахуйн бүх удирдлагууд нь аж ахуйн ажил хэргийн хөтлөлтийг уламжлалт байдлаар «цаасан» дээр хөтөлдөг арга нь найдваргүйгээр хуучирсныг ойлгож, тээврийн компаний тооллогын хөтлөлтийн зорилгуудыг биелүүлж чадах ямар нэгэн хэрэгслийг авах нь зайлшгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Зарим байгууллагууд программын шийдлүүдийг авч зарим нь аж ахуйн дах ажил хэргийн бүтээмжийг ямар хавсралтаар оновчтой болгох болон автоматжуулахад хамгийн үр дүнтэй байх талаар бодож байна.

Бүхэлдээ бол , бизнес-процессын хяналт ба хөтлөлтийн автоматжуулалтын аргыг хэрэглэж байгаа тээврийн компани аж ахуйн ажил хэргийг хуучин аргаар хөтлөн явуулдаг байгууллагаас мэдэгдэхүйц илүү ажил хэргээ хөтлөн явуулах болно. Ийм байдлаар, ухаантайгаар тохируулсан үйлдлүүдтэй хэрэгсэл нь тээврийн компанийг түгээлтийн үйлчилгээнүүдээр зах зээлд тэргүүлэгчдийн эгнээнд аваачих болно.

Тээврийн компаний тооллогонд жижиг зүйлд ч гэсэн анхаарал хандуулах нь маш чухал байдаг. Хэрвээ аж ахуй нь ажил хэргийн хөтлөлтөнд автомат горимтой хэрэгслийг нэвтрүүлсэн эсвэл идэвхитэй ашигладаг бол бүх тооцоололууд, хуримтлал ба бусад «гараар» хийхэд хэцүү ажиллагаанууд нь өгөгдлүүдийн машины боловсруулалтын нарийвчлалын төвшинд хийгдэх болно. Тооцоолох машин(комьютер) бүх үйлдлүүдийг хурдан, алдаагүй, нарийвчлалтайгаар гүйцэтгэнэ.

Тээврийн компаний тооллогыг явуулах комьютерчсон арга нь ажилтанд хөдөлмөрийн хэвийн нөхцлийг хангаж, илүү чухал зорилтуудыг биелүүлэхэд хөдөлмөрийн нөөцийг чөлөөлөн, ажилтнуудын урам сэдлийг мэдэгдэхүйц хэмжээгээр нэмэгдүүлж, тэд ажилдаа урамтай ирж, тэдний хэцүү, хүнд, анхаарал ихээр шаарддаг ажлуудад «Тооллогын Төгс Систем»-н тусгай программ хангамж нь туслах болно гэдгийг мэдэж байх болно. Тээврийн компаний тооллогыг автоматжуулахад зориулсан хэрэгслийг ашигласнаар ажилтнуудыг хүнд ажлаас ангижруулаад зөвхөн зогсохгүй тэдгээр ажлуудыг нь программ хангамж хурдан ба үр бүтээлтэйгээр хийх болно. Программын ийм шийдлийг нэвтрүүлснээр боловсон хүчнүүдийг байж болох хэмжээгээр цөөрүүлж, түүгээрээ аж ахуйн төсвийн ачаалалыг бууруулах болно.

Дээр дурьдсан эерэг зүйлүүдээс гадна, комьютерийн программ нь ажил хэргийн хөтлөлтийн процесст байнга тулгардаг бизнес- процесст байдаг олон тооны зорилгуудыг биелүүлэхэд хүнээс илүү олон давуу талуудтай. Энэ нь ачаалалыг тэсвэрлэлтийн төвшин, анхаарлын төвлөрөөгүйгээс үүссэн асуудлууд байхгүй, цалинг төлөх шаардлагагүй, нийгмийн хангамжийн тодорхой төвшинг шаарддаггүй зэрэг болно. Эцэст хэлэхэд, хавсралт нь хүнд байдаг дутагдлуудаас ангижирсан бүхэлдээ бол, байгууллагын үйл хэргийг хөтлөхөд хүний хүчин зүйлүүдийн сөрөг нөлөөг багасгадаг.

Энэ бас бүгд бишээ, Майкрософт Оффисын стандарт хавсралтуудаас тээврийн компаний тооллогыг явуулдаг хавсралтын ялгаа тал нь түгээлтийг хийдэг аж ахуйд тулгардаг зорилтуудыг шийдэхэд зориулан тусгайлан боловсруулсан бүтээгдхүүн гэдэгт байна. MS Office программд байдаг программуудаас ялгаатай нь, «ТТС»-н боловсруулсан программ хангамж нь зөөвөрлөлтийг хийдэг байгууллагын хэрэгцээ ба шаардлагын үндсэн дээр бүтээгдсэн байдаг. Манай программ хангамж нь аж ахуй дахь ажил хэргийн хөтлөлтийг дээд зэргээр хөнгөвчлөхийн төлөө үйлчилдэг. Хавсралт программыг суулгахад «Лавлагаанууд» модуль бөглөгдөн тэнд нь аж ахуйн үйл ажиллагаа хэвийн явагдахад шаардлагатай бүх зүйлүүд байдаг. Тээврийн компаний тооллогыг хөтлөх системийн Оффис программын шийдлүүдээс ялгагдах үндсэн гол ялгаа нь өгөгдлүүдийн нэгдсэн базыг бий болгох байдаг бөгөөд тэр нь цогц байдлаар ажиллаж мэдээлэлийн байт нэг бүр өөрийн байртай байдаг тул их хэмжээний мэдээлэлүүдийн дунд шуурхай баримжаалах боломжийг өгдөг.

Хавсралтын үйл ажиллагаанд нэгтгэгдсэн агуулгаар хайх систем нь хэрэгтэй мэдээлэлүүдийг өгөгдлүүд нь тасалдалтай байсан ч хурдан олох даалгаврыг биелүүлдэг. Шаардлагатай захиалгыг, хүнийг эсвэл машиныг ямар нэг дугаар, нэр, маршрут эсвэл огноог ашиглан олж болдог.

Программ хангамж нь мэдээлэлийн өгөгдлүүдийг ашиглан байгаа бүхнийг олж дэлгэц дээр хайлтын бүх үр дүнг гаргах ба эхний мөрнүүдэд хүсэлтэнд илүү тохирох мэдээлэлүүд байх болно.

«Тооллогын Төгс Систем»-н программ хангамжийн боловсруулагчдын баг аюулгүй байдал, хавсралтын бий болгосон өгөгдлүүдийн базад хадгалагдаж байгаа мэдээлэлийн хадгалалт ба нууцлалд тэр дундаа харилцагчдын тухай мэдээлэлд онцгой анхаарал хандуулдаг.

Системд ороход зориулан оператор нэг бүрт хэрэглэгчийн нэр ба нууц үгийг өгч эзэмшүүлдэг. Тэдний тусламжтайгаар тээврийн компаний тооллогын программд орж ямар нэг үйлдлийг хийж болно.

Байгууллагын ажилтан биш 3-дагч этгээдийн хулгайнаас мэдээлэлийг хамгаалах зорилгоос гадна мэдээлэлийг харах ба базад өөрчлөлт оруулахад хандалтын төвшинг хязгаарлах боломж бас байдаг.

Ийм байдлаар, энгийн ажилчны төлөөлөлд бүрэн эрхт захиргаанаас боломжийг нь өгсөн тэр мэдээлэлүүдийг харах болон хянан засварлах эрхтэй. Өөрөөр хэлбэл, нягтлангийн, удирдлагын эсвэл санхүүгийн тооллогын болон цалингийн ба бусад мэдээлэлүүдийн өгөгдлүүдийг энгийн ажилчин мэдэх ёсгүй бол түүнд хүртээмжгүй байх болно.

Үйлдвэрлэлийн буюу бизнесийн процессын автоматжуулалтанд зориулсан программын шийдлийг бүтээгч байгууллага «Тооллогын Төгс Систем» нь өөрийн харилцагч ба түншүүдэд найрсагаар хандан үнийн бодлогыг явуулдаг. Хэдийгээр онцгой сайн боловсруулсан, өндөр оновчлолтой ба ашигтай үйлдлүүдээр бүрэн хангагдсан бүтээгдэхүүн байгаа хэдий ч тэдгээрийн үнийг боломжит хязгаарт барьж байдаг.

Тээврийн компаний тооллогыг хөтөлдөг хэрэгсэл ч мөн адил үүнд хамаардаг.

Лизенцитэй хувилбарыг худалдан авахад Та зөвхөн нэг л удаа төлнө. Та цаашдаа сар тутамд эсвэл улирал бүрт төлөх хэрэггүй. Нэг удаа аваад - үргэлж ашиглах болно. Үүнээс гадна, хавсралтын шинэчлэгдсэн сайжруулсан хувилбар гарахад өмнөх хувилбар нь тогтвортой ажилласаар байх болно. Өөрөөр хэлбэл, ямар нэгэн «эгзэгтэй» шинэчлэлтийн өгөгдөл байхгүй.

Эхлээд хавсралтын үйлдлүүд ба интерфейстэй танилцахыг хүссэн хэрэглэгчдэд бид программын танилцуулгын хувилбарыг татаж хэрэглэх сайхан боломжийг санал болгож байна. Танилцуулгын хувилбар нь «ТТС»-н албан сайтаас ачаалагддаг бөгөөд ачаалалтын хүсэлтийн илгээлтийг манай байгууллагын цахим шуудангийн хаягаар явуулж болох ба хаягийг Та боловсруулагчийн сайтаас «Холбоо барих өгөгдлүүд» гэсэн хэсгээс олох болно.

Программын харагдах байдал

Тээвэрлэлтийн компаний тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Тээврийн компаний тооллогын системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Тээврийн компаний тооллогонд зориулсан презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Тээврийн компани

  Тээврийн компани
 • Логистик компани

  Логистик компани
 • Хүргэлтийн үйлчилгээ

  Хүргэлтийн үйлчилгээ
 • Яаралтай шуудан

  Яаралтай шуудан
 • Худалдагч компани

  Худалдагч компани
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Тээврийн компаний тооллогын системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Тээврийн компаний тооллогын системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: