1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Цэвэрлэгээний тооллогын программ

Байгууллагын 593 саналаар рейтинг: 4.9
Оценка
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Цэвэрлэгээний тооллогын программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Ердийн цэвэрлэгээний тооллогын системийн боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Та байгууллагынхаа харилцагчидтай гэрээний дагуу ажиллаж болно
  Гэрээнүүд

  Гэрээнүүд
 • Программд гүйцэтгэсэн болон хийхээр төлөвлөж байгаа ажлыг тэмдэглэж болно
  Харилцагчидтай ажиллах

  Харилцагчидтай
  ажиллах
 • СМС – илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, эсвэл хувь хүнд зориулсан, жишээ нь захиалга нь бэлэн болсон талаар мэдээлэх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Бүх захиалгуудын хяналт нь гүйцэтгэлээрээ, төлбөрөөр болон бусад чухал мөчүүдээр хянагдах болно
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Төрөл бүрийн маягтуудыг программ автоматаар бөглөдөг
  Маягтууд

  Маягтууд
 • Та манай тооллогын системийг ашиглахдаа гүйцэтгэлийн бүх хугацааг мөрдөх боломжтой
  Хугацаанууд

  Хугацаанууд
 • Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн мэдээлэлийн системд ажиллаж чадна
  Нэгжүүд

  Нэгжүүд
 • Агуулахын хийгдсэн тооллого нь бүх угаалгын бодисуудын зарцуулалт ба үлдэгдлүүдийн тооллогыг хангадаг
  Үлдэгдлүүд

  Үлдэгдлүүд
 • Танай үйлчилгээнүүдийн өөрийн өртгийг харах боломжтой бөгөөд урвалж бодисуудыг автоматаар хасалт хийхэд зориулсан тооцоололыг тохируулж болно
  Өөрийн өртөг

  Өөрийн өртөг
 • Та өөрийн байгууллагын бүтээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд арилжааны ба агуулахын төрөл бүрийн төхөөрөмжүүдийг ашиглах боломжтой
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Систем танд хэрэгтэй байгаа үеийн захиалгуудын статистикийг харилцагч нэг бүрээр харуулна
  Хандалтын байдал

  Хандалтын байдал
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн захиалгыг бүрэн төлөөгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Захиалгуудын статистик танд бэлэн, бэлтгэгдэж байгаа болон ажиллаж байгаа захиалгуудад дүн шинжилгээ хийхэд тусална
  Захиалгуудын статистик

  Захиалгуудын
  статистик
 • Та ямар үйлчилгээнүүд танайд илүү хэрэгцээтэй ашиглагдаж байгаад хялбархан дүн шинжилгээ хийж болно
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Ажилтнуудын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Цалингийн тооцоо

  Цалингийн тооцоо
 • Танай ажиллагсдыг үйлчилгээнүүдийн тоо ба оруулсан орлогоор нь хялбархан харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Таньд касс эсвэл валют нэг бүрээр нарийвчилсан тайлан бий болно
  Кассууд ба тооцоо

  Кассууд ба тооцоо
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах хэрэгтэйг хэлдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Захиалгын байдлыг хянахад зориулан болон үйлчилгээнүүдийн өртгийг тусгах болон шаардлагатай өгөгдлүүдийг танай сайтанд ачаалах – олон бусад боломжууд байдаг!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Цэвэрлэгээний тооллогын төгс программ хангамж нь угаалгын, хими цэвэрлэгээний, тусгай цэвэрлэгээний байгууллага ба дурын бусад байгууллагын үйл хэргийг хөтлөхөд онцгой сайн тохирдог.
 • Хэрэгслийн үйлдлүүдэд дагалдах бараануудыг нэвтрүүлэхэд зориулан арилжааны ба агуулахын тооллогын төхөөрөмжүүдийг нэгдүүлсэн тул Та үйлчилгээтэйгээ зэрэгцүүлэн дуртай бараагаа нэмэлтээр нэвтрүүлж бас болно.
 • Цэвэрлэгээний тооллогыг явуулахад зориулсан программ хангамж нь ажиллагсдыг хандалтын төвшингөөр хязагаарлаж, оператор нэг бүр нь бүрэн эрхтэй захиргаа ажиллахыг зөвшөөрсөн тэр л мэдээлэлүүдийг харах ба хянан засварлаж чадна.
 • Программ хангамж нь харилцагчийн базыг зохион байгуулахад зориулсан төгс зэмсэг болдог бөгөөд ханган нийлүүлэгчид болон гэрээт талуудтай ажиллахад мөн түүнчлэн хэрэглэгдэнэ.
 • Хавсралт программ нь тохиромжтой хайлтын системээр хангагдсан бөгөөд энэ нь харилцагчдын базтай илүү үр дүнтэй ажиллах боломжийг өгдөг. Хэрэгтэй харилцагчаа, ханган нийлүүлэгчийг эсвэл түншийг хайх нь CRM-н ашиглалтаар хийгддэг. Дурын ажилчныг мэдээлэлийн базад байгаа түүний утасны дугаар, овог нэр, захиалгын дугаар эсвэл бусад өгөгдлүүдийг ашиглан олж болно.
 • Хавсралтыг ашиглан бий болгох хяналтын систем нь аж ахуйн дотоод бүх процессуудыг нарийн хянаж, мартах эсвэл нарийвчлалгүй зүйлийг гаргахгүй.
 • Тодорхой ажилчинд ажил үүрэг , захиалгуудыг хувиарлах ба төлөвлөх үйлдлүүд нь аж ахуйн үйл ажиллагааны үр дүнг бүхэлд нь мэдэгдэхүйц дээшлүүлэх боломжийг өгдөг.
 • Цэвэрлэгээний тооллогын системд үүссэн баримтууд нь компаний лого, түүний реквизит ба холбоо барих өгөгдлүүдээр хангагдсан байдаг.
 • Хэд хэдэн үнийн хуудсыг нэмж болох ба тэдгээрийн тооны хувьд хязгаарлалтгүйгээр ашиглах боломжтой.
 • Гэрээнд автомат горимоор үүссэн үнийн хуудсыг бэхлэж болно.
 • Цэвэрлэгээний тооллогын хэрэгсэл нь шаардлагатай захиалгыг огноогоор нь, дугаараар, боловсруулалтыг нь хариуцдаг ажилчнаар хурдан олж болно.
 • Та хэрвээ хайлтанд зориулан нарийвчлалтай шалгаврыг зааж өгөөгүй бол систем бэлэн байгаа мэдээлэлүүдийг гаргаж өгдөг.
 • Программ хангамж санхүүгийн тооллогыг хөтлөхөд зориулсан тусгай модулийг агуулдаг.
 • Цэвэрлэгээний үйлчилгээний оновчтой болголт нь харилцагчдад тохирсон харьцаагаар тодорхойлогдоно. Үйлчилгээ авдаг худалдан авагчдын ангилал нэг бүр нь тусдаа өөр өөр өнгөөр гэрэлтдэг.
 • Байгууллагад тооллогыг явуулдаг систем нь биелүүлсэн даалгаврудаар тооцоог хийж, үнийн хуудасны үнэлгээг тогтооно.
 • Цэвэрлэгээний тооллогыг хөтлөх хавсралт нь гүйцэтгэсэн ажлаар ба хэлцэлт цалингаар автомат тооцоололыг хийдэг.
 • Хэрэгсэл штрих код уншигчтай ажиллаж, арилжааны төхөөрөмжийг дэмждэг нь хугацаа ба хөдөлмөр зарцуулалтыг хэмнэх урьдчилсан нөхцөл болдог.
 • Төрөл бүрийн баримтуудыг бий болгох бүтцүүдээр хангагдсан, жишээ нь төлбөрийн квитанци, хуваарь, төлөвлөгөөнүүд, актууд ба бусад баримтуудыг бий болгодог.
 • Цэвэрлэгээний тооллогын хавсралтын бий болгосон баримтуудын дээд хэсэгт лого, холбоо барих өгөгдлүүд, компаний реквизитийг байрлуулж болно. Ийм арга хэмжээ нь компаний брендийг идэвхигүй аргаар хөдөлгөх боломжийг өгдөг.
 • Системийн өгөгдлүүдийн баз гүйцэтгэсэн ажлуудын тухай бүх мэдээлэлүүдийг агуулдаг бөгөөд дуртай үедээ архиваас авч үзэж болдог.
 • Системийн өгөгдлүүдийн баз нь ажилчинд цалинг төрөл бүрийн аргаар тооцох ба хуримтлуулах боломжтой. Энд цалинг нормт, шагналт, гүйцэтгэлийн цалингаас эхлээд ноогдол хувиар тооцох боломжтой.
 • Агуулахын тооллогыг явуулах үйлдэл нь цэвэрлэгээний химийн бодисууд ба бусад нөөцийн үлдэгдэл ба зарцуулалтыг үр дүнтэй хянах боломжийг өгдөг.
 • Системд СМС үйлчилгээгээр дамжуулан автоматаар мэдээлэлийг цахим шуудангийн хаягаар илгээх үйлдэл суурилагдсан байдаг.
 • Компаний удирдлага удирдлагын тайлан ба компаний зардал ба орлогын дүн шинжилгээний боломжийг өргөн хэмжээнд үнэлэх боломжтой байдаг.
 • Цэвэрлэгээний тооллогын программ хангамж нь маркетингийн нэгжийн тайланг хийсэн ажлаар нь гаргаж, энэ нь сурталчилгааны ямар эх үүсвэр аж ахуйд илүү ашгийг авчирч байгааг мэдэх боломжийг өгч, арга хэмжээ нэг бүрийг хялбархан үнэлэх болгодог.
 • Цэвэрлэгээний тооллогын жинхэнэ систем нь ажилчны ачаалалыг оновчтойгоор зохион байгуулж, үйлдвэрлэлийн бүх процессуудыг хянах боломжийг өгдөг.
 • Тусгай цэвэрлэгээний үйлчилгээг санал болгодог аж ахуйн ажил хэргийг үр дүнтэйгээр хөтлөн явуулахад шаардлагатай бүх функциуд «Тооллогын Төгс Систем»-н бүтээсэн программд байдаг.
 • Хамгийн шаардлага өндөртөй хэрэглэгч ч гэсэн түүнд хэрэгцээтэй функцийг олж болох ба Та хэрвээ программд ямар нэгэн онцгой боломжуудыг нэмэхийг хүсэж байвал «ТТС»-н боловсруулагчдын баг нь байгаа бүтээгдхүүнд нэмэлтийг хийх эсвэл хувийн төслөөр захиалгаар бүтээгдхүүнийг хийх болно.
 • Цэвэрлэгээний тооллогын лизенцитэй хавсралтыг бүртгүүлэхэд их хугацаа ба хүчин чармайлт шаардлагагүй. Программ хангамжийн суулгалт ба бүртгүүлэлт нь хурдан бөгөөд үйлдлүүдийн ойлгомжтой дараалалаар явагдана.
 • «Тооллогын Төгс Систем» компаний техникийн хэсгийн мэргэжилтнүүд программыг суурин комьютерт суулгахад оролцох болно.
 • Программ хангамжийг суулгасны дараа манай ажилтнууд хэрэгслийг ашиглагчид товч сургалтыг явуулах бөгөөд энэ нь Танай ажилтанд хавсралтын интерфейс ба үйлдлүүдийг хурдан эзэмшихэд туслах болно.
 • Хэрэгслийн нэг лизенцитэй хувилбарыг худалдан авснаар техникийн дэмжлэгийн үнэгүй 2 цагийг санал болгодог.
 • Ажлын гүйцэтгэлийн хугацааг хянахад өртөй хүмүүс болон төлбөрийн төлөлтийн тооллогыг хийхэд хэрэгсэл тусалдаг.
 • Хавсралтын интерфейс нь комьютерийн чадварын төвшин дунд зэргийн ердийн хэрэглэгчид ашиглуулахаар тооцон хийгдсэн бөгөөд ажиллагсдын өргөн хүрээнд хэрэгслийн ашиглалтыг хүндрүүлэхгүйн тулд ингэж хийсэн.
 • Утгаараа бол, операторт зөвхөн анхны өгөгдлүүдийг цэвэрлэгээний тооллогын хэрэгслийн ой санамжинд зөв оруулж, өгөгдлүүдийг гарах үед нь хянах л үлддэг.
 • «ТТС»-н хавсралтын төгс үйлдлүүд нь удирдлагад ажилчны ажлыг хянах ба хөдөлмөрийн процессыг зайны хандалтаар хянах боломжийг олгодог.
 • Төлбөрийн бонусын системийг оруулах боломжийг урьдчилан харсан байдаг.
 • «Тооллогын Төгс Систем»-н багийн боловсруулсан программ хангамжийг сонгон өөрийн аж ахуйн үйлдвэрлэлийн ба хөдөлмөрийн процессуудыг дээд зэргийн үр дүнтэйгээр оновчтой болгоорой!
 • Программын боломжуудын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг авах ба бусад асуултуудыг тодруулахын тулд техникийн дэмжлэгийн төвд утсаар хандах эсвэл бидэнд емейл бичээрэй. Үүнээс гадна Та «Скайп»-р утасдаж болно. Бидэнтэй холбоо барихад зориулсан бүх мэдээлэлүүд нь компаний албан сайтанд «Холбоо барих» гэсэн хэсэгт заагдсан байгаа болно.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Цэвэрлэгээний тооллогыг үр дүнтэйгээр явуулахын тулд тусгай цэвэрлэгээний бизнес гэдэг нь чухам юуг хэлдгийг мэдэх хэрэгтэй. Сүүлийн үед цэвэрлэгээний үйлчилгээ нь өөрийн өвөрмөц онцлогуудтай тусгай салбар болж хэлбэржлээ. Бүхэлдээ бол, тусгай цэвэрлэгээ, хими цэвэрлэгээ ба тасалгааны эмх цэгцийг сайжруулах бизнес идэвхижлийн хүрээний хувьд үйл ажиллагааны төрлөөрөө ижил төстөй байдаг.

Цэвэрлэгээний тооллогыг хөтлөх нь тасалгааны цэвэрлэгээ, химийн цэвэрлээгээр хувцас ба даавууг ялган цэвэрлэх, мебелийн зөөлөн ба арьсан бүрээсний цэвэрлэгээг хийдэг олон хүмүүсийн өргөн хүрээний бол илүү цаг үеийн байдаг. Үүнээс гадна, цэвэрлэгээний үйлчилгээнд засврын ажлын дараах өрөө тасалгааны цэвэрлэгээний үйлчилгээ, хивс ба бусад зүйлүүдийн цэвэрлэгээ ордог.

Бүхэлдээ бол, ОХУ-ын хуучин улсуудын үйлчилгээний зах зээл дээр тусгай цэвэрлэгээний үйлчилгээ нь харьцангуйгаар залуу бөгөөд хангалттай олон хүмүүс ийм орлогыг эзэмшдэг болсон хойно гарч ирсэн болно. Ерөнхийдөө бол хүнд хангалттай мөнгийг зарцуулан хүний хэрэгцээг хангаад зогсохгүй түүний хэрэгцээний төвшинг нэмэгдүүлж хүний бараа үйлчилгээг авах сэдлийг төрүүлдөг бөгөөд нийгмийн орлого сайтай давхаргад зориулагдсан байвал илүү үр дүнтэй. Ийм төрлийн үйлчилгээ нь тусгай цэвэрлэгээний агентлагуудын цэвэрлэгээ ордог.

Бусад дурын үйлчилгээтэй адилаар цэвэрлэгээний тооллогонд амжилтанд хүрэх чухал арга нь бизнес - процессыг хяналтын схемийг чадварлагаар зохион байгуулах байдаг. Үүнээс гадна, компаний үйл хэргийн автоматжуулалт ба оновчтой болголт нь үйлчилгээний зах зээлд тэргүүлэгчийн байр сууринд очих боломжийг өгдөг бөгөөд өөрийн зардлыг дээд хэмжээгээр багасгаж, оновчтой болгосон байгууллага нь үнийг зах зээлд голчлон тогтоож, хангалттай ашгийг олох болно.

Ажил хэргийн автоматжуулалт ба оновчтой болголтыг хийдэг «Тооллогын Төгс Систем» (цаашдаа «ТТС») программ хангамжийг бүтээдэг бөгөөд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны янз бүрийн төрлийг байнга хянан ажиглаж байдаг. Шинэ салбар эсвэл үйлчилгээний төрөл гарч ирэнгүүт боловсруулагчдын баг бизнес - процесс ба хамт олны хөдлөмөрийн үйл ажиллагааны автоматжуулалтыг явуулахын тулд өвөрмөц байдлыг нь судлан хавсралтыг хийдэг. Ийм байдлаар, цэвэрлэгээний тооллогыг хөтлөхөд зориулсан хэрэгсэл гарч ирсэн. Цэвэрлэгээг хийдэг компанид оновчтой хийгдсэн схемд оруулахад хөдөлмөр зарцуулалт - цаг хугацааг шаарддаг бөгөөд иймээс цэвэрлэгээний тооллогыг чадварлагаар явуулах программ хангамжийг зөв сонгох нь маш чухал.

«ТТС» компани нь ажил хэргийн процессыг сайжруулах ба хяналтын үйл ажиллагааг явуулахад зориулан өндөр оновчтой болголттой, тусгайлан боловсруулсан программыг бүтээсэн.

Цэвэрлэгээний үйлчилгээг санал болгодог компани нь цэвэрлэгээний тооллогыг системчлэх зайлшгүй шаардлага байдаг. «Тооллогын Төгс Систем»-н программ хангамжийг боловсруулагчдын бүтээсэн программ хангамж нь төрөл бүрийн ажиллагаануудын статистикийг гаргана, Жишээ нь ирсэн захиалгуудын бүртгэл, захиалгуудын статус ба бусад статистикийг цуглуулдаг. Агуулахын тооллогыг хөтлөх үйлдэл нь нөөц материалуудын(химийн цэвэрлэгч бодиснууд, губки, алчуур, сойз ба бусад) зарцуулалтыг хянах ажилд тусалдаг. Цэвэрлэгээний тооллогын системд нэгдүүлсэн тайлангуудын функциуд нь түлхүүх үзүүлэлтүүдийг цуглуулж тэдгээрт үндэслэн үйл ажиллагааны үр дүнгийн дүн шинжилгээ ба шийдвэр гаргахад зориулан үйлдлүүдийн хувилбаруудыг бий болголтыг автоматжуулна. Өөрөөр хэлбэл, программ хангамж нь байгаа мэдээлэлүүдийн үндсэн дээр үйлдлүүдийн эсрэг тэсрэг төлөвлөгөөнүүдийг ерөнхийлж, тэдгээрийг судалж үзсний дараа компаний удирдлагын шийдвэр гаргалт хялбар болдог.

Дээр дурьдсан функциудаас гадна хэрэгсэл нь ажилтны цалингийн хуримтлал ба тооцоог хийх боломжийг эзэмшдэг. Ажилласны төлөөх урамшуулалын нийлбэр нь дурын аргаар тооцох боломжтой бөгөөд бэхлэгдсэн, гүйцэтгэлийн, шагналын, хувиар, тогтсон хөлсөөр ба цалингийн тооцоололын бусад хэлбэрээр хийдэг. Ийм байдлаар, компани нь цалинтай ажиллахад зориулсан нэмэлт хавсралтыг авах зардлаа хэмнэдэг.

Программ хангамж нь аж ахуйгаар бүхэлд нь товч тайланг гаргах чадвартай бөгөөд мөн түүнчлэн мөнгөний компаний дотоод дахь урсгалаар тайланг гаргадаг. Цэвэрлэгээний тооллогын хавсралтыг суулгахад Танд шилдэг аппаратаар хангагдсан байх шаардлага байхгүй бөгөөд Виндоус үйлдлийн системтэй ажлын суурин комьютертой байхад л хангалттай.

Программ нь удаан ашиглаж хуучирсан ажлын компьютерууд дээр ч ашиглах боломжийг бүрдүүлэхүйц оновчлолтойгоор зохиогдсон гэдгийг онцлон оруулах хэрэгтэй. Ажилд байгаа ийм ойлголт нь дурын компанид бүхэлд нь хавсралтыг орлуулагдашгүй зэмсэг болгож, идэвхигүй байдлаар ч зардлуудыг бууруулалтыг нөхцөлдүүлдэг.

Тухайн мөчид цэвэрлэгээний үйлчилгээ үзүүлдэг агентлагийн харилцагчдын баз нь нүдэн дээр өсөж хүн амын нэлээд өргөн давхаргуудад танигдах болно. Энэ үед харилцагчдын баз их байхын хэрээр тэднээс ирж байгаа захиалгууд ба мэдээлэлийн ерөнхий урсгалуудыг боловсруулахад төдийчнөөн хэцүү байх болно. Ийм байдлаар, цэвэрлэгээний тооллогыг явуулдаг тусгай хэрэгслийг ашиглах шаардлага тулгарч байгаа бөгөөд зөв сонголт хийх л үлдлээ.

«Тооллогын Төгс Систем» компаний программын шийдлүүдийн давуу тал нь хэрэгслийг худалдан авахад харьцангуй өндөр биш өртөг, түүнийг ачаалахад зарцуулагдах санхүүгийн хэрэгслүүдийн бага хэмжээ байдаг. Хэрэгслиг ашиглах ба худалдан авахад зориулсан бас нэг давуу тал нь хугацааг хэмнэх бөгөөд үүнийг «ТТС»-н цэвэрлэгээний тооллогыг хөтлөхөд зориулсан шилдэг программ хангадаг. Хэрэгсэлтэй ажиллахад ажиллагаанд их хугацаа орохгүй, их хүчин чармайлтуудыг шаардахгүй бөгөөд программ хангамж нь ажил хэргийг хурдан вяуулахад зориулсан олон тооны загваруудыг агуулдаг тул оператор нэг бүр нь шуурхай ажилд зориулсан тохиромжтой хувийн загварууд ба үнийн хуудсуудыг бий болгож болно.

Цэвэрлэгээний тооллогыг явуулахад зориулсан программ хангамж нь тусгай цэвэрлэгээний үйлчилгээг санал болгодог дурын байгууллагуудад хэрэглэгддэг өөртөө олон төрлийн функциудыг хавсруулсан байдаг. манай боловсруулагчдын баг нь тухайн хэрэгслийг бүтээхэд системтэйгээр хандаж, хавсралтын цэсэнд бүх шаардлагатай пунктуудыг эмхэлж оруулсан болно. Нэг л программ нь хэрэглэгчид тайланг гаргаж, ажилтны ажлын тухай тайланг ажлын биелэлтээр гаргаж, өдөр бүр төлөвлөлтийг хийдэг үйлдлүүдийн бүхэл бүтэн багцыг агуулж байдаг.

Программын харагдах байдал

Цэвэрлэгээний тооллогын программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Ердийн цэвэрлэгээний тооллогын системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хими цэвэрлэгээнд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Хуурай хими цэвэрлэгээ

  Хуурай хими цэвэрлэгээ
 • Хувцас угаах газар

  Хувцас угаах газар
 • Халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ

  Халдваргүйжүүлэх
  үйлчилгээ
 • Цэвэрлэгээний компани

  Цэвэрлэгээний компани
 • Зочид буудал

  Зочид буудал
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Ердийн цэвэрлэгээний тооллогын системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Ердийн цэвэрлэгээний тооллогын системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: