1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Суралцагсдын тооллогын программ

Байгууллагын 505 саналаар рейтинг: 4.9
Оценка
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Суралцагсдын тооллогын программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Суралцагсдын тооллогын системийн боломжууд

 • Та холбоо барих шаардлагатай бүх өгөгдлүүдтэй харилцагчдын нэгдсэн базтай болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагч нэг бүрийн фото зургийг программд хадгалж болно
  Камераас зураг авах

  Камераас зураг авах
 • Харилцагчдыг ялган танихад клубын картыг ашиглаж болно
  Клубын картууд

  Клубын картууд
 • СМС зурвасыг Та олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд ,жишээ нь өнөөдөр захиалгаа сунгах хэрэгтэйг сануулсан мэдээлэлийг илгээхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангийн илгээлт нь танд дурын дурын цахим баримтыг илгээх боломжийг өгдөг. Жишээ нь, хуримталсан бонусын тухай мэдэгдлийг илгээх
  E-mail

  E-mail
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг.
  Viber

  Viber
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Та хичээлийн хуваарийг цахим хэлбэрээр хийснээрээ өөрийн өрөө тасалгааг зохистой ашиглах болно
  Хуваарь

  Хуваарь
 • Программд дурын дамжаануудыг хичээлийн тоогоор эсвэл тодорхой хугацааны огтлолд хянаж болно
  Дамжаанууд

  Дамжаанууд
 • Хэрвээ та харилцагчид ямар нэг юмыг зардаг эсвэл өгдөг бол Та нарийвчилсан тооллогыг явуулж болно
  Барааны тооллого

  Барааны тооллого
 • Харилцагсадтай ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтанд бүх чухал даалгавруудыг яг хугацаанд нь биелүүлэхэд тусалдаг
  CRM

  CRM
 • Танайд хэрвээ борлуулалтын менеджер ажилладаг бол тэдний ажил ба үр дүнгүүдийг манай программд хамаарагдах болно
  Менеджерүүдийн ажил

  Менеджерүүдийн ажил
 • Танай зочид ямар дамжааг илүү сонгож байгааг болон харилцагчдын хувийн эрэлт хэрэгцээг хялбархан мэдэж болно
  Сонирхол

  Сонирхол
 • Таны харилцагчдын баз ямар хурдан өсөж байгааг болон программын орчин үеийн боломжуудын тусламжтайгаар шинэ хандагсдыг татаж болно
  Харилцагчдын өсөлт

  Харилцагчдын өсөлт
 • Долоо хоногийн өдрүүд эсвэл сарын ямар өдрүүдэд танайд илүү олон үйлчлүүлэгчид байхыг мэдэж болох тул салбар бүрийг хялбар удирдаж болно
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Систем харилцагчдын хэн нь илүү ашиг авчирсныг харуулах тул та ийм зочдыг үнийн хувийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Явсан шалтгааны дүн бүртгэл нь харилцагчдын базын урсгалын алдагдлаас сэргийлэхэд тусалдаг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын шалтгаан
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Танайхаас явсан харилцагчид

  Танайхаас явсан
  харилцагчид
 • Багш нарын хэлцэлт цалинг тухайн ажилтны үнэлэмжийг тооцон автоматаар хялбархан тооцоолж болно
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Танай багш нар ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар : харилцагчдын тоо, заасан хичээлүүд, ашиг ба бүтээмж г.м - р хялбархан харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Та ямар багшид ихэнхидээ харилцагчид давтан бүртгүүлж байгаа, хэн танай зочдыг алдаж болохыг мэднэ
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Тусгай тайлан ямар дамжаанууд илүү эрэлттэй байгааг харуулдаг. Үүний үндсэн дээр та удирдлагын тохиромжтой шийдвэрийг гаргах боломжтой
  Танигдаагүй

  Танигдаагүй
 • Ажилчин эсвэл салбар нэг бүрээр та хандалтын ба захиалгуудын борлуулалтын өсөлтийн хөдлөл зүйг дурын хугацааны огтлолд мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлан хамгийн ашигтай эсвэл хамгийн танигдсан дамжааг харуулдаг
  Дамжаануудын дүн шинжилгээ

  Дамжаануудын
  дүн шинжилгээ
 • Харилцагчид, захиалгууд ба багш нараар бүх статистикийг мэдснээр та дуртай үедээ тайлангуудын тусламжтай хөдлөл зүйг үнэлж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны
  хөдлөл зүй
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын
  тооллого
 • Та зарсан эсвэл хичээлд өгсөн барааны бүрэн статистикийг авах болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Төлбөрүүдийн дүн шинжилгээгээр захиалга ба барааны үнийг нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулах шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Ажилтнуудаараа цагийн хуваарийг хийж дэлгэц дээрээ байрлуулснаар Та өөрийн компаний нэр хүндийг харилцагчдын нүдний өмнө өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Сургалтын санал болгодог үйлчилгээнүүдийн удирдлагын хэрэгжилтийг үр дүнтэй ба тохиромжтой байдлаар хангадаг.
 • Суурин комьютерт тооллогыг явуулдаг хавсралтыг суулгасны дараа «Лавлагаанууд» модулиар дамжин өгөгдлүүдийн базыг бөглөдөг.
 • Систем компаний мэдээлэлийн базад шаардлагатай мэдээлэлүүдийг шуурхай хайх функциэр хангагдсан байдаг.
 • Аж ахуйн үйл ажиллагааны удирдлагын төвшинг дээшлүүлэхэд зориулан системд нэгдүүлсэн «Тайлангууд» модуль байдаг. Суралцагсдын тооллогын программ хангамж нь статистикийн түлхүүр мэдээлэлүүдийг цуглуулж, дүн шинжилгээ хийж удирдлагад зориулсан тайланг хийдэг.
 • График ба диаграмм байдлаар тайлангууд дүрслэлтэйгээр хийгдэж, цаашдын үйл ажиллагаанд зориулан хэд хэдэн хувилбаруудыг санал болгодог.
 • Хавсралтын танилцуулгын хувилбарыг компаний албан сайтаас ачаалах боломжтой.
 • «ТТС»-н техникийн дэмжлэгийн төвийн мэргэжилтнүүд суралцагсдын тооллогыг явуулдаг хавсралтыг ашигладаг хэрэглэгчтэй харилцан ажиллахад үргэлж бэлэн байдаг.
 • Программын өгөгдлүүдийн баз нь боловсролын байгууллагын хандагсдын тухай мэдээлэлийг их хэмжээгээр хадгалж байдаг.
 • Хэрэгсэл боловсролын дурын байгууллагат тохирдог.
 • Хавсралт программ нь процессуудын автоматжуулалтыг явуулахад төгс ба оновчтой зэмсэг болдог.
 • Хавсралтын архивд хичээлд хандалтын тухай өгөгдлүүд, мөн түүнчлэн мөнгөний урсгалуудын тухай мэдээлэлүүд хадгалагдаж дурын үедээ эдгээрийг авч болдог.
 • Суралцагсдын тооллогыг явуулдаг программ хангамж нь технологийн процессуудын иж бүрэн автоматжуулалтыг явуулдаг.
 • Штрих-кодыг таних ба тооцоолоход зориулан хийгдсэн дэмжлэгүүд байдаг.
 • Хичээлүүдийн тооллогыг цагийн горимоор, цагийн хүрээнд, хийгдсэн хичээлүүдийн тоогоор явуулж болно.
 • Программ хангамж нь тохиромжтой ба ашиглахад энгийн интерфейстэй бөгөөд хэрэглэгч бүр тэднийг хялбар ашиглаж сурдаг.
 • Программ хангамж нь янз бүрийн чиглэлийн боловсролын байгууллагуудад ажиллах орон зайн хэлбэржилтэнд янз бүрийн скинуудийг урьдчилан харсан байдаг.
 • Суралцагчдын тооллогын хэрэгсэл нь байгууллагын эдийн засгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд орлуулагдашгүй тусламж болдог.
 • Программ хангамж нь төрөл бүрийн чиглэлийн боловсролын байгууллагуудад : жолоочийг бэлтгэх сургуульд, хэлний дамжаануудад, сургуулийн өмнөх байгууллагуудад г.м-т дасан зохицуулагдсан.
 • Сургалтын дамжаа нэг бүрт зориулан хуваарийг хийх боломжийг урьдчилан харсан байдаг. Үйлчилгээнүүдэд янз бүрийн үнэлгээг тогтоож бас болно.
 • Тооллогын цахим тэмдэглэлийг штрих -код уншигчийн тусламжтайгаар мөн гараар бөглөж болно.
 • Суралцагсдын тооллогын программ хангамж нь клубын картуудтай ажиллах боломжийг өгдөг.
 • Багш нэг бүрт хичээлийн хувийн графикийг хийж болно.
 • Цалинг янз бүрийн аргаар тэр дундаа гүйцэтгэл - шагналын аргаар тооцоолох ба хуримтлуулах боломж байгаа
 • Илүү шаардлага өндөртөй хэрэглэгчдэд бид программын байгаа шийдлүүдэд хувийн хэрэгцээнд тохируулан нэмэлт хийх боломжийг урьдчилан харсан болно. Хэрвээ Та бидний санал болгож байгаа программын жагсаалтанд Таны хайсан тэр программ байхгүй байвал «Тооллогын Төгс Систем»-н боловсруулагчдын баг программ хангамжийг бүтээх захиалгыг хүлээн авах болно.
 • Суралцагсдын мэдлэгийг шалгах ба шалгалтын дүнг автоматжуулах сайхан боломж байгаа.
 • Хэрэглэгчдийн хандалтын төвшингөөр нь хязгаарлах сайхан боломж байгаа.
 • Янз бүрийн төвшингийн багш нарт ажилласны төлөө шагналыг ялгавартайгаар тогтоох боломжийг урьдчилан харсан байдаг.
 • Хичээлд оролцолтыг таслалтын шалтгааны тооллоготойгоор цахим тэмдэглэлд хөтөлдөг.
 • Багшлах бүрэлдхүүний ачаалал ба чөлөөт цагийг дүрслэлтэйгээр харуулсан төлөвлөлтийг хийдэг.
 • Хэрэгсэл сургалтын төлбөрийн янз бүрийн хэлбэрүүд : бэлэн ба бэлэн бус, тэр дундаа харилцан тооцоололыг боловсруулдаг.
 • «Тайлангууд» модульд байгаа үйлдлүүд нь орлого оруулалтын төвшингөөрөө илүү ба эсрэгээрээ байгаа арга хэмжээнүүдийг илрүүлэхийн тулд төрөл бүрийн тайлангуудыг хийх боломжийг өгдөг.
 • Программ хангамж нь хэрэглэгчийн бүх үйлдлүүдэд аудит хийж, хяналтыг бүхэлд нь хийх боломжийг өгдөг.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Суралцагсдын тооллогыг явуулах - энэ нь боловсролын байгууллагуудын өмнө тавигддаг чухал зорилгуудын нэг мөн. Энэ үед гол асуудал нь аж ахуйн амжилтыг хангадаг байгууллагын үйл хэргийн процессуудыг автоматжуулах аргуудыг хэрэглэх байдаг. Сурагцагсдын тооллогыг явуулдаг «Тооллогын Төгс Систем»-н боловсруулагчдын багийн бүтээсэн программ хангамж нь боловсролын дурын хэлбэрийн байгууллагуудад дасан зохицуулагдсан бөгөөд оновчтой байдаг, өөрөөр хэлбэл, сургуулийн өмнөх, нэмэлт, дээд эсвэл ер нь сургуулийн боловсролын байгууллагуудад ижил хэмжээгээр тохирдог. Хавсралтын функцийн өргөн багцуудыг авто машиныг жолоодохыг заадаг сургууль ба хүүхдийн цэцэрлэг тэр бүү хэл дээд сургуулиудад ашиглаж болно.

Суралцагсдын тооллогонд ажилтан ба зочдын хандалтын хяналтыг явуулах нь чухал мөч байдаг. Энэ зорилгоор хавсралтын үйлдлүүдэд штрих -код уншигчийн дэмжлэг орсон байдаг бөгөөд үүний тусламжтайгаар хувийн картуудыг хялбар таньж болно.

Боловсролын байгууллагын удирдлагын хэрэгсэл нь хандагсдын хэрэгцээг тэдний хандалтын арга ба хичээлийн төлбөрөөс хамааралтайгаар хянах боломжтой. Жишээ нь, суралцагсад байгууллагад үе үе хандаж төлбөр хийх эсвэл сонгосон хичээлийн тоогоор сургалтын төлбөрийг төлж болно.

«Тооллогын Төгс Систем»(цаашдаа ТТС гэх) компаний программ хангамжийг ашигласнаар суралцагсдад сургалтын төлбөрийг янз бүрийн аргаар хийх сайхан боломжийг гаргаж өгдөг бөгөөд жишээ нь, бэлэн мөнгө, бэлэн бус төлбөрөөр шилжүүлэг байдлаар банкны картаас бүр төлбөрийн терминалаар дамжуулан хийж болдог.

Компаний удирдах бүрэлдэхүүнд зориулсан тооллогын хавсралтын үйлдлүүдэд төрөл бүрийн товч тайлангуудыг бий болгох боломжийг урьдчилан харсан. Жишээ нь, компаний санхүүгийн байдлыг тусгасан. Хэрэгслүүдийн тусламжтайгаар ямар дамжаанууд илүү ашигтай, ямар багш нар аж ахуйд илүү орлого оруулсныг илрүүлж, мөн түүнчлэн компаний хамгийн сул хэсгийг хялбархан илрүүлэх болно. Хэрэгсэл боловсролын процессын төлөвлөлтийг өөртөө агуулдаг нь багшлах бүрэлдэхүүний үйл ажиллагааны бүтээмжийн нэмэгдэлтийг хангах зориулагдсан арга хэмжээнүүдийг үр дүнтэйгээр явуулах боломжийг өгдөг. Суралцагсдын тооллогыг явуулдаг программ хангамж нь багш нарын идэвхижил ба үйл ажиллагааны тухай мэдээлэлийг агуулдаг нь «цонх» гаргахгүйгээр, хуваарийг зохицуулахын тулд тэдний ажлын цагийг зөв хувиарлах боломжийг түүнд өгдөг. Үүнээс гадна, системд FacilityManagement үйлдлийн системийг оруулсан байдаг бөгөөд тасалгаануудыг оновчтойгоор удирдахад зориулсан чип байдаг. Программ өөрөө хичээлийн бүлгүүдийг харгалзах мэргэшлийг тооцон тэдэнд тохирох тасалгааны хэмжээгээр нь тохируулан хувиарладаг.

Суралцагсдын тооллогын хавсралтыг ашиглахад илүү таатай байхын тулд олон хэрэглэгчийн горимоор хангагдсан байдаг.

Хэрэгсэл нь хэд хэдэн операторуудын нэгэн зэрэг ашиглахад дасан зохицсон бөгөөд багш нэг бүр нь системд орох ба өөрийн хичээлийн графиктай эсвэл бусад дэлгэрэнгүй мэдээлэлүүдтэй танилцаж болно.

Системд зайн хандалтын горимоор орж удирдлагад ажлын байрандаа байхгүй байсан ч компаний нутаг дэвсгэрт байхгүй байсан ч тухайн цаг үеийн үйл явдлуудыг үргэлж мэдэж байж болно.

Суралцагсдын тооллогыг явуулдаг хэрэгслийг нэвтрүүлэн суулгасны дараа компаний үлй ажиллагааны удирдлагыг илүү хэрэгжүүлэх боломжтой болдог.

«Тооллогын Төгс Систем»-н системийг авахад зөв гэдэгт итгэлгүй байгаа бизнес эрхлэгчид хавсралтын сорилын хувилбарыг суулгах болон ачаалах боломжийг олгож байна. «Тооллогын Төгс Систем»-н цахим шуудангийн хаягт товч хүсэлтийг илгээсний дараа танилцуулгын хувилбар нь боловсруулагчийн сайтаас ачаалах боломжтой болдог. Бид хүсэлтийг авч үзээд программыг татахад зориулсан шууд холбоосыг илгээх болно. Суралцагсдын тооллогын системд гүйцэтгэлийн, ашгийн хувь дээр үндэслэсэн эсвэл шагналт цалингийн тооцоог хийх үйлдлүүдийг нэгдүүлсэн байдаг.

Хэрэгсэлд захиалагчийн хүсэлтээр түүний хувийн сонирхол ба тусгай платын захиалгааас хамааран нэмэлтүүдийг хийдэг.

Бүхэлдээ бол, аж ахуй дахь ажил хэргийг хөтлөхөд автоматжуулалтын систем байгууллагын байдал ба төвшинг зааж өгдөг. Ийм системийг нэвтрүүлэх ба ачаалах нь түүнд байгаа үйлдлүүдийг үр дүнтэйгээр шуурхай ашиглаж компаний рейтингийг харилцагчид ба түншүүдийн нүдний өмнө нэмэгдүүлдэг.

Зөв сонголт хийж, өөрийн аж ахуй дахь бизнес - процессуудыг «Тооллогын Төгс Систем»-н суралцагсдын тооллогыг явуулдаг хэрэгслийн тусламжтайгаар автоматжуулаарай. Лавлагаа авах ба хавсралтыг авах талаар ба түүний үйлдлүүдийн тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг авах болон бусад асуултаар манай дуудлагын төвд хандаарай.

Утасны дугаар, цахим шуудангийн ба скайпад цаг бичүүлэх хаягийг Та манай албан сайтийн «холбоо барих өгөгдлүүд» хүснэгтээс аваарай.

Программын харагдах байдал

Суралцагсдын тооллогын программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Суралцагсдын тооллогын системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Сургалтын байгууллагуудад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Сургалтын ба боловсролын төв

  Сургалтын ба
  боловсролын төв
 • Дурын сургалтын дамжаанууд

  Дурын сургалтын
  дамжаанууд
 • Цэцэрлэг, сургуулийн өмнөх боловсролын систем болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага

  Цэцэрлэг, сургуулийн
  өмнөх боловсролын
  систем болон
  сургуулийн өмнөх
  боловсролын
  байгууллага
 • Хүүхдийн хөгжүүлэх болон эрт хөгжлийн төв

  Хүүхдийн хөгжүүлэх
  болон эрт
  хөгжлийн төв
 • Хэлний сургалтууд

  Хэлний сургалтууд
 • Школа моделей

  Школа моделей
 • Хувийн багш, багш, багш нар

  Хувийн багш,
  багш, багш нар
 • Лицей, коллеж, сургууль

  Лицей, коллеж,
  сургууль
 • Бүтээлийн студи, дугуйлан

  Бүтээлийн студи,
  дугуйлан
 • Жолооны сургууль

  Жолооны сургууль
 • Мэргэшил дээшлүүлэх төвүүд болон курсууд

  Мэргэшил дээшлүүлэх
  төвүүд болон курсууд
 • Боловсролын сан ба агентлаг

  Боловсролын сан
  ба агентлаг
 • Их сургууль, факультет, дээд боловсролын байгууллага, институт, академи

  Их сургууль, факультет,
  дээд боловсролын
  байгууллага, институт,
  академи
 • Зөвөлгөөний болон сургалтын-зөвлөгөөний академи

  Зөвөлгөөний болон
  сургалтын-
  зөвлөгөөний академи
 • Харилцааны удирдлагын газар

  Харилцааны
  удирдлагын
  газар
 • Техникум, сургууль болон техник мэргэжлийн сургууль

  Техникум, сургууль
  болон техник
  мэргэжлийн сургууль
 • Сургалтын компани ба төв

  Сургалтын компани
  ба төв
 • Бизнесийн сургууль

  Бизнесийн сургууль
 • Бизнесийг хөгжүүлэх, сургалт явуулах төв

  Бизнесийг хөгжүүлэх,
  сургалт явуулах төв
 • Дээд ба мэргэжлийн боловсролын байгууллагууд

  Дээд ба мэргэжлийн
  боловсролын
  байгууллагууд
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Суралцагсдын тооллогын системийн талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Суралцагсдын тооллогын системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: