1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Эмч нарын үйл ажиллагааны тооллого

Байгууллагын 608 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Эмч нарын үйл ажиллагааны тооллого

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Эмч нарын тооллогонд зориулсан программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Программд өвчний цахим түүхийг оруулж болно
  Өвчний түүх

  Өвчний түүх
 • Программд Өвчний олон улсын ангилалаар хуваагдсан академик мэдлэгийг орлуулсан байдаг
  Өвчний олон улсын ангилалын оношилгоо

  Өвчний олон улсын
  ангилалын оношилгоо
 • Төрөл бүрийн оношилгоогоор шаардлагатай шинжилгээ ба эмчилгээний төлөвлөгөөг оруулсан байдаг
  Эмчилгээний тэмдэглэл

  Эмчилгээний
  тэмдэглэл
 • Шинжилгээнүүдийн бүх үр дүнгүүд программд хадгалагдаж болно
  Шинжилгээнүүдийн үр дүнгүүд

  Шинжилгээнүүдийн
  үр дүнгүүд
 • Загваруудыг бөглөх тохиргоо нь танай бүх мэргэжилтнүүдийн ажлыг оновчтой болгож цаасан баримтуудаас ангижруулдаг
  Хэт авиан оношилгоо

  Хэт авиан
  оношилгоо
 • Өвчтөний түүхэнд зурагнууд ба дурын файлуудыг бэхлэж болно
  Зурагнуудыг хадгалах

  Зурагнуудыг хадгалах
 • MS Word форматын дурын маягтууд нь бөглөх загварууд болж болно
  Загваруудыг бөглөх

  Загваруудыг бөглөх
 • Өвчтөнүүд үзлэгт дугаарлахгүйн тулд урьдчилан бичүүлж болно
  Өвчтөнүүдийн бүртгэл

  Өвчтөнүүдийн бүртгэл
 • СМС –илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг, жишээ нь, өнөөдөр үзлэгт орох тухай илгээхээр тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Цахим шуудангаар илгээлт явуулах нь таньд дурын цахим баримтыг харилцагчид илгээх боломжийг өгдөг
  E-mail

  E-mail
 • Viber мессенджерийн илгээлт нь орчин үеийн компаний нэр хүндийг дэмжиж байдаг.
  Viber

  Viber
 • Программ Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдаж, өвчтөнд дурын чухал мэдээлэлийг дуутайгаар сонордуулж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Хөнгөлөлтийн картыг ашиглах боломж байгаа
  Карт ашиглах

  Карт ашиглах
 • Автоматаар ба гараар эмнүүд ба шинжилгээний материалуудыг бичихийг дэмждэг. Борлуулалт аптекийн хэмнэлд байгаа
  Эмнүүдийн тооллого

  Эмнүүдийн тооллого
 • Бүх үйлчилгээгээр тооцоололыг хийж, зарцуулсан материалууд автоматаар бичигдэнэ
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Өвчтөнүүдтэй ажиллахад зориулсан орчин үеийн систем нь ажилтнуудад бүх чухал ажлуудаа яг хугацаанд нь гүйцэтгэх боломжийг өгдөг
  CRM

  CRM
 • Та танай харилцагчдын баз яаж хурдан өсөж байгааг харж орчин үеийн программаар шинэ хүмүүсийг татаж байгаагаа хардаг
  Өвчтөнүүдийн өсөлт

  Өвчтөнүүдийн өсөлт
 • Систем нь өвчтөнүүдийн хэн нь таньлд илүү ашиг авчирсныг харуулж, та ийм харилцагчдыг үнийн хуудас эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Өвчтөнүүдийн рейтинг

  Өвчтөнүүдийн рейтинг
 • Тайлан өвчтөнүүдийн хэн нь бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Та 7 хоногийн ямар өдөрт, сарын аль өдөрт илүү олон өвчтөн байдгийг мэдэж, энэ нь тасаг нэг бүрийн ачаалалыг хялбархан удирдах боломжийг өгдөг
  Харилцагчдын идэвхижил

  Харилцагчдын
  идэвхижил
 • Менеджерүүд нь харилцагсдын хэн нь ойрдоо ирэхгүй байгаа ба хэн нь шууд холбогдонгуут ирдэгийг хялбархан мэдэж болно
  Явсан өвчтөнүүд

  Явсан өвчтөнүүд
 • Явалтын шалтгааны статистик өвчтөнүүдийн явалтаас зайлсхийх боломжийг өгдөг
  Явалтын шалтгаан

  Явалтын шалтгаан
 • Таны маркетингийн шийдвэр нэг бүр нь тооцогдон, шин өвчтөнүүд ба төлбөрүүдээр дүгнэгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Таныг зөвлөсөн түнш эсвэл тодорхой ажилбар эсвэл үйлчилгээг харилцагчид зөвлөсөн танай ажилтан мэдэгдэж урамшуулагдана
  Зааварчилгаа

  Зааварчилгаа
 • Танай мэргэжилтнүүдийг төрөл бүрийн шалгаваруудаар :өвчтөнүүдийн тоо, үзүүлсэн тусламж, ашиг ба бүтээмж г.м-р харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Та ямар эмчид өвчтөн давтан ирж байгаа, хэн нь танай харилцагчдыг алдаж болохыг мэднэ
  Харилцагчдын тогтоон барих

  Харилцагчдын
  тогтоон барих
 • Мэргэжилтнүүдийн хэлцэлт цалинг автоматаар тухайн хүний үнэлэмжээр тооцдог
  Хэлцэлт цалин

  Хэлцэлт цалин
 • Эмч нэг бүрт эсвэл тасаг бүрт та хандалт ба хугацааны тодорхой үед үзүүлсэн үйлчилгээнүүдийн өсөлтийг мэдэж болно
  Хандалтын хөдлөл зүй

  Хандалтын
  хөдлөл зүй
 • Тусгай тайлангаар хамгийн ашигтай эсвэл танигдсан үйлчилгээнүүдийг харуулах болно.
  Үйлчилгээнүүдийн дүн шинжилгээ

  Үйлчилгээнүүдийн
  дүн шинжилгээ
 • Өвчтөнүүдээр, үйлчилгээгээр, мэргэжилтнүүдийн статистикийг та хугацааны дурын үед мэдэж болох ба тэдгээрийг тайлангаар дүгнэж болно
  Хугацааны хөдлөл зүй

  Хугацааны хөдлөл зүй
 • Эм эсвэл бараа нэг бүрт программ түүний нөөц ямар хугацаанд хангалттай байгаа хэлж өгдөг тул худалдан авалт ба хадгалалтыг оновчтой болгох боломжийг өгдөг
  Барааны тавилан

  Барааны тавилан
 • Та худалдсан болон үйлчилгээнд зарцуулсан барааны бүрэн статистикийг авч болно
  Борлуулалтын дүн шинжилгээ

  Борлуулалтын
  дүн шинжилгээ
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг.
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Танд хэрэгтэй үзүүлэлтүүдээр хийгдсэн төлбөрийн дүн шинжилгээ нь үйлчилгээ ба бараануудын үнийг бууруулах эсвэл нэмэгдүүлэх шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Харилцагсад танай сайтанд дурын ажилтанд сонгосон салбартаа бичүүлж болно. Тухайн үеийн хуваарь ба үйлчилгээний үнэлгээнүүд
  Онлайн бичүүлэлт

  Онлайн бичүүлэлт
 • Бүх өвчтөнүүд сайтаас шинжилгээнүүд бэлэн болсон тухай мэдэж, үр дүнгүүдийг татаж авч болно
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж ,түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах.
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Дэлгэц дээр ажилтнууд ба кабенитаар хуваарь хийснээр та өөрийн компаний нэр хүндийг эргэлзээгүйгээр өргөж, өөрийн хяналтыг нэмэгдүүлэх болно
  Дэлгэц дээрх дүгнэлт

  Дэлгэц дээрх дүгнэлт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Систем нь эмчийн удирдлагыг автоматжуулах чадвартай бөгөөд мөн түүнчлэн аж ахуй эрхлэлтийн бусад төвшингүүдэд - санхүүгийн тооллого, өвчтөнүүдээр лавлагааг хөтлөх, урьдчилсан бичлэгийг хийхэд үр дүнтэй.
 • Баримтуудын эргэлт нь өөртөө зөвхөн зохицуулгын картууд, хэлбэрүүд, маягтууд биш академик мэдлэгийг тодорхой хэмжээгээр, эмчилгээний протокол, хандалтын статистикийг агуулж байдаг.
 • Өвчний тоон түүх нь рентген зураг ба шинжилгээний үр дүнгүүдээр нэмэлтээр хангагдсан байдаг.
 • Тохиргооны гол давуу талуудын нэг нь нэлээд хэрэгцээтэй сонголт болох автомат бөглөлтийн сонголтоор цаасан баримтуудын эргэлтийг бууруулах байдаг. Түүний тусламжтайгаар анхдагч өгөгдлүүдийг зөөвөрлөж болно.
 • Эмч нар төлөвлөлтийн янз бүрийн шалгаварууд ба алгоритмуудын хүлээн авалтанд тулгуурлан бичиглэлийг хийдэг дэд системийг талархан үнэлэх болно.
 • Харилцагчдын базтай холбоосыг шуудангийн илгээлт эсвэл бусад аргуудаар: Viber эсвэл SMS хийнэ.
 • Анагаахын бэлдмэлүүдийн хийгдсэн тооллого нь эмийн зарцуулалтыг хянан, худалдан авалтын жагсаалтыг цаг тухайд нь гаргах, тодорхой байрлалд автоматаар бичих боломжийг өгдөг.
 • Эмнэлгийн байгууллагын хүсэлтээр хөнгөлөлтийн картуудыг ашиглаж, худалдан авалтын бонусыг хуримтлуулж, аптекийн эмнүүдийн нэр төрлийн хүрээний хамгийн хөдөлгөөнтөй байрлалыг тодорхойлж, харилцагчдын үнэнч байдлыг төвшинг дээшлүүлэхээр ажиллаж болно.
 • Тооцоолол нь зөвхөн аптекийн нэр төрлийн хүрээтэй харилцан ажиллаад зогсохгүй байгууллагын үйлчилгээний дүн шинжилгээг явуулдаг.
 • Эмч нар өвчтөнүүдийн рейтингийг тогтоож тэдгээрийн идэвхижилт ба сонирхолыг тэмдэглэж, аж ахуйн удирдлагад санхүүгийн тайланг дамжуулж өгдөг.
 • Тохиргоо нь мөн харилцан тооцоололыг хийж, бүтцийг тусгай программ суулгах ба гараар цалинг тооцоолох ажлаас чөлөөлдөг.
 • Эмчийн ажлын байр нэг бүрийн үйлдэл бүр нь программ хангамжаар хянагдан түүний анхаарлаас нэг ч зүйлийг нуух аргагүй.
 • Нууцлалтай албаны өгөгдлүүдийг ажилтнуудын хандалтын төвшингөөр хамгаалж болно. Захиргаа үүний тулд ажил үүргийн зарчмыг үр дүнтэйгээр ашиглаж болно.
 • Сиситемийн ойртуулан нэгтгэх боломжууд нь ирээдүйтэй. Энд сайттай холбоо барих , онлайн бичлэгийг урьдчилан хийх ба тэргүүн эгнээний төхөөрөмжүүд байгаа
 • Бичиглэлтэй ачаалалыг танилцуулгын хувилбарыг суулгасны дараа шууд хийж болно.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Орчин үеийн анагаах нь автоматжуулалтын системийн олон төрөлтэйгөөрөө ялгардаг. Тэдгээрийн зарим нь өвчтөнүүдтэй харилцахын чанарт анхаарч, санхүүгийн хяналтанд онцгой анхаарал хандуулдаг бол зарим нь эмчийн албаны удирдлагын нэр хүндэд илүү анхаардаг. Эмч нарын тооллого нь төлөвлөлтийн хүрээнд олон үйлдэлтэй бөгөөд үзлэгт урьдчилан бичүүлж, байнгын хуваарь ба ажлын хувийн графикийг бий болгон, докторуудын бүтээмжийн амжилтыг үнэлэн, цалинг тооцоолох г.м-г агуулдаг.

"Тооллогын Төгс Систем" (ТТС) нь эмнэлгийн байгууллагуудын аж ахуйн эрхлэлтийн янз бүрийн төвшингүүд хавсралтын хяналтанд дор байж ажлын талбаруудад нэг бус удаа баталгаажсан. Эмч нар мэдээлэлийн дэмжлэгийг авч чадах ба олон төсөлд нэгэн зэрг ажиллаж болно. Үүний тулд сэрэмжлүүлэгийн дэд систем ажиллах бөгөөд мэргэжилтнүүдэд тодорхой зорилгуудыг биелүүлэх шаардлагатайг мэдээлдэг. Нэг ч чухал үйл явдал программын анхаарлын гадна үлдэхгүй. Тэр нь мөн өөртөө зохицуулгын баримтуудын эргэлтийг авч лавлагааг хөтөлдөг.

Эмч нарын удирдлагын үр дүнгээс эмнэлгийн бүтцийн ашгийн үзүүлэлтүүд олон зүйлээр хамаардаг нь нууц биш. Иймээс нөөц ба цаг хугацааг илүү үр дүнтэй зарцуулах боломжийг өгдөг автоматжуулалтыг үл тоомсорлох хэрэггүй. Шуурхай тооллого нь ирж байгаа мэдээлэлүүдийн боловсруулалт, янз бүрийн картуудыг оруулах, шинжилгээний үр дүнгүүд, рентген зургуудыг хадгалах, анхдагч өгөгдлүүдийг автомат хэмнэлээр оруулах зэргээр ажилтныг хүнд ажлуудаас чөлөөлөн бүтээмжийг нь хэд дахин дээшлүүлэх боломжийг агуулдаг.

Хавсралтын боломжууд нь лавлагааны мэдээлэлүүд их байгаагаар хязгаарлагдахгүй -Эмч нар академик дэмжлэг- Өвчний олон улсын ангилалтай танилцаж, шинжилгээнүүдийн үр дүн, өвчний ба өмнөх хандалтын түүхийг судлан эмчилгээний тохиромжтой аргачлалыг сонгох боломжтой. Ачаалалын орчин ба тодорхой нөхцөлүүдийн тооллогыг хийхэд программ хангамжийг ашиглах нь өдөр тутмын хэрэглээнд түүнийг орлуулагдашгүй болгож байдаг. Шаардлагатай загварууд, маягтууд, үндсэн байдлаараа бий болж хэрэглэгчид бүгд үлдэх тул хэрэгтэй файлаа хэвлэх л үлддэг.

Байгууллага болон харилцагчийн базын холбоосын төвшинг хариуцдаг хамгийн хэрэгцээтэй дэд систем нь CRM тооллогын хэрэгслүүд мөн. Энэ нь бүгдийн сайн мэддэг SMS ба Viber -илгээлт, дуут мэдээлэл, шуудангийн илгээлт байдаг. Эмчид өвчтөнтөй холбогдон үзлэгийн цагийг тодорхойлох, төлөвлөгөөт үзлэгт орох болсон тухай сануулах, шинжилгээний үр дүнгүүд байгаа тухай мэдээлэх г.м -р харьцах боломжийг өгдөг. Илгээлт зориулсан бүлгийг маркетингийн тодорхой шалгаваруудыг тооцоолон хэлбэржүүлж болно. Систем нь дүн шинжилгээний бүхэл бүтэн тасгийг орлон санхүүгийн байдал, материалууд ба зардлуудын тооллого, сурталчилгааны үйл ажиллагааны үр дүнг танилцуулан эмчид их хэмжээний мэдээлэлийг танилцуулдаг. Төсөл нэг газартаа зогсохгүй. Бүтээгдхүүний боломжууд таньд хангалтгүй санагдаж байгаа бол интеграцийн жагсаалтанд бүртгүүлэхэд хангалттай бөгөөд тэнд нь интернетээр бичиглэлийг урьдчилан хийх, сайттай, ажиглалтын камерууд ба бусад бүтээгдхүүнүүдтэй ижилсүүлэх боломжийг зааж өгсөн байдаг.

Программын харагдах байдал

Эмч нарын үйл ажиллагааны тооллого

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Эмч нарын тооллогонд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Эмнэлгийн байгууллагад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Эмнэлгийн төв болон хувийн эмнэлэг

  Эмнэлгийн төв
  болон хувийн
  эмнэлэг
 • Поликлиник ба диспансер

  Поликлиник
  ба диспансер
 • Улсын эмнэлэг, стационар ба эмнэлэг

  Улсын эмнэлэг,
  стационар ба эмнэлэг
 • Лаборатори ба анагаах ухааны-оношлогооны төв

  Лаборатори ба анагаах
  ухааны-оношлогооны
  төв
 • Сувилалын болон нөхөн сэргээх төв

  Сувилалын болон
  нөхөн сэргээх төв
 • Диспансер ба урьдчилан сэргийлэх төв

  Диспансер ба
  урьдчилан сэргийлэх
  төв
 • Хувийн эмч нар

  Хувийн эмч нар
 • Нүдний төв ба хараа зүйн төв

  Нүдний төв ба
  хараа зүйн төв
 • Эмийн сан

  Эмийн сан
 • Нөхөн үржихүйн болон жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн төв, амаржих газар

  Нөхөн үржихүйн
  болон жирэмсэн
  эмэгтэйчүүдийн төв,
  амаржих газар
 • Гоо сайхны болон гоо зүйн мэс засал

  Гоо сайхны болон
  гоо зүйн мэс засал
 • НИИ - научно-исследовательский институт

  НИИ - научно-
  исследовательский
  институт
 • Сэтгэл судлал болон сургалт

  Сэтгэл судлал
  болон сургалт
 • Эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөө

  Эмэгтэйчүүдийн
  зөвлөгөө
 • Эрүүл мэндийн цогцолбор болон төв

  Эрүүл мэндийн
  цогцолбор болон төв
 • Мэс заслын төв

  Мэс заслын төв
 • Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, логопункт болон дефектолог

  Сургуулийн өмнөх
  боловсролын
  байгууллага, логопункт
  болон дефектолог
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Эмч нарын тооллогонд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Эмч нарын тооллогонд зориулсан программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: