1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Захиалгын тооллогын систем

Байгууллагын 410 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Захиалгын тооллогын систем

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Захиалгуудын тооллогын системийн боломжүүд

 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Гэрээт талуудын баз

  Гэрээт талуудын баз
 • Та захиалга нэг бүрийг хялбархан хянаж болно
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Юуг ч мартахгүйн тулд харилцагч нэг бүрээр ямар ажил төлөвлөсөн эсвэл хийснийг тэмдэглэж болно
  Харилцагчидтай ажиллах

  Харилцагчидтай
  ажиллах
 • Захиалга нэг бүрээр гүйцэтгэлийн үе шатууд ба ажилтнуудын оролцоог хянах боломжтой
  Хувиарлалт

  Хувиарлалт
 • Танд дурын үйлчилгээгээр тооллогыг явуулах боломжийг өгдөг
  Бүх үйлчилгээнүүд

  Бүх үйлчилгээнүүд
 • Та дурын барааг худалдах боломжийг авдаг. Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно.Бүх салбарууд интернэтээр нэгдсэн базад ажиллах болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Төрөл бүрийн гэрээнүүд ба маягтуудыг автоматаар бөглөж чадна
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Бүх ажиллагсад Таний хяналтын дор байх болно
  Ажилтны хяналт

  Ажилтны хяналт
 • Манай программ Таньд бүх чухал ажлуудын тухай сануулах болно
  Сануулах

  Сануулах
 • Өөрийн мэргэжилтэн нэг бүрээр дурын хугацаанд ажлуудын жагсаалтыг харж болно
  Төлөвлөлт

  Төлөвлөлт
 • СМС – илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Танай менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавраар : харилцагчдын тоо, ашиг ба бүтээмж г.м-р харьцуулж болно
  Ажилтнуудын товчоон

  Ажилтнуудын
  товчоон
 • Захиалгуудын статистик таньд компаний үйл ажиллагаа ба орлогыг дүгнэхэд тусалдаг
  Захиалгуудын статистик

  Захиалгуудын
  статистик
 • Танай ханган нийлүүлэгчидтэй хийсэн санхүүгийн бүх харилцаанууд бүрэн хяналтанд байх болно
  Үйлчилгээ үзүүлэгчид

  Үйлчилгээ
  үзүүлэгчид
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Захиалгын байдлыг хянахын тулд танай сайтанд хэрэгтэй өгөгдлүүдийг ачаалж, ажилтнуудын хуваарь эсвэл барааны үлдэгдлийг агуулахаар харуулж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Программ нь захиалгын үр дүнтэй удирдлагыг хангах, шуурхай тооллогыг автоматжуулах, эрх зүйн зохицуулалтын бичиг баримтыг боловсруулах болон бусад менежментийн үүргүүдийг гүйцэтгэхэд зориулагдсан.
 • Харилцагчид эсвэл үйлчлүүлэгчдийн талаар нарийвчилсан мэдээлэл, тэдгээрийн фото зургуудыг оруулах, файлд нэмэлт хавсралт оруулах боломж олгох мэдээллийн сангийн тусламжтай олон төрлийн лавлагаа авах боломж нэмэгдэж байдаг.
 • Программ нь ажилчдын ерөнхий хуанлид болон хувь хүний хувиарт ажлын төлөвлөлтийг хийх боломжийг олгоно.
 • Программ нь үйлдвэрлэлийн тодорхой үе шат дууссан талаар тогтмол мэдээлснээр нэг ажлын гүйцэтгэлд хэд хэдэн мэргэжилтнүүдийг татан оролцуулах боломжоор хангана.
 • Захиалгын бүрэн хяналт хийгдэнэ. Тооллогын өгөдлүүдийг хурдан, зөв гаргаснаар маш богино хугацаанд үйлдвэрлэлийн үе шатыг тодорхойлж, тухайн үеийн төлөв байдлыг харах боломжтой болно.
 • Программын дүн шинжилгээний чадамжид тулгуурлан хамгийн эрэлттэй үйлчилгээ, хамгийн борлуулалт сайтай бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох боломжтой.
 • Бичиг баримт боловсруулах ажил илүү энгийн, илүү хялбар болсон бөгөөд анхдагч өгөгдлүүдийг автоматаар импортлон оруулж, загваруудын санд өгөгдлүүдийн шинэ сонголтыг амархан нэмж болно.
 • Шаардлагатай тохиолдолд файлуудын форматыг өөрчлөн компанид тохирох хувилбарыг сонгох боломжтой. Экспорт, импорт хийх боломжууд нь лавлагаа мэдээллийг оруулах нэмэлт ажлаас ажилтныг чөлөөлнө.
 • Программын тусламжтай ажилтан бүрийн ажлын бүтээмжийг үнэлэх замаар компаний ажилтан нэг бүрийн бүтээмжинд хяналт тавих боломжтой.
 • Цагийн тоон хяналт болон төлөвлөлтийн сонголт нь захиалгын гүйцэтгэлийн эцсийн хугацааг тодорхойлж компанийн цаашдын үйл ажиллагааг нарийвчлан төлөвлөх боломжийг олгодог.
 • Үйлчилгээ, бараа бүтээгдэхүүнд маркетингийн дүн шинжилгээ хийх, зар сурталчилгаанд оруулсан санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын үр ашигтай байдлыг үнэлэх, SMS мессеж илгээх зэргийг ямар ч төвөггүй гүйцэтгэдэг.
 • Тухайн тодорхой захиалгыг гүйцэтгэх ажилтныг автомат горимоор сонгох боломжтой.
 • Удирдлагад үйл ажиллагааны тайланг цахим захиа болон бусад ямар ч хэлбэрээр түргэн хугацаанд гаргаж өгөхийн тулд бүх төлбөрийн мэдээллийг ямар ч үед дэлгэцээр харах боломжтой.
 • Программын интеграцын багцын чадавх нь веб-сайттай холболт хийх боломж олгох ба онлайнаар захиалга хүлээн авах, сүлжээнд мэдээ, зар сурталчилгааны мэдээллийг байршуулах боломжуудыг олгоно.
 • Программын ашиглахад хялбар байдал, хурдан эхлэх, олон үйлдэл хийх болон бусад давуу талуудыг танилцуулгын үнэгүй тараагддаг хувилбарын тусламжтайгаар туршаад үзээрэй.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Захиалга болон өөр бусад орж ирж буй мэдээллийг үр дүнтэй удирдах нь бизнесийн үйл ажиллагааны амжилтыг ихэвчлэн тодорхойлдог. Харин энэ үйл ажиллагаа удааширвал илүү зардал гарах магадлал үүснэ. Тиймээс компаниуд ийм төрлийн үйл ажиллагааг хяналтын автоматжуулсан системд улам бүр шилжүүлж байна. Захиалгын тооллогын энэхүү систем нь үйл ажиллагааны тооллогыг шуурхай хийхэд онцгой анхаардаг, олон талт хэрэглээний шийдлүүдийн маш сайн загвар юм. Программ нь зөвхөн үйлдвэрлэлийн явцыг үр дүнтэй удирдан зохион явуулах төдийгүй менежментийн бусад асуудлуудыг ч шийдвэрлэхэд зориулагдсан.

“Тооллогын Төгс Систем” (TТС) нь IT- зах зээл дээр нэлээд удаан хугацаанд оршин тогтнож байгаа бөгөөд компаниудад захиалгыг оновчтой шийдвэрлэх, нягтлан бодох бүртгэл явуулах, үйлчлүүлэгчдийн талаар лавлагааны мэдээлэлийг хөтлөх, эрх зүйн зохицуулалтын бичиг баримт боловсруулах, харилцан тооцоолол зэргийг удирдах боломжуудыг санал болгодог.

Мэдээллийн сангийн өгөгдлүүд нь нэлээд өндөр нарийвчлалтай. Хэрэглэгч нь харилцагчдын талаар их хэмжээний мэдээллийг хадгалах, мэдээллийг төрөлжүүлэх, эрэмбэлэх, статистик үзүүлэлт гаргах, олон янзын маркетингийн ажиллагаа явуулах, захиалагчдын үнэнч байдлыг нэмэгдүүлэх боломжтой болно.

Захиалгууд нь гүйцэтгэлийн янз бүр үе шатанд байдаг нь нууц биш юм. Тэдгээрийн зарим нь дуусаж, зарим нь дөнгөж бүртгэл, тооллогын процесс хийгдэж хүлээн авах шатандаа байдаг. Харин энэ бүх ажиллагаа программд тусгагдсан. Программ хэрэглэгч нь хэдхэн секундийн дотор захиалгын төлөв байдлыг баталгаажуулах боломжтой. Үүний зэрэгцээ тодорхой асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хэдэн мэргэжилтэн оролцож буй нь тийм ч чухал биш. Программ нь захиалгын алхам бүрийг тодорхой мэдээлдэг учир компанид ажилтнуудынхаа үйл ажиллагааг оновчтой зохицуулах боломж олгоно. Үүний үр дүнд сул зогсолтыг арилгаж, үйл ажиллагааны хэмнэлээ алдахгүй байх боломжтой.

Захиалгуудын тусламжтай үзүүлж буй үйлчилгээний зах зээлийн хэтийн төлөвийг үнэлэх, бараа, бүтээгдэхүүний ашигтай нэр төрлийг тодорхойлох, төлөвлөгдсөн уулзалт, арга хэмжээнүүдийн талаар дохио сануулга өгөх зэрэг маш олон төрлийн мэдээллийг хэрэглэгчдэд олгоно.

Программд эрх зүйн зохицуулалтын маягт, лавлагаа, акт болон загваруудын анхдагч мэдээллийг гараар оруулах шаардлагагүй. Программ нь ажилтнуудад илүү чухал асуудал, ажил үүргээ шийдвэрлэх боломж олгон өөрөө автоматаар бичиглэлийг оруулдаг.

Зарим тохиолдолд баримт бичгийн урсгалууд нь өмнөө тавьсан зорилтуудыг биелүүлэх явцад гол саадыг учруулах нь бий. Ийм үед захиалгууд нь норматив-лавлагаа мэдээллийн зохих төвшинд хүрч чадахгүй байх ба тооллогын өгөгдлүүд хэт удаан боловсруулагдан мэргэжилтнүүд ч ажлаа эхлэх боломжгүй болдог.

Программ хангамжийн гол онцлог нь ажилчид, үйлчлүүлэгчид болон төлөвлөлтийг хянах үйл ажиллагааны дэд системийн харилцан ажиллагаа юм. Дэд системийн тусламжтай хэрэглэгч нь календарьчилсан төлөвлөлтийг хянах, мэдээллийн системийг удирдах, SMS мессежийг илгээх боломжтой болдог.

Интернет орчинд бизнесийн үйл явцын үндсэн нөхцөл өөрчлөгддөггүй учраас олонхи байгууллагууд энд амжилт гаргаж чаддагийг мартаж болохгүй. Тухайн байгууллага нь захиалга болон түүний төлбөрийг хүлээн авснаар үйлчилгээ үзүүлэх, эсвэл бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ажлыг гүйцэтгэдэг. Программыг веб-сайттай холбож өгснөөр интернет сүлжээнд бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулах боломжтой болно. Программ хангамж нь харьцангуй хурдан хугацаанд тооцоо, бүртгэлийн мэдээллүүдийг боловсруулж, маш олон төрлийн дүн шинжилгээний тайлангуудыг гаргахын зэрэгцээ тэдгээрийг өөрийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тохируулах, компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах боломжуудыг олгодог.

Программыг туршиж үзэх маш амархан- танилцуулгын хувилбарыг суулгахад л болно.

Программын харагдах байдал

Захиалгын тооллогын систем

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Захиалгуудын тооллогын системийг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Захиалгын тооллогонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Хүн амтай хамтран ажилладаг төрийн байгууллага

  Хүн амтай
  хамтран ажилладаг
  төрийн байгууллага
 • Дурын хувийн компани

  Дурын хувийн
  компани
 • Үйлчилгээний төв

  Үйлчилгээний төв
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг
  Оёдолын газар
 • Барилгын компаниуд

  Барилгын компаниуд
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Захиалгуудын тооллогын программын талаархи сэтгэгдлүүд

aurora

TOO Торговый дом «Аврора»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Компанийн удирдлага болон хамт олны зүгээс чанартай үйлчилгээ болон программ талаар мэргэжлийн туслалцаа болон дэмжлэгийг үзүүлсэнд талархаж байна «Управлении финансами».

Манай компани маш эрэлт хэрэгцээтэй юм. Энэ нь манай компаний хурдацтай өсөлт болон хэрэглэгч, нийлүүлэгчдийнхээ өмнө өндөр хариуцлагатай байдаг тул програм хангамжийн гол шаардлага нь мэргэжлийн, найдвартай байдал, бидний хэрэгцээг сонсох болон ойлгох хүсэл эрмэлзэлтэй байх явдал ба танай баг хамт олон бидний хайж байсан хамтрагч байгууллага мөн байсан юм. Техникийн туслалцааны үйлчилгээ нь маш тодорхой ажиллаж гомдол бүрийнхээ хариуг бид хүлээн авдаг ба хурдан, чанартай гүйцэтгэлтэй бидний зорилготой нийцэж байсан.

Амжилттай хөгжил болон бизнесийн шинэ оргилд хүрэхийг хүсэж байна.


exchange

Валютын арилжааны алба «Exchange Market»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Алмата хотод хувиараа бизнес эрхлэгч «Акулов Николай Николаевич» компанийн шүүмж

Манай компани "ExchangeMarket" ХХК нь саяхан үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Бид Казакстаны үндэсний банкны дүрмийг бүрэн дагаж мөрддөг валютын солилцооны цэгийн програм хангамжийг худалдан авах шаардлага тулгарсан. Үүнтэй холбоотойгоор энэ асуудлыг шийдвэрлэх компаниудтай холбоо тогтоож эхлэв. «Акулов Николай Николаевич»-ийн компани usu.kz нь биднийг дундаж үнэ болон энгийн хэрэглээгээрээ татсан юм.

Программ нь биднийг үйл ажиллагаагаараа гайхшруулсан. Тооны машин дээр үйл ажиллагааг тоолж, бүртгэл дээр гараар бичих шаардлагагүй. Бүгд электрон хэлбэрт байдаг. Бид хэлбэрээ сонгож, үйл ажиллагааны дүнг тооцож хадгална. Ямар ч төвөгтэй зүйл байхгүй. Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр НББЕС программд нэмэлт функцүүдийг оруулж, өөрчлөлт хийх боломжтой. Энэ бүхнийг компаний ажилтнууд хурдан, чанартай хийж гүйцэтгэдэг. Компанийн ажилчид ялангуяа захирал Николай Акулов, Юлия Апарина, Валерия Забелич, Роман Хойло болон Федор Юдин зэрэг шууд харьцан ажиллаж байсан мэргэжилтнүүд нь үргэлж найрсаг, нөхөрсөг, хариуцлагатай, үр дүнтэйгээр ажилласан.

Хэдийгээр компани урьдчилгаа төлбөрийн авч үйлчилгээгээ үзүүлж байгаа хэдий ч, бидний хүсэлтийг харгалзан үзсэн нь биднийг маш их баярлуулсан юм. Цаашдаа та бүхэнтэй үр өгөөжтэй, урт хугацааны хамтын ажиллагаа, харилцан ойлголцолтой байна гэж итгэж байна!

Хүндэтгэсэн,

Захирал

ТОО «Exchange Market»

Абдыгулов Р.Т.


flexgym

Фитнесс клуб «Flexgym»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Манай фитнесс клуб 3 жилийн өмнө нээгдсэн ба бид мэдээллийн сан болон нягтлан бодох бүртгэлийн системийн талаарх огтхон ч бодоогүй байсан. Бид өөрсдөө хийхэд болно гэж бодсон ч нэг жил ажилласаны дараа бидний шаардлагад нийцсэн программын тухай бодож хэлсэн. Бид яагаад бодож эхэлсэн бэ гэвэл, энгийн Microsoft Excel программыг ашиглаж, ирсэн тохиолдолд нэмэх тэмдэгээр бүртгэж, пластик карт хэвлэж цоолж эхэлсэн ба энэ нь маш их хог хаягдал болон бусад тав тухгүй байдлуудыг үүсгэсэн. Мөн бид Microsoft Excel-ээр спортын нэмэлт бүтээгдэхүүн болон усыг зарж борлуулсан ба дэвтэр дээрх бүртгэлээ мартсан.

Программыг хийх олон сонголт байсан боловч 1С-ийн үнэ өссөн байв. Түүнчлэн интернэтэд маш олон программууд байдаг ба заримыг нь санах ч үгүй. НББЕС-ийг бидний анд Антон Пантелейчук санал болгосон. Тэрбээр фитнес клубт бүртгүүлийн бэлэн програм байдаг гэсэн. Үүний дараа бид худалдан авахаар шийдсэн. Нягтлан бодох бүртгэлийн систем дээрх мэдээллийн сантай ажилласаны дараа бидний бүх шаардлаганд хариулсан нь таалагдаж байна. Бид USU.kz үйлчилгээнд дуртай байдаг нь хүн бүр найрсаг хариуцлагатай байдаг. Тэднээс маш олон тэвчээртэй асуултууд асууж, ойлгохгүй байсан ч тэд маш тэвчээртэй байсан.

Одоо бид ямар нэгэн цаас цоологч, Excel болон өмнө нь хэрэглэж байсан бусад зүйлсээ ашиглахаа болсон. Манай үйлчлүүлэгчдэд ч гэсэн карт нь дахин цоологдохоо больсон таатай санагдах болсон.

Төндөр чанартай програм хангамж USU.kz болон хийсэн ажилд нь нийт багийханд талархал илэрхийлэхийг хүсч байна. Энэхүү программыг хэрэглэдэг компаниуд, байгууллагуудын тоо өсөн нэмэгдэх, хөгжил дэвшил болон дэлхийн зах зээлд гарахыг хүсч байна.

Гүнээ хүндэтгэн талархаж байна

Удирдагч «FLEXkg»

Аманжолов Серик Иманусупович


prosto

Хэвлэх үйлдвэр ба сурталчилгааны агентлаг «РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Энэхүү зөвлөмж захиагаар "РЕКЛАМ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН КОМПАНИ" ХХК нь программын үйлчлүүлэгч гэдгээ тодорхойлж байна «НББЕС».

"Хэвлэх үйлдвэрийн нягтлан бодох бүртгэлийн систем" болон "Маркетингийн ба зар суртачлагааны нягтлан бодох бүртгэлийн систем"-ийн программын ачаар үйлдвэрлэлийн ажлыг оновчтой болгож, бараа материалын хяналт тогтоох, хэвлэлтийн үнийг автоматаар тохируулах, компанийн зардлыг оновчтойгоор барих зэрэг байна. Тохиромжтой интерфэйс болон програм хангамжийг бидний аж ахуйн нэгжид тохируулан өөрчилсөн. Бид маш сэтгэл хангалуун байна!

НББЕС-ийн ажилтан Юдин Федорт талархлаа илэрхийлж, онцломоор байна түүний хариу үйлдэл, үр өгөөж нь байнга тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд байнга тусалдаг.

Бид НББЕС програмыг санал болгож байгаа бөгөөд аливаа байгууллагын найдвартай, үр дүнтэй удирдлагын хэрэгсэл болох юм.


sw_service

Үйлчилгээний төв «SW Service»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Швейцарийн цаг засвар үйлчилгээний төвийн бизнесийг автоматжуулалт программ хангамжийг хөгжүүлэх "SW Service"


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Захиалгуудын тооллогын программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: