1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Захиалгын хүсэлтийн тооллогын программ

Байгууллагын 472 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Захиалгын хүсэлтийн тооллогын программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Шаардах хуудасны тооллогонд зориулсан программын боломжууд

 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Гэрээт талуудын баз

  Гэрээт талуудын баз
 • Та захиалга нэг бүрийг хялбархан хянаж болно
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Юуг ч мартахгүйн тулд харилцагч нэг бүрээр ямар ажил төлөвлөсөн эсвэл хийснийг тэмдэглэж болно
  Харилцагчидтай ажиллах

  Харилцагчидтай
  ажиллах
 • Захиалга нэг бүрээр гүйцэтгэлийн үе шатууд ба ажилтнуудын оролцоог хянах боломжтой
  Хувиарлалт

  Хувиарлалт
 • Танд дурын үйлчилгээгээр тооллогыг явуулах боломжийг өгдөг
  Бүх үйлчилгээнүүд

  Бүх үйлчилгээнүүд
 • Та дурын барааг худалдах боломжийг авдаг. Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно.Бүх салбарууд интернэтээр нэгдсэн базад ажиллах болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Төрөл бүрийн гэрээнүүд ба маягтуудыг автоматаар бөглөж чадна
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Бүх ажиллагсад Таний хяналтын дор байх болно
  Ажилтны хяналт

  Ажилтны хяналт
 • Манай программ Таньд бүх чухал ажлуудын тухай сануулах болно
  Сануулах

  Сануулах
 • Өөрийн мэргэжилтэн нэг бүрээр дурын хугацаанд ажлуудын жагсаалтыг харж болно
  Төлөвлөлт

  Төлөвлөлт
 • СМС – илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Танай менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавраар : харилцагчдын тоо, ашиг ба бүтээмж г.м-р харьцуулж болно
  Ажилтнуудын товчоон

  Ажилтнуудын
  товчоон
 • Захиалгуудын статистик таньд компаний үйл ажиллагаа ба орлогыг дүгнэхэд тусалдаг
  Захиалгуудын статистик

  Захиалгуудын
  статистик
 • Танай ханган нийлүүлэгчидтэй хийсэн санхүүгийн бүх харилцаанууд бүрэн хяналтанд байх болно
  Үйлчилгээ үзүүлэгчид

  Үйлчилгээ
  үзүүлэгчид
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Захиалгын байдлыг хянахын тулд танай сайтанд хэрэгтэй өгөгдлүүдийг ачаалж, ажилтнуудын хуваарь эсвэл барааны үлдэгдлийг агуулахаар харуулж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Программ нь захиалгын хуудаснуудын удирдлагыг автоматжуулна. Шуурхай тооллого хийх, лавлагаа, мэдээллийн дэмжлэг үзүүлэх, эрх зүйн зохицуулалтын баримт бичгүүдийг боловсруулах зэргийг программ хариуцан ажилладаг.
 • Лавлагаа, мэдээллийн сан нь маш өндөр нарийвчлалтай ба харилцагчид, худалдааны түншүүд болон үйлчлүүлэгч нарт тус бүрт нь зориулан зурагт захиалгын хуудсыг үүсгэх боломж олгодог.
 • Системд чиглүүлэгчийг эвтэйхэн нэвтрүүлсэн тул систем дээр ажиллахад маш хялбархан бөгөөд хэрэглэгчээс компьютерын онцгой чадвар шаардахгүй.
 • Хэрэв нэг төсөл дээр хэд хэдэн мэргэжилтэн харилцан ажиллах шаардлагатай бол программ маань ажилтнуудын үйл ажиллагааг зохицуулж, цаг хугацаа болон гүйцэтгэгчээр үйлдвэрлэлийн үе шатуудыг төлөвлөнө.
 • Явагдаж буй захиалгууд дэлгэцэн дээр бодит цагийн горимоор харагдана. Тооллогын үйл явцын үр дүнд захиалгын төлөв байдал, гүйцэтгэлийн хугацааг тогтоох, үйлдвэрлэлийн дараагийн алхмуудыг төлөвлөх боломжтой болно.
 • Программын дүн шинжилгээ хийх боломж нь удирдлага, дээд байгууллагуудад зориулагдсан тусгай тайлангуудаар хязгаарлагддаггүй.
 • Программ хангамж нь компанийн үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний жагсаалтыг судлан санхүүгийн хувьд тогтвортой, ирээдүйтэй нэр төрлийн хүрээг тодорхойлж, зардлын илүүдэл төрлийг илрүүлдэг.
 • Авто-гүйцэтгэлийн тохиргооны тусламжтай зайлшгүй шаардлагатай тайлан мэдээ боловсруулах ажиллагаа хялбар болсон. Энэхүү тохиргоо нь анхдагч мэдээллийг автоматаар оруулж өгснөөр ажилтнуудын илүү ажиллагааг багасгадаг.
 • Программ-туслагч нь байгууллагад болж буй бүх чухал үйл явцыг хэрэглэгчдэд мэдээлнэ.
 • Цагийн тооллого нь захиалга бүрийн гүйцэтгэлийн хугацаа, төлбөрийн төлөв болон бусад үзүүлэлтүүдийг хянах боломж олгосноор байгууллагын нөөц баялгийг илүү оновчтойгоор ашиглах боломж өгдөг.
 • Программ хангамж нь CRM (хэрэглэгчидтэй харилцах удирдлагын систем)-ийг өөртөө багтаасан учир үйлчлүүлэгчидтэй илүү ойр харилцах боломжийг баталгаажуулдаг. Үүний тулд SMS мессеж илгээх горим ажиллана.
 • Шаардлагатай үед программ нь компанийн зар сурталчилгааны үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын оновчтой байдлыг тодорхойлно.
 • Бүх төлбөр системд тусгагдах ба ингэснээр мөнгөн хөрөнгийг илүү үр дүнтэй зарцуулах, зардал болон ашгийн хөдлөл зүйг хянах боломжтой.
 • Программыг веб-хуудастай холбож өгснөөр ба өөрийн сайтаас онлайн горимд ирж буй захиалгуудыг хүлээн авах, шинэ мэдээ болон зар сурталчилгааны чанартай мэдээллүүдийг хэвлэж болно.
 • Танилцуулгын хувилбарыг худалдан авах шаардлагагүй. Түүнийг үнэ төлбөргүй суулган программын боломжуудтай танилцаарай.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Менежментийн тодорхой түвшинд автоматжуулалтын системийг нэвтрүүлэх хавсарга шийдлүүдийг орчин үеийн бизнесийн байгууллагууд улам өргөнөөр ашиглаж байна. Тэд үүнийг санхүүгээ хянах, бичиг баримттай ажиллах, үйлчлүүлэгч, бизнесийн түншүүд болон нийлүүлэгчидтэй харилцах зэрэгт өргөнөөр хэрэглэдэг.

Захиалгын хуудасны шуурхай тооллогыг хийх нь олон байгууллагуудын хувьд голлох үйл ажиллагааны нэг байдаг. Энэ ажлыг гүйцэтгэхэд хүний хүчин зүйлийн нөлөөлөл улам багасаж тусгай программын тусламжтай хэрэгжүүлэх болсон нь тийм ч гайхах зүйл биш юм. Ингэснээр алдаа гаргалгүйгээр үйлдвэрлэлийг сайжруулах боломжтой болж байна.

“Тооллогын Төгс Систем” (ТТС) нь орж ирсэн захиалгын мэдээллийг бүртгэн авах үеэс эхлэн үйлдвэрлэлийн дараа дараагийн үе шат бүрд удирдлагын үйл явцыг автоматжуулах боломж олгох IT-бүтээгдэхүүний хувьд хэрэглэгчдээс олон тооны эерэг үнэлгээ авч байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг суулгах, тохируулахдаа хэрэглэгч нь зөвхөн автоматжуулалтын үндсэн зарчмуудын талаар багахан ойлголттой байхад л хангалттай гэж тооцоолон хийсэн. Бүх цэс, дэд систем, тогтмол үйл ажиллагааг удирдах хэсгүүд нь өдөр тутмын ашиглалтыг ямар нэг хүндрэл бэрхшээлгүй, хэрэглэхэд хялбар байхаар бүтээгдсэн.

Захиалгын хуудаснууд нь дүн шинжилгээний хувьд хангалттай мэдээлэлүүдтэй нь нууц биш. Хэрэв урьд өмнө нь тусгай бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн дүн шинжилгээ гаргадаг байсан бол харин өдгөө программын аналитик боломжуудын тусламжтай нэмэлт ажилтан шаардлагагүй болж байна. Программ нь хэдэн арван төрлийн зохицуулалтын тайланг боловсруулан гаргадаг. Эдгээр тайлангуудыг тухайн байгууллагын зүгээс тавьж буй шаардлагуудын дагуу форматыг өөрчлөх, хэвлэх, харагдах байдлыг өөрчлөх зэргээр тохируулах боломжтой ба ингэснээр богино хугацаанд удирдлага болон тодорхой мэргэжилтнүүдэд илгээх эсвэл бие даан судалж болно.

Захиалгын автоматжуулсан хяналтын гол онцлог нь үйл ажиллагааны явцын төлөв байдлыг тогтоох чадвар юм. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгч нь аль нэг захиалгыг сонгон авч тухайн бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээ нь үйлдвэрлэлийн аль шатандаа явж буйг бодит цагийн горим дээр харах боломжтой.

Аналитик тооллого нь зөвхөн удирдлагад зориулсан үйл ажиллагааны тайлангаар хязгаарлагдахгүй. Компанийн үнийн саналд ч мөн дүн шинжилгээ хийх боломжтой бөгөөд хамгийн гүйлгээтэй байгаа бараа, бүтээгдэхүүн, эрэлттэй үйлчилгээг харах, эдийн засгийн хэтийн төлөв, төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэх болон бусад үзүүлэлтүүдийг ч тодорхойлох боломжтой.

Захиалга гүйцэтгэдэг ямар ч компани бичиг, баримтын боловсруулалтад онцгой анхаарал хандуулдаг. Бичиг баримтыг тавигдаж буй стандартад нийцүүлэхэд ихэнхи тохиолдолд маш их цаг, анхаарал шаардагддаг, харин үүнээс автомат гүйцэтгэлийн сонголтын ачаар ангижирч болох юм. Заавал байх тайлангуудыг бэлтгэхэд татварын болон нягтлангийн тооллогын сонголт нь ажиллагаа шаардсан нарийн төвөгтэй байдлаас илүү хялбар төлөв рүү шилжинэ. Хэрэглэгч нь зөвхөн хэв загварт оруулсан тайлангуудаас аль тохирохыг нь сонгоод хэвлэхэд л хангалттай.

CRM хэрэгслийг бид мартаж болохгүй учир нь түүнгүйгээр автоматжуулалтын үр дүнтэй системийг төсөөлөхөд ч бэрх. Энэхүү модулийн тусламжтай маркетингийн дүн шинжилгээ явуулах, олон нийтэд SMS (мессеж) илгээх, бүтцийн зар сурталчилгааны үйл ажиллагааг хянах зэрэг маш олон үйлдлийг гүйцэтгэх боломжтой.

Ихэнхдээ программууд нь бизнесийн үйл явцыг олон нийтийн сүлжээнд холбох зорилго бүхий тодорхой захиалгын дагуу бүтээгддэг. Олон нийтийн сүлжээнд орсноор тухайн программ нь веб-мэдээллийн сантай өгөгдөл солилцох замаар захиалгыг онлайн горимд хүлээн авах, сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээлэл, үйлчилгээний жагсаалт зэргийг тогтмол шинэчлэх боломжтой болно.

Танилцуулгын хувилбарыг туршиж үзээд Та сонголт хийх эсэхээ бодоод үзээрэй.

Программын харагдах байдал

Захиалгын хүсэлтийн тооллогын программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Шаардах хуудасны тооллогонд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Захиалгын тооллогонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Хүн амтай хамтран ажилладаг төрийн байгууллага

  Хүн амтай
  хамтран ажилладаг
  төрийн байгууллага
 • Дурын хувийн компани

  Дурын хувийн
  компани
 • Үйлчилгээний төв

  Үйлчилгээний төв
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг
  Оёдолын газар
 • Барилгын компаниуд

  Барилгын компаниуд
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Шаардах хуудасны тооллогонд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд

classis

Фитнесс-клуб "Classis"

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Фитнесс клубээс анх удаагаа"Classis" фитнесс клуб нь 2015 онд НББЕС-д бизнесээ автоматжуулах болон хамгийн дээд түвшний тохиромжтой үйл явцыг бий болгож, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа болон хяналтыг чанартааар явуулахын тулд хандсан юм.

Дараа нь дээрх асуудлаар энэхүү компанийн ажилтнуудад хандаж, удирдлагуудтай нь системийг бий болгох огноо товлон зөвшилцсөн юм. ИП Акулов Н.Н. -д ажиллаж буй программистуудын өндөр мэргэжлийн ур чадварыг нэн даруй онцлохыг хүсч байна. Бидний шаардлагыг хангахын тулд программд хэд хэдэн өөрчлөлт хийх саналыг тавьж байсан.

НББЕС-ийг фитнесс клубтээ тавьсан цагаас хойш бид төлөвлөж байснаасаа илүү их зүйлийг олж авсан гэдэгтээ одоогоор бүрэн итгэлтэй байна.

Манай офист тусгай мэргэжилтэн ирж программыг суурилуулж өгсөн. Үүний дараа программист ИП Акулов Н.Н. бидний ажилтнуудад программ хэрхэн ажилладаг талаар харуулсан. Төд удалгүй энэхүү мэргэжилтэн манай дасгалжуулагч нарын ажлыг онцлог бүрийг харгалзан, багахан хэмжээний сургалт явуулсан юм.

Бид өдөр тутмын ажлаа хийхэд тусалдаг чанартай программ хангамжийн эзэд болсон. Хэрвээ бидэнд их хэмжээний нэг бүтэцтэй мэдээллийг хуулах шаардлага тулгарвал үүнийг импорт функц хийнэ. Зарим тайлангууд дээр бидний хүсэлтээр хэд хэдэн ажиллагаануудыг хийж, зарим хэсгүүдийг илүү дэлгэрэнгүй харж болохоор болсон. Бид захиалга болон хэрэглэгчдийн урсгалыг бүрэн хянах боломжтой болсон. Үйлчлүүлэгч бүр өөрсдийн хуваарийг гаргах болон хэрвээ товлосон өдрөө ирж чадаагүй бол заавал тэмдэглүүлэх шаардлагагүй болсон. Хуваарийг үйлчлүүлэгчдэд төдийгүй дасгалжуулагчдад урьдчилан тавих боломжтой юм. Энэ нь манай байгууллагад зохион байгуулалтыг бий болгосон. Бид НББЕС-ийн гаргаж буй бүх үр дүнг ашигладаггүй ч , тэд бидний ажлыг илүү тохитой болон үр ашигтай болгосон.

Бид программист-хөгжүүлэгчдийн баг хамт олонд талархлаа илэрхийлж байна НББЕС. Бид ИП Акулов Н.Н-ын мэргэжилтнүүдийн хязгааргүй тэвчээр болон хамгийн сайн үр дүнтэйгээр ажил хийх боломжийг бидэнд олгосоныг онцолмоор нь хүсч байна. Тэдэнд хандахад маш хурднаар асуудал руу ордог ба, эелдэг болон цэгцтэйгээр бидний алдаануудыг тайлбарлаж, хэрвээ тэд байвал бидний асуудлыг аль болох хурдан шийдэхэд тусалдаг. Бүх маргаантай асуудлууд нээлттэй ярилцлагаар шийдэгддэг.

Танай бизнест хөгжил дэвшил, ажилтнуудад чинь амжилт бүтээл болон мэргэжлийн өсөлт дэвшлийг хүсч байна.


ortobots

Дэлгүүр «ОртоБоты»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Бид хүүхдийн ортопедийн гутал, хүүхдийн нөхөн сэргээх эмчилгээний болон төрөл бүрийн ортопедийн бүтээгдэхүүнийг худалдаалдаг. Жил бүр бүтээгдэхүүний төрөл болон үйлчлүүлэгчдийн тоо нэмэгдсээр байдаг. Илүү үр дүнтэйгээр удирдахын тулд нягтлан бодох бүртгэлийг автоматжуулалт шаардлагатай. Аливаа аж ахуйн нэгж шинэ түвшинд шилжих боломжийг автоматжуулалт олгодог юм.!

Программ сонголтыг удаан, анхааралтай хийсэн. Даалгавар нь боломжийн үнээр, өөртөө бүхий л функцуудыг агуулсан нэгдсэн программыг олох байсан: худалдагч-кассын хэсэг, барааны менежер мөн өөр төрлийн нууц үгээр аналитик программаар дэлгүүрийн удирдлага зэрэг нь нэвтэрч болохоор байсан юм. Ийнхүү бид олсон УСУ. Хувиараа бизнес эрхлэгчдийг хайж олох!

Нэг л зүйл санаа зовоож байв.... төлөөлөгчийн газар манай хотод байхгүй байсан ч, хожим ОХУ-д бүхэлдээ байхгүй байв. Ертөнцийн 2 талд байгаа үед хэрхэн амжилттайгаар хамтран ажиллах талаар төсөөлж ч чадахгүй байлаа.

Гэсэн хэдий ч мэргэжлийн ур чадвар, багийн анхаарал хандуулсны ачаар УСУ, бид шийдсэн.

Өнөөдөр бид хялбар хэрэглэгддэг борлуулалтын автоматжуулалтын програмыг ашигладаг. Барааны үлдэгдлийн бүртгэл, бүлэг бараагаар борлуулалтын дүн шинжилгээ хийх, хэрэглэгчийн мэдээллийн санг хөтлөх болон бусад олон төрлийн үйл ажиллагаануд байна. Бидний үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран загварчлах боломжтой байдаг.

Техникийн дэмжлэг маш сайн ажилладаг. Мэргэжилтнүүд бүх асуултанд хариулж, ямар нэгэн асуудал дээр тусалдаг.

Бүгдэд нь санал болгож байна!Та бүхэнд Маш их баярлалаа!

Хүндэтгэсэн, Дэлгүүрийн удирдлага «ОртоБоты» Тимербаева А.А.

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Дэлгүүрийн бизнесийг автоматжуулалт программ хангамжийг хөгжүүлэх «ОртоБоты»


oxford

Англи хэлний курс «Oxford»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Шүүмж «Нэгдсэн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Систем»

Миний нэр Оксана Шептуха, Би Украины Харьковт байрласан “Оксфорд” англи хэлний сургалтын төвийн захирал юм.

Манай компани харьцангуй залуу ба бид 5 настай хэдий ч танилууд маань биднийг бусдад санал болодог. Хэдийгээр энэ нь баярлууштай зүйл боловч бидний үйлчлүүлэгчдийн тоо 100-аас давснаар тооцоолоход хүндрэлтэй болж эхэлсэн. Бидний өөр нэг сул тал нь хүндэтгэх шалтгаантайгаар хичээлдээ суугаагүй оюутнуудад нөхөх боломжийг олгосон явдал юм. Цаасан дээр нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан тооцоог гаргана гэдэг маш хүндрэлтэй бөгөөд санхүүгийн орлого болон багш нарын цалингаас гадна тасалсан болон нөхсөн хичээлүүдийг бүртгэх явдал байсан юм. Нягтлан бодох бүртгэлийн тохиромжтой системийг олох асуудал тулгасан юм.

Интернет дээр хайхад Нэгдсэн Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Систем. Эхний давуу тал – сар бүрийн төлбөр хураамж байхгүй. Хоёр дахь давуу тал нь маш тохитой интерфэйс юм. Демо хувилбарыг туршилтаар хоёр долоо хоногийн турш ашиглахад ямар ч асуултгүй үлдсэн. Бидний хүсэлтийн дагуу программ нь өөрчлөгдсөн ба - сурагч бүрт төдийгүй бүхэл бүтэн бүлгийг хуваарилах боломжтой болсон. Цаастай нооцолддог байсан нь НББЕС-ын ачаар больж, их цаг хугацааг хэмнэж болдог болсон ба динамикаар багш нарын цалин болон жилийн үйлчлүүлэгчдийн тоо зэргийг шууд харж, дүн шинжилгээ хийх боломжтой болсон нь үнэхээр баярлууштай юм.

Түргэн шуурхай эргэн холбоо барих, асуудлуудыг тэр дор нь шийдвэрлэх, зөвлөгөө болон сургалтын цагууд нь программны үнэ өртөгт багтсан байдаг USU.

Би энэхүү программыг танилууддаа саналаа болгоно, зарим нэг нь авахаар сонирхож байгаа.

Хүндэтгэсэн,

Англи хэлний курсын захирал «Oxford» Шептуха О.Н.


pp

Хэвлэх үйлдвэр «Pride Print»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Хэвлэх үйлдвэрийн үйл ажиллагааг автоматжуулах программ хангамжийг сайжруулах «Pride Print»


vivodent

Шүдний эмнэлэг «Vivodent»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Талархлын бичиг

«Vivodent» шүдний эмнэлгийн талархлын захианд энэхүү программын албан ёсны хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч гэжээ «УСУ – Универсальная Система Учета».

Энэ программ нь шүдний эмнэлгийн ажиллагааны хэвийн байдлыг хангахын тулд бараг бүх асуудлыг хамрах боломжийг олгодог. Өвчтөнүүдийг бүртгэх болон тооцоог хялбараар гаргах, үйлгээнүүдийг үнийн хамт ангилах, зарлагын тооцоо гаргах, өвчтөний картыг бүртгэх болон үүнээс гадна эмнэлгийн санхүү болон маркетингийн тал дээр дэлгэрэнгүй тайланг гаргах чадвартай НББЕС програм хангамж нь шүдний эмнэлгийн үйл ажиллагааг бүртгэдэг орлуулашгүй туслах юм.

"Vivodent" шүдний эмнэлэг нь програм хангамжийг боловсруулагч нарт талархлаа илэрхийлэхийн зэрэгцээ, цаашдаа хамтран ажиллана гэж найдаж байна.

Хүндэтгэсэн,

Захирал Карабалаев Р. К.


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Шаардах хуудасны тооллогонд зориулсан системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: