1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Захиалгын хүсэлтийн тооллогын программ

Байгууллагын 472 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Захиалгын хүсэлтийн тооллогын программ

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Шаардах хуудасны тооллогонд зориулсан программын боломжууд

 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Гэрээт талуудын баз

  Гэрээт талуудын баз
 • Та захиалга нэг бүрийг хялбархан хянаж болно
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Юуг ч мартахгүйн тулд харилцагч нэг бүрээр ямар ажил төлөвлөсөн эсвэл хийснийг тэмдэглэж болно
  Харилцагчидтай ажиллах

  Харилцагчидтай
  ажиллах
 • Захиалга нэг бүрээр гүйцэтгэлийн үе шатууд ба ажилтнуудын оролцоог хянах боломжтой
  Хувиарлалт

  Хувиарлалт
 • Танд дурын үйлчилгээгээр тооллогыг явуулах боломжийг өгдөг
  Бүх үйлчилгээнүүд

  Бүх үйлчилгээнүүд
 • Та дурын барааг худалдах боломжийг авдаг. Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно.Бүх салбарууд интернэтээр нэгдсэн базад ажиллах болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Төрөл бүрийн гэрээнүүд ба маягтуудыг автоматаар бөглөж чадна
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Бүх ажиллагсад Таний хяналтын дор байх болно
  Ажилтны хяналт

  Ажилтны хяналт
 • Манай программ Таньд бүх чухал ажлуудын тухай сануулах болно
  Сануулах

  Сануулах
 • Өөрийн мэргэжилтэн нэг бүрээр дурын хугацаанд ажлуудын жагсаалтыг харж болно
  Төлөвлөлт

  Төлөвлөлт
 • СМС – илгээлтийг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Танай менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавраар : харилцагчдын тоо, ашиг ба бүтээмж г.м-р харьцуулж болно
  Ажилтнуудын товчоон

  Ажилтнуудын
  товчоон
 • Захиалгуудын статистик таньд компаний үйл ажиллагаа ба орлогыг дүгнэхэд тусалдаг
  Захиалгуудын статистик

  Захиалгуудын
  статистик
 • Танай ханган нийлүүлэгчидтэй хийсэн санхүүгийн бүх харилцаанууд бүрэн хяналтанд байх болно
  Үйлчилгээ үзүүлэгчид

  Үйлчилгээ
  үзүүлэгчид
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Захиалгын байдлыг хянахын тулд танай сайтанд хэрэгтэй өгөгдлүүдийг ачаалж, ажилтнуудын хуваарь эсвэл барааны үлдэгдлийг агуулахаар харуулж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Программ нь захиалгын хуудаснуудын удирдлагыг автоматжуулна. Шуурхай тооллого хийх, лавлагаа, мэдээллийн дэмжлэг үзүүлэх, эрх зүйн зохицуулалтын баримт бичгүүдийг боловсруулах зэргийг программ хариуцан ажилладаг.
 • Лавлагаа, мэдээллийн сан нь маш өндөр нарийвчлалтай ба харилцагчид, худалдааны түншүүд болон үйлчлүүлэгч нарт тус бүрт нь зориулан зурагт захиалгын хуудсыг үүсгэх боломж олгодог.
 • Системд чиглүүлэгчийг эвтэйхэн нэвтрүүлсэн тул систем дээр ажиллахад маш хялбархан бөгөөд хэрэглэгчээс компьютерын онцгой чадвар шаардахгүй.
 • Хэрэв нэг төсөл дээр хэд хэдэн мэргэжилтэн харилцан ажиллах шаардлагатай бол программ маань ажилтнуудын үйл ажиллагааг зохицуулж, цаг хугацаа болон гүйцэтгэгчээр үйлдвэрлэлийн үе шатуудыг төлөвлөнө.
 • Явагдаж буй захиалгууд дэлгэцэн дээр бодит цагийн горимоор харагдана. Тооллогын үйл явцын үр дүнд захиалгын төлөв байдал, гүйцэтгэлийн хугацааг тогтоох, үйлдвэрлэлийн дараагийн алхмуудыг төлөвлөх боломжтой болно.
 • Программын дүн шинжилгээ хийх боломж нь удирдлага, дээд байгууллагуудад зориулагдсан тусгай тайлангуудаар хязгаарлагддаггүй.
 • Программ хангамж нь компанийн үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний жагсаалтыг судлан санхүүгийн хувьд тогтвортой, ирээдүйтэй нэр төрлийн хүрээг тодорхойлж, зардлын илүүдэл төрлийг илрүүлдэг.
 • Авто-гүйцэтгэлийн тохиргооны тусламжтай зайлшгүй шаардлагатай тайлан мэдээ боловсруулах ажиллагаа хялбар болсон. Энэхүү тохиргоо нь анхдагч мэдээллийг автоматаар оруулж өгснөөр ажилтнуудын илүү ажиллагааг багасгадаг.
 • Программ-туслагч нь байгууллагад болж буй бүх чухал үйл явцыг хэрэглэгчдэд мэдээлнэ.
 • Цагийн тооллого нь захиалга бүрийн гүйцэтгэлийн хугацаа, төлбөрийн төлөв болон бусад үзүүлэлтүүдийг хянах боломж олгосноор байгууллагын нөөц баялгийг илүү оновчтойгоор ашиглах боломж өгдөг.
 • Программ хангамж нь CRM (хэрэглэгчидтэй харилцах удирдлагын систем)-ийг өөртөө багтаасан учир үйлчлүүлэгчидтэй илүү ойр харилцах боломжийг баталгаажуулдаг. Үүний тулд SMS мессеж илгээх горим ажиллана.
 • Шаардлагатай үед программ нь компанийн зар сурталчилгааны үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын оновчтой байдлыг тодорхойлно.
 • Бүх төлбөр системд тусгагдах ба ингэснээр мөнгөн хөрөнгийг илүү үр дүнтэй зарцуулах, зардал болон ашгийн хөдлөл зүйг хянах боломжтой.
 • Программыг веб-хуудастай холбож өгснөөр ба өөрийн сайтаас онлайн горимд ирж буй захиалгуудыг хүлээн авах, шинэ мэдээ болон зар сурталчилгааны чанартай мэдээллүүдийг хэвлэж болно.
 • Танилцуулгын хувилбарыг худалдан авах шаардлагагүй. Түүнийг үнэ төлбөргүй суулган программын боломжуудтай танилцаарай.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Менежментийн тодорхой түвшинд автоматжуулалтын системийг нэвтрүүлэх хавсарга шийдлүүдийг орчин үеийн бизнесийн байгууллагууд улам өргөнөөр ашиглаж байна. Тэд үүнийг санхүүгээ хянах, бичиг баримттай ажиллах, үйлчлүүлэгч, бизнесийн түншүүд болон нийлүүлэгчидтэй харилцах зэрэгт өргөнөөр хэрэглэдэг.

Захиалгын хуудасны шуурхай тооллогыг хийх нь олон байгууллагуудын хувьд голлох үйл ажиллагааны нэг байдаг. Энэ ажлыг гүйцэтгэхэд хүний хүчин зүйлийн нөлөөлөл улам багасаж тусгай программын тусламжтай хэрэгжүүлэх болсон нь тийм ч гайхах зүйл биш юм. Ингэснээр алдаа гаргалгүйгээр үйлдвэрлэлийг сайжруулах боломжтой болж байна.

“Тооллогын Төгс Систем” (ТТС) нь орж ирсэн захиалгын мэдээллийг бүртгэн авах үеэс эхлэн үйлдвэрлэлийн дараа дараагийн үе шат бүрд удирдлагын үйл явцыг автоматжуулах боломж олгох IT-бүтээгдэхүүний хувьд хэрэглэгчдээс олон тооны эерэг үнэлгээ авч байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг суулгах, тохируулахдаа хэрэглэгч нь зөвхөн автоматжуулалтын үндсэн зарчмуудын талаар багахан ойлголттой байхад л хангалттай гэж тооцоолон хийсэн. Бүх цэс, дэд систем, тогтмол үйл ажиллагааг удирдах хэсгүүд нь өдөр тутмын ашиглалтыг ямар нэг хүндрэл бэрхшээлгүй, хэрэглэхэд хялбар байхаар бүтээгдсэн.

Захиалгын хуудаснууд нь дүн шинжилгээний хувьд хангалттай мэдээлэлүүдтэй нь нууц биш. Хэрэв урьд өмнө нь тусгай бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн дүн шинжилгээ гаргадаг байсан бол харин өдгөө программын аналитик боломжуудын тусламжтай нэмэлт ажилтан шаардлагагүй болж байна. Программ нь хэдэн арван төрлийн зохицуулалтын тайланг боловсруулан гаргадаг. Эдгээр тайлангуудыг тухайн байгууллагын зүгээс тавьж буй шаардлагуудын дагуу форматыг өөрчлөх, хэвлэх, харагдах байдлыг өөрчлөх зэргээр тохируулах боломжтой ба ингэснээр богино хугацаанд удирдлага болон тодорхой мэргэжилтнүүдэд илгээх эсвэл бие даан судалж болно.

Захиалгын автоматжуулсан хяналтын гол онцлог нь үйл ажиллагааны явцын төлөв байдлыг тогтоох чадвар юм. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгч нь аль нэг захиалгыг сонгон авч тухайн бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээ нь үйлдвэрлэлийн аль шатандаа явж буйг бодит цагийн горим дээр харах боломжтой.

Аналитик тооллого нь зөвхөн удирдлагад зориулсан үйл ажиллагааны тайлангаар хязгаарлагдахгүй. Компанийн үнийн саналд ч мөн дүн шинжилгээ хийх боломжтой бөгөөд хамгийн гүйлгээтэй байгаа бараа, бүтээгдэхүүн, эрэлттэй үйлчилгээг харах, эдийн засгийн хэтийн төлөв, төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэх болон бусад үзүүлэлтүүдийг ч тодорхойлох боломжтой.

Захиалга гүйцэтгэдэг ямар ч компани бичиг, баримтын боловсруулалтад онцгой анхаарал хандуулдаг. Бичиг баримтыг тавигдаж буй стандартад нийцүүлэхэд ихэнхи тохиолдолд маш их цаг, анхаарал шаардагддаг, харин үүнээс автомат гүйцэтгэлийн сонголтын ачаар ангижирч болох юм. Заавал байх тайлангуудыг бэлтгэхэд татварын болон нягтлангийн тооллогын сонголт нь ажиллагаа шаардсан нарийн төвөгтэй байдлаас илүү хялбар төлөв рүү шилжинэ. Хэрэглэгч нь зөвхөн хэв загварт оруулсан тайлангуудаас аль тохирохыг нь сонгоод хэвлэхэд л хангалттай.

CRM хэрэгслийг бид мартаж болохгүй учир нь түүнгүйгээр автоматжуулалтын үр дүнтэй системийг төсөөлөхөд ч бэрх. Энэхүү модулийн тусламжтай маркетингийн дүн шинжилгээ явуулах, олон нийтэд SMS (мессеж) илгээх, бүтцийн зар сурталчилгааны үйл ажиллагааг хянах зэрэг маш олон үйлдлийг гүйцэтгэх боломжтой.

Ихэнхдээ программууд нь бизнесийн үйл явцыг олон нийтийн сүлжээнд холбох зорилго бүхий тодорхой захиалгын дагуу бүтээгддэг. Олон нийтийн сүлжээнд орсноор тухайн программ нь веб-мэдээллийн сантай өгөгдөл солилцох замаар захиалгыг онлайн горимд хүлээн авах, сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээлэл, үйлчилгээний жагсаалт зэргийг тогтмол шинэчлэх боломжтой болно.

Танилцуулгын хувилбарыг туршиж үзээд Та сонголт хийх эсэхээ бодоод үзээрэй.

Программын харагдах байдал

Захиалгын хүсэлтийн тооллогын программ

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Шаардах хуудасны тооллогонд зориулсан программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Захиалгын тооллогонд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Хүн амтай хамтран ажилладаг төрийн байгууллага

  Хүн амтай
  хамтран ажилладаг
  төрийн байгууллага
 • Дурын хувийн компани

  Дурын хувийн
  компани
 • Үйлчилгээний төв

  Үйлчилгээний төв
 • Үйлдвэрийн тасаг /Оёдолын газар/

  Үйлдвэрийн тасаг
  Оёдолын газар
 • Барилгын компаниуд

  Барилгын компаниуд
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн:

Шаардах хуудасны тооллогонд зориулсан программын талаархи сэтгэгдлүүд

atelie42

Дэлгүүр «Ателье42»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Байгалийн чулууны дэлгүүрийн бизнесийн автоматжуулалт программ хангамжийг хөгжүүлэх «Ателье42»


flexgym

Фитнесс клуб «Flexgym»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Манай фитнесс клуб 3 жилийн өмнө нээгдсэн ба бид мэдээллийн сан болон нягтлан бодох бүртгэлийн системийн талаарх огтхон ч бодоогүй байсан. Бид өөрсдөө хийхэд болно гэж бодсон ч нэг жил ажилласаны дараа бидний шаардлагад нийцсэн программын тухай бодож хэлсэн. Бид яагаад бодож эхэлсэн бэ гэвэл, энгийн Microsoft Excel программыг ашиглаж, ирсэн тохиолдолд нэмэх тэмдэгээр бүртгэж, пластик карт хэвлэж цоолж эхэлсэн ба энэ нь маш их хог хаягдал болон бусад тав тухгүй байдлуудыг үүсгэсэн. Мөн бид Microsoft Excel-ээр спортын нэмэлт бүтээгдэхүүн болон усыг зарж борлуулсан ба дэвтэр дээрх бүртгэлээ мартсан.

Программыг хийх олон сонголт байсан боловч 1С-ийн үнэ өссөн байв. Түүнчлэн интернэтэд маш олон программууд байдаг ба заримыг нь санах ч үгүй. НББЕС-ийг бидний анд Антон Пантелейчук санал болгосон. Тэрбээр фитнес клубт бүртгүүлийн бэлэн програм байдаг гэсэн. Үүний дараа бид худалдан авахаар шийдсэн. Нягтлан бодох бүртгэлийн систем дээрх мэдээллийн сантай ажилласаны дараа бидний бүх шаардлаганд хариулсан нь таалагдаж байна. Бид USU.kz үйлчилгээнд дуртай байдаг нь хүн бүр найрсаг хариуцлагатай байдаг. Тэднээс маш олон тэвчээртэй асуултууд асууж, ойлгохгүй байсан ч тэд маш тэвчээртэй байсан.

Одоо бид ямар нэгэн цаас цоологч, Excel болон өмнө нь хэрэглэж байсан бусад зүйлсээ ашиглахаа болсон. Манай үйлчлүүлэгчдэд ч гэсэн карт нь дахин цоологдохоо больсон таатай санагдах болсон.

Төндөр чанартай програм хангамж USU.kz болон хийсэн ажилд нь нийт багийханд талархал илэрхийлэхийг хүсч байна. Энэхүү программыг хэрэглэдэг компаниуд, байгууллагуудын тоо өсөн нэмэгдэх, хөгжил дэвшил болон дэлхийн зах зээлд гарахыг хүсч байна.

Гүнээ хүндэтгэн талархаж байна

Удирдагч «FLEXkg»

Аманжолов Серик Иманусупович


ok

Гоо сайхны студи «OK!»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Гоо сайхны студи "ОК!"

Бид НББЕС-ийг гоо сайхны салондоо хэрэглэсэн.

Бид танай компанийн ажилтнуудад нягтлан бодох бүртгэл, дүн шинжилгээ болон бүтээгдэхүүний орчин үеийн хэрэгцээ шаардлаганд нийцсэн, хэрэглэхэд тохиромжтой, бодитой программ хийсэнд талархаж байна. Программын ачаар бараа материал худалдан авахаас эхлээд үйлчлүүлэгчидтэй харьцах хүртэлх бүхий л ажлын явцыг хянах боломжийг олгосон юм. Бизнесийг олон талаас нь бүх л өгөгдлөөр зөв шийдвэр гаргахын тулд дүн шинжилгээ хийж болно.

Гоо сайхны бизнесд дасан зохицож байгаад нь маш сэтгэл хангалуун байна.

Бидний хэрэгцээнд тохирсон программыг цаг тухайд нь бидний хүсэлтээр хийж дуусган, мэргэжлийн болон мэдээллийн зөвөлгөөг хэрэглэгчдэд өгсөнд талархал илэрхийлье. Мөн би программист Анатолийг биднийг тэвчээртэйгээр сургасанд онцгой талархал илэрхийлье.

НББЕС-ийн багийн нийт хамт олонд энэхүү программыг хийсэнд маш их талархаж байна!

Захирал Гоо сайхны студи "ОК!" Кан О.А.


osteopat

Эмнэлгийн компани «Центр остеопатии и здоровья»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Эмнэлгийн төвд НББЕС программыг суурилуулав. Энэ нь манай эмч, эрхлэгч болон удирдлагын ажлыг хялбарчилсан. Энэ нь эмч нарт ажиллахад тохиромжтой, төлбөр болон өрийг хянах боломжийг олгосон. Эрхлэгч нарт өвчтөний хэргийг хөтлөх нь илүү хялбар болсон. Би эмнэлгийн удирдлага бөгөөд одоо хялбараар ажлын бүх үйл явцыг хянаж, тайланг дурын хэлбэрээр гаргаж, цалинг амархнаар бодож байна. Программ нь маш хялбар бөгөөд тохиромжтой юм!


terrasport

Фитнес-клуб «Terrasport»

Үнэлгээ 5
Үнэлгээ: 5/5


Сайн байна уу. Манай фитнесс клуб нээгдсэнээс хойш бид НББЕС программыг ашиглаж байна. НББЕС шиг ийм програмтай ажиллах нь илүү хялбар, тухтай байдаг. Программ нь бидний бүх л шаардлагыг хангасан. Програм хангамжийн үр ашигтай болон тогтвортой байдлыг бид онцолмоор байна.

Энэхүү үйлчилгээнд баярлалаа USU, бүгд нөхөрсөг, хариуцлагатай байдаг. Өндөр чанарын програм хангамж НББЕС-ийг бүтээсэн багийн хамт олонд талархаж байгаагаа илэрхийлье. Компанийн хөгжил цэцэглэлт болон илүү олон хэрэглэгчийг хүсч байна. Бид энэхүү программыг бүгдэд нь санал болгож байна.

Талархал илэрхийлье, фитнес-клуб "TERRASPORT"

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Ерөнхий Систем – НББЕС программын талаарх видео- шүүмж. Фитнес клубын бизнесийг автоматжуулах програм хангамжийг хөгжүүлэх «Terrasport»


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Шаардах хуудасны тооллогонд зориулсан системийг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: