1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Үйлдвэрлэлийг программаар удирдах нь

Байгууллагын 551 саналаар рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Улсын дэмжлэг: Бүгд
Үйлдлийн систем: Windows
Омог: Тооллогын Төгс Систем
Зориулалт : Бизнесийг автоматжуулах

Үйлдвэрлэлийг программаар удирдах нь

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Үйлдвэрлэлийг удирдах системийн боломжууд

 • Бүтээгдхүүн нэг бүрээр тооцоололыг хийж, программ автоматаар шаардлагатай түүхий эдийн тооцоог хийдэг
  Тооцоолол

  Тооцоолол
 • Гаргасан бүтээгдхүүн нэг бүрийн өөрийн өртгийг тооцох боломжтой
  Өөрийн өртөг

  Өөрийн өртөг
 • Та дурын бүтээгдхүүнийг дурын материалууд эсвэл хагас бэлэн зүйлүүдийг ашиглан бэлтгэж болгож болно
  Бүтээгдхүүний тооллого

  Бүтээгдхүүний
  тооллого
 • Хангалтын хэсэг түүхий эдийг илгээж, үйлдвэрлэлийн хэсэгт өгч бичиж болно
  Хангалт

  Хангалт
 • Программ дурын тооны агуулахууд ба нэгжүүдтэй ажиллаж болно
  Агуулахууд

  Агуулахууд
 • Таньд харилцагчдын холбоо барих бүх шаардлагатай өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз бий болно
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Бүх захиалгууд өгөгдлүүдийн базад хадгалагдаж тэдгээрийн тоогоор үйлдвэрлэлийн хэмжээг төлөвлөж болно
  Захиалгууд

  Захиалгууд
 • Захиалгуудыг жолоочийн дагах ёстой маршрутаар нь нэгтгэж болно
  Маршрутууд

  Маршрутууд
 • Агуулахад бэлэн бүтээгдхүүний хөдөлгөөнийг өдөр бүр хийж, түүхий эдийн бодит хэргэцээг төлөвлөсөнтөй харьцуулж болно
  Үйлдвэрлэл

  Үйлдвэрлэл
 • Гэрээ, маягт, захиалгуудын бичиг ба бусад олон зүйлүүдийг автоматаар бий болгоно
  Маягтуудыг бөглөх

  Маягтуудыг бөглөх
 • Захиалга нэг бүрт дурын файлуудыг жишээ нь, захиалгын загварыг бэхлэж болно
  Хавсарсан файлууд

  Хавсарсан файлууд
 • Үйлчилгээ нэг бүрийг тодорхой ажлуудад ба үе шатуудад хуваан хялбархан хянаж болно
  Үйлдвэрлэлийн үе шатууд

  Үйлдвэрлэлийн
  үе шатууд
 • Та ажилтнуудаар ажлын гүйцэтгэлийг хянаж болох ба тэдний үр бүтээмжийг хянаж болно
  Ажлын хяналт

  Ажлын хяналт
 • Бүх хэсгүүд нэг механизм шиг хоорондоо амжилттайгаар харилцан ажиллах болно
  Хэсгүүдийн холбоо

  Хэсгүүдийн холбоо
 • Программ үйлдвэрлэлийн дундаж үзүүлэлтээр агуулахад байгаа түүхий эд хэд хоногийн тасралтгүй ажилд хангалттайг харуулдаг
  Таамаглах

  Таамаглах
 • Та санхүүгийн бүрэн хэмжээний тооллогыг явуулж : орлого, дурын зардлууд, ашгийг харах ба янз бүрийн дүн шинжилгээний тайлангуудыг үзэж болно
  Санхүүгийн тооллого

  Санхүүгийн тооллого
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Захиалгын байдлыг хянахад зориулан болон үйлчилгээнүүдийн өртгийг тусгах болон шаардлагатай өгөгдлүүдийг танай сайтанд ачаалах – олон бусад боломжууд байдаг!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна
  Хялбар программ

  Хялбар программ

Боловсруулсан программ хангамжийн тохиргооноос хамааран боломжуудын жагсаалт өөрчлөгдөж болно:

 • Программ хангамж нь үйлдвэрлэлийн процессуудыг цэгцлэн удирдлагыг автоматжуулалтаар тохиромжтой болгон санхүүгийн болон татварыг тайлангуудыг хийдэг.
 • ТТС-н удирдлагын системийн тохиргоо нь гаргасан бүтээгдхүүний лавлагааг явуулж, түүний өөрийн өртгийг тооцон, тооцоололуудыг тохируулан хангалтын хэсгийг удирдах боломжийг өгдөг.
 • Хавсралт программ нь автоматаар аж ахуйг шаардлагатай түүхий эд, материалаар хангалтын таамаглалыг дэвшүүлж тэднийг удирдах боломжийг олгоно.
 • Салбар нэгжүүдийн ба агуулахуудын тоо хэдэн арав байж болох бөгөөд энэ нь цахим системийн бүтээмж ба үйлдлийн хурданд нөлөөлөхгүй.
 • Үйлдвэрлэлийг үе шатуудад хуваан үе шат нэг бүрт процесст тодорхой бүлгийн гүйцэтгэгчид, үйлдвэрлэлийн хэсгүүдийг оруулж болно.
 • Автоматжуулалтын программтай харьцах талаар бага туршлагатай хүн программыг удирдаж болно.
 • Үйлдвэрлэлийн явцын үе шатуудыг бодит хугацааны хэмнэлд хянан түүний талаар өөрсдийн ажилтнууд болон байгууллагын харилцагчдад сэрэмжлүүлж болно.
 • Аж ахуйн дэд бүтэц нь түгээлтийн хэсэгтэй бол түүний үйл ажиллагааг мөн автоматжуулах, хүргэлтийн чиглэлийг тааруулах, замын хуудсуудыг хэвлэх боломжтой.
 • Үр дүнтэй удирдахад зориулан программ хангамж нь дүн шинжилгээний ажлыг их хэмжээгээр явуулж зорилтот үзүүлэлтүүдийг харьцуулж, бүтээгдхүүний үйлдвэрлэл, зардлыг тооцоолдог. Баримтуудын зохицуулга өндөр төвшний эвтэйхэн байдлаараа онцгойрч, анхдагч өгөгдлүүдийг гараар оруулах шаардлагагүй, ажилтныг үйлдвэрлэлийн арай илүү чухал зорилгоос хөндийрүүлэх шаардлагагүй байдаг.
 • Захиалгын явцад шаардлагатай үед мэдээлэлийг бүрэн болгох зорилгоор графикийн эсвэл бичиглэлийн хавсралтыг хийж, захиалагчийн зааврыг оруулж, технологи ба бэлэн болох хугацааг заан оруулж болно.
 • Үйлдвэрлэлийн зорилгуудын бие- лэлтийг удирдлагын систем хянадаг нь шаардлагатай бүх үе шатуудыг цаг тухайд нь дуусгах боломжийг олгодог.
 • Хавсралт программын ажлын орон зайг өөрийн сонирхолоор бий болгож дэлгэц дээр нэмэлт үзүүлэлтүүдийг гарган, хэлбэржилтийн загварыг өөрчилж болно.
 • Нэгтгэлийн боломж нь сайттай ижилсэлт хийхийг санал болгон бизнес- үйл ажиллагааг сүлжээнд оруулан захиалга хүлээн авах, мэдээлэлийг хэвлэх боломжийг өгдөг.
 • Бизнес-процессуудыг удирдах программын үндсэн хувилбарыг ачаалахыг зөвлөж байна.

Программ хангамжийн тодорхойлолт

Орчин үед үйлдвэрлэлийн компани нь автоматжуулалтын хандлагаас татгалзах аргагүй бөгөөд үйл ажиллагааны программ нь харилцагчдын базтай харилцаанд орж шуурхай тооллогыг хийж төлөвлөлт ба хэрэгтэй баримтуудын хийлтийг зохицуулдаг. Үйлдвэрлэлийн цахим удирдлага нь хэд хэдэн дэд системийн үйлдлээр хийгдэх бөгөөд систем нэг бүр нь аж ахуй эрхлэлтийн өөр өөрийн төвшинг хариуцдаг. Энэ нь норматив - лавлагааны дэмжлэг, CRM -н хэрэгслүүд, харилцан тооцоолол, санхүүгийн урсгалуудын зохицуулга г.м нь байдаг. "Тооллогын Төгс Систем" (ТТС) нь үйл ажиллагааны янз бүрийн хүрээнд хэрэглэгддэг салбаруудын IT шийдлийн гол хөгжүүлэгчдийн дунд нэр хүндтэй нэгэн билээ. Манай мэргэжилтнүүд аж ахуйг үр дүнтэйгээр удирдахад хэрэгтэй үйлдвэрлэлийн нарийн ширийн зүйлсүүдийг сайн мэддэг. Программ хангамжийг удирдлагын янз бүрийн модулиудыг оруулан үе шаттайгаар нэвтрүүлж болно. Тохиргоо нь мэдээлэлийн орж ирэлтийг хянаж, материалуудын зарцуулалт ба үйлдвэрлэлийн түүхий эдийн тооцоололыг бүтээгдхүүний ээлжит цувралд зарцуулах хэмжээг хурдан тооцохын тулд хийдэг. Үйлдвэрлэл нь шаардлагатай түүхий эд орж ирдэг хангалтын хэсгийн үр дүнтэй удирдлагыг шаарддаг нь нууц биш. Энэ сонголтыг модуль хариуцдаг бөгөөд түүний тусламжтайгаар түүхий эд ба материалуудыг үйлдвэрлэлийн цаашдын хүчин чадлын байдалд тохируулан урьдчилан магадлал дэвшүүлэн оруулж ирж болно. Гаргаж байгаа бүтээгдхүүнүүдэд хавсралтын зүгээс дүн шинжилгээ хийж болно. Өөрийн өртгийг шуурхай тооцон, эрэлттэй байгаа байрлалын жагсаалтыг гаргаж, зарагддаггүй болон эдийн засгийн хувьд ашиггүй барааг тодорхойлдог. Баримтуудын удирдлага нь тун аятайхан байдаг. Бүх зохицуулгын хэлбэрүүд ба загварууд нь базад зөөвөрлөгдсөн байдаг. Энэ үед анхдагч өгөгдлүүдийг автоматаар зөөнө. Бэлтгэлийн үе бодит хугацааны хэмнэлд хянагдан төвшин бүрт янз бүрийн гүйцэтгэгчид үйлчилж тодорхой үе шатны төгсгөлийн талаархи сэрэмжлүүлэгийг шуурхай авдаг. Үйлдвэрлэлийн нөөцийн зохицуулалт нь программын хүчтэй талын нэг мөн. Хавсралт программын удирдлагын дор аж ахуйн түгээлтийн боломжууд байдгийг мартах хэрэггүй. Үйлдвэрлэл нь хөгжсөн дэд бүтэцтэй бөгөөд хэрвээ бүтээгдхүүний түгээлтийн хийдэг автопарктай бол хавсралтын тусламжтайгаар тухайн албаны ажлыг зохион байгуулж болно. Хэрэглэгч нь жолооч нарт замын хуудас хэвлэн өгч, бизнесийн хамтрагч нартай хэрхэн ашигтай харилцах болон ирээдэйтэй чиглэлийг үнэлэн үзэж болно. Системийн хийдэг дүн шинжилгээний ажлын хэмжээ нь хангалттай өндөр төвшинд байдаг.

Үйлдвэрлэлийг интернетэд оруулах нь хялбар. Өгөгдлүүдийн солилцоо, мэдээ ба үнийн хуудсуудыг хэвлэх, захиалга авах г.м-н тулд аж ахуйн веб сайтад бүтээгдхүүнийг оруулах л хангалттай. Хэдийгээр нэгтгэлийг хийхэд хүндрэл харагдаж байгаа ч сайтийн удирдлагыг дурын хэрэглэгч хийж чадна. Программыг захиалганд бэлтгэх нь зөвхөн нэгтгэлжүүлэлт биш мөн түүнчлэн гадаад хэлбэржилтийг өөрчлөн корпорацийн дизайнын элементүүд ба үйл ажиллагааны дэд системүүдийг нэмж болно. Туршилтын ачаалалтыг хийхэд хавсралт программын танилцуулгын хувилбарыг санал болгож байна.

Программын харагдах байдал

Үйлдвэрлэлийг программаар удирдах нь

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Посмотрев это видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!

Посмотрев данное видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!

Посмотрев данное видео, можно быстро ознакомиться с возможностями программы УСУ - Универсальной Системы Учета. Если Вы не видите загруженное на YouTube видео, обязательно напишите нам, мы найдем другой способ показать демонстрационный ролик!

Үйлдвэрлэлийг удирдах программыг татах

Хувилбар 1.Бүтээгдхүүн болон түүхий эдийг тооцоолох шаардлагатай үйлдвэрийг удирдахад зориулсан программ.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хувилбар 2. Гүйцэтгэлийн үе шатыг хянах шаардлагатай үйлдвэрлэлийг тооллоход зориулсан программ.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хувилбар 3. Бүтээгдхүүн ба гүйцэтгэсэн ажлыг тооцоолох шаардлагатай үйлдвэрлэлийг автоматжуулахад зориулсан программ. Гүйцэтгэгч ба үйлдвэрлэлийн үе шат нэг бүрийн үр дүнг тоолж болно.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Хувилбар 4. Бүтээгдхүүн гаргах тогтсон үе шатуудтай үйлдвэрлэлийг автоматжуулах программ.

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Үйлдвэрлэлийг удирдахад зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Үйлдвэрлэгч компани

  Үйлдвэрлэгч компани
 • Худалдаа аж үйлдвэрийн компани

  Худалдаа аж
  үйлдвэрийн компани
 • Аж үйлдвэрийн болон аж үйлдвэрийн цогцолбор

  Аж үйлдвэрийн
  болон аж үйлдвэрийн
  цогцолбор
 • Худалдааны байгууллага

  Худалдааны
  байгууллага
 • Аливаа үйлдвэрлэл

  Аливаа үйлдвэрлэл
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Үйлдвэрлэлийг удирдах программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:



Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Үйлдвэрлэлийг удирдах программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: