1. Гол хэсэг
 2.  › 
 3. Тооллогонд зориулсан программ
 4.  › 
 5. Арилжааг удирдах нь

По мнению 404 организаций рейтинг: 4.9
Үнэлгээ
Поддержка стран: Все
Операционная система: Windows
Семейство: Универсальная Система Учета
Назначение: Автоматизация бизнеса

Арилжааг удирдах нь

 • Боломжууд
 • Тодорхойлолт
 • Скриншот
 • Видео
 • Татах
 • Презентаци
 • Хэнд зориулсан?
 • Харилцагчид
 • Сэтгэгдэлүүд
 • Хэл
 • Захиалах

Арилжааг удирдах программын боломжууд

 • Программыг Танд тохиромжтой дурын хэлээр орчуулж болно. Үүнээс гадна, хэд хэдэн хэлээр зэрэг ажиллаж болно.
  Дурын хэлээр

  Дурын хэлээр
 • Та дурын барааг өөрийн хүссэнээр ангилан зарж болно
  Дурын бараа

  Дурын бараа
 • Тодорхой байлгахын тулд Та бараа нэг бүрийн дурслэлийг web камераас аван оруулж болно. Борлуулалтыг хийх үед гарч ирэх болно
  Барааны фото зураг

  Барааны фото зураг
 • Та анхны үлдэгдлүүдийг импорт функцийн тусламжтай хялбар оруулж болно
  Импорт

  Импорт
 • Программ дурын тооны нэгжүүд ба агуулахуудтай ажиллаж болно. Бүх салбарууд интернетээр дамжин нэгдсэн базад ажиллах болно
  Агуулахууд ба дэлгүүрүүд

  Агуулахууд
  ба дэлгүүрүүд
 • Штрих код уншигчаар, нэрээр нь эсвэл маш жижиг бараа бол штрих – кодоор нь хайх замаар борлуулалтын үед барааг сонгож болно
  Борлуулалтын үеийн сонголт

  Борлуулалтын
  үеийн сонголт
 • Шаардлагатай үед ажилтан буцаалтыг хялбар хийж, өгөгдлүүд нь асуудалтай бараануудын хэрэгцээтэй тайлангуудад тусгагдах болно
  Буцаалт

  Буцаалт
 • Программ шаардлагатай ажилтанд чухал ажиллагаанууд эсвэл үйл хэргүүүдийн талаар сэрэмжлүүлж болно: жишээ нь, агуулахад тодорхой бараа дуусаж байгаа талаар
  Сэрэмжлүүлэг

  Сэрэмжлүүлэг
 • Хэрвээ худалдан авагч өөр зүйлийг дахин үзэхээр шийдсэн бол дуусаагүй борлуулалтыг хадгалж болох ба дараа дуртай үедээ эргэж орж болно
  Хойшлуулагдсан борлуулалтууд

  Хойшлуулагдсан
  борлуулалтууд
 • Манай программ арилжааны ба агуулахын олон төрлийн төхөөрөмжүүдтэй ажиллаж чаддаг
  Төхөөрөмж

  Төхөөрөмж
 • Дуртай үедээ дурын агуулахаас Та нэгтгэлийг хийж, өөрийн программаас төлөвлөгдсөн тоог ачаалан штрих кодны сканерийн бодит тоо эсвэл өгөгдлүүд цуглуулах терминалын өгөгдлүүд нийлүүлж болно
  Нэгтгэл

  Нэгтгэл
 • Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминалтай нэгдсэнээр том агуулахуудын ажлыг оновчтой болгон бүх салбаруудыг ажлыг нэгтгэлийг хялбаршуулдаг
  Өгөгдлүүдийг цуглуулах терминал

  Өгөгдлүүдийг
  цуглуулах терминал
 • Борлуулалтын үед төрөл бүрийн баримтууд бий болно. Чекийг татвартайгаар эсвэл татваргүйгээр ердийн принтер дээр хэвлэж болно
  Баримтууд

  Баримтууд
 • Таньд харилцагчдын ба ханган нийлүүлэгчдийн холбоо барих бүх өгөгдлүүдтэй нэгдсэн баз үүсдэг
  Харилцагчдын баз

  Харилцагчдын баз
 • Харилцагчдад хөнгөлттийн эсвэл хуримтлалын картуудыг өгч болно
  Хөнгөлөлтийн картууд

  Хөнгөлөлтийн картууд
 • Та СМС зурвасыг олныг хамарсан байдлаар, хувь хүнд мэдээлэлийг илгээх байдлаар тохируулж болно
  СМС-илгээлт

  СМС-илгээлт
 • Программ нь Танай байгууллагын нэрийн өмнөөс утасдах ба харилцагчид дурын чухал мэдээлэлийг дуутай байдлаар хүргэж болно
  Дуут илгээлт

  Дуут илгээлт
 • Төлбөр төлөх бүрт тодорхой хувь нь бонус байдлаар үйлчлүүлэгчийн картанд хуримтлагдах тул цаашдаа түүгээрээ төлбөр хийж болно
  Бонуснуудын хуримтлал

  Бонуснуудын
  хуримтлал
 • Та хэнд ямар шалтгаанаал хэзээ хөнгөлөлт үзүүлсэнд хялбархан дүгнэлт хийж болно
  Хөнгөлөлтүүд

  Хөнгөлөлтүүд
 • Худалдан авах чавдарын тайлан танай харилцагчдын санхүүгийн боломжуудыг салбар тус бүрээр нь үзүүлдэг
  Дундаж чек

  Дундаж чек
 • Систем худалдан авагчдын хэн нь илүү ашиг таньд авчирсныг харуулж та ийм харилцагчдыг үнийн хуудсаар эсвэл бонусаар хялбархан урамшуулж болно
  Харилцагчдын рейтинг

  Харилцагчдын
  рейтинг
 • Төлбөрийн дүгнэлтээр барааны үнийг бууруулах эсвэл нэмэх тухай шийдвэрийг гаргахад тусалдаг
  Үнийн хэсэглэлүүд

  Үнийн хэсэглэлүүд
 • Таны маркетингийн шийдвэр бүр тооцогдон шинэ харилцагчид ба төлбөрүүдийн дүн шинжилгээ хийгдэнэ
  Сурталчилгааны дүн шинжилгээ

  Сурталчилгааны
  дүн шинжилгээ
 • Хийгдсэн бүх төлбөрүүд таны бүрэн хяналтанд байх болно
  Төлбөрүүдийн статистик

  Төлбөрүүдийн
  статистик
 • Тайлан харилцагчдын хэн нь өөрийн худалдан авалтыг бүрэн төлөөгүй эсвэл ханган нийлүүлэгчдийн хэнтэй нь та бүрэн тооцоо хийгээгүйг харуулдаг
  Өрнүүд

  Өрнүүд
 • Худалдагчдын хэлцэлт цалинг автоматаар тооцож болно
  Худалдагчдын цалин

  Худалдагчдын цалин
 • Борлуулалтын статистикаар та хугацааны дурын үед динамикийг тайлангуудын тусламжтайгаар үнэлж болно
  Борлуулалтын динамик

  Борлуулалтын
  динамик
 • Борлуулалтын бүх статистикийг та хуулийн этгээд нэг бүрээр тусад нь мэдэж болно
  Хуулийн этгээд

  Хуулийн этгээд
 • Танай дэлгүүрийн сүлжээний хамгийн ашигтай салбарыг олоход тусална
  Сеть магазинов

  Сеть магазинов
 • Танай мастерууд ба менеджерүүдийг төрөл бүрийн шалгавруудаар хялбархан харьцуулж: харилцагсдын тоо, үзүүлсэн үйлчилгээнүүд, ашиг ба бүтээмжээр нь харьцуулж болно
  Ажилтнуудын дүн шинжилгээ

  Ажилтнуудын
  дүн шинжилгээ
 • Санхүүгийн бүх хөдөлгөөнүүд таны хяналтын дор байх болно. Та дурын хугацаанд юунд илүү зардлууд гарч байгааг хялбар хянаж болно
  Зардлуудын хяналт

  Зардлуудын хяналт
 • Ашгийн дурслэлтэй динамик нь компаний орлогот хялбар дүн шинжилгээ хийхэд тусалдаг
  Ашгийн дүн шинжилгээ

  Ашгийн дүн шинжилгээ
 • Программ заасан хугацааны бараануудын дурын шилжилт ба үлдэгдлийг агуулах ба салбар нэг бүрээр харуулна
  Агуулахын тооллого

  Агуулахын тооллого
 • Ямар бараанууд илүү эрэлттэй байгааг та мэдэж болно
  Танигдсан бараа

  Танигдсан бараа
 • Систем бараа нэг бүрийн борлуулалтаас ашгийн дүн шинжилгээг хийж болно
  Ашигтай бараа

  Ашигтай бараа
 • Ямар ч үед хийгдсэн бүх буцаалтын талаархи өгөгдлүүд үргэлж таны гарын дор байх болно
  Зарагддаггүй бараа

  Зарагддаггүй бараа
 • Эрэлтүүдийн статистикийн ачаар та барааны нэр төрлийн хүрээнд байхгүй байгаа барааг тодорхойлж танай нэр төрлийн хүрээг өргөсгөх шийдвэрийг гаргаж болно
  Байхгүй байна

  Байхгүй байна
 • Программ ямар бараануудыг худалдан авах шаардлагатайг хэлэх ба захиалгын хуудсыг автоматаар хийдэг
  Доод хэмжээ

  Доод хэмжээ
 • Ханган нийлэгчдээр хийсэн тайлан хамгийн ашигтай үнүүдийг зааж, сүүлийн худалдан авалтын өгөгдлүүдийг гаргадаг
  Ханган нийлүүлэгчдийн дүн шинжилгээ

  Ханган нийлүүлэгчдийн
  дүн шинжилгээ
 • Зарагдаагүй барааны дүн шинжилгээний тусламжтай та агуулахуудын нөөцийг оновчтой болгож болно
  Удсан бараа

  Удсан бараа
 • Бараануудын хангалтын таамаглал хамгийн хөдөлгөөнтөй барааг хэрэгтэй тоогоор байнга байлгахад тусалдаг
  Таамаглал

  Таамаглал
 • Орчин үеийн технологиудтай ойртон нэгдснээр та харилцагчдыг гайхшруулж хамгийн орчин үеийн компаний нэр хүндийг хүртэх боломжтой болно
  Онцгой эрх

  Онцгой эрх
 • Суурин утасны орчин үеийн утасдаж байгаа хүний өгөгдлүүдийг харж, түүнд шууд нэрээр нь хандан, харилцагчийг шууд тодорхойлон түүнд нэрээр хандан мэдээлэлийг хайхад хугацаа секунд ч зарцуулахгүй байх боломжийг олгодог
  Утас

  Утас
 • Хэрэгтэй өгөгдлүүдийг танай сайтанд захиалгын байдлыг мэдэхэд зориулан ачаалж барааны үлдэгдлийг агуулахаар эсвэл салбараар, үнээр дүрслэлтэйгээр мэдэж-олон боломжуудаар гаргаж болно!
  Сайттай нэгдүүлэх

  Сайттай нэгдүүлэх
 • Камертай ойртон нэгдснээр найдвартай хяналтыг хангадаг: видео урсгалд өгөгдлүүдийг борлуулалтаар, авсан төлбөрийн байдал ба бусад чухал мэдээлэлүүдийг гаргах
  Видео ажиглалт

  Видео ажиглалт
 • Программ ажиллахад шаардлагатай анхны өгөгдлүүдийг хурдан оруулж болно. Үүний тулд өгөгдлүүдийг гараар оруулах эсвэл өгөгдлүүдийг импортолж болно
  Хурдан эхлэлт

  Хурдан эхлэлт
 • Бид олон тооны гоё сайхан загваруудыг манай программд ажилласнаар сэтгэл ханалмтай байлгахын тулд нэмж өгсөн
  Гоё сайхан дизайн

  Гоё сайхан дизайн
 • Программын интерфейс маш амархан бөгөөд хүүхэд ч учрыг нь ойлгож чадна.
  Хялбар программ

  Хялбар программ

В зависимости от конфигурации разработанного программного обеспечения список возможностей может меняться:

 • Удирдлагын систем нь CRM системд худалдан авагчийг нэмэхэд зориулан бүртгэлийн цонх, нэр төрлийн эгнээнд шинэ барааг нэмэхэд барааны цонхыг ашигладаг.
 • Худалдааны цонх нь форматаараа эхний 2 цонхноос өөр байж тэнд нь CRM систем ба нэр төрлийн эгнээнээс нэмэгдсэн өгөгдлүүд байдаг . Учир нь энд тухайн хэлцэлд оролцогчдыг бүгдийг нь тоолно.
 • Удирдлагын систем нь тухайн хэлцэлд оролцсон бүх оролцогчдоор тайлан гаргаж, тухайн үед зарагдсан барааг тайлагнан –ямар бараа нь хамгийн илүү танигдсан болон ашигтайг гаргана.
 • Удирдлагын программ нь тухайн хэлцэлд оролцогчдыг бүгдийг нь бүртгэн бүх худалдан авагчаар тайланг гарган-хэн бусдаас илүү төлсөн, хэн илүү ашиг авчирсныг мэдээлнэ.
 • Удирлагын программ нь хэлцэлд оролцогсдын бүх мэдээлэлүүдээр тайланг гаргаж орлогын тайланг танилцуулан-орлого ба алдагдлыг тус тусад нь эх үүсвэрээр нь диаграммаар харуулна.
 • Удирдлагын систем нь эрэлтэнд нийцүүлэн хугацаа ба танилцуулах форматыг баримтлан зайлшгүй шаардлагатай болон санхүүгийн баримтуудыг бүх хэмжээгээр нь автоматаар бий болгодог.
 • ТТС-н удирдлагын программ нь их хэмжээний өгөгдлүүдийг оруулахдаа импортын функцийг явуулж, ажилтнаас тусламж хүсэлгүйгээр өгөгдлүүдийг өөрөө бие даан хэрэгтэй газарт нь тараан байршуулна.
 • Удирдлагын систем нь компьтерийн системийн онцлогоос ч мэдээлэлийн хэмжээнээс ч хамаарахгүйгээр хязгааргүй тооны өгөгдлүүдэд ажиллах ба өндөр бүтээмжтэй байна.
 • Удирлагын программ нь худалдааны цонхонд бүртгэгдсэн арилжааны үйл ажиллагаа ба гүйцэтгэсэн хэмжээг үндэслэн худалдагчийн хэлцэлт цалинг автоматаар тооцоолно.
 • Удирлагын систем нь мэдээлэлийн нэгдсэн сүлжээг бий болгон арилжааны компани нь салбаруудтай бол түүндээ тэдний ажлыг холбон интернетээр удирдах боломжийг өгдөг.
 • Удирлагын программ нь харилцагчидтай цахим холбоогоор идэвхитэй хамтран ажиллахыг ханган 4 төрлийн сонголт:утасны зурвас, цахим шуудан, Viber, дуут шууданг санал болгодог.
 • Удирлагын систем нь илгээлтийг зохион байгуулахад бичиглэлийн маягтууд ба бүх төрлийн тайлангуудыг хийх банкны бланкийг санал болгодог.
 • Удирдлагын программ нь санхүүгийн хэрэгслүүдийн хөдөлгөөнд хяналт тогтоож зардлын хэсэгт илүү анхааран төлөвлөлт ба бодит байдлын ялгааг графикаар дүрслэн харуулдаг.
 • Удирдлагын систем нь агуулахад байгаа барааны ба мөнгөний хэрэгслүүдийг явцын үлдэгдлүүдийг дурын бүх кассанд ба компаний банкны дансанд байгаа мөнгийг нь оролцуулан мэдээлдэг.
 • Удирлагын программ нь бүх төрлийн тооллого: статистик тооллого хийж, агуулахын тооллогыг автоматжуулан, санхүүгийн тайланг оновчтой болгон удирдлагыг дэмждэг.

Описание программного обеспечения

Арилжааны удирдлага нь эхний ээлжинд, арилжааны тухайн байдлын талаархи мэдээлэл ба шударгаар гаргасан тайланг шаардах бөгөөд үүнийг арилжааны байгуулагын үйл ажиллагааг үр дүнтэйгээр тоолохгүйгээр хийх боломжгүй. «Тооллогын Төгс Систем» (ТТС) компани нь тусгай программ хангамжийг боловсруулагч бөгөөд тэд автоматаар «Арилжааг удирдах » буюу бүхэлд нь хөтлөх программыг санал болгож байна.Программ нь компьютерт амархан суух ба дурын чадвартай хэрэглэгч хандах боломжтой. «Арилжааг удирдах» нь бизнесийн хоорондоо хамааралгүй процессыг автоматжуулж, худалдааны компаний дотоод олон үйл ажиллагаа ба тооллого-тооцооны үйл ажиллагааг бүрэн автоматжуулдаг. Программ нь хүний хүчин зүйлийг огт оролцуулахгүйгээр компаний дотоод тооллого-тооцооны үйл ажиллагааны өгөгдлүүдөд өндөр хурдтай боловсруулалтыг баталгаажуулж тооцооны өндөр нарийвчлал ба тооцооны өөрийнх нь тохиргоо ба нягт байдлыг бүрэн ханган явуулдаг.

«Арилжааг удирдах » программ хангамж нь хэрэглэгчдийг тэдний эрхийг харгалзан хувааж, үйлдлийн талбарыг нь хязгаарлан ажилтан нэг бүрт хувийн нэвтрэх нэр ба нууц үгийг өгдөг.

Хэрэглэгч бүр «Арилжааг удирдах » программд өөрийн ажлын бүстэй байх ба ажил биелүүлэхдээ бөглөдөг тайлангийн хувийн цахим хэлбэрүүдтэй байна.Бусад бүх үүргүүд-тооллого, хяналт, тооцоо, тайланг программ өөрөө авч хийдэг.Арилжаа- олон талтай процесс бөгөөд харилцан үйлдлийн талууд-харилцагч ба ханган нийлүүлэгчид, бараатай ба үйлдвэрлэгчидтэй, олон нийтийн ба хяналтын байгууллагуудтай харилцаатай байдаг.Иймээс арилжааны компанид дурын баримтууд эмх цэгцтэй байж, яаралтайгаар үзэхэд хүртээмжтэй байх ёстой. «Арилжааг удирдах »программ хангамж нь бүх шаардлагатай зүйлээр хангадаг.

Программыг товчоор тодорхойлбол, энэ нь хэд хэдэн мужуудаас тогтох мэт боловч эдгээр нь хоорондоо нягт холбоотой байж өгөгдлүүдийн үйл ажиллагааны базыг агуулж байдаг.Энэ нь арилжааны дурын хоорондоо ялгаатай үйлдлүүдийг тооцоолох боломжийг өгч «Арилжааг удирдах » программд автоматаар хийгдэх тооллогыг баталгаажуулж байдаг.

Программ бүтцийн хувьд 3-хан тооллогын блоктой бөгөөд эдгээрийн нэг бүр нь тооллогонд өөр өөр хэмжээгээр оролцдог ч тэд ач холбогдолоороо ижил байдаг.

«Лавлахууд» блокт ажлын процессуудын зохион байгуулалт ба дараалалыг хариуцах ба нэг үгээр хэлбэл, тооллогын үйл ажиллагааны зохицуулалт байна.Энэ хэсэгт компаний тухай анхны мэдээлэлүүд:салбарууд, агуулахууд ба бусад нэгжүүд, ажилтнуудын жагсаалт, санхүүжилтын эх үүсвэрүүд ба зардлын төрлүүд байдаг. Энд норматив-эрхзүйн баз байж тэнд нь салбарын мэдээлэлүүд, хууль эрхийн актууд, дүрэм журам ба тогтоолуудыг агуулдаг.Мэдээлэл- лавлагааны баз нь байнга шинэчлэгддэг тул тэнд байгаа мэдээлэлүүд үргэлж цаг үеийн байна.ТТС-н «Арилжааг удирдах » программ нь энэ блоктоо барааны баз буюу нэр төрлийн хүрээг үүсгэж- бүтээгдхүүний жагсаалтыг бараа нэг бүрийн байр суурийг түүний онцлог өгөгдлүүдээр: нэр төрөл,бренд, ханган нийлүүлэгч, үнэ, хадгалагдах байр, ирсэн огноо, тоо хэмжээгээр оруулан барааны базыг үүсгэдэг.Бараа бүр веб камераар хийгдсэн өөрийн дүрслэлтэй байна.

«Лавлахууд» блокийг нэг л удаа бөглөх бөгөөд түүн лүү эргэж ирдэггүй өөрөөр хэлбэл, түүн дээр ажилладаггүй.

«Модулиуд» блок нь «Арилжааг удирдах » программд ажлын блок бөгөөд процессуудын явцын бичиглэлийг хариуцдаг.Энд хэрэглэгчид өөрийн үзүүлэлтүүдийг нэмэн биелүүлсэн ажлынхаа үе шатыг тэмдэглэдэг. Блок хэд хэдэн хавтсанд хуваагдах бөгөөд тэдний нэрс нь зориулалтыг нь бүрэн илэрхийлсэн байх тул блокийн бүтцийн хэсгүүдэд будлих боломжгүй.

3-р блок нь –энэ нь «Тайлангууд»бөгөөд эдгээр нь арилжааг үр дүнтэйгээр удирдахад зайлшгүй хэрэгтэй.

Энэ блокод ажилладаггүй бөгөөд «Арилжааг удирдах » программын ажлын үр дүнд Модулийн блокт байгаа үзүүлэлтүүдийг үнэлэн анализ хийсний дүнд дүн шинжилгээтэй тайлангуудыг хийдэг.Нэр төрлийн эгнээнээс гадна, «Арилжааг удирдах » программ нь харилцагчдын базыг CRM систем хэлбэрээр бий болгодог нь арилжааны тухайн компанид нилээд олон давуу талыг өгдөг.Жишээ нь, худалдан авагчидтай тулж ажилладаг, менеджерүүдэд ажлаа биелүүлэх цаг хугацааг нь заавал сануулдаг, цаг хугацааны туршид явагдсан харилцааны баримт бичгийн архив, харилцааны шинэ цэгүүдийн санаачлагын хяналтыг хийдэг.

Дээр дурьдсан 2 базаас гадна, «Арилжааг удирдах » программ нь хугацааны явцад дагалдах хуудасны базыг үүсгэх бөгөөд тэнд нь программын бий болгосон ханган нийлүүлэгчдээс авсан бүх дагалдах хуудсууд хадгалагдана.

Дурын нэгийг нь дугаар ба огноогоор нь амархан олж болно.Өөр бас худалдааны баз буюу арилжааны бүх процессууд худалдан авагч, худалдагч, сагсанд байгаа бараа ба тэднийг зарах өртөг бүртгэгдсэн тайлангийн файл байдаг.

ТТС-н «Арилжааг удирдах » программ нь шинэ оролцогчдыг мэдээлэлийн системд нэмэхэд тусгай хэлбэрүүд-“ цонх” нээдэг бөгөөд энэ нь нэгийг нь сонгон авах боломжтой урьдчилан бэлтгэсэн хариултуудтай үүрнүүд байна. Тооллогын үйл ажиллагаа нэг бүрт тохирох мэдээлэлүүдийг базад гараар оруулахыг хурдасгах өөрийн цонхнууд байдаг.

Программын харагдах байдал

Арилжааг удирдах нь

Дараах видеог үзээд Тооллогын Төгс Системийн бүх боломжуудтай хурдан танилцах боломжтой. YouTube дээрээс Та олохгүй байвал бидэнд бичээрэй, бид Таньд танилцуулах роликоо хүргэх өөр аргыг олох болно.

Арилжааг удирдах программыг татах

Доор ачаалах холбоосуудыг байрлуулсан байгаа.Программ хангамжийн презентацийг PowerPoint форматаар, танилцуулах хувилбарыг үнэгүй татаж авч болно. Танилцуулах хувилбар нь ашиглах хугацаа ба үйл ажиллагааны хувьд тодорхой хязгаарлалттай байдаг.

Танилцуулгын хувилбарын талаар асуултууд байна уу?
Манай техникийн тусламжийн алба Таньд тусална!
Бичээрэй эсвэл бидэн лүү залгаарай. Холбоо барих хэсэг.

Арилжаанд зориулсан программын презентаци

Программыг ашиглаж болно:

 • Дурын дэлгүүр

  Дурын дэлгүүр
 • Бутик

  Бутик
 • Супермаркет, их дэлгүүр эсвэл өөртөө үйлчилдэг дэлгүүры

  Супермаркет,
  их дэлгүүр эсвэл өөртөө
  үйлчилдэг дэлгүүры
 • Худалдааны фирм, компани болон байгууллага

  Худалдааны фирм,
  компани болон
  байгууллага
 • Бөөний болон жижиглэн худалдаа

  Бөөний болон
  жижиглэн худалдаа
 • Худалдааны агуулах

  Худалдааны
  агуулах
 • Өмнө нь хэрэглэсэн, агуулахын болон комиссын барааны дэлгүүр

  Өмнө нь хэрэглэсэн,
  агуулахын болон
  комиссын
  барааны дэлгүүр
 • Худалдаа үйлдвэрлэлийн компани буюу фирм

  Худалдаа үйлдвэрлэлийн
  компани буюу фирм
 • Захиалга болон үйлчилгээний төв

  Захиалга болон
  үйлчилгээний төв
 • Автомашины дэлгүүр

  Автомашины дэлгүүр
 • Интернэт дэлгүүр

  Интернэт дэлгүүр
 • Худалдааны байр, борлуулалтын хэлтэс

  Худалдааны байр,
  борлуулалтын хэлтэс
 • Бараа бүтээгдэхүүний мэргэжилтэн, борлуулалтын төлөөлөгчид

  Бараа бүтээгдэхүүний
  мэргэжилтэн,
  борлуулалтын
  төлөөлөгчид
 • Худалдааны төв, цогцолбор эсвэл танхим

  Худалдааны төв,
  цогцолбор эсвэл
  танхим
 • Хар зах болон зах

  Хар зах
  болон зах
 • Худалдааны болон худалдааны цэгүүд

  Худалдааны болон
  худалдааны цэгүүд
 • Импортлогчид ба экспортлогчид

  Импортлогчид ба
  экспортлогчид
 • Худалдан авах, нийлүүлэх болон түгээх газар

  Худалдан авах,
  нийлүүлэх болон
  түгээх газар
 • Түц

  Түц
 • Борлуулалтын менежер ба касс

  Борлуулалтын менежер
  ба касс
 • Бусад байгууллага

  Бусад байгууллага

Бид олон байгууллагуудад бизнесийн автоматжуулалтыг хийсэн

Арилжааг удирдах программын талаархи сэтгэгдлүүд


Та өөрийн хүсэлтийг үлдээж болно


Таны үнэлгээ:Интерфейсийн хэл

Орос   Программын үндсэн хувилбарын хэл: ОРОС
Монгол   Дурын программыг үнэгүйгээр орчуулж болно Таньд зориулан: МОНГОЛ
Бүгд   Мөн түүнчлэн Та программын олон улсын хувилбарыг сонгож, тэнд байгаа мэдээлэлүүдийг дэлхийн АЛЬ Ч ХЭЛЭЭР авч болно. Тэр бүү хэл интерфейсыг бие даан хялбархан орчуулж болох бөгөөд интерфейсын бүх нэрнүүд нь тусгай текстийн файлд бичигдсэн байдаг.

Арилжааг удирдах программыг захиалах

Тухайн программыг авахын холбоо барих өгөгдлүүдэд байгаа утасны дугаараар бидэнтэй ярих эсвэл скайпаар холбогдох үгүй бол ердөө л захиа бичихэд болно.Манай мэргэжилтнүүд Таньтай тохиромжтой тохиргооны талаар зөвшилцөн гэрээ ба төлбөрийн тооцоог бэлтгэнэ.


Энэ хуудсыг алдахгүйн тулд өөртөө нэмнэ үү: